Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Kitap Özetleri > Roman Özetleri

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER ÖZET KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ

 

Yazarı: Enver BEHNA ŞAPALYO

 

Sayfa Sayısı: 56

 

Özet:

 

Ali Baba, karısı ve kızı Türkan’la birlikte Horasan ilinin Maha Ovasında bulunan Meru şehrinde yaşamaktadır. Ali Baba ve kardeşi Kasım Ağa zengin olmanın yolunu sormak için Horasan Erenlerinden Evren Baba’ya gidip akıl isterler. Evren Baba ise zenginliğin nasip işi olduğunu söyler. Bir süre sonra Kasım Ağa kısa yoldan zengin olmak istediğinden varlıklı bir ağanın evde kalkış çirkin kızıyla evlenir ve divitçi dükkanını kapatır. Çok geçmeden kızın babası ölür, Kasım Ağa mirasa konarak zengin olur. Ancak bu servete doymayarak ticarete başlar, bire aldığını ona satarak haram işlerle uğraşır. Bu sırada Ali Baba iflas eder ve yoksulluğa düşer. Ancak Kasım Ağa ona hiç yardım etmez. Ali Baba bunun üzerine dağdaki ormandan kestiği odunları satmaya başlar.

 

 

Ali Baba’nın ormana odun kesmeye gittiği bir gün ormanın aşağısından gelen kırk kadar atlıyı görür. Bunlar dehşetleriyle ün almış bir eşkıya çetesi olan KIRK HARAMİLER’dir. Ali Baba korkar ve bir ağcın tepesine saklanır. Kırk Haramiler dev bir kayanın önünde dururlar. Çete başı “AÇIL SUSAM” dediğinde kaya açılır ve haramiler içeri girer. Kısa bir süre sonra haramiler mağaradan çıkarlar. Çete başı kayaya “KAPAN SUSAM” dediğinde kaya kapanır. Kırk haramiler uzaklaşır. Ali Baba bütün olanları görür. Sihirli sözleri söyleyerek kapıyı açar ve mağaraya girer. Mağarada büyük bir hazine vardır. Ali Baba bu hazinenin küçük bir bölümünü heybesine doldurur ve alacakaranlık bastığında evine gider. Karısı hazineyi görünce çok sevinir ve altınları tartmak ister. Kasım Ağa’nın karısından tartı ister. Ancak ne tartacaklarını merak eden Kasım Ağa’nın zevcesi tartının altına balmumu yapıştırır.

 

Altınları tartan Ali Baba ertesi gün tartıyı iade eder. Tartının altındaki balmumuna yapışmış altını gören Kasım Ağa’nın karısı durumu kocasına bildirir. kasım Ağa Ali Baba’ya gidip bu altınları nerden bulduğunu sorar. Ali Baba cevap vermek istemez. Ancak baskıya dayanamayarak olanları anlatır. Bunun üzerine Kasım Ağa bütün çalmak maksadıyla koca sandıklarla yüklü on katırla mağaraya gider. ‘Açıl susam’ diyerek kapıyı açar ve mağaraya girer. Hazineyi sandıklara doldurup kapıya yönelir ancak sihirli sözcükleri unutmuştur. Hatırlayamayacağını anlayınca mağaranın bir köşesine saklanır.

 

Akşam olduğunda Kırk Haramiler mağaraya gelir. Çete başı kapının önündeki katırları görünce hazinesini soymaya gelenler olduğunu anlar. Kırk Haramiler Kasım Ağa’yı bulur ve öldürüp, dört parçaya bölerler. Cesedi mağaranın girişine asarlar.

 

Gece eve gelmeyen kocasının başına bir iş geldiğini anlayan Kasım Ağa’nın karısı Ali Baba’dan kocasını aramasını ister. Ali Baba Mağaraya gelip Kasım Ağa’nın dörde bölünmüş cesedini alır. Eve geldiğinde bu olayın duyulmasını önlemek için çare ararlar. Türkân’ın bulduğu çareyi uygulamaya başlarlar. Önce Kasım Ağa’nın hasta olduğunu yayıp, eczaneden ilaç alırlar. Türkân ihtiyar bir eskiciyle anlaşıp cesedi diktirir. Ertesi gün Kasım’ın ölüm haberini yayıp, gömerler. Ali Baba vâkayı kimseye söylememesi için Kasım’ın karısını nikahına alır.

 

Ali Baba ve ailesi bunları yaparken Kırk Haramiler mağaradan cesedin alındığını fark ederler. Çete başı bu sorunun çözülmesi için bir gönüllüyü görevlendirir. Gönüllü harami köylü kılığına girip şehre girer. Tesadüfen Eskici Baba’nın dükkanına girer. İhtiyar eskicinin ağzını ararken dörde bölünmüş bir ceset diktiğini öğrenir. Eskici Baba para karşılığı Ali Baba’nın evini haramiye gösterir. Harami gösterilen evin kapısını işaretleyip arkadaşlarına haber vermek için gider.

 

Türkân kapıdaki işareti görüp, sokaktaki kapıların hepsine aynı işareti çizer. Haramiler geldiğinde hangi ev olduğunu bilemezler. Harami başı başka bir haramiyi görevlendirir. İkinci haramide evi bulur ve kapısına işaret koyar ancak Türkân aynı şekilde haramileri tekrar atlatır. Bu durum karşısında harami çok kızar ve bir plan kurar. Harami başı zeytinyağı tüccarı (bilgi yelpazesi. com) kılığına girer. Kırk zeytinyağı, küpü alır. Bu küplerin birine zeytinyağı doldurur, diğerlerine ise otuz dokuz arkadaşı girer. Arkadaşlarına haberini bekleyip baskına hazır olmalarını tembih eder. Ali Baba’nın evine misafir olur. Harami başı Ali Baba’yla sohbet ederken Türkân durumu anlar ve kırkıncı küpteki zeytinyağını kızdırır. Kızgın zeytin yağıyla otuz dokuz haramiyi öldürür. Harami başı gece baskını haber vermeye geldiğinde arkadaşlarının ölüleriyle karşılaşır. Üzüntüyle kimseye haber vermeden oradan ayrılır.

 

Sabah Türkân olanları annesi ve babasına anlatır. Gece olunca birlikte bu ölüleri bahçelerindeki kör kuyuya atıp üstünü toprakla örterler. Bu sırada harami başı arkadaşlarının intikamını almak için kinle bir plan hazırlar. Aylar sonra kılığını değiştirip Ali Baba’nın evi yanında bir ev satın alır. Kendini Kaya Alp adında bir tüccar olarak tanıtır. Türkan ise bu komşudan şüphelenir ve herkese şehirden gittiğini yayar. Ancak akrabalardan bir kızında Ali Baba’ya misafir geldiğini Kaya Alp’e duyurur. Günler geçtikçe Kaya Alp ve Türkân birbirlerine ısınırlar. Kaya Alp bu sıcak insanlarla yaşadıkça kalbi yumuşar ve özündeki iyi insan ortaya çıkar. Ayrıca Türkân’la olan muhabbeti bir aşka dönüşür.

 

Hıdırellez gelmiştir. Ali Baba akraba ve komşuları ziyarete davet eder. Harami başı davete katılmaz, ancak gizli gizli bahçedekileri seyreder. Ziyafet sırasında Türkân öldürdüğü otuz dokuz haramiyi gömdüğü kuyuya düşer. Olayı görün Harami başı Türkan’ı kurtarır. Türkân başından yaralanmıştır ve bunun Allah tarafından verilen bir ceza olduğunu anlayıp, yaptığından pişmanlık duyar. Bu olaydan sonra Ali Baba, Kaya Alp’e olan sevgisi artar. Kaya Alp birkaç gün sonra Türkan’ı istetir. Bunun üzerine Ali Baba daha yakından tanımak için Kaya Alp’e gerçek kimliğini sorar. Harami başının aslında Sabur Oğuz Bay beylerinden Gündoğdu’nun oğlu Sarı Tekin olduğu öğrenilir. Emevilerin baskını sonucu ailesi ve kabilesi öldürülen Kaya Alp otuz dokuz arkadaşıyla birlikte daha çıkıp Emevilerle savaşmak için bir hazine oluşturduğunu anlatır. Ancak hala Ali Baba Barı Tekin’in harami başı olduğunu anlamaz.

 

Nihayet Türkan’la Sarı Tekin evlenirler. Ancak ikisi de gerçek kimliklerini bilmemektedirler. Düğün gecesi birbirlerine kimliklerini açıklarlar. Ancak artık bu düşmanlık aralarındaki aşkın gücüyle yok olur.

 

Sarı Takin, bu maceraya sebep olan hazinenin bir kısmıyla ticarete başlar, kalanları ise Emevilerle milli mücadeleye girişen Ebu Müslim Horasani’ye gönderir. Ebu Müslim hazırladığı Türk ordusuyla düşmanlarını Türk ilinden kovar. Birkaç yıl sonra Ali Baba ölür, fakat Türkân ve Sarı Tekin mesut bir hayat yaşarlar.

 

Konu

 

Ali Baba ve Kırk Haramiler romanda rastlantı sonucu ünlü bir eşkıya çetesi olan Kırk Haramilerin gizli hazinesini bulan Ali Baba’nın ve ailesinin başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Ali Baba bulduğu hazinenin bir kısmını alır. Hazinenin yerini öğrenip, hazinenin tamamını almaya giden Ali Baba’nın açgözlü kardeşi Kasım Ağa harami başı tarafından öldürülür ve mağaraya asılır. Ali Baba Kasım Ağa’nın cesedini gizlice mağaradan çıkarır.

 

Cesedi yerinde bulmayan harami başı hazinenin yerini başka bilenlerin de olduğunu anlar ve bu kişileri öldürmek için planlar hazırlar. Ancak harami başı hazırladığı tuzakları Ali Baba’nın zeki ve güzel kızı Türk’ân sayesinde suya düşer. Bu tuzakların sonuncusunda Türkan Harami başının otuz dokuz arkadaşını kızgın zeytinyağıyla öldürür. Bu olay üzerine harami başı arkadaşların intikamını almak için bir plan hazırlar. Kılık değiştirip Ali Baba’ya komşu olur. Ancak bu düşmanlık harami, başının bu insanları tanıyıp, sevmesi ve Türkân’a aşık olmasıyla yok olur. Harami başının oğuz beylerinden Gündoğdu’nun oğlu olduğunun ortaya çıkması ve Türkân’la evlenmesiyle bu macera mutlu sonla biter.

 

Roman bu karmaşık olaylar vasıtasıyla birçok mesaj vermeye çalışmıştır. Romanda anlatılmak istenenleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 

Bunlar:

 

1. Fakir olmak görünüşte iyi değildir, ancak ruhen zengin olmak insana saadet getirir.

 

2. Aç gözlü olmak, haram yemek başa bela getirir. (Kasım Ağa’nın öldürülmesi)

 

3. Zekâ kuvvetten üstündür. (Türkân’ın zekâsıyla haramilerin planlarını bozması)

 

4. Kötülükler cezasız, iyilikler ise mükafatsız kalmaz. (Türkân’ın öldürdüğü otuz dokuz haramiyi gömdüğü kuyuya düşmesi)

 

5. Önyargılı olmaktan kaçınılmalıdır. (Bu mesaj harami başının gerçek kimliği ve amacının öğrenilmesi sırasında verilmiştir.

 

6. Her düşmanlık bir dostlukla sonuçlanabilir. (Haramî başı ve Türkan’ın evlenmesi)

 

 

3. Ana Fikir

 

Yukarıdaki bölümde belirtildiği gibi Ali Baba ve Kırk Haramiler romanında birçok temaya değinilmiştir. Ancak romanın genel olarak ana düşüncesi şudur:

 

“Helal yollarla kazanılmayan zenginlik sahibine hayır getirmez, saadeti getiren ruh zenginliğidir.”“ROMAN ÖZETLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

9. **Yorum**
->Yorumu: guzel olmus bence hikaye zizde beyen misinizdir herhalde 
->Yazan: ahmetcan


8. **Yorum**
->Yorumu: Vallaha da çok güzel olmuş onun sayesinde ödevimi kolayca yaptım ve ödevden 100 aldım ;)
->Yazan: Aydın

7. **Yorum**
->Yorumu: ben ali baba ve kırk haramiler hikayesini okudum ve okuduğum halde de çok beğendim. 
->Yazan: Birgül.

6. **Yorum**
->Yorumu: güzel sayılır ama çirkin okumayın:-) 
->Yazan: emin.

5. **Yorum**
->Yorumu: bence çok güzel yazmışlar kim yazmışsa ellerine sağlık
->Yazan: misafir.

4. **Yorum**
->Yorumu: vallaha çok güzel performans ödeviydi ama hadi neyse atlattık buraya bakarak 
->Yazan: sedat can kapan.

->Yazan   : denız emıne
->Yorumu: süper bir hikaye bu bence kim bunu beyendi beniz beyendinizmi; izledik ezberledik .

->Yazan : yilmayan yildoo
->Yorumu: walla ben konuyu okudum özetini çikardim o özeti konu olarak gerçek konuyu da özet olarak yazdim ahkihkohkoh :).

->Yazan : emrihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
->Yorumu: bu hikaye çok güzel tek kelimeyle harikaaaa.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları