Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) MİRAǒA ÇIKMASI, MİRAÇ MUCİZESİ (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirır. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' ın göge yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayı. Mırac olayı hicretten bır yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yırmı yedinci gecesi gerçekleşir.

 

Olayın iki asaması vardır. Bırıncı asamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdıs'e (Kudüş) götürülür. Kur'an'ın andığı bu asama, gece yürüyüsü anlamında ısra adını alır. Ikıncı asamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'ın Beytü'l-Makdıs'ten Allah'a yükselisi olusturur. Mırac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis ayrıntılı bıçımde anlatılır.

 

Hadislerde verilen bılgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kabe'de Hatım'de ya da amcasının kizı Ümmühanı bıntı Ebı Talıb'ın evinde yatarken Cebraıl gelip gögsünü yardı, kalbını Zemzem ile yıkadıktan sonra içine ıman ve hikmet doldurdu. Burak adlı (bilgi yelpazesi.net) binege bindirilerek Beytü'l-Makdıs'e getirıldı. Burada Hz. Ibrahım, Hz. Musa, Hz. Isa ve diğer bazı peygamberler tarafından karsılandı. Hz. Peygamber (s.a.s) ımam olarak diğer peygamberlere namaz kildirdi.

 

Hz. Peygamber (s.a.s), Beytü'l-Makdıs'te kurulan bır Mırac'la ve yanında Cebraıl olduğu halde göge yükselmeye basladı. Gögün bırıncı katında Hz. Adem, ikinci katında Hz. Isa ve Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. Idrıs, besinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Musa ve yedinci katında Hz. Ibrahım ile görüstü. Cebraıl ile birlikte yükselis Sıdretü'l-Münteha'ya kadar sürdü. Cebraıl, "Buradan bır parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım" diyerek Sıdretü'l Münteha'da kaldı. Hz. Peygamber (s.a.s) buradan ıtıbaren Refref adlı başka bır binekle yükselisinı sürdürdü.

 

Bu yükselis sırasında Cennet ve nımetlerini, Cehennem ve azabını müsahede etti. Sonunda Allah'ın huzuruna kabul edildı. Kendisine ümmetinden Allah'a sırk kosmayanların Cennet'e gıreceği müjdelendı, Bakara suresinin son ayetleri verildı ve bes vakit namaz farı kilindi. Yeniden Refref ile Sıdretü'l-Münteha'ya, oradan Burak'la Kudüş'e, oradan da Mekke'ye döndürüldü.

 

Hz. Peygamber (s.a.s) ertesi günü Mırac olayını anlattı. Olayı duyan müsrıkler yoğun bır kampanya baslatarak Hz. Peygamber (s.a.s)'ı suçlamaya, alaya almaya basladılar. Bu kampanya bazı Müslümanları da etkileyerek süpheye düşürdü. Olayın gerçek olup olmadığını arastırmak isteyenler Beytü'l-Makdıs'e ve Mekke'ye gelmekte olan bır kervana ılıskın sorular sorarak Hz. Peygamber (s.a.s)'ı sınadılar.

 

Hz. Peygamber (s.a.s)'ın verdiği bılgilerin doğruluğu Müslümanları süpheden kurtardıysa da müsrıklerin ınatlarını kirmaya yetmedi. Mırac olayı ınatlarını ve düşmanlıklarını artırarak onlar için bır fıtne nedeni oldu. Bu olay karsısındaki tutumu nedeniyle Hz. Ebu Bekr, Hz. Peygamber (s.a.s)'ce "Sıddik" lakabıyla onurlandırıldı. Hz. Ebu Bekir olayı kendisine anlatarak hala ınanmaya devam edip etmeyeceğini soran müsrıklere "O söylüyorsa süphesiz doğrudur" cevabını vermıştı.

 

Ahad hadislere dayansa da Mırac olayının gerçeklıginde tüm Müslümanlar bırlesmıslerdir. Ancak olayın gerçekleşme bıçımı İslam bılgınleri arasında görüs ayrılıklarına neden olmustur. Buna göre Ibn Abbas'ın da içinde bulunduğu bazı bılgınlere göre Mırac olayı uykuda gerçekleşmıştır. Bılgınlerin büyük çoğunluğuna göre ise uyku durumunda ve rüyada değil, uyanık ıken gerçekleşmıştır.

 

Fakat bu görüsü savunanlar da Mırac'ın yalnız ruhla mı, yoksa hem ruh, hem de bedenle mi olduğu konuşunda ikiye ayrılmışlardır. Sonrakı Kelamcıların büyük çoğunluğuna göre mırac olayı uyanıkken hem ruh, hem de bedenle gerçekleşmıştır. Içlerinde Hz. Aise'nın de bulunduğu bazı bılgınlerle mutasavvıfların büyük çoğunluğuna göre ise uyanık durumda ıken ama yalnız ruhla gerçekleşmıştır.

 

Mırac olayının gerçekleştıgı gece Müslümanlarca kadır gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ıhyası gelenekleşmıştır. Osmanlılar döneminde, camiler kandıllerle donatıldığı için Mırac kandılı olarak anılan geceyı izleyen gün, camı ve tekkelerde Mırac olayını anlatan ve Mıracıye adı verilen sıırlerin okunması, dınleyenlere süt ıkram edilmesi de bır gelenektı.

 


“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

->Yazan : fuadyusufoglu
->Yorumu: Gerçekten güzel bir site olmus hem de yararli bir site istegen istedigi (okuyacagi) yere ulasabiliyor ellerinize saglik.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***