Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (5) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti Islahat Fermanını aşağıdaki antlaşmaların hangisinin imzalaması sırasında Avrupalı devletleri etkileyebilmek için yayınlamıştır?

A) Berlin

B) Bükreş

C) Paris

D) Londra

E) Kütahya

2. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

E) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

3. 1912 yılında toplanan Londra Konferansı'nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan Yarımadası'nın yeni siyasi haritasının belirlenmesi

B) İstanbul ve boğazların Rusya'ya verilmesi

C) İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya karşı yeni bir politika belirlemesi

D) Almanya'nın Müslümanların halifesi olan Osmanlı Padişahı'yla yakınlık kurmak istemesi

E) Rodos ve On iki Ada'nın Yunanistan'a verilmesi

4. 19. yy.da banka ve sigorta şirketlerinin kurulması, kağıt para ve çeklerin kullanılması aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur?

A) Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşmasına

B) Ticaretin gelişmesine

C) Sömürgeciliğin sona ermesine

D) I. Dünya Savaşı'nın çıkmasına

E) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine

5. "Avrupa devletleri 1815 Viyana Kongresinde milliyetçilik isyanlarını destekleme kararı aldılar."

İngiltere, Fransa ve Rusya aşağıdakilerden hangisinin isyanını destekleyerek bağımsız olmasını sağlamışlardır?

B) Karadağlılar

D) Bulgarlar

A) Sırplar

C) Romenler

E) Yunanlılar

6. Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Mudanya Konferansı

B) Habord Raporu

C) Moskova Antlaşması

D) Paris Barış Antlaşması

E) Aımiral Bristol Raporu

7. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A) Hürriyet ve İtilaf Partisi

B) İktisat Partisi

C) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi

D) Ahrar Partisi

E) İttihat ve Terakki Partisi

8. XIX. yüzyılda çıkarılabilecek asker sayısını öğrenmek amacıyla yalnız erkeklerin sayıl­dığı ilk nüfus sayımı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yapılmıştır?

A) I. Mahmut

B) III. Ahmet

C) Abdülmecit

D) II. Mahmut

E) III. Selim

9. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında, Aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

A) Ekonomik yayılma poiitikası

B) Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı

C) Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan

anlaşmazlığı

D) Ulusçuluk düşüncesi

E) Hanedan çekişmeleri

10. II. Abdülhamit aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tahttan indirilmiştir?

A) Anayasal düzeni kaldırması

B) 31 Mart Olayının çıkması

C) Ittihat ve Terakki Partisi'nin hükümete darbe yapması

D) Duyunu Umumi'ye idaresinin Osmanlı, maliyesine el koyması

E) Osmanlı İmparatortuğu'nun 1877-78 Rus Savaşı'na katılması

11. Osmanlı Imparatorluğu'nda dağılmanın daha da hızlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panislavizm hareketlerinin olumsuz et­kisi

B) Yapılan ıslahatların yetersiz kalması

C) Milliyetçilik hareketlerinin hızlanması

D) Ülkede siyasi gerginliklerin başlaması

E) ingilizlerin Osmanlıyı desteklemekten vazgeçmeleri

12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkmamıştır?

A) Bütün halkın can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanması

B) Vergilerin herkesin gelirine göre ayarlanması

C) Kanun önünde herkesin eşit sayılması

D) Askerliğin vatan görevi olması

E) Gayri Müslimlerin devlet memuru olabilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının (bilgi yelpazesi. com) sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması

B) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünden yoksun kalması

C) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

D) Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması

E) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının devam etmesi

14. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

B) Abdülmecit

D) V. Murat

A) Abdülaziz

C) II. Abdülhamit

E) II. Mahmut

15. 19. yüzyılın başlarında; I. Senedi İttifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmış II. "Devlet ocak içindir" anlayışı ile hareket eden Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır

Bu iki olayın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayanların denetim altına alınması

B) Halkın yönetim9 katılması

C) Orduda disiplinin sağlanması

D) Ayanlığın resmiyet kazanması

E) Yönetimin güç kazanması

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C

2A

3A

4B

5E

6E

7E

8D

9E

10B

11C

12E

13C

14B

15E

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: Sizlere yani emek verenlere tşk ederim yanlışlarımı yanlışlarımı düzeltmeme yardımcı oldunuz saolun varolun
->Yazan: Ayşenur Dogan


1. **Yorum**
->Yorumu: Teşekurler odevimde kopya çekmeme çok yaradı siz harikasınız 
->Yazan: Büşra.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***