Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER, VÜCUTTA SİSTEMLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (9) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

201) Bikarbonat iyonlarının meydana gelmesi H+ iyonlarının meydana gelmesi demektir.H+ iyonlarının artması ise kanın asitliğini arttırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A) Soluk alıverişin yavaşlamasına

B) Azotun yanma ve solunum olayında rol oynamasına

C) Omurilik soğanının uyarılmasına

D) oksidatif fosforilasyonun yavaşlamasına

E) Kanın pH' ının düşmesine


202)

1. İplik, tüy ve yaprak şeklinde olması

2. Sudaki serbest oksijeni alması

3. Zengin kan damarlarıyla donatılmış olması

4. İnce bir hücre tabakasının bulunması

5. Kılcal damarlar içerisindeki kan akımının su akış doğrultusunda olması

Yukarıdaki hangi özelliklerinden dolayı solungaçlar verimli bir gaz değişimini başarabilirler?

A) 1, 2 ve 3

B) 2, 3 ve 4

C)3, 4 ve 5

D) 1,3 ve4

E) 2, 4 ve 5


203) Deniz seviyesinden 5000 - 6000 m yükseğe çıkan bir insanda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

A) Kan basıncı ve kalp atışları artar

B) Kandaki HbO2 miktarı azalır

C) Hava basıncı azaldıkça gazların kanda erime oranı azalır

D) Kandaki oksijen miktarı artar

E) Soluk alışverişi hızlanır


204) Aşağıdakilerden hangisi, karbonik anhidraz enzimi ilgili değildir?

A) Karbonik asitin sentezini sağlar

B) Gen tarafından meydana getirilen özel bir proteindir

C) Karbonik asitin yıkımını sağlar

D) Akyuvarlarda bulunur

E) Oksijen taşınmasında rol oynamaz


205) Kapalı bir odada solunum meydana gelen karbondioksit sürekli dışarıya alınırsa aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Solunum yavaşlar

B) Oksijen kullanımı artar

C) Akciğerler genişler

D) Solunum hızlanır

E) Kaburga arası kaslar kasılı kalır


206)Karbon monoksit zehirlenmelerinde:

1.Hücrelerin oksijensiz kalması

2.Hücrelerde karbondioksit organının artması

3.Zehirli gazın (CO) hemoglobin ile kararlı bileşik oluşturması gibi olaylar meydana gelebilir

Bunlardan hangileri zehirlenmeye neden olan temel olaylardır?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1,2 ve 3


207) Deniz seviyesinde ve yüksek dağlarda yaşayan insanlarda yaşama ortamının koşullarına bağlı olarak;

1. Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı artar

2. Deniz seviyesinde yaşayan insanlarda alyuvar sayısı daha azdır

3. Yükseklerde yaşayan insanlarda akyuvar sayısı artar

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1, 2 ve 3


208) Kanda hemoglobinin oksijenden ayrılması;

1.Dokulardaki oksijenin basıncı düşmesine

2. Dokulardaki karbondioksitin basıncı artmasına

3. pH ' ın düşmesine

4. H(+) iyonlarının azalması

Yukarıdakilerden hangilerine bağlı değildir?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1,2 ve 3

D) Yalnız 4

E)1, 2, 3, ve 4


209) Canlılarda solunum organlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen depolamaya yönelik geniş yüzeylere sahiptirler

B) Vücudun dış yüzeyine daha yakın konumdadırlar

C) Kılcal damar ağı bakımından zengindirler

D) Alveol denilen hava (bilgi yelpazesi.net) keseleri içerirler

E) Yüzeyleri difüzyona elverişli hale gelecek şekilde incelenmiştir


210) Solunum gazlarından oksijenin taşınmasıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) Hemoglobin oksijen ile tersinir reaksiyon verir

B) Hemoglobin oksijen birleşme yüzdesi, ortamdaki oksijen yoğunluğuna bağlıdır

C) Toplardamar kanının koyu kırmızı hatta mavimtırak renge dönüşmesi, hemoglobinin oksijen vermesi sonucudur

D) Kan plazmasında normal olarak oksijenin  %2 ' si taşınır

E) Doku kılcallarında hemoglobinin oksijenle birleşme kapasitesi daha yüksektir


211) Oksijenin hemoglobinle birleşmesi ve HbO2' den ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile denetlenir?

A) Akciğerler ile

B) Kalp ve damarlarda, HbO2 'in pekaz oksijen kaybetmesiyle

C) Ortamdaki oksijenin ve belirli bir oranda CO2 ' in yoğunluğuyla

D) Alyuvar sayısıyla

E) Dokular ile


212) Trake solunumu yapan canlıların kanı, Balık kanının yaptığı aşağıdaki görevlerden hangisini yapamaz?

A) Hücrelere basınç iletimi

B) Hormonların hedef organlara taşınmasını

C) Vücudun savunulmasını

D) Azotlu artıkların boşaltım organına iletilmesini

E) Hücrelere oksijen taşınmasını


213) Hayvanlarda bulunan;

1. Trake

2. Akciğer

3. Solungaç

gibi solunum organlarından, bulunduğu canlının büyüklüğünü sıralayanlar hangileridir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


214

Solunum organına aldığı havadan en çok yararlanan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balık

B) Kurbağa

C) Sürüngen

D) Kuş

E) Memeli


215) Değişik kurbağa çeşitlerinde bulunan

1. Deri

2. Akciğer

3. Solungaç

gibi solunum organlarından, bütün kurbağaların erginlerinde bulunan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


216) Omurgalıların kanında bulunan

1.Oksijen

2. Bikarbonat iyonu

3. Aminoasit

gibi maddelerden hangileri trake solunumu yapan canlıların kanında bulunmaz?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


217) Solunum sisteminde bulunan

1. Akciğer

2.Diyafram kası

3.Soluk borusu

4.Kaburgalar arası kaslar

gibi yapılardan vücut içine havanın emilimini sağlayanlar hangileridir?

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 1 ve 4

D) 2 ve 4

E) 2 ve 3


218)Aşağıdakilerden hangisi, soluk alma sırasında gözlenen bir olay değildir?

A) Diyaframın kasılması

B) Göğüs boşluğunun genişlemesi

C) Hemoglobinin oksijenle birleşmesi

D)Alveol kılcallarında pH' ın azalması

E) Hava peteğine karbondioksit geçişi


219) Kapalı bir odadaki insanların oluşturduğu CO2 dışarıya alındığında, odadaki Oksijen miktarı azalmasına karşın, solunun hızının değişmemesine bakılarak şunlar söyleniyor:

1. Hava basıncının azalması, solunum hızını azaltır

2. Oksijen azlığının, solunum merkezlerine uyarıcı etkisi yoktur

3. Solunum merkezinin uyarılmasında, kandaki CO2 miktarı etkilidir

Bu yargılardan hangileri doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 2-3

E) Hepsi


220)

1. Yetişkinlere göre daha fazla enerji üretirler

2. Yetişkinlere oranla kullandıkları oksijen daha fazladır

3. Metabolizma hızı yetişkinlerden yavaştır

Vücut yüzeyiyle oranlandığında çocukların akciğer genişliği yetişkinlerden daha büyük olduğuna göre, çocuklar için hangisi söylenemez?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1-2

E) Hepsi


221) Bir canlının solunum yüzeyi genişliğinin;

1. Metabolizma hızıyla

2.Vücut düzeyinin genişliği ile

3. Harcanan enerji miktarıyla ilgili olduğu söyleniyor.

Bunlardan hangileri doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


222) Alveol kılcallarından geçmekte olan kandaki; sırasıyla Bikarbonat (HCO3), H+ ve HbO2 miktarlarındaki değişme için hangisi doğrudur?

A) Değişmez-Azalır-Değişmez

B) Artar-Artar-Azalır

C) Azalır-Azalır-Artar

D) Azalır- Değişmez-Artar

E) Değişmez-Azalır-Artar


223) Aşağıdakilerden hangisi, heyecanlanan bir kişide heyecanlanmaya bağlı olarak gerçekleşen olaylardan değildir?

A) Diyaframın kasılmasının sıklaşması

B) Soluk alıp-vermenin hızlanması

C) Kalp çalışmasının hızlanması

D) Doku kılcallarında kandan geçen CO2' in artması

E) Kandaki hemoglobin miktarının artması


224) Hemoglobinin özellikleri şunlardır;

1.Protein yapısındadır

2.Yapısında metal iyonu bulunur

3.Oksijenle kolayca birleşip ayrılabilir

Bu özelliklerden hemosiyanin, hemoeritrin gibi taşıma pigmentlerinde de görülenler hangileridir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1-2

E) Hepsi


225) Hemoglobinin hem oksijen hem deCO2 taşımasında iş görmesiin nedeni aşağıdakilerden hangileridir?

1.Oksijen ve CO2'e olan ilgisinin değişmesi

2.Alyuvarda bulunması

3.Büyük moleküllü olması

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1-2

E) Hepsi


CEVAP ANAHTARI

 

201C              202D              203D              204D

 

205A              206E              207B              208C              209E

 

210E              211C              212E              213A              214D              215A

 

216D              217D              218D              219D              220C

 

221E              222C              223E

 

224E              225A

 


“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem skeçler var hepsi birbirinden güzel sizede tafsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları