Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > FEN BİLİMLERİ Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER, VÜCUTTA SİSTEMLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (9) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

201) Bikarbonat iyonlarının meydana gelmesi H+ iyonlarının meydana gelmesi demektir.H+ iyonlarının artması ise kanın asitliğini arttırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A) Soluk alıverişin yavaşlamasına

B) Azotun yanma ve solunum olayında rol oynamasına

C) Omurilik soğanının uyarılmasına

D) oksidatif fosforilasyonun yavaşlamasına

E) Kanın pH' ının düşmesine


202)

1. İplik, tüy ve yaprak şeklinde olması

2. Sudaki serbest oksijeni alması

3. Zengin kan damarlarıyla donatılmış olması

4. İnce bir hücre tabakasının bulunması

5. Kılcal damarlar içerisindeki kan akımının su akış doğrultusunda olması

Yukarıdaki hangi özelliklerinden dolayı solungaçlar verimli bir gaz değişimini başarabilirler?

A) 1, 2 ve 3

B) 2, 3 ve 4

C)3, 4 ve 5

D) 1,3 ve4

E) 2, 4 ve 5


203) Deniz seviyesinden 5000 - 6000 m yükseğe çıkan bir insanda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

A) Kan basıncı ve kalp atışları artar

B) Kandaki HbO2 miktarı azalır

C) Hava basıncı azaldıkça gazların kanda erime oranı azalır

D) Kandaki oksijen miktarı artar

E) Soluk alışverişi hızlanır


204) Aşağıdakilerden hangisi, karbonik anhidraz enzimi ilgili değildir?

A) Karbonik asitin sentezini sağlar

B) Gen tarafından meydana getirilen özel bir proteindir

C) Karbonik asitin yıkımını sağlar

D) Akyuvarlarda bulunur

E) Oksijen taşınmasında rol oynamaz


205) Kapalı bir odada solunum meydana gelen karbondioksit sürekli dışarıya alınırsa aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Solunum yavaşlar

B) Oksijen kullanımı artar

C) Akciğerler genişler

D) Solunum hızlanır

E) Kaburga arası kaslar kasılı kalır


206)Karbon monoksit zehirlenmelerinde:

1.Hücrelerin oksijensiz kalması

2.Hücrelerde karbondioksit organının artması

3.Zehirli gazın (CO) hemoglobin ile kararlı bileşik oluşturması gibi olaylar meydana gelebilir

Bunlardan hangileri zehirlenmeye neden olan temel olaylardır?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1,2 ve 3


207) Deniz seviyesinde ve yüksek dağlarda yaşayan insanlarda yaşama ortamının koşullarına bağlı olarak;

1. Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı artar

2. Deniz seviyesinde yaşayan insanlarda alyuvar sayısı daha azdır

3. Yükseklerde yaşayan insanlarda akyuvar sayısı artar

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) 1, 2 ve 3


208) Kanda hemoglobinin oksijenden ayrılması;

1.Dokulardaki oksijenin basıncı düşmesine

2. Dokulardaki karbondioksitin basıncı artmasına

3. pH ' ın düşmesine

4. H(+) iyonlarının azalması

Yukarıdakilerden hangilerine bağlı değildir?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1,2 ve 3

D) Yalnız 4

E)1, 2, 3, ve 4


209) Canlılarda solunum organlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen depolamaya yönelik geniş yüzeylere sahiptirler

B) Vücudun dış yüzeyine daha yakın konumdadırlar

C) Kılcal damar ağı bakımından zengindirler

D) Alveol denilen hava (bilgi yelpazesi.net) keseleri içerirler

E) Yüzeyleri difüzyona elverişli hale gelecek şekilde incelenmiştir


210) Solunum gazlarından oksijenin taşınmasıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) Hemoglobin oksijen ile tersinir reaksiyon verir

B) Hemoglobin oksijen birleşme yüzdesi, ortamdaki oksijen yoğunluğuna bağlıdır

C) Toplardamar kanının koyu kırmızı hatta mavimtırak renge dönüşmesi, hemoglobinin oksijen vermesi sonucudur

D) Kan plazmasında normal olarak oksijenin  %2 ' si taşınır

E) Doku kılcallarında hemoglobinin oksijenle birleşme kapasitesi daha yüksektir


211) Oksijenin hemoglobinle birleşmesi ve HbO2' den ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile denetlenir?

A) Akciğerler ile

B) Kalp ve damarlarda, HbO2 'in pekaz oksijen kaybetmesiyle

C) Ortamdaki oksijenin ve belirli bir oranda CO2 ' in yoğunluğuyla

D) Alyuvar sayısıyla

E) Dokular ile


212) Trake solunumu yapan canlıların kanı, Balık kanının yaptığı aşağıdaki görevlerden hangisini yapamaz?

A) Hücrelere basınç iletimi

B) Hormonların hedef organlara taşınmasını

C) Vücudun savunulmasını

D) Azotlu artıkların boşaltım organına iletilmesini

E) Hücrelere oksijen taşınmasını


213) Hayvanlarda bulunan;

1. Trake

2. Akciğer

3. Solungaç

gibi solunum organlarından, bulunduğu canlının büyüklüğünü sıralayanlar hangileridir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


214

Solunum organına aldığı havadan en çok yararlanan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balık

B) Kurbağa

C) Sürüngen

D) Kuş

E) Memeli


215) Değişik kurbağa çeşitlerinde bulunan

1. Deri

2. Akciğer

3. Solungaç

gibi solunum organlarından, bütün kurbağaların erginlerinde bulunan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


216) Omurgalıların kanında bulunan

1.Oksijen

2. Bikarbonat iyonu

3. Aminoasit

gibi maddelerden hangileri trake solunumu yapan canlıların kanında bulunmaz?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


217) Solunum sisteminde bulunan

1. Akciğer

2.Diyafram kası

3.Soluk borusu

4.Kaburgalar arası kaslar

gibi yapılardan vücut içine havanın emilimini sağlayanlar hangileridir?

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 1 ve 4

D) 2 ve 4

E) 2 ve 3


218)Aşağıdakilerden hangisi, soluk alma sırasında gözlenen bir olay değildir?

A) Diyaframın kasılması

B) Göğüs boşluğunun genişlemesi

C) Hemoglobinin oksijenle birleşmesi

D)Alveol kılcallarında pH' ın azalması

E) Hava peteğine karbondioksit geçişi


219) Kapalı bir odadaki insanların oluşturduğu CO2 dışarıya alındığında, odadaki Oksijen miktarı azalmasına karşın, solunun hızının değişmemesine bakılarak şunlar söyleniyor:

1. Hava basıncının azalması, solunum hızını azaltır

2. Oksijen azlığının, solunum merkezlerine uyarıcı etkisi yoktur

3. Solunum merkezinin uyarılmasında, kandaki CO2 miktarı etkilidir

Bu yargılardan hangileri doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 2-3

E) Hepsi


220)

1. Yetişkinlere göre daha fazla enerji üretirler

2. Yetişkinlere oranla kullandıkları oksijen daha fazladır

3. Metabolizma hızı yetişkinlerden yavaştır

Vücut yüzeyiyle oranlandığında çocukların akciğer genişliği yetişkinlerden daha büyük olduğuna göre, çocuklar için hangisi söylenemez?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1-2

E) Hepsi


221) Bir canlının solunum yüzeyi genişliğinin;

1. Metabolizma hızıyla

2.Vücut düzeyinin genişliği ile

3. Harcanan enerji miktarıyla ilgili olduğu söyleniyor.

Bunlardan hangileri doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1 ve 2

E) Hepsi


222) Alveol kılcallarından geçmekte olan kandaki; sırasıyla Bikarbonat (HCO3), H+ ve HbO2 miktarlarındaki değişme için hangisi doğrudur?

A) Değişmez-Azalır-Değişmez

B) Artar-Artar-Azalır

C) Azalır-Azalır-Artar

D) Azalır- Değişmez-Artar

E) Değişmez-Azalır-Artar


223) Aşağıdakilerden hangisi, heyecanlanan bir kişide heyecanlanmaya bağlı olarak gerçekleşen olaylardan değildir?

A) Diyaframın kasılmasının sıklaşması

B) Soluk alıp-vermenin hızlanması

C) Kalp çalışmasının hızlanması

D) Doku kılcallarında kandan geçen CO2' in artması

E) Kandaki hemoglobin miktarının artması


224) Hemoglobinin özellikleri şunlardır;

1.Protein yapısındadır

2.Yapısında metal iyonu bulunur

3.Oksijenle kolayca birleşip ayrılabilir

Bu özelliklerden hemosiyanin, hemoeritrin gibi taşıma pigmentlerinde de görülenler hangileridir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1-2

E) Hepsi


225) Hemoglobinin hem oksijen hem deCO2 taşımasında iş görmesiin nedeni aşağıdakilerden hangileridir?

1.Oksijen ve CO2'e olan ilgisinin değişmesi

2.Alyuvarda bulunması

3.Büyük moleküllü olması

A) 1

B) 2

C) 3

D) 1-2

E) Hepsi


CEVAP ANAHTARI

 

201C              202D              203D              204D

 

205A              206E              207B              208C              209E

 

210E              211C              212E              213A              214D              215A

 

216D              217D              218D              219D              220C

 

221E              222C              223E

 

224E              225A

 


“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***