eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar

ONDALIK SAYILAR, ÖZELLİKLERİ, ONDALIK SAYIYI RASYONEL SAYIYA, RASYONEL SAYIYI ONDALIK SAYIYA ÇEVİRME (2) (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLÜ SORULAR)

 

Ondalık Sayı:

 

Paydası 10, 100, 1000, ... gibi 10’un kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesirler, bu kesirlerin belirttiği sayılara ondalık sayılar denir.

 

Örnek:

 

 3   =  0,3

10

 

Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek:

 

Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;

 

- Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz

 

Veya

 

- Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.

 

Örnek:

3 rasyonel sayısını ondalık sayıya çevirelim.

5

 

Çözüm:

3  =  3 . 2   =  6    = 0,6

5      5 . 2      10

 

 

Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

Ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa yazılır.

 

- Paydası 10’un kuvveti olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayı da paya yazılır.

 

- Sadeleştirme varsa yapılır.

 

Örnek:

0,25 = 25  = 1

          100    4

 

 

Devirli Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

1.Basit Devirli Ondalık Sayı:

 

Basit devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazarız.

 

- Devreden sayıyı paya yazarız

 

- Devreden rakam sayısı kadar 9’u da paydaya yazarız.

 

0,3 = 3  =  1

9       3

 

2.Bileşik Devirli Ondalık Sayı:

 

Bileşik devirli ondalık sayıları, rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayıdan, virgülden sonraki devretmeyen sayıya çıkarıp paya yazarız.

 

- Virgülden sonra (bilgi yelpazesi.net) devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadarda sıfırı paydaya yazarız.

 

Örnek:

0,78 = 78-7  = 71

 90       90

 

 

Ondalık Sayılarda Dört İşlem

 

Ondalık Sayılarda Toplama:

 

Ondalık sayılar toplanırken tamsayılı kısımlar alt alta gelecek şekilde yazılır ve toplanır. Sonra virgül aynı hizadan ayrılır.

 

Örnek:

3,045 + 12,14 = 15,185

 

Örnek

         gibi.

 

Ondalık Sayılarda Çıkarma:

 

Ondalık sayılarda çıkarma yapılırken gene tamsayılı kısımlar alt alta gelecek şekilde yazılır ve çıkarma işlemi yapılır. Sonra virgülle aynı hizadan ayrılır.

 

Örnekler:  315,08 – 9,215 = 305,865

 

Örnek

 

 

Ondalık Sayılarda Çarpma:

 

Ondalık sayıların çarpımı yapılırken virgül yokmuş gibi çarpılır. İşlem sonunda çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayıları toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

 

Örnek:

3,42 . 2,7 = 9,234

 

10, 100, 1000 ile Çarpmak:

 

Ondalık sayıları 10 ile çarparken virgül bir basamak sağa, 100 ile çarparken virgül iki basamak sağa kaydırılır. Yani sıfır sayısı kadar basamak soldan sağa doğru virgülle ayrılır.

 

Örnek:

(3,42)   .   (10)  =  34,2

 

 

Ondalık Sayılarda Bölme:

 

Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken böleni virgülden kurtarırız. Böleni virgülden kurtarırken kaçla çarpmışsak, bölüneni de aynı sayı ile çarpar, normal bölme işlemi yaparız.

 

Örnek:

63 : 4,2 = 15

 

10, 100, 1000 ile Bölmek:

 

Ondalık sayıların 10’a bölerken virgül bir basamak sola, 100’e bölerken virgül iki basamak sola kaydırılır. Yani sıfır sayısı kadar basamak sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

 

Örnekler: (312,4) : 10 = 31,24

 

 

Örnek

 

 

 

Ondalık Sayılarda Sıralama:

 

Pozitif ondalık sayıları karşılaştırırken;

 

- Tam sayılara bakarız. Tam sayısı büyük olan kesir daha büyüktür.

 

Tam sayılar eşit ise;

 

- Onda birler basamaklarına bakarız. Hangisi büyükse o kesir daha büyüktür.

 

Onda birler basamakları eşit ise;

 

- Yüzde birler basamaklarında bakarız. Hangisi büyükse o kesir daha büyüktür.

 

Örnek:

0,475 ; 3,7 ; 2,08 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

 

Çözüm:

Tam sayıları 0 < 2 < 3 olduğundan;

0,475 < 2,08 < 3,7

 

 

Ondalık Sayılarda Yuvarlak Yapma:

 

Bir ondalık sayı yuvarlak yapmak demek, bu sayıya yaklaşık olarak eşit olan daha az basamaklı bir ondalık sayıyı bulmak (bilgi yelpazesi.net) demektir.

 

Bir ondalık sayıyı istenilen basamağında yuvarlak yapmak için;

 

-İstenilen basamağın sağındaki rakama bakılır. Bu rakamın sayı değeri;

 

- 5 veya 5’ten büyükse istenilen basamağın sayı değeri 1 arttırılıp, sağındaki basamaklar atılır.

 

- 5’ten küçük ise istenilen basamağın sayı değeri aynen alınıp sağındaki basamaklar atılır.

 

Örnek:

3,2471 ondalık kesrini, yüzde birler basamağında yuvarlak yapalım.

 

Çözüm:

Yüzde birle basamağının sağındaki rakam 7’dir. 7 > 5 olduğundan birler basamağındaki 4 sayısına 1 ekleyip sağdakileri atarız o halde;

3, 2471 » 3,25’tir.

 

 

Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek:

 

Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;

 

- Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz

 

Veya

 

- Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.

 

Örnek:

3 rasyonel sayısını ondalık sayıya çevirelim.

5

 

Çözüm:

3  =  3 . 2   =  6    = 0,6

5      5 . 2      10

 

 

Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

Ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa yazılır.

 

- Paydası 10’un kuvveti olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayı da paya yazılır.

 

- Sadeleştirme varsa yapılır.

 

Örnek:

0,25 = 25  = 1

          100    4

 

 

Devirli Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

1.Basit Devirli Ondalık Sayı:

 

Basit devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazarız.

 

- Devreden sayıyı paya yazarız

 

- Devreden rakam sayısı kadar 9’u da paydaya yazarız.

 

0,3 = 3  =  1

9       3

 

2.Bileşik Devirli Ondalık Sayı:

 

Bileşik devirli ondalık sayıları, rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayıdan, virgülden sonraki devretmeyen sayıya çıkarıp paya yazarız.

 

- Virgülden sonra (bilgi yelpazesi.net) devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadarda sıfırı paydaya yazarız.

 

Örnek:

0,78 = 78-7  = 71

 90       90

 

 

DEVİRLİ ONDALIK SAYI

 

Ondalık biçimde yazılan bir rasyonel sayının ondalık kısmındaki rakamlar belli bir biçimde tekrarlanıyor ise bu sayıya devirli ondalık sayı denir ve devreden kısmın üzerine (-) işareti konur.

 

Örnek

Her rasyonel sayı devirli bir ondalık sayı biçiminde, her devirli ondalık sayı rasyonel sayı biçiminde yazılabilir.

 

Devirli Sayının Rasyonel Sayı Biçiminde Yazılması

 

Devirli bir ondalık sayıyı rasyonel sayıya şu şekilde çeviririz.

 

(Sayının Tamamı)-(Devretmeyen Kısım)

Devirli sayı = ---------------------------------------------------

Virgülden sonra devreden rakam kadar 9,

devretmeyen rakam kadar 0

 

Örnek

 sayılarının OKEK’ini ve OBEB’ini bulunuz.

 

Çözüm

 

Çözümlü Örnekler

 

 

 

Cevap:C

 

2.

 

 pozitif kesri bileşik bir kesir ise x in alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Çözüm

Cevap : A

 

 

3.

 

 işleminin sonucu kaçtır?

A) 12       B) 13     C) 24      D) 143    E) 144

 

Çözüm

Cevap : D

 

 

 

5.  işleminin sonucu kaçtır?

 

A) 0,1     B) 0,2    C) 10    D) 20     E) 100

(2001/ÖSS)

 

Çözüm

Cevap : C

 

 

 A) 1       B)  1,1      C) 11      D) 22      E) 33

 

Çözüm

Cevap :  B

 

9.   paydası küçük olan daha büyüktür. O halde  c < b < a  olur.

 

10.  a,  b,  c  pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere,

 

 ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

 

Çözüm

 

Her sayı 3 ile çarpılırsa 3a,  3b  ve 3 c  olur.

Cevap: D

 


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

........

40. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten işime çok yaradı bu sayfadakiler teşekürler
->Yazan: yorum

39. **Yorum**
->Yorumu: Saolun gercektende guzel bir sayfa idi allah razi olsun
->Yazan: gizem....

39. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler sınavın vardı yardım ettiniz
->Yazan: 

38. **Yorum**
->Yorumu: Ödevime yardım etti teşekkür ederim 
->Yazan: Seray

37. **Yorum**
->Yorumu: vallah helal olsun sağolun 
->Yazan: mehmet....

36. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK İYİ BİR KONU ANLATIMI OLMUŞ TEŞEKKÜRLER.10 ÜZERİNDEN 10 VERİYORUM. :))))) 
->Yazan: BERFİN

35. **Yorum**
->Yorumu: performans ödevime yardımcı oldu teşekkür ederim 
->Yazan: dilara

34. **Yorum**
->Yorumu: çok çok sağol un 8 sınıf teog sınavıma yarımcı oldu tsk bisite bir harika
->Yazan: özgür......

33. **Yorum**
->Yorumu: çok sağolun sayfa yöneticisine çok çok teşekkürlerimi sunarım matematik bilmeyen insan bile bu sayfa sayesinde öğrenebilecek
->Yazan: admin

32. **Yorum**
->Yorumu: çok tşk vallah çok iyidir
->Yazan: hüso 42

31. **Yorum**
->Yorumu: 68.14 mü büyük 68.4 mü 
->Yazan: Ahmet

30. **Yorum**
->Yorumu: Önceleri hep telefonumda hesap makinesine bakardım.Bu siteyi buldum bir oh çektim sınavıma çok yardımcı olacak çok sağolun. 
->Yazan: Vera 

29. **Yorum**
->Yorumu: bu sayfa sayesinde örnek yazabildim.... 
->Yazan: sercan

28. **Yorum**
->Yorumu: Sizin sayenizde matematikten 100 aldım ve taktir de tşkürr :) 
->Yazan: Erhan DİNLER

27. **Yorum**
->Yorumu: Bence daha detaylı bilgiler olabilirdi...
->Yazan: Lara..

26. **Yorum**
->Yorumu: ben çok beğendim sınavıma hep buradan çalıştım size tavsiye ederim :D:D:D:D:D:D:D:D
->Yazan: enes.

25. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürlr bu site mat. sınavıma çalışmama yardımcı oldu tavsiye ederim faceden de seyrederim 
->Yazan: buse karabiber.

24. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yardımcı oldu sağlun 
->Yazan: zeynep naz..

23. **Yorum**
->Yorumu: çok harika bir site çok işime yaradı saolun bu site için 
->Yazan: feyza..

22. **Yorum**
->Yorumu: 16,999 ondalık sayısını onda birler kısmına yuvarlamak istersem cevap kaç çıkar
->Yazan: ege.

21. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür uzel bu site
->Yazan: hatice ece .

20. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok yardımcı oldu yapandan Allah razı olsun.Elleri dert görmesin inşallah.iyi akşamlar... 
->Yazan: büşra.

19. **Yorum**
->Yorumu: bana cok yadimci oldu tsk 
->Yazan: mat seven.

18. **Yorum**
->Yorumu: sizin sayenizde ödevlerimi yaptım çok sağolun 
->Yazan: yusuf .

17. **Yorum**
->Yorumu: Ben aradığım sorunun cevabını bulamadım sorum mesela 3.2 ile 5 nasıl çarpılır lütfen yrdm
->Yazan: San.

16. **Yorum**
->Yorumu: bu bigiyi verdiğiniz çok iyi oldu bana çok lazımdı
->Yazan: Prenses.

15. **Yorum**
->Yorumu: arkadas çok iyi lise 1 yıllık ödevimdi çok yardımcı oldunuz sitenizi tavsiye ediceğim :) 
->Yazan: furkan..

14. **Yorum**
->Yorumu: ewed aradıgım siteyi buldum çok şey ögrendim süper zeka:) :) 
->Yazan: yıldız.
->Yazan : reyhan
->Yorumu: ders çalışırken gerçekten çok yardımcı oldu soruları artık rahatlıkla çözebileceğim ALLAH razı olsun siteyi açandan iyi akşamlar.
->Yazan : kır çiçeği
->Yorumu: dönem ödevim için bana çok yardımcı oldu bu siteyi hazırlayan kişiye çok tşkr edrm.....
->Yazan : adımı napçan
->Yorumu: ewt çk yararlı sorularda gzl baya işime yaradı  hazr na  tşklerrrr:D.
->Yazan : ömer
->Yorumu: benimde saten performans ödevimde yardimci oldu.
->Yazan : seren
->Yorumu: yillik ödevimde bana yardimci ldugunuz için sitenize tesekkür ederim........
->Yazan : yoksul
->Yorumu: çok güzel ödevlerimi yapmai sagladim ödevlerime çokkkkkkkkkk yardimci oluyor valla.....
->Yazan : matematik sevmem
->Yorumu: mat sevmem ama ödev yaparken bu site çok yardim etti.
>Yazan: unlike math
>Yorum: 0.4ün 0.6dan büyük mü küçük mü oldugunu bu yasimda bilemedim ve bu site bana çok yardimci oldu :) .
>Yazan: elvan
>Yorum: bu siteyi herkese tavsiye ederim çok isimeyeradi çok sagolun Allah razi olsun .
>Yazan: sanene
>Yorum: bence çok yararli b ste hemen sizin sayenizde cevabi buldum tesekkürler... .
>Yazan: gariban
>Yorum: ya neden bu siteyi daha önceden görmedim daha ödevim cok ken sadece 1sorudan tek faydalandim ne GARIBANIM ama .
>Yazan: diyar
>Yorum: ewt ya cok isime yaradi ck tskrler:)).
>Yazan: nazli
>Yorum: sorular çok güzeldi bu sayfayi hazirlayana tskr ederim

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***