Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 12. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S-1.Kocaeli şehri ile İzmir şehrini ticari fonksiyonları bakımından karşılaştırınız.Bulduğunuz sonucun gerekçelerini belirtiniz?

 

 

 

 

 

 

S-2. Türkiye de iç ticaretin gelişmesine sebep olan faktörleri yazarak kısaca açıklayınız?

 

 

 

 

 

 

S-3.Dünya boru hatları ulaşımına baktığımız zaman Türkiye ve çevresinde yoğunlaştığını görüyoruz.Bu durumun temel sebebi nedir?Açıklayınız?

 

 

 

 

 

 

S-4.İkisi de Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen Sinop limanı Samsun limanı kadar gelişmemiştir.Bu durumun nedenini Türkiye’den başka örneklerle açıklayınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

S-5.Türkiye de bitki örtüsü iklim ilişkisinden yola çıkarsak; bitkilerin tür çeşit bakımından en zengin bölgemiz hangi bölgemizdir?Nedenini yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

S-6. Türkiye'de ulaşımı; yer şekilleri, iklim, sermaye gibi faktörler etkilemektedir.

 

Yukarıdaki Türkiye haritasında ok ile gösterilen yerlerin hangisinin ulaşımında yer şekillerinin etkisi en azdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

S-7.Deniz yolları ulaşımı, diğer ulaşım biçimlerine oranla daha ekonomiktir.

Bunun nedenleri arasında,

I. Deniz taşıtlarının yolcu ve yük kapasitesinin fazla olması

II. En hızlı ulaşım aracı olması

III. Limanların bir kez yapılıp, uzun yıllar kullanılması

IV. Gemi mürettebatının çok kişiden oluşması gibi faktörlerden hangisi ver almaz?

A) I ve II

b) II ve IV

C) Yalnız II

D) I ve IV

E) III ve IV

 

S-8. Türkiye'de bölgeler arasında iklim farklılığı vardır. Bu bakımdan yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitleri de farklıdır. Bu durum bölgeler arası ticareti geliştirmiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre verilen bölümlerden hangileri arasında tarım ürünleri ticaretinin daha az gelişmesi beklenir?

A) Yukarı Fırat-Antalya

B) Doğu Karadeniz-Yukarı Fırat

C) Adana-Kıyı Ege

D) Orta Kızılırmak-Güney Marmara

E) Dicle-Antalya

 

S-9. Aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi kurulduktan sonra, yapılacak taşıma işlemlerinde diğerlerine göre doğal koşullardan daha az etkilenir?

A) Havayolları

B) Demiryolları

C) Boru hatları

D) Karayolları

E) Deniz ulaşımı

 

S-10. Karadeniz Bölgesi'nde yer şekillerinin engebeli olması sanayinin fazla gelişmemesine neden olmuştur. Var olan fabrikalarda genelde hammaddeye bağlı olarak kurulmuştur.

Aşağıdaki fabrikalardan hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Rize=>Çay fabrikaları

B) Giresun=>Fındık işletmeleri

C) Karabük-Ereğli=>Demir-çelik fabrikaları

D) Samsun=>Sigara fabrikası

E) Tokat=>Şeker fabrikaları

 

11-Göç alan yerlerde bir çok olumsuzlar meydana gelebilmektedir.

Göç alma nedenlerine bakarak aşağıdaki şehirlerden hangisi diğer dördünden farklı bir nedenle bu sorunlara maruz kalmış şehir olarak örnek verilebilir?

A)Manisa

b)Adana

c)Bursa

D)Antalya

e)Denizli

 

12.Almanya'daki Ruhr Bölgesi'nde maden kömürü üretimi ve demir çelik sanayinin gelişmeye başlamasıyla bu bölgede nüfusta büyük artışlar kaydedilmiştir.

Bu durumun bir örneği diyebileceğimiz durum ülkemizde aynı nedenlerle aşağıda verilen haritadaki işaretli bölümlerden hangisinde meydana gelmiştir?

A)1

b)2

c)3

d)4

e)5

 

13. Mezopotamya uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Verimli taşkın ovalarının varlığı

b)Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunması

C)İklim koşullarının tarıma uygun olması

d)Nüfus artışına bağlı olarak üretimin hızlandırılması

E)Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla geçirmeleri

 

14. Kıyılardaki deniz seviyesi yükselmesinden tarımsal anlamda en az etkilenecek ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Adana

b)Samsun

c)Bursa

D)Rize

e)Aydın

 

15.Küresel ısınmadan sıcaklıkların yükselmesi anlamında en olumsuz etkilenebilecek iki bölge aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Ege-Akdeniz

B)Ege-Marmara

C)Güneydoğu-Akdeniz

D)Karadeniz-Marmara

E)Marmara-Akdeniz

 

16. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı, diğerlerinden daha geniştir?

A) Trabzon

b) İzmir

c) Antalya

d) Samsun

e) Zonguldak

 

17.Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir bölgenin nüfus ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir.

A)Sanayi

b)Tarım

c)Bankacılık

D)Balkıcılık

e)El sanatları

 

18. Heyelanlar; bol yağışlı, killi ve eğimli arazilerde etkili olurken, erozyon az yağışlı, bitki örtüsünden yoksun ve toprağın kuru olduğu ortamlarda etkilidir.

Haritada işaretli yerlerden hangisinde heyelan hangisinde erozyon daha fazla olur?

. Heyelan        Erozyon

A) I                   II

B) II                  IV

C) III                 I

D) I                   IV

E) IV                III

 

19. Yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini artırmaz?

A) Hidroelektrik potansiyelini

B) Toprak erozyonunu

C) Kısa mesafelerde sıcaklık farklarını

D) Tarıma elverişli alanları

E) Akarsuların akış hızını

 

20.

Yukarıdaki haritalarda bir il merkezinin çevresindeki yerleşim birimleri ile olan karayolları ağı gösterilmiştir.

Bu haritalardan hangisinin daha engebeli yeryüzü şekillerine sahip bir yeri gösterdiği söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

21.

Yukarıda Türkiye'de 1960 ile 1990 yıllarında karayolu ve demiryolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının oranları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Karayolu ile yolcu taşımacılığı oranı yük taşımacılığı oranından fazladır.

B) Demiryolu ile (bilgi yelpazesi.net) yapılan taşımacılığın oranı düşüş göstermiştir.

C) Demiryolu taşımacılığının daha pahalı olması karayolu taşımacılığını arttırmıştır.

D) Yük taşımacılığında 1960 yılında demiryolu oranı karayolu oranından fazladır.

E) 1990 yılında hem yolcu hem de yük taşımacılığında karayolu daha fazla tercih edilmiştir

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz'de dağların denize paralel ve yakın olmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Tarım alanlarının daralması

B) Falezlerin yaygın olması

C) Kuzey-güney yönlü ulaşımın zor olması

D) Bakır madeni rezervinin fazla olması

E) Kuzeye bakan yamaçların bol yağışlı olması

 

23. Doğu Anadolu Bölgesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hidroelektrik potansiyelinin en fazla olduğu bölgedir.

B) Kış ayları uzun ve soğuk, yaz mevsimi kısa ve serindir.

C) En önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.

D) Göç veren bölgedir.

E) En az yağış alan bölgedir.

 

24. Türkiye'nin yer şekilleri ve iklim özellikleri her yerde hayvancılık yapılmasına imkan tanır, İç Anadolu platolarında küçükbaş, Erzurum-Kars platolarında ise büyükbaş hayvancılık önem kazanmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal bitki örtüsü

B) İnsanların eskiden beri süregelen alışkanlığı

C) Hayvan yetiştirmenin devlet kontrolünde yapılması

D) Platolardaki kayaç farklılığı

E) Tüketici nüfusa yakın olma isteği

 

25.Aşağıdakilerden hangisi Ticareti etkileyen unsurlar arasında yer almaz?

A)Nüfus

b)Yerleşme

c)Ulaşım

D)Tarihi değerler

e)Üretim

 

Başarılar Dilerim…“COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 

<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>
 

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLER

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORU ARŞİVİ

SORU BANKALARI TESTLER

REHBERLİK KÖŞEMİZ

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

BİLGİSAYAR OYUNLARI

YEMEK TARİFİ TARİFLER

DİNİM İSLAM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

ROMAN HİKAYE ŞİİR KİTAP