Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Mekke’den Medine’ye hicret edenlere hangi ad verilir?

A-Müslüman

B-Ensar

C-Muhacir

D-Tacir

 

2- Gözle görülmeyen manevi pisliğe dinde ne denir?

A-Hades

B-Necis

C-Mikrop

D-Bakteri

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Arap yarımadasındaki dini inanışlardan değildir?

A-Hanefilik

B-Sabiilik

C-Yahudilik

D-Putperestlik

 

4- Hz Muhammed’e gelen ilk vahiy hangi emirle başlamıştır?

A- İnsana kalemle yazmayı öğretti.

B-Kalk! İnsanları uyar! C-Ey örtüsüne bürünen

D- Yaratan Rabb’inin adıyla oku!

 

5-- Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her türlü iş ve davranış dinimizde ne olarak kabul edilir?

A-İbadet

B-İman

C-Ahlak

D-Tevhit

 

6--Dinin buyruklarına uyulduğunda toplumda hangisi sağlanmaz?

A-Yardımlaşma ve dayanışma artar.

B-Dostluk ve kardeşlik ortamı oluşur.

C-Allah kullarını sever.

D-Kötülükler önlenmiş olur.

 

7—“Allah beni yaratırken babama sormadı ki bende Müslüman olmak için ona danışayım” diyerek Müslüman olan sahabi hangisidir?

A-Hz Ömer

B-Hz. Hatice

C-Hz.Ebu Bekir

D-Hz. Ali

 

8-İnsanın yaratılış amacı için en doğrusu….?

A-İnanmak

B-İbadet etmek

C-İnanıp ibadet etmek

D-Çalışmak

 

9--Müşriklerin baskısından zarar gören Müslümanların ilk olarak nereye hicret etmelerine izin verildi?

A-Medine

B-Habeşistan

C-Mekke

D-Taif

 

10—Hangisi guslün farzlarından değildir?

A-Ağza su alıp çalkalamak

B-Niyet etmek

C-Burnu temizlemek

D-Bütün bedeni yıkamak

 

11-Peygamberimizle ilgili hangisi doğru değildir?

A-Annesi Ebva denilen yerde vefat etmiştir.

B-Muhammed’ül Emin lakabını Mekkeliler vermiştir.

C-Dedesinin vefatından sonra Ebu Leheb’in yanında büyümüştür.

D-Ticaretle uğraşmıştır.

 

12-Peygamberimizin 620 yılında Medinelilerle buluşarak İslam’ı anlattığı yere ne ad verilir?

A-Hudeybiye

B-Hılful fudül

C-Akabe

D-Kabe

 

13--Hangisi yanlıştır?

A-Ranuna denilen yerde ilk Cuma namazı kılındı.

B-Hz Muhammed’in hicret arkadaşı Hz Ali’dir.

C-Hz. Pey.in yaptığı ilk mescid, Kuba Mescididir

D-Medine’nin yerli Müslümanlarına Ensar denir.

 

14-- Hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A-Hatice

B-Zeyd

C-Ebu Bekir

D-Ömer

 

15--Müşrikler putlara niçin  tapıyorlardı?

A-Allah ile aralarında aracı olsunlar diye

B-Kalpten (bilgi yelpazesi.net) inandıkları için

C-Putlardan fayda gördükleri için

D-Üzerlerindeki baskıdan dolayı

 

16-- Peygamberimizin annesi, babası, dedesi, sütannesi, doğumu ve vefatı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A-Amine-Abdullah-Abdulmuttalip-Halime-571-630

B-Amine-Abdullah-Ebu Talip-Halime-571-632

C- Amine-Abdullah-Abdulmuttalip-Halime-571-632

D- Amine-Abdulmuttalip Abdullah -Halime-571-630

 

17--Müslüman olanlara yapılan işlemler sırası hangisinde doğrudur?

A-İşkence-Alay-Boykot

B-Alay-işkence-boykot

C-Boykot-alay-işkence

D-Boykot-işkence-alay

 

18--Hz Muhammed’le ilgili verilenlerin (610-622-Mekke-Medine) sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A- Kabe hakemliği-hicret- vefat yeri -doğum yeri

B- İlk vahiy-hicret- vefat yeri -doğum yeri

C- Kabe hakemliği-hicret-doğum yeri-vefat yeri

D- İlk vahiy-hicret-doğum yeri-vefat yeri

 

19--Cahiliye döneminde putlara tapanlara ne ad verilirdi?

A-Müslüman

B-Yahudi

C-Münafık

D-Müşrik

 

20--Hangi çocuğu Hz Muhammed’den sonra vefat etmiştir?

A-Zeynep

B-Rukiye

C-Ümmügülsüm

D-Fatıma

 

21--Hangi ayetle birlikte Hz Muhammed insanları Allah’ın birliğine ilk defa çağırmaya başladı?

A-Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!

B-Ey örtüsüne bürünmüş! Kalk insanları uyar.

C-De ki:O Allah birdir.

D-Hamd,alemlerin Rabbi Allah’a aittir.

 

22--Kutsal kitap ve peygamberler ile insanlar arasında yaygınlaşan  Allah inancına ne denmez?

A-İslam

B-Tevhit

C-Monoteizm

D-Politeizm

 

23-- Cahiliye döneminin özelliklerinden değildir?

A-Çoğunluk putlara tapardı.

B-İçki,kumar yasaktı.

C-Kız çocuklarına değer verilmezdi.

D-Kölelik yaygındı.

 

24-- Hangisi abdestin farzlarından değildir?

A-Yüzü yıkamak

B-Ağza-burna su vermek

C-Ayakları yıkamak

D-Başı mesh etmek

 

25--Hangisi Hz Muhammed’e ilk vahyin geldiği ve hicret esnasında gizlendiği yerlerdir?

A-Tur-Sina

B-Sina-Tur

C-Hira-Sevr

D-Sevr-Hira

 

Başarılar Dilerim…“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: gayet iyi sorular var vede sınavlarda çıkıyor 
->Yazan: mehmethan
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):


EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***