Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER, VÜCUTTA SİSTEMLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

76)

1. Solungaç

2.Trake

3.Akciğer

4. Deri

Yukarıdaki solunumlardan hangilerinde oksijen, taşıyıcı pigment ile taşınmaz?

A) Yalnız 2

B) 1 ve 2

C) 1 ve 4

D) 2 ve 3

E) 1,2 ve 3


77)Solunum organları,

1. Kara canlılarında vücut içinde olma

2.İnce çeperli olma

3.Keratinle örtülü olma

özelliklerinden hangisine sahip olamaz?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


78)Akciğer kılcal damarlarındaki hemoglobinin oksijenle birleşip oksihemoglobini oluşturması ve doku kılcallarında oksihemoglobinden oksijenin serbest kalması;

1. Oksijenin kısmi basıncındaki değişme

2. Kanın pH' ındaki değişme

3. Hemoglobin miktarındaki değişme

durumlarından hangilerinin sonucudur?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C)Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1,2 ve 3


79)İnsanda soluk almak için,

1.Diyaframın kubbeleşmesi

2.Kaburgalar arası kasların kasılması

3.Geri yaylanma basıncının oluşması

olaylarından hangileri gereklidir?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C)Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 2 ve 3


80)Karbondioksit insan kanında,

1.Hemoglobinle birlikte karboksihemoglobin şeklinde

2. Plazmada HCO3 olarak

3Plazmada erimiş olarak

taşınır, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C)Yalnız  3

D) 1 ve 2

E) 1, 2 ve 3


81) Yoğun metabolik faaliyet sonucu aşağıdakilerde hangisi gerçekleşmez?

A) Kandaki karbondioksit artar

B) Kanın pH' ı düşer

C) Soluk alıp-verme hızı artar

D)Hücrelere iletilen oksijen miktarı artar

E) Kanın yoğunluğu azalır


82)Soluk alıp verme sırasında;

1. Diyafram kasları kasılır

2.Göğüs içi hacmi azalır

3.Karın içi basıncı azalır

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C)Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 2 ve 3


83)

1. Karbonik ahidraz

2. Plazma

3. Hemoglobin

Oksijen ve karbondioksitin taşınmasında yukarıdakilerden hangileri ortak olarak kullanılmaz?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


84)Aşağıdaki dokulardan hangisinde çıkan kanda karbondioksit miktarı en azdır?

A) Yağ

B) Sinir

C) Kas

D) Kemik

E) Bez epiteli


85)Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda bulunan bütün hemoglobin molekülleri için doğru değildir?

A)Oksijenle kolay birleşip ayrılabilme

B) Renklidir

C) Alyuvarda bulunur

D)Demir içerir

E)Protein yapılıdır


86) Karasal eklembacaklılarda

1.Kan

2.Taşıyıcı pigment

3.Solunum organı

yapılarından hangileri bulunur?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 3

C) 1 ve 1

D) 1 ve 3

E) 1,2 ve 3


87)İnsanda akciğerlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Oksijenin dokulara taşınması

B)Karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması

C)Hemoglobin (bilgi yelpazesi.net) üretmek

D)Vücudun dengesinin korunması

E)Kan ph' ının asitleşmesi


88)İnsanda hemoglobin üretiminin artması için;

1.Havadaki oksijenin azalması

2.Yeterli demir elementinin besinlerle alınması

3.Kanda yabancı mikroorganizmanın bulunması

durumlarından hangileri gereklidir?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


89) İnsanda nefes alma sırasında;

1. Diyaframın sinir ler ile uyarılaması

2. Kaburgalar arası kasların gevşemesi

3. Karın hacminin azalması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız 1

B)Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


90)

1. Böcekler

2.Sürüngenler

3.Balıklar

4.Memeliler

Yukarıdaki canlılardan hangilerinde oksijen kan ile taşınmaz?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

E) 1, 2 ve 3


91) Bütün omurgalılarda bulunan taşıyıcı pigment,

1. Hemoglobindir

2.Çekirdeksiz alyuvarlarda bulunur

3.Oksijenle akciğer kılcallarında birleşir

4.Dokulara oksihemoglobin olarak taşınır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

E) 2, 3 ve 4


92) Akciğer atardamarı ile akciğer toplardamarlarında bulunan kanda

1. Glikoz

2. Karbondioksit

3. Oksijen

4. Alyuvar

miktarlarından hangileri farklı değildir?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 4

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

E) 1 ve 4


93) Kandaki oksijen miktarı;

1.Böbrek atardamarı

2.Akciğer atardamarı

3.Akciğer kılcal damarı

4.Akciğer toplardamarı

5.Böbrek kılcal damarı

gibi damarlardan hangilerinde değişir?

A)1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 1, 4 ve 5

D) 3 ve 4

E) 2, 3 ve 4


94) Karasal odunsu bitkilerde, yaprak ve gövdede gaz alışverişinde görevli olan yapılar nelerdir?

Yaprak                                         Gövde

A)    Stoma                                   Hidatot

B)    Stoma                                   Lentisel

C)   Kutikula                                Kanbiyum

D)   Stoma                                   Mantar doku

E)    Epidermis                             Mezofil


95)Oksijen insan kanında;

1. Kan plazmasında

2.Alyuvar

3.Akyuvar

4.Trombosit

yapılarından hangilerinde taşınır?

A)Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

E) Hepsi


96) Karasal eklembacaklıların solunum sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Oksijenli solunum yaparlar

B)Trake solunumu yaparlar

C)Trakeollerin ucu sıvı ile doludur

D) Trakeollerden alınan oksijen kan ile taşınıır

E)Trake boruları stigma ile dışarı açılır


97) Hayvanlarda bulunan solunum organlarında

1.Geniş yüzeyli olma

2.Nemli yüzeye sahip oma

2. Gaz alışverişinin difüzyonla olması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


98)İnsan akciğerinde,

1. Alveollerin bulunması

2. Alveollerin tek sıralı hücreden oluşması

3. Bronşların kıkırdak halkalardan oluşması

özelliklerinden hangileri birim zamanda kana geçen oksijen miktarını arttırmaya yöneliktir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


99)

1. Diyafram kasının bulunması

2. Akciğerin alveollü yapıda olması

3.Akciğerin bulunması

Omurgalı bir hayvanda bulunan yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu hayvanın memeli olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


100) Memeli hayvanlarda bulunan solunum sisteminin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havadaki oksijenin kana geçmesini sağlamak

B) Vücut sıcaklığını kontrol etmek

C) Hücrelerdeki zararlı maddeleri uzaklaştırmak

D) Hücrelere oksijen iletmek

E) Havadaki azotu azaltmak


 

CEVAP ANAHTARI

 

76A            77C            78D            79B

 

80E            81E            82E            83A            84A

 

85C            86C            87B            88A            89E            90B

 

91B            92B            93D            94B            95B            96D

 

97D            98D            99A            100A

 


“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

->Yazan   : beyza nur kahraman
->Yorumu: gerçekten çok işime yaradı bunu yazana çooook teşekkürlerimi iletiyorum :).

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***