Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI Soru Bankası

PARAGRAFTA ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (PARAGRAF SORULARI) (3) (TÜRKÇE TESTİ TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1. (I) Yurdumuzda tek türüyle tanınmasına karşın, ortancaların bilinen 23 türü var. (II) Bunlardan biri, boyu 15 20 metreye ulaşan sarmaşık türü. (III) Bir başkası ise sonbaharda yaprakları şarap rengini alan türü. (IV) Ortancalar, kimi türleri dışında, batıya bakan yönde dikilmeyi seviyor. (V) Sabah güneşinin, narin çiçeklerini yakma tehlikesi olduğundan, bu bitkiyi asla doğuya bakacak yönde dikmeyiniz. (VI) Dikerken, büyüyüp serpileceklerini hesaba katarak, iki bitki arasında 1, 52 metre boşluk bırakmayı unutmayınız.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleye başlar?

A)ll.

B)lll.

C) IV.

D)V.

E) VI.


2. Toroslar'da yaşayan ve geçmiş çağların birikimine sahip olan bu insanlar oldukça tutkulu kişilerdi. Her şeyi yoğun bir biçimde yaşarlardı; aşkı, kini, öfkeyi... Konuşmalarının bir ucu biraz destan, masal kokardı. Bunların içinde roman kahramanı olabilecek pek çok insan vardı. Zihinsel yapıları batılı değil, doğulu insanlarınkine benzerdi. Onlar, doğulu bilgeler gibi düşünürlerdi. insan aklının ucundan geçmeyecek, şaşırtıcı davranışları, öfke biçimleri, zihinsel yaratıcılıkları vardı.

Aşağıdakilerden hangisi, Toros insanının bu parçada değinilen özelliklerinden biri değildir?

A) Gezici bir yaşam sürmeleri

B) Sevgilerinin ve öfkelerinin aşırı oluşu.

C) Eski kültürleri izlerini taşımaları.

D) Konuşmalarının, gerçeklerden uzak bir yanının olduğu

E) Alışılmışın dışında bir nitelik taşımaları


3. İlk kez, bir Türk fotoğraf sanatçısı Avrupa'da adını duyurdu. Hazırladığı Kapadokya albümü "En İyi Yayınlar" kataloguna girdi. Onun fotoğraflarına bakanlar, bir Rembrandt tablosuyla karşı karşıya olduklarını sanabilirler. Art arda albümler yayımlayan sanatçımız, üniversitede belgesel, görsel iletişim ve karanlık oda teknikleri konularında da ders veriyor.

Bu parçada, sözü edilen fotoğraf sanatçısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Avrupa'da tanındığına

B) Fotoğraflarının sanat değeri taşıdığına

C) Alanında, öğrenciler yetiştirdiğine

D) Yeni bir teknik geliştirdiğine

E) Çok sayıda yapıtı bulunduğuna değinilmemiştir.


4. Yirmi beş yıldan beri yaptığı çevirilerle bizleri dünya edebiyatının ustalarıyla tanıştırdı. Böylece çorak dünyamızı zenginleştirdi. Çok sevdiğim, ama yüzlerini göremediğim nice dostlar edindim onun çevirileriyle. Dilin tadını duyurduğu için uzaktan uzağa sessiz teşekkürlerimi sundum ona. Hep usta yazarların arkasına gizlenmeye çalışan bu çevirmenimizin, kendi yaratılarıyla ortaya çıkacağı zamanı merak ediyordum. Yazar, yeni şiir kitabıyla bu merakımızı gidermekle kalmadı; asla unutulmayacak, yaşlanmayacak, sevgi dolu yüreğinden kopan aşk şiirleriyle yorgun ruhlarımızı yıkadı.

Bu parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çevirilerinde dili ustalıkla kullandığına

B) Okurlarının, ünlü yazarları tanınmasına aracılık ettiği

C) Çevirilerindeki  yetkinlikle  okurların  beğenisini kazandığı

D) Şiirlerin de okurların üzerinde etkili olduğu

E) Şiirlerinde duygusal konulardan uzak durduğu


5. Yapıtlarında hem konu, hem de kişi yönünden bir zenginlik vardır. Özellikle öykülerinde, yer yer halkın konuştuğu dile başvurur. Anlattığı kişilerin iç dünyasını, psikolojik yapısını sergilemesi, önemli bir özelliğidir. Zaman zaman yergisel gülmeceye de yer verir. Yansıtmak istediği gerçekleri yarattığı karakterlerle anlatır.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Kişilerin duygu ve düşüncelerini ele alır.

B) Anlatımı etkileyicidir.

C) Gerçeklerden yola çıkar.

D) Toplumdaki eksiklikleri, yanlışlıkları vurgular.

E) Düşüncelerini kahramanları aracılığıyla belirtir.


6. İnsan olarak duygularımız, düşüncelerimiz birbirine çok benzer. Onları bize özgü kılan, bizden başkasının yaşamamışlığını kesinleştiren, özelleştiren, seçilen sözcükler, sözdizimidir. Sözcüklerin, sözdiziminin bize ait olduğunu nasıl anlayacağız? Başka şairlere benzemeyerek. Bu ise, şairliği seçen kişinin ciddi, derinlemesine bir edebiyat, özellikle de şair okuru olmasını zorunlu kılar.

Bu parçada şairle ilgili olarak vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairliğin yorucu bir uğraş olduğunu bilmesi

B) Okumadan hoşlanması

C) Kendine özgü bir şiir dili kurması

D) Yaşayışını ilginç kılması

E) Konu bakımından özgün şiirler yazması


7. Çağdaş toplum, birinin attığı adımdan ötekini sorumlu tutuyor. Neden uyarmadın, neden doğru yolu göstermek elindeyken boş verdin, neden "Bana ne!" deyip geçtin, sen bu toplumda, bu yeryüzünde değil miydin bunca kırıp dökmeler, yıkımlar yapılırken?

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Neden sen de kötülüklerle savaşmadın?

B) Neden bu insanlara yardımcı olmadın?

C) Niçin yalnız kendini düşündün?

D) Niçin kendini savunma gereğini duymadın?

E) Niçin haklıların yanında yer almadın?


8. Sert bir anne olup olmadığımı biliyorum. Çocuklarım daha çok küçük. Onlara karşı kendi annem ve babam gibi olmak istiyorum. Çünkü bize bir şeyi kırmışsak onarmamız; bir şeyi istiyorsak başarmamız gerektiği öğretilmişti. Böylece yalnız ve yalnız kendine güvenmeyi öğreniyor insan.

Bu sözleri söyleyen anneyle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Çocuklarının kendi güçlerine inanmalarını istemektedir.

B) Çocuklarını büyütürken, nasıl bir tutum sergileyeceğini bilmektedir.

C) Çocuklarını yetiştirirken büyüklerini örnek almaktadır.

D) Çocuklarına karşı yenilikçi davranışlardan kaçınmaktadır.

E) Çocuklarına sorumluluk duygusu aşılamak istemektedir.


9.

I.    Grip bulaşıcı bir hastalıktır.

II.     Hastalananlardan kimileri bunu ayakta geçirir.

III.    Kimileri de parmaklarını kıpırdatamayacak kadar halsizleşir ve günlerce yatar.

IV.   Bu yüzden gribe yakalanan aile bireylerinden biri iyileşirken bir başkası hastalanır.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) IIVIIIII

B) IIIIVIII

C) IIIVIIII

D) IIIIIIVI

E) IIIIVIII


10. (I) Bilim ve teknik son yıllarda, yapılan buluşlar ve ilerlemelerle insanoğluna uzun yaşama olanağını sağlamaya çalışmaktadır. (II) Bunun sonucu olarak, insanlar, bugün öldürücü hastalıklara, salgınlara karşı daha iyi korunmaktadırlar. (III) Bilim ve tekniğin başarısı saymalıyız bunu. (IV) Bunun yanında bilim ve tekniğin kimi olumsuz yanlarını da gözümüzde büyütmemeliyiz. (V) Her ikisinin de olumsuz yanları vardır. (VI) Çünkü bilim ve tekniğin parçaladığı atomu, insanlığın yararına ya da zararına kullanmak insanın elindedir.

Yukarıdaki  numaralanmış  cümlelerden  hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)ll

B)lll

C) IV

D)V

E) VI


11. 0zan, ne yapıp edip kendini yeniliyor, şiirin yeni anlatım olanaklarını gözden geçiriyor. Onun şiir çizgisinde değişik dönemler, dolayısıyla, ilk bakışta, birbirine karşıt izlenimi veren yaklaşımlar görüyoruz. Ne var ki şiirlerini dikkatle (bilgi yelpazesi.net) incelediğimizde, bu dönemlerin incecik ama güçlü bir bağla eklem yerlerinden birbirlerine bağlandığını, birbirinin özsuyu ile beslendiğini fark ediyoruz.

Bu parçada, sözü edilen ozanla ilgili olarak asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirleri farklı dönemlere ayrılabilse de bu dönemler arasında yine de bir ilişki vardır.

B) Şiirleri, her okuyuşta okuruna yeni tatlar verir.

C) Her şiirinde karşıt duygu ve düşüncelerden yararlanarak anlatım olanaklarını genişletir.

D) Farklı dönemlerde yazdığı değişik, duygulu, etkileyici şiirleri vardır.

E) Her şiirini, bir önceki şiirinde ele aldığı duygu ve düşüncelerden etkilenerek yazar.


12. Yazarımızın her türündeki başarılı örneklerine karşın, onun en güçlü yanı bence ozanlığıdır. Şiirlerinde katkısız bir içtenlik, güçlü bir duyuş ve seziş, kendine özgü ses yapısı vardır. Türkçe'si temiz ve yalındır. Yapmacıktan, taklitten kaçma, sade bir güzellik arama çabası hemen her şiirinde kendini gösterir. Dünyamızı ve hayatımızı sevdiren bir sevinç peşindedir o. Hele aşk şiirlerindeki yaşama sevinci, doğa sevgisiyle el ele verdi mi.sanki tadına doyum olmaz bir ezgi çıkar ortaya.

Bu parçada kendinden söz edilen ozanın şiirdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Katışıksız ve içtenlikli şiirler yazma

B) Yazında temiz ve yalın bir dil kullanma

C) Şiirde sadece doğal güzelliğe ulaşma

D) Şiirle insanlara yaşama sevinci verme

E) Farklı bir yapı oluşturma


13. Halit Ziya Uşaklıgil, yaşlılık fotoğraflarından birinin altına şunları yazmıştır: "Bu ihtiyar adamın fotoğrafına bakarken inanamıyorum, mümkün müdür bu ben olayım? Ben ki henüz çocukluktan çıkmadım."

Halit Ziya Uşaklıgil, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

A) Yaşlılığın, herkesi farklı biçimde etkilediğini

B) Duygularla dış görünüşün birbirine uymadığını

C) Yaşlıların, kendilerini genç gösteren fotoğrafları sevdiklerini

D) Çocukluk yıllarının hep özlemle anıldığını

E) Yazarların, kendi kendileriyle alay edebildiklerini


14. Chicago'da şöyle bir deyiş vardır: "Chicago'nun havasını beğenmediyseniz, bir dakika daha bekleyin."

Michigan Gölü kıyısındaki küçük kasabanın karla kaplı olduğu gün, kentin banliyölerinde ılık ve güneşli bir havayla karşılaşabilirsiniz. Ya da gün içinde hava sıcaklığında büyük değişiklikler görebilirsiniz. Bu kentte yaşayanlar buna "göl etkisi" adını vermişler.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kent, renkli kişiliğini buradan almıştır.

B) iklimle doğal çevrenin uyum içinde olduğu bir başka kent yoktur.

C) Bu kentin havası oldukça değişkendir.

D) Bu kentin etkileneceğiniz bir özelliğiyle nasıl olsa karşılaşırsınız.

E) Belki siz, başkalarının tersine, beğenmişsinizdir.


15. Bir süredir babamın yayınlama olanağı bulamadığı, benliğinin rengarenk parıltılarını cömertçe serpiştirdiği "Nesir Yazılarını topluyorum. Şiir ve resimlerini toplarken nasıl sonsuz bir haz duyduysam, babamın yazılarını derlerken de öyle engin bir mutluluk duydum. Tadına doyamadığım, tam erişmişken kaybettiğim babamı, bana geri getirdi bu yazılar. Böylece onu daha yakından tanıdım; sevinçten, mutluluktan uçar gibi oldum. Gönlümde milyonlarca ağaç çiçek açtı.

Bu parçada sözü edilen baba, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

A) Geçimini sanatıyla sağlamış olması

B) Kişilik izleri yazılarına yansıyan

C) Oğlu üzerinde olumlu etkiler uyandıran

D) Kitaplara girmemiş düz yazıları bulunan

E) Sanatın birkaç dalıyla birden ilgilenen


16. Dün akşamdan bu yana durmaksızın, ustalıkla, telaşsız, kendinden emin bir tavırla kürek çekiyordu. Kimi zaman belli belirsiz bir yel esiyor, sonra yitiriveriyordu. Delikanlının ter kokusuna küreklerden gelen deniz kokusu karışıyordu. Delikanlı denizin apak kesildiğini görünce yorgunluğunu unuttu. Seher yeliyle birlikte içine onu alıp uçuran bir sevinç geldi oturdu.

Bu parçadaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Denizdeki değişiklikten etkilendiği

B) Yaptığı işin inceliklerini bildiği

C) Korku içinde olduğu

D) Ruhsal durumunun değiştiği

E) Nereye gittiğinin belli olmadığı


17. Çağdaş insan, düşünce ve duyarlılık açısından bir bütünlük kazanmış kişidir. Onun olaylara, olgulara, insanlara yaklaşımında çok yönlülük vardır. 0, yerine göre uygulayıcı, yerine göre bilgedir. Hem kendisine hem de yaşama karşı eleştirel bir bakış, eleştirel bir bilinç gelişmiştir. Bu nitelikler onu hiçbir zaman sallantıda bırakmaz.

Böyle nitelendiren çağdaş insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Soran, sorgulayan ve düşünen bir varlık olduğu

B) Özeleştiri yapmaktan kaçınmadığı

C) Aklı ile duyguları arasında denge kurduğu

D) Çevresindeki etkinliklere kuşkuyla baktığı

E) Hem düşünür hem de uygulayıcı olduğu


18. Kasaba bunumuzun dibinde. (I) Suyu var, elektriği var. (II) Evimiz pazar yerine bakıyor. (III) Akşamları kuşların cıvıltısını dinliyorum. (IV) Yaz yağmurlarının telaşlı serinliğinde çevredeki dağları seyrediyorum. (V)

"Bir hayli gelişmiş bir yer." sözü yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangilerine getirilebilir?

A) l.yadall.

B) l.yadalll.

C) ll.yadalll.

D) III. ya da IV.

E) IV.yadaV.


19. Antikacılığın her geçen gün önemi artıyor. Bu tür eşya, sahibine büyük kar getiriyor. ... kültürel ve sanatsal bir birikim de oluşturuyor; ... ister ticaret amacıyla ister koleksiyon yapmak için olsun, antikaya bilinçli yaklaşanların beklentisi, kâr değildir. … değerini bildiği eşyaya sahip olma, onu koruma, onun bütünleştiği kültür ve sanatı yayma tutkusudur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Ne var ki  ayrıca  Zaten

B) Buna ek olarak  çünkü  Aslında

C) Gerçekte  sonuç olarak  Yoksa

D) Bu nedenle  öyleyse  Ayrıca

E) Ayrıca  ama  Asıl amaç


20. (I) Burası, Fas'ın gelir düzeyi yüksek ailelerin tercih ettiği güzel bir tatil beldesi. (II) Tek olumsuz yanı, nem oranının çok yüksek olması. (III) Elbiseleri yıkadıktan sonra kuruması için dışarıya asmak, yalnız vakit kaybı. (IV) Burada günbatımı mutlaka izlenmeli. (V) Bir de Büyükayı takımyıldızının yavaş yavaş okyanusa dalması ... (VI) Bunları başka bir yerden bu kadar zevkle izleyemezsiniz.

Yukarıdaki parçayı iki paragrafa ayırmak gerekse, ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A)ll.

B)lll.

C) IV.

D)V.

E) VI.


21. Ben, okuduklarımdan kalanlara, mantar bahçesi adını veririm. Mantar bahçeleri, ağaçların altına düşen yaprak, dal ve kabuklardan (bilgi yelpazesi.net) oluşur. Bunları kısa zamanda beyaz, sarı, yeşil, siyah küf bağlar. Bu küflerin, yani mantarların incecik iplikleri, koskoca kütükleri, dalları, kabukları çürütüp humusa ekler. Bundan da yepyeni bir orman fışkırır. Benim çalışmam da buna benzer.

Kendini bu şekilde tanıtan bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Okuduklarıyla izlenimlerini birlikte veren

B) Edindiği bilgilerden ilginç bulduklarını kullanan

C) Birbirlerinden kopuk düşünceleri bir düzene koyan

D) Okuduklarından, değişik bileşimlere varan

E) Bilgi boşluklarını hayal gücüyle bütünleyen


22. Ne zaman dostluk konusu üzerinde dursam, hep şu noktayı göz önünde tutmak gerektiğini düşünürüm: Acaba dostluğu arttıran neden, güçsüzlük ya da ihtiyaç mıdır? Acaba karşılıklı yardımlaşmaya girişirken insanların amacı, tek başlarına pek başaramayacakları şeyi bir başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını yapmak mıdır? Yoksa yardımlaşma dostluğun yalnızca bir özelliğidir ve dostluğun daha derin, daha soylu, salt doğanın yarattığı başka bir nedeni mi vardır? Dostluk, insanların sıcak duygularla birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmalarıdır.

Bu parçada görüşlerini belirten kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostluğun asıl kaynağı, insanın doğasında bulunan sevgidir.

B) Dostluk karşılıklı yardımlaşma sonucunda kurulur.

C) Dostluğun temel amacı birleşerek güçlenmektir.

D) Dostluğun temelinde güçsüzlük ve çıkar düşüncesi yatar.

E) Dostluğun doğuş nedeni insanların yardımlaşma ihtiyacıdır.


23. Sınıf otuz kişi. Yaşlıların arasında gençler de yok değil. En genç öğrenci yirmi yaşında. Erkek öğrenci sayısı yalnızca üç. Birbirlerine öylesine kenetlenmişler ki biri yasadıklarını anlatmağa başlayınca, ötekilerin gözü doluyor. Aralarından biri de getiriveriyor öykünün sonunu. Ağır bir hava oluşuyor sınıfta.

Bu parçada altı çizili cümlede, anlatılan kişilerin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A) Geçmişe özlem duymaları

B) Tek başlarına kendilerini güçsüz hissetmeleri

C) Aralarında, duygusal yönden sıkı bir bağ olması

D) Olaylar karşısında, birlikte hareket etmek istemeleri

E) Sorunları ele alış biçimlerinin aynı olması


24. Okur, bazen ilk bakışta kendisine hoş gelmeyen bir şiiri bırakıverir. "Bundan bir şey anlaşılmıyor." der. Birçok şeyde olduğu gibi, öğrenmek yerine bırakıvermek, vazgeçmek daha kolay gelir ona. Oysa aynı şiiri iki, üç kez daha okursa, onun kendisine bir şeyler söylediğini görecektir. Giderek bir şiir okuma alışkanlığı edinecek, şiirden tat almasını öğrenecek, iyi şiiri kötüsünden ayırmaya başlayacaktır.

Bu parçada, sözü edilen okurun şiir konusundaki tutumuna yönelik eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterli bilgile donanmamış olması

B) Değişik örneklerle karşılaşmaması

C) Bazı anlarda dikkatini toplamakta zorlanması

D) Seçtikleri ve okudukları arasında ayrım gözetmemesi

E) Özümleme, sevme çabalarını sürdürmemesi


25. Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara yaşamöyküsü denir. Yaşamöyküsü belgelere dayanır. Konu olarak alınan kişilerin mektuplarından, günlüklerinden, anılarından, yapıtlarından yararlanarak yazılır. Bu türe, Tanzimat Dönemi'nde Namık Kemal "Evrakı Perişan", Edebiyatı Cedide'de Süleyman Nazif "Fuzuli", yirminci yüzyılda Yakup Kadri "Ahmet Haşim" adlı eseri ile katkıda bulunmuştur. Türk ünlüleriyle ilgili olarak, İ. Alaattin Gövsa ve edebiyat tarihçisi Fuat Köprülü'nün de yapıtları vardır.

Bu   parçada   aşağıdaki   sorulardan   hangisinin yanıtı yoktur?

A) Yaşamöyküsünün özellikleri nelerdir?

B) Edebiyatımızda yaşamöyküsü türünde yazılmış ilk eser kimindir?

C) Fuat Köprülü kimdir?

D) Edebiyatımızda, yaşamöyküsü türünde yazılmış önemli eserler hangileridir?

E) Yaşamöykülerinde hangi kaynaklardan yararlanılır?


CEVAP ANAHTARI

 

1C      2A      3D      4E      5B      6C      7D

 

8D      9A      10D      11A      12D      13B      14C      15A

 

16C      17D      18A      19E      20C      21D      22A      23C      24E      25B

 


“TÜRKÇE TESTİ, TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: kim yazdıysa ellerine sağlık allah razı olsun bn bu şeylerden 91 aldım saolun :D 
->Yazan: Yüksel Küler.

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları