Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

CUMHURİYET DÖNEMİ, DIŞ POLİTİKA, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. "Efendiler, biz hayat ve istiklâl isteyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiç düşünmeden feda ederiz."

Atatürk bu sözü ile yeni Türk devletinin dış politikadaki temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Bölgesel barış

B) Yayılmacı politikalar

C) Ekonomik ilişkiler

D) Milli bağımsızlık

E) Kültürel ortaklıklar

2. Batıda ve doğuda yaratılışı kültürü ve ülküsü başka başka olan ve birbirleriyle bağdaşmayan toplulukları tek sınır içine almış bir devletin iç örgütü, elbette temelsiz ve çürük olur. Bu durumda dış siyaseti de köklü ve sağlam olamaz. Böyle bir devletin, özellikle iç örgütü ulusal olmaktan uzak olduğu gibi, siyasal yöntemi de ulusal olamaz. Buna göre Osmanlı Devleti'nin siyaseti de ulusal değil; ancak, kişisel, bulanık ve kararsız idi...

Mustafa Kemal'in bu görüşlerinden hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Ulusal siyaset kendi görüşünüze dayanmalıdır.

B) Ulusal siyasetin amacı, yurdun mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmaktır.

C) Ulaşılmayacak istekler peşinde koşulmamalıdır.

D) Dış politikada başarı içte güçlü olmaya bağlıdır.

E) Osmanlı Devleti'nin dış politikası meşrutiyetin ilanı ile düzenlenmiştir.

3. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin Musul konusunda savunduğu görüş, Musul'un Türkiye'ye ait olduğunun kabul edilmesi idi.

Türkiye bu görüşü savunurken aşağıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmıştır?

A) Musul'un Türkiye sınırında olduğunu

B) Musul'da önemli petrol yatakları bulunduğunu

C) Musul'un Mondros Ateşkesi'nden sonra işgal edildiğini

D) Musul'un coğrafi açıdan Anadolu ile bütün oluşturduğunu

E) Musul'un stratejik bir konuma sahip olduğunu

4. Lozan Konferansı'nda çözümlenemeyen Irak sınırı sorunu, aşağıdakilerden hangisi ile çözüme ulaşmıştır?

A) Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması

B) İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması

C) Milletler Cemiyeti'ne üye olunması

D) Montrö Sözleşmesinin imzalanması

E) Balkan Antantı'nın kurulması

5. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Yabancı okullar sorunu gündeme gelmiş, yeni Türk devleti bu okullar ile ilgili alacağı kararları sadece okul (bilgi yelpazesi.net) yönetimleri ile görüşme konusu yapmış, büyük devletlerin temsilcileriyle görüşmemiştir.

Bu şekilde bir politika izlemekle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yabancı okulların varlığına son vermek

B) Daha önce verilen ayrıcalıkları kısmen devam ettirmek

C) Yabancı temsilcilikler ile ilişkileri dondurmak

D) Diğer sorunların çözümü için bu konuyu koz olarak kullanmak

E) Konunun uluslararası sorun haline gelmesini engellemek

6. Nüfus değişimi, Lozan Barış Antlaşması'nda kararlaştırılmasına rağmen Yunanistan daha sonra bu konuda uzlaşmaz bir tutum içerisine girmiş, 1930 yılına kadar bu konu Türk-Yunan ilişkilerinin odak noktası olmuştur.

Yunanistan'ın mübadele konusunda uzlaşmaz bir tavır içine girmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İstanbul'da daha çok Rum kalmasını amaçlaması

B) Orta Avrupa'da beliren savaş tehlikesi

C) Türkiye'nin güçlenmesinden çekinmesi

D) Boğazları kullanarak ticaret yapma düşüncesi

E) Balkan devletlerinin liderliğini ele geçirmek istemesi

7. 1932 yılında Türkiye'ye Milletler Cemiyeti'ne katılması İçin çağrı yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Hatay sorununun çözüldüğünün

B) Yeni Türk devletinin barışçı politikasının benimsendiğinin

C) Sovyet Rusya ile yakınlaşma olduğunun

D) Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin

E) Komşu devletlerle yeni dostluk ilişkileri kurulduğunun

8. 1930’lu yıllarda yaşanan,

- Almanya'nın yayılmacı politikalar izlemeye başlaması

- İtalya'nın Habeşistan'a saldırması

- Japonya'nın Milletler Cemiyeti'nden çekilmesi

gibi gelişmelerin dünyayı yeni bir savaşa sürüklemesi üzerine, Türkiye aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme fırsatı bulmuştur?

A) Nüfus mübadelesi sorununu çözmek

B) Milletler Cemiyeti'ne girmek

C) Boğazların Türk egemenliğine bırakılmasını sağlamak

D) Borçlar konusunda yeni bir antlaşma yapmak

E) Şeyh Sait ayaklanmasını bastırmak

9. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki durumunun güçlendirilmiş olduğu savunulabilir?

A) Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında veya savaşa girmesi durumunda boğazları istediği gibi açıp kapaması

B) Antlaşmanın 20 yıl yürürlükte kalması

C) Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişinin serbest bırakılması

D) Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması

E) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin zaman ve ağırlık bakımından sınırlandırılması

10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Balkan Antantı'nın kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) Milletler Cemiyeti'ne güvensizlik duyulması

B) Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi

C) Rusya'nın Balkanlara yönelik politika izlemeye başlaması

D) Ekonomik işbirliği sağlanması

E) Balkan uluslarıyla dayanışmanın sağlanması

11. Yeni Türk devletinin;

- Milletler Cemiyeti'ne üye olması

- Balkan Antantı'na katılması

- Montrö Sözleşmesi'ni imzalaması

gibi girişimleri değerlendirildiğinde 1930-1938 yılları arasında izlediği dış politika için;

I. Dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

II. Bölgesel ittifaklar kurmuştur.

III. Totaliter yönetimleri desteklemiştir.

IV. Bağımsızlık anlayışına önem vermiştir. yargılarından hangileri savunulamaz?

A) I ve II           B) Yalnız III            C) III ve IV

D) II ve III         E) I ve IV

12. Rusya II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Türkiye'ye bir nota vererek Boğazların yeni bir statüye bağlanması gerektiğini ileri sürdü.

Rusya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisini tanımak istemediğinin bir göstergesidir?

A) Montrö Sözleşmesi'ni

B) Balkan Antantı'nı

C) Sadabat Paktı'nı

D) Lozan Antlaşması'nı

E) Sevr Antlaşması 'n ı

CEVAP ANAHTARI

 

1. D  2. E         3. C        4. B         5. E

6. A   7. B         8. C        9. A         10. B

11. B                12. A

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

>Yazan: esra kanbur
>Yorum:
gerçekten güzel bir site ..emek verilerek hazirlanmis..emegi geçen herkese tesekkürlerimi iletirim.. .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***