Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

CUMHURİYET DÖNEMİ, CUMHURİYETİN İLANI, İLKE VE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.

I. Serbest Cumhuriyet Partisi

II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

III. Ahali Cumhuriyet Partisi

Yakarıdaki partilerden hangileri halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkarak "din elden gidiyor" propagandasını yürütmüştür?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız III

D) ll ve lll

E) I, ll ve lll

2.

I. Ter dereceli seçim sistemine geçilmesi

II. Çok partili döneme geçiş denemesi

III. Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemiyle ilgili gelişmelerdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve ll

E) II ve III

3.

I. Devlet kurumlarını özelleştirme

II. Okuma ve yazmayı halk arasında yaygınlaştırma

III. Demiryolu yapımı

Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve ll

E) ll ve lll

5. Devlet eliyle sanayinin kurulması "Birinci beş yıllık plan" hangi yılda uygulamaya başlandı?

A)1931

B)1932

C)1934

D)1935

E)1936

6. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A) Yurtta ve dünyada barışın

B) Bağımsızlığın

C) Ulusal egemenliğin

D) Uluslararası ilişkilerin

E) Özerkliğin

7. Soyadı kanunuyla;

I. Sosyal

II. Siyasi

III. Ekonomik

alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?

A) Yalnız l

B)Yalnız II

C) Yalnız lll

D)l-ll

E) I,II,III

9. Türkiye'de

I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması

II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması

III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l

B)Yalnız II

C) Yalnız ll

D) II,III

E) I.II.III

10.

I. Köy enstitüsü

II. Halkevleri

III. Millet Mektepleri

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) I, II

E) II.III

11.

I. Kabotaj Kanunu

II. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı

III. İzmir İktisat Kongresi

Yukarıda verilen ekonomi ile ilgili gelişmelerin kronolojik sırası hangisidir?

A) l-ll-lll

B) l-lll-ll

C) ll-lll-l

D) ll-l-lll

E) lll-l-ll

12.

I-Ali Galip olayı

II- Şeyh Said isyanı

III- Menemen olayı

Yukarıdaki hangi olay sonucunda İngiltere Musul meselesinde avantaj elde edip, Musul'u kaybetmemize yol açmıştır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll

E) l-ll-lll

13.

I. TC. İş Bankası’nın açılması

II. Demiryollarının yapımının hız kazanması

III. Yabancı satımların devlet kontrolüne geçmesi

Hangisi devletçilik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) II-III

E) l-ll-lll

14. Halifeliğin kaldırılmasının;

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Bolu ve Düzce Ayaklanmalarının çıkması,

Olaylarından hangilerini etkilediği savunulur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) M ve III

E)l,ll ve lll

15. Kadınlara milletvekili seçilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

A) Medeni Kanun ile

B) 1934 yılında çıkarılan bir yasa ile

C) Cumhuriyetin ilanı ile

D) 1930 yılında çıkarılan bir yasa ile

E) 1921 Anayasası ile

16.I Kasım 1928 tarihli harf inkılabıyla ilgili kanunun 9. maddesinde, "Bütün okulların Türkçe yapılan öğretiminde Türk (bilgi yelpazesi.net) harfleri kullanılır. Eski harflerle yazılmış kitaplarla öğretim yapılması yasaktır." denmektedir.

Kanunun bu maddesiyle, aşağıdakilerden hangisinin engellenmesi amaçlanmaktadır?

A) Öğretim kurumlarında yapılan araştırmaların öğretimi aksatmasının

B) Öğretimdeki uygulama farklılıklarının

C) Okuryazar olmanın ayrıcalık olmaktan çıkarılmasının

D) Yabancıların arşivlerden yararlanmasının

E) Türkçede yabancı sözcük kullanımının artmasının

17.

I- Serbest Cumhuriyet Fırkası

II- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

III- Demokrat Parti

Yukarıdaki partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) l-ll

E) l-ll-lll

18. Türkiye'de;

I. Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması,

II. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yerine dört yılda bir yapılması,

III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,

Gelişmelerinden hangileri, kişilere siyasi haklarını doğrudan kullanma olanağı sağlandığına bir kanıttır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) ll ve lll

E) I, II ve lll

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B       2E       3E       5C       6C       7A

 

9E       10E       11E       12B       13D       14C       15B

 

16B       17D       18C

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: hepsi birbirinhden güzel sorular
->Yazan: canan .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***