Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF TEST SORULARI, DENEME SINAVI (6) (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Aşağıdakilerden hangisi “Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir” cümlesini açıklamaz?
 

a) Akıl ve zekâ yönünden daha yüksek olanlar daha sorumlu hareket etmelidir.

b) Aklı olmayan biri, yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.

c) Akıl yaşta değil baştadır.

d) Akıl sorumlu olmanın ön şartıdır.


 

2- Eda: “İslam dini ergenlik çağına gelmemiş kimseleri mükellef (sorumlu) saymaz.”

Rümeysa: “Evet, dinimize göre akıl sağlığını kaybetmiş kimseler de sorumlu değildir.”

Elif: “Aynı şekilde iradesi elinden alınmış olan kimseler yaptıklarından sorumlu tutulmamıştır.”

Eda, Rümeysa ve Elif’in sözleri hangi konu üzerinedir?

a) Aklı kullanmak çok önemli bir özelliktir.

b) İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. 

c) Kur’an sıkça aklı kullanmayı öğütler. 

d) Dinen sorumlu olmanın gerektirdiği şartlar.


 

3- İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmada uygun bir yol değildir?

a) Akıl

b) Medyumların verdiği bilgi

c) Bilimsel bilgi

d) Vahiy


 

4- Bir düşünceye ya da inanca körü körüne bağlanarak başkasını dışlamaya ne ad verilir?

a) Dindarlık

b) Taassup

c) Taraftar

d) Kendini dine vermek


 

5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi akla verilen önemi anlatmaz?

a) Delidir, ne yapsa yeridir.

b) Akıl yaşta değil baştadır.

c) Aklına gelen başına gelir.

d) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.


 

6- Aşağıdakilerden hangisi “Aklını kullanmak” deyimini açıklamaz?

a) Anlamak, anlamaya çalışmak

b) Araştırmak kavramaya çalışmak

c) Düşünmek 

d) Emek harcamak


 

7- “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın düşünmemizi istediği konular, aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Kur’an, Peygamberimizin doğumunun bir mucize olduğunu anlatır. 

b) Kur’an, yerin ve göklerin yaratılışı hakkında düşünmemizi ister.

c) Kur’an, evrenin boş bir amaçla yaratılmadığını anlatır.

d) Kur’an, insanın önemli görevlerle yükümlü olduğunu belirtir.


 

8- "Ey Muhammed! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ayet 

"İlim müminin kaybolmuş malıdır; onu nerede bulursa alır." Hadis

Yukarıda ayet ve hadise göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 

a) Doğru bilgi değerlidir, onu elde etmek gerekir.

b) Bilgi insana değer katar. 

c) Mümin doğru bilgiyi kaybetmiştir, onu bulduğunda alır.

d) İslam dini, doğru bilgiye büyük değer vermiştir.


 

9- İslam dinine göre dini bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmemiştir?


a) Bilimsel bilgi ile dini bilgi birbirini destekler.

b) Dini bilgi bilimsel bilgiyi teşvik eder.

c) Bilimsel bilgi varlıklar hakkında bilgi verirken dini bilgi varlıkların varoluş amaçları hakkında bilgi verir. 

d) Bilim, gerçeğe ulaşmak için dinin verilerini kullanır.


 

10- Kur’an’ın aklı olmayanları veya aklı yetersiz olanları dinen sorumlu görmemesindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kendini kontrol edecek araçtan yoksun olmasından

b) Düşünme yeteneğinin olmamasından

c) Okuma yazma öğrenemeyecek olmasından

d) İradesinin olmamasından


 

11- Aşağıdaki sözlerden hangisi aklın önemine vurgu yapmamaktadır?

a) Aklı olmayanın dini de olmaz 

b) Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir

c) Fazla düşünmek akla zarar verir  

d) Akıl vezirdir, gönül padişah


 

12- Kur’an’ı Kerim pek çok ayette ‘ Düşünmüyor musunuz ; aklınızı kullanmıyor musunuz? ‘ diye sorarak insanları düşünmeye teşvik etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanın aklını en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmek

b) İnsanın çevresine bakarak “Yaratıcı”nın izlerini görmesini istemek

c) Doğru bilgiye ulaşmak için aklı kullanmak gerektiğini vurgulamak

d) Aklın nasıl çalıştığına dikkat çekmek


 

13- Aşağıdakilerden hangisi aklın doğru yolu bulmadaki fonksiyonlarından biri değildir?

a) İnsan iyiyi – kötüyü aklı sayesinde algılar.

b) Doğruluk yolunda karşılaştığı güçlüklerle mücadele edebilir.

c) Çevresiyle uyumlu olmayı ve yaşamdan zevk almayı sağlar.

d) Kendini kontrol etmeyi sağlar.


 

14- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da bahsedilen doğru bilgi edinme yollarından birisi değildir?

a) Akıl

b) Vahiy

c) Birinin söylediği bir söz

d) Duyu organları


 

15- “ Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu gibi aklında doğru düşünüp karar verebilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır. “

Yukarıda ifade edilen görüşle aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultudadır?

a) Aklın doğru karar verebilmesi için diğer insanların görüşlerine ihtiyacı vardır.

b) Doğru veriler, akla doğru karar verdirir.

c) Doğru karar verebilmek uzun uğraşlar gerektirir.

d) Doğruyu bulmak sanıldığı gibi kolay değildir.


 

16- “ Kur’an doğru bilgiye önem verir. Bilgi, bilimin ham maddesidir. Bilim ise tabiattaki genel yasalara ulaşmayı amaçlayan bir disiplindir. Bilim var olanı inceler. Din ise -----------“

Yukarıdaki boşluk en uygun şekilde nasıl tamamlanmalıdır?

a) Varlıkların varoluş amacını anlatır.

b) Gelecekten haber verir.

c) Varlıkların birbiriyle ilişkisini açıklar.

d) Varlıklarla değil, ahiretle ilgilenir.


 

17- Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre dinen sorumlu olmanın şartlarından biri değildir?

a) Müslüman olmak

b) Akıl sahibi olmak  

c) Ergenlik çağına girmiş olmak

d) Dini bilgileri öğrenmiş olmak


 

18- “ Ey inananlar, insanların arasını bozan birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” ( Ayet )

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

a) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak

b) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek

c) Doğru bilgiye önem vermek

d) Söylenen her söze inanmak


 

19- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Kur’an’ın bize tavsiye ettiği davranışlardan birisi değildir?

a) Kur’an aklın kullanılmasını ister.

b) Kur’an, evrendeki olaylardan doğru bilgiye ulaşabileceğimizi söyler.

c) Kur’an bilgiye önem verir.

d) Kur’an taassubu tavsiye eder. 

23- İslam dini, insana sorumluluğu hangi çağda yüklemiştir?

a) Yaşlılık

b) Çocukluk 

c) Ergenlik

d) Yedi yaşında


 

20- Aşağıdakilerden hangisi taassuptan kurtulmanın yollarından biri olamaz?

a) Aklı kullanmak 

b) Öz eleştiri yapabilmek 

c) Doğru bilgiye sahip olmak

d) Farklı düşünen kişilerden uzak durmak


 

21- Aşağıdakilerden hangisi taassubun sonuçlarından biri olamaz?

a)  Toplumda barış ve huzurun oluşmasını engeller 

b) Toplumda hak ve özgürlüklerin zarar görmesine neden olur

c)  Özgür düşüncenin gelişmesini engeller

d)  Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını oluşturur.


 

22- Aşağıdakilerden hangi tutum, bağnazlık olarak nitelendirilebilir?

a) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini değiştirmek 

b) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile bakmak

c) Dini inancından dolayı insanları hor görmek  

d) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek


 

 


“DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem skeçler var hepsi birbirinden güzel sizede tafsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları