Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER, VÜCUTTA SİSTEMLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

76)

1. Solungaç

2.Trake

3.Akciğer

4. Deri

Yukarıdaki solunumlardan hangilerinde oksijen, taşıyıcı pigment ile taşınmaz?

A) Yalnız 2

B) 1 ve 2

C) 1 ve 4

D) 2 ve 3

E) 1,2 ve 3


77)Solunum organları,

1. Kara canlılarında vücut içinde olma

2.İnce çeperli olma

3.Keratinle örtülü olma

özelliklerinden hangisine sahip olamaz?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


78)Akciğer kılcal damarlarındaki hemoglobinin oksijenle birleşip oksihemoglobini oluşturması ve doku kılcallarında oksihemoglobinden oksijenin serbest kalması;

1. Oksijenin kısmi basıncındaki değişme

2. Kanın pH' ındaki değişme

3. Hemoglobin miktarındaki değişme

durumlarından hangilerinin sonucudur?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C)Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1,2 ve 3


79)İnsanda soluk almak için,

1.Diyaframın kubbeleşmesi

2.Kaburgalar arası kasların kasılması

3.Geri yaylanma basıncının oluşması

olaylarından hangileri gereklidir?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C)Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 2 ve 3


80)Karbondioksit insan kanında,

1.Hemoglobinle birlikte karboksihemoglobin şeklinde

2. Plazmada HCO3 olarak

3Plazmada erimiş olarak

taşınır, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C)Yalnız  3

D) 1 ve 2

E) 1, 2 ve 3


81) Yoğun metabolik faaliyet sonucu aşağıdakilerde hangisi gerçekleşmez?

A) Kandaki karbondioksit artar

B) Kanın pH' ı düşer

C) Soluk alıp-verme hızı artar

D)Hücrelere iletilen oksijen miktarı artar

E) Kanın yoğunluğu azalır


82)Soluk alıp verme sırasında;

1. Diyafram kasları kasılır

2.Göğüs içi hacmi azalır

3.Karın içi basıncı azalır

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C)Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 2 ve 3


83)

1. Karbonik ahidraz

2. Plazma

3. Hemoglobin

Oksijen ve karbondioksitin taşınmasında yukarıdakilerden hangileri ortak olarak kullanılmaz?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


84)Aşağıdaki dokulardan hangisinde çıkan kanda karbondioksit miktarı en azdır?

A) Yağ

B) Sinir

C) Kas

D) Kemik

E) Bez epiteli


85)Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda bulunan bütün hemoglobin molekülleri için doğru değildir?

A)Oksijenle kolay birleşip ayrılabilme

B) Renklidir

C) Alyuvarda bulunur

D)Demir içerir

E)Protein yapılıdır


86) Karasal eklembacaklılarda

1.Kan

2.Taşıyıcı pigment

3.Solunum organı

yapılarından hangileri bulunur?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 3

C) 1 ve 1

D) 1 ve 3

E) 1,2 ve 3


87)İnsanda akciğerlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Oksijenin dokulara taşınması

B)Karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması

C)Hemoglobin (bilgi yelpazesi.net) üretmek

D)Vücudun dengesinin korunması

E)Kan ph' ının asitleşmesi


88)İnsanda hemoglobin üretiminin artması için;

1.Havadaki oksijenin azalması

2.Yeterli demir elementinin besinlerle alınması

3.Kanda yabancı mikroorganizmanın bulunması

durumlarından hangileri gereklidir?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


89) İnsanda nefes alma sırasında;

1. Diyaframın sinir ler ile uyarılaması

2. Kaburgalar arası kasların gevşemesi

3. Karın hacminin azalması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız 1

B)Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


90)

1. Böcekler

2.Sürüngenler

3.Balıklar

4.Memeliler

Yukarıdaki canlılardan hangilerinde oksijen kan ile taşınmaz?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

E) 1, 2 ve 3


91) Bütün omurgalılarda bulunan taşıyıcı pigment,

1. Hemoglobindir

2.Çekirdeksiz alyuvarlarda bulunur

3.Oksijenle akciğer kılcallarında birleşir

4.Dokulara oksihemoglobin olarak taşınır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

E) 2, 3 ve 4


92) Akciğer atardamarı ile akciğer toplardamarlarında bulunan kanda

1. Glikoz

2. Karbondioksit

3. Oksijen

4. Alyuvar

miktarlarından hangileri farklı değildir?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 4

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

E) 1 ve 4


93) Kandaki oksijen miktarı;

1.Böbrek atardamarı

2.Akciğer atardamarı

3.Akciğer kılcal damarı

4.Akciğer toplardamarı

5.Böbrek kılcal damarı

gibi damarlardan hangilerinde değişir?

A)1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 1, 4 ve 5

D) 3 ve 4

E) 2, 3 ve 4


94) Karasal odunsu bitkilerde, yaprak ve gövdede gaz alışverişinde görevli olan yapılar nelerdir?

Yaprak                                         Gövde

A)    Stoma                                   Hidatot

B)    Stoma                                   Lentisel

C)   Kutikula                                Kanbiyum

D)   Stoma                                   Mantar doku

E)    Epidermis                             Mezofil


95)Oksijen insan kanında;

1. Kan plazmasında

2.Alyuvar

3.Akyuvar

4.Trombosit

yapılarından hangilerinde taşınır?

A)Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

E) Hepsi


96) Karasal eklembacaklıların solunum sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Oksijenli solunum yaparlar

B)Trake solunumu yaparlar

C)Trakeollerin ucu sıvı ile doludur

D) Trakeollerden alınan oksijen kan ile taşınıır

E)Trake boruları stigma ile dışarı açılır


97) Hayvanlarda bulunan solunum organlarında

1.Geniş yüzeyli olma

2.Nemli yüzeye sahip oma

2. Gaz alışverişinin difüzyonla olması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A)Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


98)İnsan akciğerinde,

1. Alveollerin bulunması

2. Alveollerin tek sıralı hücreden oluşması

3. Bronşların kıkırdak halkalardan oluşması

özelliklerinden hangileri birim zamanda kana geçen oksijen miktarını arttırmaya yöneliktir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


99)

1. Diyafram kasının bulunması

2. Akciğerin alveollü yapıda olması

3.Akciğerin bulunması

Omurgalı bir hayvanda bulunan yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu hayvanın memeli olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1 ve 3


100) Memeli hayvanlarda bulunan solunum sisteminin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havadaki oksijenin kana geçmesini sağlamak

B) Vücut sıcaklığını kontrol etmek

C) Hücrelerdeki zararlı maddeleri uzaklaştırmak

D) Hücrelere oksijen iletmek

E) Havadaki azotu azaltmak


 

CEVAP ANAHTARI

 

76A            77C            78D            79B

 

80E            81E            82E            83A            84A

 

85C            86C            87B            88A            89E            90B

 

91B            92B            93D            94B            95B            96D

 

97D            98D            99A            100A

 


“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar (1)

.

->Yazan   : beyza nur kahraman
->Yorumu: gerçekten çok işime yaradı bunu yazana çooook teşekkürlerimi iletiyorum :).

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 

<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>
 

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLER

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORU ARŞİVİ

SORU BANKALARI TESTLER

REHBERLİK KÖŞEMİZ

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

BİLGİSAYAR OYUNLARI

YEMEK TARİFİ TARİFLER

DİNİM İSLAM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

ROMAN HİKAYE ŞİİR KİTAP