Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

LASTİK ÜRETİM TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

LASTİK ÜRETİM TEKNİSYENİ TANIM

 

Lastik hammaddelerini üretime hazırlayıp, lastik hamurunu ve katmanlarını oluşturan, çeşitli karışımlarda çözelti hazırlayabilen, laboratuvar analizlerini yapan, üretim faaliyetlerini kumanda ve kontrol edebilen pişirme ve presleme işlemlerini, fiziksel kontrolleri yapan, üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol edebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

Lastik Üretim Teknisyeni;

- Lastik hamuru hammaddelerini karıştırır,

- Lastik katmanlarını oluşturur,

- Lastik hamuru hammaddelerine, lastik hamuruna, çelik korda, çelik tele, kord bezine uygulanan testleri yapar,

- Mamul araç lastiğini oluşturur,

- Lastiğin bakım ve onarımını yapar,

- Polimer malzemeleri inceler,

- Organik bileşiklerin analizini yapar,

- Organik bileşiklerin özelliklerini belirler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Yarı otomatik veya otomatik tipte lastik imal makineleri, pres makineleri, mikserler, eksturuderler, kalenderler, pişirme makineleri

- Tartı, cetvel, gönye gibi ölçüm aletleri ile ölçü kapları,

- Doğal ve sentetik kauçuklar,

- Çekme-uzama cihazı, reometre, kül fırını, etül, shoremetre, erime noktası cihazı, dansimetre, anilin noktası cihazı, viskozimetre, mikroskop, refraktometre gibi laboratuvar test cihazları,

- Çinko oksit, magnezyum oksit, kalsiyum oksit, stearik asit, çinko karbonat

- Tekstil kord çelik kord gibi lastik takviye malzemeleri

- Laboratuvarlarda kullanılan cam malzemeler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Lastik Üretim Teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Görsel belleği gelişmiş,

- Yönergeyi izleyebilen,

- El ve parmak becerisi ile göz-el koordinasyonu gelişmiş,

- Çabuk ve doğru karar verebilen,

- Stres altında çalışabilen,

- Rutin işlerde uzun süre çalışabilme yeteneğine sahip,

- Dikkatli ve tedbirli,

- Bedence sağlam ve uzun süre ayakta durabilen kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Lastik Üretim Teknisyeni kapalı alanda görev yapar. Mesleğin icra edildiği ortam laboratuvar ortamı olabileceği gibi tozlu, kokulu, gürültülü ve kimyasal maddelerin bulunduğu imalat sahaları da olabilmektedir. Yapılan işin çok fazla tehlikesi yoktur. Ancak, yapılacak en küçük bir hata makine kazalarına veya zehirli maddelerden etkilenmeye neden olabilmektedir.

Birinci derecede uğraş konusu makinelerdir. Yapılan faaliyetlerin başında imal etme, kullanma, çalıştırma gelmektedir. Diğer çalışanlarla iletişim halindedir. Tam gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma ve hafta sonu çalışması söz konusudur. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Lastik üretim teknisyeni; lastik, plastik ve kauçuk üretimi yapan fabrikalarda ve atölyelerde iş bulabilir. Kauçukla üretim yapan alanlar çalışma alanlarıdır. Kendi iş yerini açabileceği gibi lastik ve plastik üretimi yapan fabrikalar ve atölyelerde iş bulabilir.

Otomotiv endüstrisi geliştikçe mezunların iş bulma alanları da genişlemektedir. Otomotiv sanayi, taşıt ve uçak, ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamulleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk fabrika veya atölyelerde de iş bulabilmektedir.

Mezunlara lastik satışı ve servis tekniği ile ilgili işyeri açma belgesi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Meslek liselerinin ve Anadolu meslek liselerinin “Kimya Teknolojisi” alanı “Lastik Üretimi” dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Ortak dersler

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme

Alan ortak dersleri

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel Kimya,

Dal dersleri

İşletmelerde Beceri Eğitimi, Organik Kimya, Nitel Analiz, Nicel Analiz, Boya Teknolojisi, Boya Uygulamaları, Boya Kalite Kontrol, Lastik Teknolojisi, Lastik Bakım ve Onarımı, Lastik Makineleri, Petrol Teknolojisi Kontrol, Rafineri Prosesleri, Petrokimya Prosesleri, Deri Üretim Teknolojisi, Proses Kontrol, Anorganik Kimya, Enstrumantal Analiz, Biyokimya, Organik ve Polimer Kimya, Temel Sanat Eğitimi, Organik Bileşikler, Polimer Malzemelerin Özellikleri, Prosesde Hava ve Su, Numune ve Kontrolü, Petrolün Destilasyonu, Polimer Kimya, Deri Kimyasalları, Ham Deri, Arıtma, Kürk Teknolojisi, Deri Analizleri, Proje Okuma, Pnomatik Kontrol, Satış ve Pazarlama, Ünit Operasyonlar.

Öğrenciler 11. sınıfta haftanın 3 günü okulda teorik, haftanın 2 günü ise uygulamalı olarak alanları ile ilgili işletmelerin makine araç- gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından faydalanarak işyerlerinde staj yapmaktadırlar. 12. sınıfta ise 2 gün okulda 3 gün fabrikada staj yaparlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek liselerinin “Kimya Teknolojisi” alanından mezun olanlar bitirdikleri programın devamı olan “Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Maden, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Endüstriyel Seramik, Seramik, Ayakkabı Tasarımı, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, (bilgi yelpazesi. net) Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Selüloz ve Kağıtçılık, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarımsal Laboratuvar, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yalıtım Teknolojisi” programlarının uygulandığı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Öğrenciler işletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Aldıkları ücret asgari ücretin en az 2-3 katıdır.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir. Tecrübe arttıkça alınan ücrette artış söz konusu olmaktadır.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***