Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (17) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-

I – I. Dünya Savaşı

II – II. Balkan Savaşı

III – Paris Barış Konferansı

IV – Uşi Antlaşması

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) IV – II – I – III

B) I – II – III – IV

C) II – I – IV – III

D) IV – III – I – II

2-Osmanlı topraklarının işgali sonucu Türk Ulusu vatanını korumak amacı ile yararlı cemiyetler kurmuştur.

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi çalışmaları ile diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Milli Kongre Cemiyeti

C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

3-Milli güvenlik devletin temel düzeni ve temel unsurları ile birlikte varlığının, bütünlüğünün milletlerarası siyaset ve çıkarlarının her türlü iç ve dış tehlikelere ve diğer devletlerin müdahalesine karşı korunması, savunulması ve yükseltilmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar arasında değildir?

A) TBMM

B) Cumhurbaşkanı

C) Anayasa Mahkemesi

D) Milli Güvenlik Kurulu

4-Devletin köydeki temsilcisi olan muhtar köy yönetiminin başıdır.

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevleri arasında değildir?

E) Köye gelen devlet memurlarına yardımcı olmak.

F) Köy adına resmi kurumlarda köyü temsil etmek.

G) Doğanları, ölenleri, evlenen ve boşananları nüfus memurluğuna bildirmek.

H) Çocuk bahçesi, park, eğitim ve kültür sitesi, spor tesisleri yapmak.

5-Sanayi İnkılâbı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Ekonomik

B) Sosyal

C) Kültürel

D)Siyasi

6-. İnsan hakları ile ilgilenen ve devlet dışı kuruluşlar olarak bilinen örgütler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivil Toplum Örgütleri

B) Okullar

C) Camiler

D) Parlamentolar

7-Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Silahı Kuvvetleri

B) Polis Teşkilatı

C) Milli Güvenlik Kurulu

D) Sivil Savunma Teşkilatı

8-Aşağıdakilerden hangisi İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasına kanıt olarak gösterilebilir?

a)Kızılhaç Örgütü

b)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

c)İnsan Hakları Beyannamesi

d)Unisef

9-İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da ihtilalın çıkmasını hızlandırmıştır?

A)Kafkasya Cephesi

C)Makedonya Cephesi

B)Çanakkale Cephesi

D)Kanal  Cephesi

10-Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal’in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

A)Trablusgarp Savaşı

B)31 Mart Olayı

C)Çanakkale Savaşı

D)Balkan Savaşları

11-Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?

A)TBMM Başkanı

B)Başbakan

C)Genel Kurmay Başkanı

D)Cumhurbaşkanı sekreteri

12-Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)TBMM oylaması ile

B)Seçim ile

C)Atama ile

D)İçişleri Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu oluru, Cumhurbaşkanı onayı ile

13-Mondros Ateşkes  Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için   sonucu neydi?

a) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir   zafer kazanmış oluyordu.

b)Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu.

c) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin  egemenliği altına girmiş sayılıyordu.

d)Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savunma  ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu.

14-Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti’nin durumu neydi?

a)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı  (bilgi yelpazesi. net) mücadele ediyordu.

b)Osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi.

c)Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk  milletini bir araya topladı.

d)Osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı  kurtaracağı inancındaydı.

15-Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almamıştır?

a)İngiltere

b)İtalya

c)Bulgaristan

d)Rusya

16-Osmanlı Hükümeti’nin sorumluluğunu yerine getirmemesi sonucu, halk birtakım direniş cemiyetleri kurmuştur.

Bu cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bölgesel nitelikte olmaları

B) İşgallere karşı tepki  olarak kurulmaları

C) Mevcut düzeni yıkma amacı taşımaları

D) Silahlı direnişi başlatmaları

17-Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa, Rusya, İngiltere ve daha sonrada  Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletlerarası barışa katkıda bulunmak istemesi.

B) Ekonomik ilişkilerin önem kazanması

C) Toprak bütünlüğünün tehlikeye düşmesi

D) Yenileşme hareketleri için dış desteğe ihtiyaç duyması

18-Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın görevini tam olarak yapabilmesi için onun tarafsız olmasını ister

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına yönelik bir uygulamadır?

A) 40 yaşını doldurmuş olması

B) Partisi ile ilişiğinin kesilmesi

C) TBMM dışından da seçilebilmesi

D) TC vatandaşları arasından seçilmesi

19-Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasiyi, doğrudan demokrasiden ayıran bir özellik değildir?

A) Hakimiyet milletindir.

B) Milleti, kendi seçtiği kişiler yönetir.

C) Halk, temsilcilerini  belirli bir süre için seçer

D) Halk, yönetime dolaylı olarak katılır

20-. Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen en önemli olaydır.

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları’nın sonuçları arasında gösterilemez?

a)Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması

b)Bulgaristan’ın İttifak Bloğu ‘nun yanında savaşa girmesi

c)Sovyetler Birliği ile Brest-Litovsk Anlaşması’nın imzalanması

d)İtalyanlar’ın Anadolu’yu terk etmesi

21-Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle beraber Almanya biraz rahatlamış  İtilaf Devletleri’nin işi ise daha zorlaşmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ile aşağıdaki devletlerden hangisinin durumunun daha da zorlaştığı söylenebilir?

a)ABD

b)Rusya

c)Fransa

d)İtalya

22-. Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmesi I. Dünya Savaşını nasıl etkilemiştir?

A) Almanya’nın ekonomik yükünü hafifletmiştir

B) Savaş daha geniş alana yayılmıştır

C) Dünyada siyasi denge bozulmuştur

D) İtalya savaştan çekilmiştir

23- İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgal etmeleri nedeniyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyet’lerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurdun bütünlüğünü sağlamak

B) Kuruldukları bölgelerin işgaline son vermek

C) Ulusal birliği sağlamak

D) Osmanlı yönetimini değiştirmek

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***