Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI TEST (2) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Amasya Genelgesi'nin hangi maddesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir?

A) Sivas'ta milli bir Kongre toplanacaktır.

B) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ehlikededir.

E) Genelge, bir sır olarak saklanmalıdır.

2. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde protesto mitinglerinin düzenlenmesini istemiştir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Amasya Görüşmesi

D) Aımasya Genelgesi

E) Havza Genelgesi

3. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi gelişmeden önce askerlik görevinden istifa etmiştir?

A) İzmir'in işgali

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişi

E) Amasya Görüşmeleri

4.

I. Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır.

II. Hiçbir devlete siyasi, adli ve mali gelişmemizi

engelleyici haklar verilmez.

III. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türk hakimiyet kurulmalıdır.

Yukarıda Misak-ı Milli'de yer alan, maddelerden hangileri kapitülasyonlara tepki niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi, Misak-i kararlarından biridtr?

A) Havza Genelgesi'nin yayımlanması

B) Erzurum Kongresi'Rİn toplanması

C) Ulusai cemiyetlerin birleştirilmesi

D) Temsilcüer Kurulu'nun Ankara'ya gelmesi

E) Uiusai ekonomideki gelişmeyi engelleyen kisıtiamaların kaldırılması

6. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin kararları arasında yoktur?

A) Doğu Anadoiu illerindeki direniş hareketlerinin yönlendirilmesi

B) Milis güçler yerine ulusal ordu kuruiması

C) Mandacılığın reddedilmesi

D) Vatanın bölünmez bir bütün olduğu

E) Azınlıklara, siyasi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkılması

7. Ali Galip olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Erzurum Kongresi'nin toplanması

B) Sivas Kongresi'nin toplanması

C) istanbul mitingleri

D) TBMM'nin açılması

E) İngilizlerin Samsun'u işgali

8. Kurtuluş Savaşı'nda milliyetçilik akımı, aşağıdakilerden hangisiyle milleti harekete geçiren ve politik hedefleri gösteren bir ilke olmaya başlamıştır?

A) Amasya Protokolleri

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) TBMM'nin açılması

9. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri'nde istanbul Hükümeti'nden Sivas Kongresi'nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir.

Buna göre; Temsilciler Kurulu'nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?

A) Yabancı sermayeden yararlanması

B) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi

C) Manda ve himaye reddi

D) Mebuslar Meclisinin İstanbul'da toplanması

E) Antlaşma Devletleri ile barış için görüşme yapılması

10. Misak-ı Milli'de alınan 'Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmak istenmiştir?

A) Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

B) İtilaf devletleri ile iyi ilişkiİ9r kurulmak istenmiştir.

C) Azınlıklara daha çok hak verilmiştir.

D) Azınlıkların göç etmesi istenmiştir.

E) Yabancı memleketlerd9ki Türklerin yönetime katılması amaçlanmiştır.

11. Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'nin bir temsilcisi ile Amasya'da yaptığı görüşmede, aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır?

A) Ankara'nın başkent olması

B) Ali Galip'in Sivas Kongresi'ni basmak istemesi

C) Mustafa Kemal'in III. Ordu Müfettişliği'nden ayrılması

D) Mebuslar Meclisi'nin toplanması

E) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması

12. Amasya Genelgesi'nde, aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) İstanbul'un resmen işgal edilmesi

B) İstanbul Hükümeti'nin tutumu

C) Ulusal bir kurulun toplanması gereği

D) Ulusun bağımsız olması

E) Ulusun azim ve kararına önem verilmesi

13. Kurtuluş savaşmda;

- Mevcut siyasi partüerin hiç birinin amaçlarına hjzmet edilmemesi

- Aii Fuat Paşa'nın Kuva-yi Miüiye Kumandanlığı'na getirilmesi

kararlan aşağidakilerden hangisinde ahnmıştsr?

A) Amasya Görüşmesi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Alaşehir Kongresi

E) Son Osmanlı Mebuslar Meciisi

14. Milli Mücadele Dönemi'nde;

- Padişah iradesine karşı bir ayakianma başiatılmalıdır.

- Türk usulü işgailere katianmak yerine, bağımsız yaşamak için savaşıimalıdır.

- Ordu, alınan kararların uyguianmasında görevlendirilmeiidir.

düşünceleri ilk kez aşağıdakiierin hangisinde ele alınmıştır?

A) Erzurum Kongresl

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) ilkTBMM

E) Amasya Görüşmesi

15. Erzurum Kongresi'nde alınan "Temsilciler Kurulu doğuyu temsil eder" kararı, Sivas Kongresi'nde "Temsilciler kurulu (bilgi yelpazesi. com) vatanın tümünü kontrol eder" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

A) Katılan üye sayısının daha az oiduğuna

B) Ulusal bir kongre olduğuna

C) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor olduğuna

D) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna

E) Manda ve himayenin kesinlikle reddedüdiğine

16. Mustafa Kemal, İstanbul Hükümet'i temsilcileriyle Bilecik'te yaptıği görüşmede kendisini "TBMM Ve Hükümet Başkanı" şekünde tanıtmıştır.

Mustafa Kemal'in kendisini böyle tamtmasındaki amacımn aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Meclis ve hükümetin yetkilerine sahip olduğunu hatırlatmak

B) istanbul Hükümet'i ile ilişkileri kesmek

C) İstanbul Hükümet'i temsilcilerinin hükümetten çekilmesini sağlamak

D) istanbul Hükümet'i üyeleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

E) Padişahı, yeni bir hüküımetin kurulmasına razı etmek

17.

I- Doğrudan Mustafa Kemai'in çağrısı üzerine toplanmiştır.

II- Temsilciler kurulunun üye sayısının artırılmıştır.

Yukarda verilen iki geiişme aşağıdaki hangi kongreyle ilgiüdir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Amasya Kongresi

E) Alaşehir Kongresi

 

CEVAP ANAHTARI

 

1D

2E

3 C

4B

5E

6B

7B

8B

9C

10A

11D

12A

13C

14C

15B

16A

17A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***