eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar

ONDALIK SAYILAR, ÖZELLİKLERİ, ONDALIK SAYIYI RASYONEL SAYIYA, RASYONEL SAYIYI ONDALIK SAYIYA ÇEVİRME (2) (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLÜ SORULAR)

 

Ondalık Sayı:

 

Paydası 10, 100, 1000, ... gibi 10’un kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesirler, bu kesirlerin belirttiği sayılara ondalık sayılar denir.

 

Örnek:

 

 3   =  0,3

10

 

Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek:

 

Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;

 

- Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz

 

Veya

 

- Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.

 

Örnek:

3 rasyonel sayısını ondalık sayıya çevirelim.

5

 

Çözüm:

3  =  3 . 2   =  6    = 0,6

5      5 . 2      10

 

 

Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

Ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa yazılır.

 

- Paydası 10’un kuvveti olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayı da paya yazılır.

 

- Sadeleştirme varsa yapılır.

 

Örnek:

0,25 = 25  = 1

          100    4

 

 

Devirli Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

1.Basit Devirli Ondalık Sayı:

 

Basit devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazarız.

 

- Devreden sayıyı paya yazarız

 

- Devreden rakam sayısı kadar 9’u da paydaya yazarız.

 

0,3 = 3  =  1

9       3

 

2.Bileşik Devirli Ondalık Sayı:

 

Bileşik devirli ondalık sayıları, rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayıdan, virgülden sonraki devretmeyen sayıya çıkarıp paya yazarız.

 

- Virgülden sonra (bilgi yelpazesi.net) devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadarda sıfırı paydaya yazarız.

 

Örnek:

0,78 = 78-7  = 71

 90       90

 

 

Ondalık Sayılarda Dört İşlem

 

Ondalık Sayılarda Toplama:

 

Ondalık sayılar toplanırken tamsayılı kısımlar alt alta gelecek şekilde yazılır ve toplanır. Sonra virgül aynı hizadan ayrılır.

 

Örnek:

3,045 + 12,14 = 15,185

 

Örnek

         gibi.

 

Ondalık Sayılarda Çıkarma:

 

Ondalık sayılarda çıkarma yapılırken gene tamsayılı kısımlar alt alta gelecek şekilde yazılır ve çıkarma işlemi yapılır. Sonra virgülle aynı hizadan ayrılır.

 

Örnekler:  315,08 – 9,215 = 305,865

 

Örnek

 

 

Ondalık Sayılarda Çarpma:

 

Ondalık sayıların çarpımı yapılırken virgül yokmuş gibi çarpılır. İşlem sonunda çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayıları toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

 

Örnek:

3,42 . 2,7 = 9,234

 

10, 100, 1000 ile Çarpmak:

 

Ondalık sayıları 10 ile çarparken virgül bir basamak sağa, 100 ile çarparken virgül iki basamak sağa kaydırılır. Yani sıfır sayısı kadar basamak soldan sağa doğru virgülle ayrılır.

 

Örnek:

(3,42)   .   (10)  =  34,2

 

 

Ondalık Sayılarda Bölme:

 

Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken böleni virgülden kurtarırız. Böleni virgülden kurtarırken kaçla çarpmışsak, bölüneni de aynı sayı ile çarpar, normal bölme işlemi yaparız.

 

Örnek:

63 : 4,2 = 15

 

10, 100, 1000 ile Bölmek:

 

Ondalık sayıların 10’a bölerken virgül bir basamak sola, 100’e bölerken virgül iki basamak sola kaydırılır. Yani sıfır sayısı kadar basamak sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

 

Örnekler: (312,4) : 10 = 31,24

 

 

Örnek

 

 

 

Ondalık Sayılarda Sıralama:

 

Pozitif ondalık sayıları karşılaştırırken;

 

- Tam sayılara bakarız. Tam sayısı büyük olan kesir daha büyüktür.

 

Tam sayılar eşit ise;

 

- Onda birler basamaklarına bakarız. Hangisi büyükse o kesir daha büyüktür.

 

Onda birler basamakları eşit ise;

 

- Yüzde birler basamaklarında bakarız. Hangisi büyükse o kesir daha büyüktür.

 

Örnek:

0,475 ; 3,7 ; 2,08 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

 

Çözüm:

Tam sayıları 0 < 2 < 3 olduğundan;

0,475 < 2,08 < 3,7

 

 

Ondalık Sayılarda Yuvarlak Yapma:

 

Bir ondalık sayı yuvarlak yapmak demek, bu sayıya yaklaşık olarak eşit olan daha az basamaklı bir ondalık sayıyı bulmak (bilgi yelpazesi.net) demektir.

 

Bir ondalık sayıyı istenilen basamağında yuvarlak yapmak için;

 

-İstenilen basamağın sağındaki rakama bakılır. Bu rakamın sayı değeri;

 

- 5 veya 5’ten büyükse istenilen basamağın sayı değeri 1 arttırılıp, sağındaki basamaklar atılır.

 

- 5’ten küçük ise istenilen basamağın sayı değeri aynen alınıp sağındaki basamaklar atılır.

 

Örnek:

3,2471 ondalık kesrini, yüzde birler basamağında yuvarlak yapalım.

 

Çözüm:

Yüzde birle basamağının sağındaki rakam 7’dir. 7 > 5 olduğundan birler basamağındaki 4 sayısına 1 ekleyip sağdakileri atarız o halde;

3, 2471 » 3,25’tir.

 

 

Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek:

 

Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;

 

- Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz

 

Veya

 

- Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.

 

Örnek:

3 rasyonel sayısını ondalık sayıya çevirelim.

5

 

Çözüm:

3  =  3 . 2   =  6    = 0,6

5      5 . 2      10

 

 

Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

Ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa yazılır.

 

- Paydası 10’un kuvveti olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayı da paya yazılır.

 

- Sadeleştirme varsa yapılır.

 

Örnek:

0,25 = 25  = 1

          100    4

 

 

Devirli Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

1.Basit Devirli Ondalık Sayı:

 

Basit devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazarız.

 

- Devreden sayıyı paya yazarız

 

- Devreden rakam sayısı kadar 9’u da paydaya yazarız.

 

0,3 = 3  =  1

9       3

 

2.Bileşik Devirli Ondalık Sayı:

 

Bileşik devirli ondalık sayıları, rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayıdan, virgülden sonraki devretmeyen sayıya çıkarıp paya yazarız.

 

- Virgülden sonra (bilgi yelpazesi.net) devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadarda sıfırı paydaya yazarız.

 

Örnek:

0,78 = 78-7  = 71

 90       90

 

 

DEVİRLİ ONDALIK SAYI

 

Ondalık biçimde yazılan bir rasyonel sayının ondalık kısmındaki rakamlar belli bir biçimde tekrarlanıyor ise bu sayıya devirli ondalık sayı denir ve devreden kısmın üzerine (-) işareti konur.

 

Örnek

Her rasyonel sayı devirli bir ondalık sayı biçiminde, her devirli ondalık sayı rasyonel sayı biçiminde yazılabilir.

 

Devirli Sayının Rasyonel Sayı Biçiminde Yazılması

 

Devirli bir ondalık sayıyı rasyonel sayıya şu şekilde çeviririz.

 

(Sayının Tamamı)-(Devretmeyen Kısım)

Devirli sayı = ---------------------------------------------------

Virgülden sonra devreden rakam kadar 9,

devretmeyen rakam kadar 0

 

Örnek

 sayılarının OKEK’ini ve OBEB’ini bulunuz.

 

Çözüm

 

Çözümlü Örnekler

 

 

 

Cevap:C

 

2.

 

 pozitif kesri bileşik bir kesir ise x in alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Çözüm

Cevap : A

 

 

3.

 

 işleminin sonucu kaçtır?

A) 12       B) 13     C) 24      D) 143    E) 144

 

Çözüm

Cevap : D

 

 

 

5.  işleminin sonucu kaçtır?

 

A) 0,1     B) 0,2    C) 10    D) 20     E) 100

(2001/ÖSS)

 

Çözüm

Cevap : C

 

 

 A) 1       B)  1,1      C) 11      D) 22      E) 33

 

Çözüm

Cevap :  B

 

9.   paydası küçük olan daha büyüktür. O halde  c < b < a  olur.

 

10.  a,  b,  c  pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere,

 

 ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

 

Çözüm

 

Her sayı 3 ile çarpılırsa 3a,  3b  ve 3 c  olur.

Cevap: D

 


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

........

39. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler sınavın vardı yardım ettiniz
->Yazan: 


38. **Yorum**
->Yorumu: Ödevime yardım etti teşekkür ederim 
->Yazan: Seray


37. **Yorum**
->Yorumu: vallah helal olsun sağolun 
->Yazan: mehmet
....

36. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK İYİ BİR KONU ANLATIMI OLMUŞ TEŞEKKÜRLER.10 ÜZERİNDEN 10 VERİYORUM. :))))) 
->Yazan: BERFİN


35. **Yorum**
->Yorumu: performans ödevime yardımcı oldu teşekkür ederim 
->Yazan: dilara

34. **Yorum**
->Yorumu: çok çok sağol un 8 sınıf teog sınavıma yarımcı oldu tsk bisite bir harika
->Yazan: özgür......

33. **Yorum**
->Yorumu: çok sağolun sayfa yöneticisine çok çok teşekkürlerimi sunarım matematik bilmeyen insan bile bu sayfa sayesinde öğrenebilecek
->Yazan: admin

32. **Yorum**
->Yorumu: çok tşk vallah çok iyidir
->Yazan: hüso 42

31. **Yorum**
->Yorumu: 68.14 mü büyük 68.4 mü 
->Yazan: Ahmet

30. **Yorum**
->Yorumu: Önceleri hep telefonumda hesap makinesine bakardım.Bu siteyi buldum bir oh çektim sınavıma çok yardımcı olacak çok sağolun. 
->Yazan: Vera 

29. **Yorum**
->Yorumu: bu sayfa sayesinde örnek yazabildim.... 
->Yazan: sercan

28. **Yorum**
->Yorumu: Sizin sayenizde matematikten 100 aldım ve taktir de tşkürr :) 
->Yazan: Erhan DİNLER

27. **Yorum**
->Yorumu: Bence daha detaylı bilgiler olabilirdi...
->Yazan: Lara..

26. **Yorum**
->Yorumu: ben çok beğendim sınavıma hep buradan çalıştım size tavsiye ederim :D:D:D:D:D:D:D:D
->Yazan: enes.

25. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürlr bu site mat. sınavıma çalışmama yardımcı oldu tavsiye ederim faceden de seyrederim 
->Yazan: buse karabiber.

24. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yardımcı oldu sağlun 
->Yazan: zeynep naz..

23. **Yorum**
->Yorumu: çok harika bir site çok işime yaradı saolun bu site için 
->Yazan: feyza..

22. **Yorum**
->Yorumu: 16,999 ondalık sayısını onda birler kısmına yuvarlamak istersem cevap kaç çıkar
->Yazan: ege.

21. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür uzel bu site
->Yazan: hatice ece .

20. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok yardımcı oldu yapandan Allah razı olsun.Elleri dert görmesin inşallah.iyi akşamlar... 
->Yazan: büşra.

19. **Yorum**
->Yorumu: bana cok yadimci oldu tsk 
->Yazan: mat seven.

18. **Yorum**
->Yorumu: sizin sayenizde ödevlerimi yaptım çok sağolun 
->Yazan: yusuf .

17. **Yorum**
->Yorumu: Ben aradığım sorunun cevabını bulamadım sorum mesela 3.2 ile 5 nasıl çarpılır lütfen yrdm
->Yazan: San.

16. **Yorum**
->Yorumu: bu bigiyi verdiğiniz çok iyi oldu bana çok lazımdı
->Yazan: Prenses.

15. **Yorum**
->Yorumu: arkadas çok iyi lise 1 yıllık ödevimdi çok yardımcı oldunuz sitenizi tavsiye ediceğim :) 
->Yazan: furkan..

14. **Yorum**
->Yorumu: ewed aradıgım siteyi buldum çok şey ögrendim süper zeka:) :) 
->Yazan: yıldız.

->Yazan   : reyhan
->Yorumu: ders çalışırken gerçekten çok yardımcı oldu soruları artık rahatlıkla çözebileceğim ALLAH razı olsun siteyi açandan iyi akşamlar.

->Yazan   : kır çiçeği
->Yorumu: dönem ödevim için bana çok yardımcı oldu bu siteyi hazırlayan kişiye çok tşkr edrm.....

->Yazan   : adımı napçan
->Yorumu:   ewt çk yararlı sorularda gzl   baya işime yaradı  hazr na  tşklerrrr:D.

->Yazan : ömer
->Yorumu: benimde saten performans ödevimde yardimci oldu.

->Yazan : seren
->Yorumu: yillik ödevimde bana yardimci ldugunuz için sitenize tesekkür ederim........

->Yazan : yoksul
->Yorumu: çok güzel ödevlerimi yapmai sagladim ödevlerime çokkkkkkkkkk yardimci oluyor valla.....

->Yazan : matematik sevmem
->Yorumu: mat sevmem ama ödev yaparken bu site çok yardim etti.

>Yazan: unlike math
>Yorum: 0.4ün 0.6dan büyük mü küçük mü oldugunu bu yasimda bilemedim ve bu site bana çok yardimci oldu :) .

>Yazan: elvan
>Yorum: bu siteyi herkese tavsiye ederim çok isimeyeradi çok sagolun Allah razi olsun .

>Yazan: sanene
>Yorum: bence çok yararli b ste hemen sizin sayenizde cevabi buldum tesekkürler... .

>Yazan: gariban
>Yorum: ya neden bu siteyi daha önceden görmedim daha ödevim cok ken sadece 1sorudan tek faydalandim ne GARIBANIM ama .

>Yazan: diyar
>Yorum: ewt ya cok isime yaradi ck tskrler:)).

>Yazan: nazli
>Yorum: sorular çok güzeldi bu sayfayi hazirlayana tskr ederim....

>>>YORUM YAZ<<<
Adınız:
Yorumunuz:


 
OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları