Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi

B) Rus Çarlığı'nın yıkılması

C) Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması

D) Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi

E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması

2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;

- Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.

- Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

- Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır. gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır.

B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir.

C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır.

D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır.

E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir?

A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi

B) İtilaf Devletleri'nin Türkleri Anadolu'dan tamamen atmayı düşünmeleri

C) İtilaf Devletleri'nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri

D) itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı planlamış olmaları

E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda bazı başarılar kazanması

4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir.

Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde "Doğu Anadolu'da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir." şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur?

A) İtalya           B) Japonya           C) Fransa

D) İngiltere     E) Rusya

5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi

B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması

C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi (bilgi yelpazesi.net)

D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi

E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi

6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?

A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.

B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.

C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.

D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.

E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

7. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir.

Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir?

A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır.

B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır.

C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır.

D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır.

E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır.

8.

- 1913 İstanbul Antlaşması'na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı.

- 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı.

Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır.

B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır.

C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır.

D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır.

E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.

9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmıştı.

Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı'nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir?

     Doğu Anadolu Boğazlar

A) Gürcüler Fransa

B) Ermeniler Uluslararası Komisyon

C) İngiltere Yunanistan

D) Fransa İtilaf Devletleri

E) Yunanistan itilaf Devletleri

10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.

Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi

B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması

C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması

D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi

E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması

11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması

B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması

C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi

D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi

E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi

12. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;

I. Rum Pontus

II. Trakya-Paşaeli

III. İslam Teali

IV. Redd-i İlhak

V. İngiliz Muhipleri

Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?

A) II ve III         B) I ve IV                C) II ve IV

D) III ve V        E) I ve III

CEVAP ANAHTARI

 

1. A   2. C        3. D        4. E         5. D

6. B  7. C        8. E         9. B         10. A

11. A                12. C

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

>Yazan: bbb
>Yorum:
keske şiklari isaretleyebilsek... ama yinede faydali olduguna inaniyorum .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***