Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (20) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir?

a)Müslümanlar siyasi bir güç olmaya başlamışlardır.

b)Hicret Hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

c)İslamiyet’in yayılışı hızlanmıştır.

d)Türkler İslamiyet’e geçmiştir.

2-. Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan birisidir?

a)Asurlular

b)Sümerler

c)Hititler

d)Babiller

3-. Lale Devrinin padişah ve sadrazam eşleştirmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)III. Selim-Sokullu Mehmet Paşa

b)III. Ahmet-Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

c)I. Mahmut- Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

d)II. Mahmut- Sokullu Ahmet Paşa

4-23 Nisan 1920’de I. TBMM açıldı. I. TBMM’nin öncelikli ve temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnkılapları gerçekleştirmek

B)Vatanın kurtuluşunu gerçekleştirmek

C)Cumhuriyeti ilan etmek

D)Saltanatın ve hilafetin sürekliliğini sağlamak

5-20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye’de;

-Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

-TBMM başkanı, hükümetin de başkanıdır.

-TBMM yasama, yürütme, yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır.

Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Padişahın yok sayıldığı

B)Ulus egemenliğine öncelik verildiği

C)Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığı

D)Meclis Hükümeti Sistemi’nin uygulandığı

6-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçları arasında gösterilemez?

A) Kurtuluş savaşının başlaması gecikti.

B) Düzenli ordunun kurulmasın gerekli olduğu anlaşıldı.

C) İsyanların başarı ile bastırılması TBMM’nin otoritesini arttırdı.

D) İstanbul hükümeti ile olan ilişkiler kuvvetlendi.

7- Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez?

A) Türk milletine yaşama hakkı tanımayan bir antlaşmadır.

B) kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

C) Osmanlının egemenlik ve bağımsızlığına darbe vurulmuştur.

D) Sevr Antlaşmasını imzalayanlar vatan haini ilan edilmiştir.

8-) Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Milli Mücadelenin nasıl yapılacağını belirtmektedir?

a-) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

b-) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir

c-) Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır

d-) Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir

9-) Sivas Kongresi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?

a-) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması

b-) Kongre başkanlığına M. Kemal’in seçilmesi

c-) Kongre sonucunda bir temsil heyetinin oluşturulması

d-) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması

10-) Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerinden biridir?

a-) Toplumda insanlar daha çok kendi çıkarlarını düşünür

b-) İnsan hakları ihlallerine karşı tepki gösterilmez

c-) Hak ve özgürlüklerini bilip koruyan bir toplumdur

d-) Belirli insanların çıkarları öncelikli sayılır

11-) Bir kimsenin;

- Seçme ve seçilme hakkını kullanması

- Askerlik yaparak ülke savunmasına katkıda bulunması

- Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

a-) Eğitim düzeyinin yüksekliğinin

b-) Vatandaş olma bilincine ulaşıldığının

c-) Ekonomik durumun iyi olduğunun

d-) Devletçilik ilkesinin uygulandığının

12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk başkanıdır?

A) M. Kemal

B) İsmet İnönü

C) Celal Bayar

D) Kazım Karabekir

13-. İtilaf devletlerinin I. İnönü zaferinden sonra Londra’da bir konferans toplamak istemelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Misak-ı Milli kararlarını tanımak

b. Sevr antlaşmasının koşullarını hafifleterek kabul ettirmek

c. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumak

d. Ermenilere doğuda toprak vermek

14-. Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan Gümrü barış antlaşmasından sonra bu cephedeki savaş durumu sona ermiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

a. Milli mücadelenin sona ermesine

b. Batı cephesindeki askeri gücün artmasına

c. TBMM’nin İtilaf devletleri tarafından tanınmasına

d. Kurtuluş savaşının bitmesine

15-)Aşağıdakilerden hangisi Lozan ‘da çözülemeyen sorunlardandır?

a)Musul

b)Kapitülasyonlar

c)Borçlar

d)Adaların silahsızlandırılması

16-)Boğazlar komisyonunun işlerliği hangi gelişme ile sona ermiştir?

a)Mudanya Ateşkes Anlaşması

b)Lozan Antlaşması

c)Londra Konferansı

d)Montrö Sözleşmesi

17)Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?

a)Lozan

b)Gümrü

c)Kars

d)Ankara

18-)Lozan Konferansının iki aşamada yapılmış olması ve antlaşmanın gecikmesi hangi nedenden kaynaklanır?

a)İtilaf devletlerinin savaşa devam etme kararı alması

b)Osmanlı hükümeti ile TBMM arasındaki anlaşmazlık

c)Fransa’nın işgal bölgesini boşaltmak istememesi

d)Musul ve kapitülasyonlar konusunda çıkan anlaşmazlık

19- Erzurum ve Sivas kongrelerinde tartışma konusu yapılmayan en belirgin amaç olarak ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Saltanata son vermek

B- Yeni bir hükümet kurmak

C- Azınlıklara ayrıcalık tanınması

D- Vatanın bütünlüğünü korumak

20- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması ile ilgilenen uluslar arası gönüllü kuruluşlardan (bilgi yelpazesi. net) birisidir?

A- Uluslar arası af örgütü

B- Avrupa konseyi

C- Birleşmiş Milletler

D- Avrupa İnsan hakları Mahkemesi

21- İnsan haklarının korunduğu bir ülkede aşağıdaki sonuçlardan hangisi görülmez?

A- ulusal birlik güçlenir

B- Yurttaşlar kendilerini özgürce geliştirebilir

C- Ülkede kargaşa egemen olur

D- Yurttaşlar devletine bağlılık duyar

22-. Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM'nin  açılmasından sonra kuruldu.

B) Dağınık olarak mücadele ettiler.

C) Amaçları yurdu düşman işgalinden kurtarmaktı.

D) Bir merkezden yönetilmediler

23-. İlk TBMM’nin yeni bir devlet düzenine geçilmesinin sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.

Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir.

A) İtilaf devletlerinin, TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek.

B) Vatanın Kurtarılmasına öncelik vermek

C) Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek

D) Komşu devletlerin güvenini kazanmak.

24-İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi?

a) I. İnönü

b) II. İnönü

c) Sakarya Meydan Savaşı

d) Büyük Taarruz

25- TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İran

b) Suriye

c) Afganistan

d) Mısır

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***