Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (TOPRAK YAPISI, BİTKİ ÖRTÜSÜ, İKLİMİ, GÖLLERİ, HAVZALARI, AKARSULARI, KIYILARI, PLATOLARI, OVALARI, DAĞLARI) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.

I.   Yükselti

II.  Enlem

III. Deniz akıntıları

Türkiye’de sıcaklığın dağılışı  üzerinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız llf

D) I ve II

E) I ve III

2.

Yukarıdaki haritada verilen il merkezlerinin hangisinde yıllık sıcaklık farkı en azdır?

A) Erzurum

B) Rize

D) Afyon

C) Ankara

E) Hakkâri

3. Aşağıdaki sönmüş volkanlardan hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde değildir?

A) Ağrı

B) Tendürek

C) Melendiz

D) Süphan

E) Nemrut

4. Toros Dağları'nı oluşturan ana kayaçlar göz önüne alındığında, bu yörede aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir?

A) Karstik kaynak

B) Vadi kaynağı

C) Fay kaynağı

D) Termal kaynak

E) Yamaç kaynağı

5. Karadeniz kıyılarında deltaların oluşmasında;

I.    Akarsu uzunluklarının farklı olması

II.   Akarsuların çok miktarda alüvyon taşıması

III.  Akarsu rejimlerinin düzensiz olması

IV. Gelgit olayının az görülmesi

V.  Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

etkenlerinden hangileri birlikte etkili olmuştur?

A) I ve II

B)l   IveV

C) II ve III

D) II ve IV

E)IVveV

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de erozyon ve heyelanların fazla olmasında etkili değildir?

A) Tarlaların eğim yönünde sürülmesi

B) Bitki örtüsünün seyrek olması

C) Dağların batı-doğu yönünde uzanması

D) Yağış rejiminin düzensiz olması

E) Engebeliliğin fazla olması

7. Deniz'e ulaşan akarsuların havzalarına açık havza, denize ulaşamayanlarınkine ise kapalı havza denir.

Aşağıdakilerin hangisinde, açık havzalı ve kapalı havzalı iki akarsu doğru olarak verilmiştir?

Açık Havzalı         Kapalı Havzalı

A) Aras                          Susurluk

B) Sakarya                   Aras

C) Çoruh                       Sakarya

D) Sakarya                   Susurluk

E) Aras                          Çoruh

8. Aşağıdaki grafikte Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki bir merkeze ait aylık ortalama yağış miktarı ve bu merkezin yakınındaki bir akarsuyun aylık ortalama akım miktarı gösterilmiştir.

Grafikte görüldüğü gibi, akım miktarının yağış miktarına paralellik göstermemesi bu bölümün aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yüksek dağların bulunması

B) Nem oranının yüksek olması

C) Bitki örtüsünün gür olması

D) Toprak yapısının çeşitli olması

E) Baraj sayısının az olması

9. Güney Marmara Bölümü'ndeki başlıca göller, oluşum bakımından hangi özelliktedir?

A) Karstik

B) Volkanik set

C) Tektonik

D) Alüvyal set

E) Heyelan set

10. Yerkabuğunun hareketli dönemlerinde kırılma sonucu oluşan şekle "fay"; faylar boyunca yükselen kısımlara "horst", alçalan kısımlara da "graben" denir.

Buna göre, Türkiye'nin tektonik yapısı göz önüne alındığında, horst ve graben için doğru birer örnek aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

11.Aşağıdaki bölgelerden hangisinde ormanların kapladığı alan en fazladır?

A) İç Anadolu

C) Güneydoğu Anadolu

E) Akdeniz

B) Doğu Anadolu

D) Karadeniz

12. Aylık ortalama sıcaklıklarında fazla fark olmamasına karşın, Samsun'un Rize'den daha az yağış alması, Samsun'un hangi özelliğine bağlanabilir?

A) Kuzey rüzgarlarına açık olmasına

B) Buharlaşmanın fazla olmasına

C) Daha batıda (bilgi yelpazesi.net) yer almasına

D) Gerisindeki dağların yükseltisinin az olmasına

E) Doğusunda ve batısında deltaların bulunmasına

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de mevsimler arasında sıcaklık ve yağış bakımından belirgin farklar olmasının bir sonucudur?

A) Akarsu debilerinin yıl içinde farklılık göstermesi

B) Kentsel yerleşim merkezlerinin hızla büyümesi

C) Nüfus yoğunluğunun bölgeler arasında farklılık göstermesi

D) Yüzey şekillerinin çok çeşitli olması

E) Ekonomik etkinliklerin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi

16. Türkiye'nin en fazla sayıda sönmüş volkan bulunan iki bölgesi, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ege - Akdeniz

B) Güneydoğu Anadolu - Marmara

C) Karadeniz - Doğu Anadolu

D) Akdeniz - İç Anadolu

E) İç Anadolu - Doğu Anadolu

17. Türkiye'nin yer aldığı bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Türkiye'de yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesinin nedenlerinden biri değildir?

A) IV. jeolojik devirde görülen iklim değişmelerinin etkisinde kalması

B) Arazi  yapısını oluşturan kayaçların  çeşitlilik göstermesi

C) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

D) III. jeolojik devirde volkanizmanın etkili olması

E) Alp orojenezinden etkilenmiş olması

18. Aşağıdaki göllerden hangisi alüvyal set gölüdür?

A) İznik Gölü

B) Nemrut Gölü

C) Beyşehir Gölü

D) Tortum Gölü

E) Köyceğiz Gölü

19. Aşağıdakilerin hangisinde verilen ovaların ikisi de karstik çanaklar içinde yer alır?

A) Amik, Erzincan

B) İnegöl, Bolu

C) Gediz, Çarşamba

D) Kestel, Elmalı

E) Harran, Muş

20. Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğan ve buradan beslenen akarsuların taşıdığı su miktarı kış mevsiminde en azdır.

Böyle bir durumu ortaya çıkaran başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeraltı suyu seviyesinin yüzeye yakınlığı

B) Yağış rejimi

C) Yağış çeşidi

D) Akarsu havzaların genişliği

E) Akarsuya karışan kol sayısı

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.D       2.B       3.C       4.A       5.D

 

6.C       7.B       8.A       9.C       10.E       11.D

 

12.D       13.A       16.E       17.C       18.E       19.D       20.C

 


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 

<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>
 

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLER

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORU ARŞİVİ

SORU BANKALARI TESTLER

REHBERLİK KÖŞEMİZ

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

BİLGİSAYAR OYUNLARI

YEMEK TARİFİ TARİFLER

DİNİM İSLAM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

ROMAN HİKAYE ŞİİR KİTAP