Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 12. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S-1.Kocaeli şehri ile İzmir şehrini ticari fonksiyonları bakımından karşılaştırınız.Bulduğunuz sonucun gerekçelerini belirtiniz?

 

 

 

 

 

 

S-2. Türkiye de iç ticaretin gelişmesine sebep olan faktörleri yazarak kısaca açıklayınız?

 

 

 

 

 

 

S-3.Dünya boru hatları ulaşımına baktığımız zaman Türkiye ve çevresinde yoğunlaştığını görüyoruz.Bu durumun temel sebebi nedir?Açıklayınız?

 

 

 

 

 

 

S-4.İkisi de Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen Sinop limanı Samsun limanı kadar gelişmemiştir.Bu durumun nedenini Türkiye’den başka örneklerle açıklayınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

S-5.Türkiye de bitki örtüsü iklim ilişkisinden yola çıkarsak; bitkilerin tür çeşit bakımından en zengin bölgemiz hangi bölgemizdir?Nedenini yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

S-6. Türkiye'de ulaşımı; yer şekilleri, iklim, sermaye gibi faktörler etkilemektedir.

 

Yukarıdaki Türkiye haritasında ok ile gösterilen yerlerin hangisinin ulaşımında yer şekillerinin etkisi en azdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

S-7.Deniz yolları ulaşımı, diğer ulaşım biçimlerine oranla daha ekonomiktir.

Bunun nedenleri arasında,

I. Deniz taşıtlarının yolcu ve yük kapasitesinin fazla olması

II. En hızlı ulaşım aracı olması

III. Limanların bir kez yapılıp, uzun yıllar kullanılması

IV. Gemi mürettebatının çok kişiden oluşması gibi faktörlerden hangisi ver almaz?

A) I ve II

b) II ve IV

C) Yalnız II

D) I ve IV

E) III ve IV

 

S-8. Türkiye'de bölgeler arasında iklim farklılığı vardır. Bu bakımdan yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitleri de farklıdır. Bu durum bölgeler arası ticareti geliştirmiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre verilen bölümlerden hangileri arasında tarım ürünleri ticaretinin daha az gelişmesi beklenir?

A) Yukarı Fırat-Antalya

B) Doğu Karadeniz-Yukarı Fırat

C) Adana-Kıyı Ege

D) Orta Kızılırmak-Güney Marmara

E) Dicle-Antalya

 

S-9. Aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi kurulduktan sonra, yapılacak taşıma işlemlerinde diğerlerine göre doğal koşullardan daha az etkilenir?

A) Havayolları

B) Demiryolları

C) Boru hatları

D) Karayolları

E) Deniz ulaşımı

 

S-10. Karadeniz Bölgesi'nde yer şekillerinin engebeli olması sanayinin fazla gelişmemesine neden olmuştur. Var olan fabrikalarda genelde hammaddeye bağlı olarak kurulmuştur.

Aşağıdaki fabrikalardan hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Rize=>Çay fabrikaları

B) Giresun=>Fındık işletmeleri

C) Karabük-Ereğli=>Demir-çelik fabrikaları

D) Samsun=>Sigara fabrikası

E) Tokat=>Şeker fabrikaları

 

11-Göç alan yerlerde bir çok olumsuzlar meydana gelebilmektedir.

Göç alma nedenlerine bakarak aşağıdaki şehirlerden hangisi diğer dördünden farklı bir nedenle bu sorunlara maruz kalmış şehir olarak örnek verilebilir?

A)Manisa

b)Adana

c)Bursa

D)Antalya

e)Denizli

 

12.Almanya'daki Ruhr Bölgesi'nde maden kömürü üretimi ve demir çelik sanayinin gelişmeye başlamasıyla bu bölgede nüfusta büyük artışlar kaydedilmiştir.

Bu durumun bir örneği diyebileceğimiz durum ülkemizde aynı nedenlerle aşağıda verilen haritadaki işaretli bölümlerden hangisinde meydana gelmiştir?

A)1

b)2

c)3

d)4

e)5

 

13. Mezopotamya uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Verimli taşkın ovalarının varlığı

b)Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunması

C)İklim koşullarının tarıma uygun olması

d)Nüfus artışına bağlı olarak üretimin hızlandırılması

E)Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla geçirmeleri

 

14. Kıyılardaki deniz seviyesi yükselmesinden tarımsal anlamda en az etkilenecek ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Adana

b)Samsun

c)Bursa

D)Rize

e)Aydın

 

15.Küresel ısınmadan sıcaklıkların yükselmesi anlamında en olumsuz etkilenebilecek iki bölge aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Ege-Akdeniz

B)Ege-Marmara

C)Güneydoğu-Akdeniz

D)Karadeniz-Marmara

E)Marmara-Akdeniz

 

16. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı, diğerlerinden daha geniştir?

A) Trabzon

b) İzmir

c) Antalya

d) Samsun

e) Zonguldak

 

17.Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir bölgenin nüfus ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir.

A)Sanayi

b)Tarım

c)Bankacılık

D)Balkıcılık

e)El sanatları

 

18. Heyelanlar; bol yağışlı, killi ve eğimli arazilerde etkili olurken, erozyon az yağışlı, bitki örtüsünden yoksun ve toprağın kuru olduğu ortamlarda etkilidir.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde heyelan hangisinde erozyon daha fazla olur?

. Heyelan        Erozyon

A) I                   II

B) II                  IV

C) III                 I

D) I                   IV

E) IV                III

 

19. Yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini artırmaz?

A) Hidroelektrik potansiyelini

B) Toprak erozyonunu

C) Kısa mesafelerde sıcaklık farklarını

D) Tarıma elverişli alanları

E) Akarsuların akış hızını

 

20.

Yukarıdaki haritalarda bir il merkezinin çevresindeki yerleşim birimleri ile olan karayolları ağı gösterilmiştir.

Bu haritalardan hangisinin daha engebeli yeryüzü şekillerine sahip bir yeri gösterdiği söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

21.

Yukarıda Türkiye'de 1960 ile 1990 yıllarında karayolu ve demiryolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının oranları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Karayolu ile yolcu taşımacılığı oranı yük taşımacılığı oranından fazladır.

B) Demiryolu ile (bilgi yelpazesi.net) yapılan taşımacılığın oranı düşüş göstermiştir.

C) Demiryolu taşımacılığının daha pahalı olması karayolu taşımacılığını arttırmıştır.

D) Yük taşımacılığında 1960 yılında demiryolu oranı karayolu oranından fazladır.

E) 1990 yılında hem yolcu hem de yük taşımacılığında karayolu daha fazla tercih edilmiştir

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz'de dağların denize paralel ve yakın olmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Tarım alanlarının daralması

B) Falezlerin yaygın olması

C) Kuzey-güney yönlü ulaşımın zor olması

D) Bakır madeni rezervinin fazla olması

E) Kuzeye bakan yamaçların bol yağışlı olması

 

23. Doğu Anadolu Bölgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hidroelektrik potansiyelinin en fazla olduğu bölgedir.

B) Kış ayları uzun ve soğuk, yaz mevsimi kısa ve serindir.

C) En önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.

D) Göç veren bölgedir.

E) En az yağış alan bölgedir.

 

24. Türkiye'nin yer şekilleri ve iklim özellikleri her yerde hayvancılık yapılmasına imkan tanır, İç Anadolu platolarında küçükbaş, Erzurum-Kars platolarında ise büyükbaş hayvancılık önem kazanmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal bitki örtüsü

B) İnsanların eskiden beri süregelen alışkanlığı

C) Hayvan yetiştirmenin devlet kontrolünde yapılması

D) Platolardaki kayaç farklılığı

E) Tüketici nüfusa yakın olma isteği

 

25.Aşağıdakilerden hangisi Ticareti etkileyen unsurlar arasında yer almaz?

A)Nüfus

b)Yerleşme

c)Ulaşım

D)Tarihi değerler

e)Üretim

 

Başarılar Dilerim…“COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):


EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***