Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF TEST SORULARI, DENEME SINAVI (6) (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Aşağıdakilerden hangisi “Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir” cümlesini açıklamaz?
 

a) Akıl ve zekâ yönünden daha yüksek olanlar daha sorumlu hareket etmelidir.

b) Aklı olmayan biri, yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.

c) Akıl yaşta değil baştadır.

d) Akıl sorumlu olmanın ön şartıdır.


 

2- Eda: “İslam dini ergenlik çağına gelmemiş kimseleri mükellef (sorumlu) saymaz.”

Rümeysa: “Evet, dinimize göre akıl sağlığını kaybetmiş kimseler de sorumlu değildir.”

Elif: “Aynı şekilde iradesi elinden alınmış olan kimseler yaptıklarından sorumlu tutulmamıştır.”

Eda, Rümeysa ve Elif’in sözleri hangi konu üzerinedir?

a) Aklı kullanmak çok önemli bir özelliktir.

b) İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. 

c) Kur’an sıkça aklı kullanmayı öğütler. 

d) Dinen sorumlu olmanın gerektirdiği şartlar.


 

3- İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmada uygun bir yol değildir?

a) Akıl

b) Medyumların verdiği bilgi

c) Bilimsel bilgi

d) Vahiy


 

4- Bir düşünceye ya da inanca körü körüne bağlanarak başkasını dışlamaya ne ad verilir?

a) Dindarlık

b) Taassup

c) Taraftar

d) Kendini dine vermek


 

5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi akla verilen önemi anlatmaz?

a) Delidir, ne yapsa yeridir.

b) Akıl yaşta değil baştadır.

c) Aklına gelen başına gelir.

d) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.


 

6- Aşağıdakilerden hangisi “Aklını kullanmak” deyimini açıklamaz?

a) Anlamak, anlamaya çalışmak

b) Araştırmak kavramaya çalışmak

c) Düşünmek 

d) Emek harcamak


 

7- “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın düşünmemizi istediği konular, aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Kur’an, Peygamberimizin doğumunun bir mucize olduğunu anlatır. 

b) Kur’an, yerin ve göklerin yaratılışı hakkında düşünmemizi ister.

c) Kur’an, evrenin boş bir amaçla yaratılmadığını anlatır.

d) Kur’an, insanın önemli görevlerle yükümlü olduğunu belirtir.


 

8- "Ey Muhammed! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ayet 

"İlim müminin kaybolmuş malıdır; onu nerede bulursa alır." Hadis

Yukarıda ayet ve hadise göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 

a) Doğru bilgi değerlidir, onu elde etmek gerekir.

b) Bilgi insana değer katar. 

c) Mümin doğru bilgiyi kaybetmiştir, onu bulduğunda alır.

d) İslam dini, doğru bilgiye büyük değer vermiştir.


 

9- İslam dinine göre dini bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmemiştir?


a) Bilimsel bilgi ile dini bilgi birbirini destekler.

b) Dini bilgi bilimsel bilgiyi teşvik eder.

c) Bilimsel bilgi varlıklar hakkında bilgi verirken dini bilgi varlıkların varoluş amaçları hakkında bilgi verir. 

d) Bilim, gerçeğe ulaşmak için dinin verilerini kullanır.


 

10- Kur’an’ın aklı olmayanları veya aklı yetersiz olanları dinen sorumlu görmemesindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kendini kontrol edecek araçtan yoksun olmasından

b) Düşünme yeteneğinin olmamasından

c) Okuma yazma öğrenemeyecek olmasından

d) İradesinin olmamasından


 

11- Aşağıdaki sözlerden hangisi aklın önemine vurgu yapmamaktadır?

a) Aklı olmayanın dini de olmaz 

b) Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir

c) Fazla düşünmek akla zarar verir  

d) Akıl vezirdir, gönül padişah


 

12- Kur’an’ı Kerim pek çok ayette ‘ Düşünmüyor musunuz ; aklınızı kullanmıyor musunuz? ‘ diye sorarak insanları düşünmeye teşvik etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanın aklını en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmek

b) İnsanın çevresine bakarak “Yaratıcı”nın izlerini görmesini istemek

c) Doğru bilgiye ulaşmak için aklı kullanmak gerektiğini vurgulamak

d) Aklın nasıl çalıştığına dikkat çekmek


 

13- Aşağıdakilerden hangisi aklın doğru yolu bulmadaki fonksiyonlarından biri değildir?

a) İnsan iyiyi – kötüyü aklı sayesinde algılar.

b) Doğruluk yolunda karşılaştığı güçlüklerle mücadele edebilir.

c) Çevresiyle uyumlu olmayı ve yaşamdan zevk almayı sağlar.

d) Kendini kontrol etmeyi sağlar.


 

14- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da bahsedilen doğru bilgi edinme yollarından birisi değildir?

a) Akıl

b) Vahiy

c) Birinin söylediği bir söz

d) Duyu organları


 

15- “ Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu gibi aklında doğru düşünüp karar verebilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır. “

Yukarıda ifade edilen görüşle aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultudadır?

a) Aklın doğru karar verebilmesi için diğer insanların görüşlerine ihtiyacı vardır.

b) Doğru veriler, akla doğru karar verdirir.

c) Doğru karar verebilmek uzun uğraşlar gerektirir.

d) Doğruyu bulmak sanıldığı gibi kolay değildir.


 

16- “ Kur’an doğru bilgiye önem verir. Bilgi, bilimin ham maddesidir. Bilim ise tabiattaki genel yasalara ulaşmayı amaçlayan bir disiplindir. Bilim var olanı inceler. Din ise -----------“

Yukarıdaki boşluk en uygun şekilde nasıl tamamlanmalıdır?

a) Varlıkların varoluş amacını anlatır.

b) Gelecekten haber verir.

c) Varlıkların birbiriyle ilişkisini açıklar.

d) Varlıklarla değil, ahiretle ilgilenir.


 

17- Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre dinen sorumlu olmanın şartlarından biri değildir?

a) Müslüman olmak

b) Akıl sahibi olmak  

c) Ergenlik çağına girmiş olmak

d) Dini bilgileri öğrenmiş olmak


 

18- “ Ey inananlar, insanların arasını bozan birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” ( Ayet )

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

a) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak

b) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek

c) Doğru bilgiye önem vermek

d) Söylenen her söze inanmak


 

19- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Kur’an’ın bize tavsiye ettiği davranışlardan birisi değildir?

a) Kur’an aklın kullanılmasını ister.

b) Kur’an, evrendeki olaylardan doğru bilgiye ulaşabileceğimizi söyler.

c) Kur’an bilgiye önem verir.

d) Kur’an taassubu tavsiye eder. 

23- İslam dini, insana sorumluluğu hangi çağda yüklemiştir?

a) Yaşlılık

b) Çocukluk 

c) Ergenlik

d) Yedi yaşında


 

20- Aşağıdakilerden hangisi taassuptan kurtulmanın yollarından biri olamaz?

a) Aklı kullanmak 

b) Öz eleştiri yapabilmek 

c) Doğru bilgiye sahip olmak

d) Farklı düşünen kişilerden uzak durmak


 

21- Aşağıdakilerden hangisi taassubun sonuçlarından biri olamaz?

a)  Toplumda barış ve huzurun oluşmasını engeller 

b) Toplumda hak ve özgürlüklerin zarar görmesine neden olur

c)  Özgür düşüncenin gelişmesini engeller

d)  Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını oluşturur.


 

22- Aşağıdakilerden hangi tutum, bağnazlık olarak nitelendirilebilir?

a) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini değiştirmek 

b) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile bakmak

c) Dini inancından dolayı insanları hor görmek  

d) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek


 

 


“DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***