Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Dede Korkut Hikayeleri, Özellikleri, Özetleri

KAZICIK KOCA OĞLU YİĞENEK HİKAYESİ, DESTANI (DEDE KORKUT HİKAYELERİ)

 

Bayındır’ın divanında

İçilmiş bir toplantıda,

Al şarabın keskininden,

Kazılık geçmiş kendinden.

Yerinden kalkıp doğrulmuş,

Sonra da şöyle konuşmuş:

— Deli gönlüm akın ister,

Han’ım izin ver de gönder...

 

Han demiş ki:— Kazılık sen,

Var git nereyi istersen.

 

Kazılık hazırlık yapmış,

Yanına adam toplamış.

Dağlar aşıp, tepe geçmiş,

Düzmürt Kalesi’ne gelmiş.

Hep birlikte alp yiğitler,

Tez kaleyi çevirmişler.

Düzmürt’ün Tekür’ü varmış,

Altmış batman gürz taşırmış.

Çok da yaman ok atarmış.

Boyu da altmış arşınmış.

Bir ismi de Direk Tekür,

Hiç bilmezmiş zikir, şükür.

Kuşatılınca metrisi,

Meydana çıkmış kendisi.

Nara atarak seslenmiş,

Oğuzlar’dan er dilemiş.

Kazılık yel gibi esmiş,

Varıp Tekür’e yetişmiş.

Tutkal gibi yapışmış,

Boynuna bir kılıç çalmış.

Zerre kadar kesememiş,

Kılıç ona işlememiş!

Gelince sıra Tekür’e,

Eğilip gürzüne yere,

Boyu kadar kaldırarak,

Kazılığa savurarak,

Onu toprağa yatırmış,

Kollarını da bağlamış.

Kazılık’ı böyle gören,

Hep kaçmışlar alp ve eren.

Kazılık Koca, düşmanda

Esir yatarken zindanda,

Kaynı “Emen” altı kere,

Kaleye gelmiş sefere.

Fakat eli hep boş dönmüş,

Artık umutları sönmüş...

Aradan geçen zamanda,

Kazılık Bey’in Oğuz’da

Nur topu bir oğlu doğmuş,

On beş yaşını doldurmuş.

Oğlan büyümüş, serpilmiş.

Babasından habersizmiş,

Meğer kimse söylememiş.

Öldüğünü zannedermiş.

Güne Oğlu Budak ile

Vuruşmuşlar tokat sille,

Söz sayarak sataşmışlar.

İyice kavga yapmışlar.

 

Budak demiş ki: — Bak oğlan,

Haberin var mı babandan?

Düzmürt’ün Kalesi’ndedir,

On altı yıldır esirdir.

Madem ki er diliyorsun

Neden ona gitmiyorsun?

Boşa lâf söyleme bana,

Git babanı kurtarsana!

 

Yigenek bunu işitmiş,

Ağlayarak Han’a gitmiş.

Onu överek yüceltmiş,

Bayındır’a şöyle demiş:

— Sapa yerde ak otağlı,

Tavla tavla yağız atlı.

Zavallının ümidisin,

Türkistan’ın direğisin.

Amut Suyu’nun aslanı,

Ey Karacuk’un Kaplanı,

Darda kalanın arkası,

Nerde Yigenek babası?

Kimse bana söylememiş,

Babam Düzmürt’te esirmiş!

Devletli Han bana medet,

Askerinden ver, yardım et...

 

Buyurmuş ki Bayındır Han:

Askerler yirmi dört boydan,

Haber salın da gelsinler,

Düzmürt’e cenge gitsinler.

Bekleyiniz bu geceyi,

Demirkapı Sancak Beyi,

Selçuk Oğlu Deli Dündar,

Yiğit alsın üç yüz kadar.

Binlerce hasım deviren,

Eylik Oğlu Dülek Evren,

Toğsun Oğlu Rüstem gelsin.

Deli Evren’e söylensin.

Yağrıncı Oğlu İlalmış,

Sarı Soğan nerde kalmış?

 

Sayılmakla tükenir mi

Sayıları bilinir mi?

Yirmi dört Oğuz boyundan,

Alplar çağrılmış sınırdan.

Beyler hazırlık yapmışlar,

Akşam olunca yatmışlar.

Meğer o gece Yigenek,

Tuhaf bir rüya görerek,

Sıçrayıp ayağa kalkmış.

Gördüğü düşü anlatmış:

— Karabaşım, elâ gözüm

Uykudayken bir düş gördüm.

Ak-boz atlar koşuyordu,

Yiğitler ok atıyordu.

Alp erenler oradaydı,

Dede Korkut yanımdaydı.

Aksakallı o dededen,

Öğüt alarak bilgeden,

Ala karlı dağlar aştım,

Kara Deniz’e ulaştım.

Gemi yapıp girdim suya.

Geçince karşı kıyıya,

Alnı-başı parıldayan

Bir er gördüm dimdik duran.

Kargı dilli mızrağımı,

Oklarımı, sadağımı...

Alarak yanına vardım,

Ve o eri karşıladım.

Mızrak ile vuracaktım,

Göz ucuyla şöyle baktım.

Dönüp ere selâm verdim,

Oğuzlar’dan kimsin? dedim.

Başını kaldırıp baktı,

Gelip beni kucakladı.

Meğer dayım Emen imiş!

Buralara neden gelmiş?

Oğul Yigenek neylersin,

Böyle nereye gidersin?

 

Ben de dedim: — Dayı Emen,

Neden gizlediniz benden?

Daha yeni öğrendim de,

Babam esirmiş Düzmür’de...

Gidip kaleyi yıkayım,

Babamı da kurtarayım.

Dayım o an söyledi ki:

“Delilik yeğen seninki!

Yiğitlerim kurt gibiydi,

Vurgunum yele benzerdi.

Yedi er kurardı yayım,

Som altındandı oklarım.

Ben yedi kere saldırdım,

Ne yazık ki alamadım!

Sen benden daha mı ersin?

Kendine yazık edersin... ”

 

Dedim: — Dayım sen giderken,

Elâ gözlü yiğitlerden,

Yanına kimse almadın.

Beylerini çağırmadın.

Beş akçeli süvariler,

Sana ne fayda verirler!

Yahni güzel yemeklerden,

Hızlı güzel alp erenden.

Daim geldiğinde devlet,

Güzel olur dursa elbet.

Akıl güzel unutmasa,

Er de hasmından kaçmasa...

 

Yigenek, arkadaşlarına

Düşü söylerken onlara,

Oradaymış Emen Bey de,

Bunu işitmiş kendi de...

Doğru Düzmürt’e gitmişler,

Etrafını çevirmişler.

Kâfirler bunu görmüşler,

Tekür’e haber vermişler.

O melun dışarı çıkmış,

Er dileyip karşılamış.

Selçuk Oğlu Deli Dündar,

Tekür’ün bacağı kadar!

Altmış kulaç mızrağını,

Sadağını, oklarını...

Alarak Tekür’e varmış.

Tekür onu yakalamış.

Mızrağını elden almış,

Altmış batman gürzü çalmış!

Dündar çok perişan olmuş,

Geniş dünyası dar olmuş...

Dönebilmez Dülek Evren,

Dörtnala gelmiş geriden.

Altı kanatlı çomağı,

Çalmış yukardan aşağı.

Tekür onu yakalamış,

Çomağı elinden almış.

Ona da gürz ile vurmuş,

At ile yere savurmuş!

 

Yirmi dört sancak beyinin,

Kâr etmemiş hiç birinin

Kılıçları, mızrakları,

Yenmek mümkün mü azmanı!

Yigenek taze yiğitcik,

Meydana çıkmış gencecik!

Yaradan’a duâ etmiş,

El açıp şöyle söylemiş:

— Yücelerden yücesin sen,

Kimse bilmez nicesin sen.

Sen bir anadan doğmadın,

Sen bir babadan olmadın.

Kimsenin rızkın yemedin,

Kimseye güçlük etmedin.

Sen her yerde birsin, teksin

Sen Dâim’sin, sen Bakî’sin.

Sen Adem’e taç giydirdin,

Şeytana da lânet ettin.

Kovdun onu Cennet’inden,

Mahrum ettin rahmetinden.

Göğe bir ok attı Nemrut,

Kendini ne sandı o put! . .

Okuna bir balık verdin,

Yüceliğini gösterdin.

Ululuğuna haddin yok,

Cismin ve de ceddin yok.

Vurduğunu ulutmazsın,

Bastığını belirtmezsin.

Sen Râfî’sin şan verirsin,

Hâfîd’sin zelil edersin...

Kızınca kahreden Kahhar,

Yardım eyle bana Cebbar.

İnanmışım tekliğine,

Sığınmışım birliğine.

Kâfire at tepiyorum,

Senden medet diliyorum...

 

At sürmüş böyle diyerek,

Uçmuş yel gibi eserek.

Tutkal gibi yapışarak,

Teküre kılıç çalarak,

Giyimini parçalamış,

Altıparmak yara açmış.

Fışkırınca kara kanı,

Terketmiş Tekür meydanı

Koşarak kaleye girmiş,

Yigenek ona yetişmiş.

Kılıç vurup arkasından,

Başını kesmiş boynundan.

Atını döndürüp gelmiş,

Askerleri çok sevinmiş.

 

Kazılık çıkmış zindandan,

Haberi yokmuş oğlundan.

Askerlere demiş: — Erler!

Bana söyleyin yiğitler,

Kâfiri öldüren kimdir,

O alp eren hanginizdir?

Ben esir olduğum yılda,

Koyup gelmiştim Oğuz’da;

Koyunlarım, develerim,

Gebe kalmıştı helâllim.

Kız mı doğmuş, erkek midir?

Bilen var mı ne hâldedir?

Neler oldu haber verin,

Yaradan aşkına deyin...

 

Yigenek burda söylemiş,

Görelim Han’ım ne demiş:

— Develer erkek doğurdu,

Kuzuların hep koç oldu.

Elâ gözlü helâllinden,

Bir aslan doğdu ki görsen!

Oğlun, Yigenek adında,

Baba duruyor karşında...

 

Hasretliler buluşmuşlar,

Kurtlar gibi uluşmuşlar.

Sarılarak ağlaşmışlar,

Allah’a şükür kılmışlar.

Sonra kaleye gitmişler,

Her şeyi yağma etmişler.

Kiliseleri yıkarak,

Yerine cami yaparak,

Allah’ın adına hutbe,

Okutmuşlar mescitlerde,

Kızların güzellerinden,

Kumaşların temizinden

İşlenmiş elbiselerden,

Kaftanlar ve cüppelerden,

Bayındır Han’a hisseler,

Çeşit çeşit hediyeler...

Alıp Oğuz’a gelmişler.

Bir şölen düzenlemişler.

Korkut Dedemiz gelince,

Deyiş söylemiş dilince:

— Bu Oğuzname de Han’ım,

Yigenek’in dir sultanım.

Dağlarınız yıkılmasın,

Sularınız kurumasın.

Aksakallı atanızın,

Akbürçekli ananızın,

Mekânları cennet olsun,

Mezalarına nur dolsun.

“Gardaşlardan ve oğuldan,

Ahir vaktinde imandan,”

Ayırmasın bizi Settar,

Amin deyiniz Oğuzlar! . .

“Âmin âmin diyenler,

Hak yüzünü görsünler. ”

Günahlarımız derlensin,

Bağışlanarak silinsin.

Ol Muhammed Mustafa’nın (s. a. s. )

Güzel hatırına O’nun”

Rahim bizi bağışlasın,

Esirgesin ve saklasın.

 

KAZICIK KOCA OĞLU YİĞENEK HİKAYESİ DESTANININ ÖZETİ (DEDE KORKUT HİKAYELERİ)

 

Bayındır Han’ın İç Oğuz beylerini sohbete çağırdığı bir gün, aralarından Kazılık Koca denilen bir bey Bayındır Han’dan akın ister. İzin alınır, Kazılık Koca yararlı ihtiyarlarla birlikte Karadeniz kenarındaki bir kaleye gider.

 

Kalenin Tekürü Kazılık Koca’yı aklar ve esir alır. 16 yıl esir kalan Kazılık Koca’nın 16 yaşına gelmiş olan oğlu Bayındır Han’a giderek babasını kurtarmaya gideceğini söyler. Yanına 24 sancak beyini de alır.

 

Yola çıkmadan gördüğü rüyada Dede Korkut’tan öğütler alan Yiğenek, Allah’a sığınıp dualar ederek tekürü yener. Babasını kurtarır.

 


“DEDE KORKUT HİKAYELERİ, ÖZELLİKLERİ, ÖZETLERİ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN <<<


“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN <<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem skeçler var hepsi birbirinden güzel sizede tafsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları