Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Tüm Belgeler > 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Tüm Belgeler

SELANİK’TEN CUMHURİYETE (ORATORYO) (29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ TİYATRO OYUNLARI, SKEÇLER, PİYESLER, ORATORYOLAR)

 

— Yıl 1881

—Selanik’te Türk milletinin aydınlığı parlak bir güneş doğuyor.

 

Selanik pırıl pırıl o gece

Gökten iri bir yıldız kaydı

Sabaha karşı yüz yıl önce

Aktı Karadeniz’e doğru

 

Cihan tarihini süsledi adı

Ey büyük milletim övün ve sevin

Bir benzeri daha yaratılmadı

Dünyada bir tane senin Kemal’in

 

Işıklıydı yüzü al aydınlıktı

İlkbahar göklerinin pembe bulutları gibi

Maviydi gözleri, mavi

Akdeniz’in suları gibi…

 

Ak bir yol çizdi uzun uzun

Karanlıklar içinden.

Sildi karayazısını alnımızın

Daha o günden.

 

— Zaman ve günler geçer, Mustafa adı verilen çocuk serpildikçe serpilir, geliştikçe gelişir. Artık okul çağı gelmiştir.

 

Yavrum sen de olacaksın bir asker

Evet, asker, çünkü vatan er ister

Bilirsin ki çok sever seni baban

Fakat senden sevimlidir şu vatan.

 

— Mahalle mektebi

— 1893 Askeri Rüştiye

— 1895 Askeri İdadi

— 1902 Harp Akademisi

— ve 11 OCAK 1905 Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı

— 1912 Balkan Savaşları

— Galiçya, Trablusgarp, Çanakkale Savaşları. Mustafa Kemal Osmanlı ordusunun en gözde subaylarındandır.

Gece karanlık ve soğuk

Dışarıda bıçak sırtı bir ayaz

Gökte ay (bilgi yelpazesi.net) üşür,

Gökte yıldız üşür,

Dışarıda gece üşür,

Mustafa Kemal üşümez,

Düşünür.

 

— Anadolu, güzel Anadolu. Türk’ün kanla, irfanla yoğurduğu mukaddes Anadolu.

— O bile çok görülmüş Türk’e. Atılmak, koparılmak isteniyor canından.

 

Et kemikten ayrılır mı?

Göğüsten sökülür mü yürek?

Türk ayrılır mı Anadolu’dan

Onu öldürsek.

 

Ankara’nın taştır yolu

Her tarafı asker dolu

Yetiş Kemal Paşa kolu

Kan ağlıyor Anadolu

 

— Bu sese kulak verdi Mustafa Kemal. Milletinin feryadı titredi kulaklarında.

— Yıl 1919, Mayıs’ın 19’u

— Millet suskun, aç, sefil

— Başlar eğik, gözler yaşlı

— İmanından başka milletin her şeyi alınmış.

 

“Ön düşüncem istiklaldi

Son düşüncem – Ya istiklal ya ölüm! –

Böylece halkımla birlikte oldum yürüdüm.”

 

Analar bacılar yola döküldü

Cephane taşıdı arkasından

Irmaklar suyundan faydalattı

Ağaçlar daldasından

Yer gök inledi: Bir yol daha

Kurtuluş Savaşı’nda.

 

— Anadolu içlerinde köyde bir anne “ ben nice çileler çektim. Bir oğlum var o da vatana feda olsun” diyerek oğlunu cepheye uğurlamaktadır.

 

“Durma, git evladım, açıktır yolun

Cenge sıvansın o bükülmez kolun

Silahını al, ön safa geçmiş bulun

Uğurun açık olsun uğurlar ola.”

 

Bir tehlike karşısında

Milletçe

Önce vatan

İşimizi bırakarak bir yana

Bir koşu geliriz köyden kente

 

Kara gözlü kızları yurdumun

Dağları, taşarlı, denizleri

Sen, ey Mehmet

Aslan yeleli ışığısın sınırlarımın

Tutun ellerinizden bir birinizin

 

“- İstiklale kavuşuncaya dek

—Bütün milletle birlikte

—Fedakârlıkla çalışacağım

—Kutsal inançlarım adına

—Yemin ediyorum

—Artık ben Anadolu’dan başka

—Hiçbir yere gidemem.” Böyle and içildi, yemin edildi, Mustafa Kemal’in ardından.

 

20 HAZİRAN 1919 Amasya’dan gürleyen bir ses

Kesildi gürültüler ruhu okşayan bir nefes

 

“İSTİKLALİ YİNE MİLLETİN KESİN KARARI KURTARACAKTIR.”

 

Vatan sürüklenirken bir uçurum ucuna

Dağılan kuvvetleri topladı avucuna

Kurşunlar gülle oldu, sopalar süngü oldu

Sınırlar baştanbaşa bir çelik örgü oldu

Bir kale heybeti var vatanın her taşında

Her işin başında o, her iş onun başında.

 

— Orada durmadı Mustafa Kemal

— Anadolu’ya Anadolu’nun bağrına iyice girmek istiyordu.

— Sivas illerine doğru yollandı.

 

Sivas illerinde sazım çalınır

Çamlı beller bölük bölük bölünür

Yardan ayrılmış bağrım delinir

Kâtip arzu halim yaz yâre böyle

 

— Şöyle haykırdı Mustafa Kemal Sivas’tan:

 

“MANDA VE HİMAYE KABUL OLUNMAZ. MİLLİ SINIRLAR İÇİNDE VATAN BİR BÜTÜNDÜR, BÖLÜNEMEZ. MİLLETİN İRADESİNİ HÂKİM KILMAK TEMEL ESASTIR.”

 

Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde

Ne sevda ile taşar gönüller

Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi

El ayak şişer

Erzurum yollarında geceleri

Ağır ağır kağnılar gider.

 

— Eylülde tekrar döndü Sivas’a

 

— Başladı Sivas Kongresi

 

— Subaylar, çiftçiler, din adamları,  memurlar oturup şunları konuştular:

 

“ Vatanın dört bir yanını düşman sarmıştır.”

“ İstanbul hükümeti hiçbir şey yapmamaktadır.”

“ Anadolu’da uyanan sesi düşman boğmak istiyor.”

“ Nerede milli bir kıpırdanma varsa sindirmeye çalışıyor.”

 

Biz biliriz bizim işlerimizi

İşimiz kimseden sorulmamıştır

Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle

Başımız bir kere eğilmemiştir.

 

Bir selam gibi gitti Erzurum’a

Bir selam gibi geldi, Sivas’a Erzurum’dan

Dağlar alçaldı yol vermeye

Temizlendi iklimin karından

Yer gök inledi bir daha

İstiklal sevdasından.

 

— Mustafa Kemal ve arkadaşları 27 ARALIK 1919 günü, türküler ve bal (bilgi yelpazesi.net) verici çiçekler toprağı Ankara’ya ayakbastılar.

 

Ankara’nın taştır yolu

Her tarafı asker dolu

Artık yetiş Kemal Paşa

Kan ağlıyor Anadolu.

 

Kara bulut ne ki?

Kara gece ne ki?

Güneş şöyle bir vurunca

“Dağ başında duman” gibi

Dağılı dağılıverir

Evremizi saran sızı.

 

— İstanbul’un işgali, Mustafa Kemal tarafından şöyle protesto edildi. Ona göre “bu işgal 20. yüzyıl insanlık ve medeniyetine temel prensiplerine indirilmiş bir yumruktur.”

 

Gökyüzünde kara kara bulutlar

Başımıza neden geldiniz

Bizler konukseveriz ama

Düşmanları sevmeyiz.

 

Bu toprak bizim yurdumuzdur

Deli gönül yücesine çıkar

Bir üveyik olur uçar gider

Ardahan’dan Edirne’ye

Edirne’den Ardahan’a kadar.

 

Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamış

Yaylılar gelip geçiyordu güneyden

Örtük kara perdeler sallanıyordu

Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçenler

Milletin yüreği kan ağlıyordu.

—Biz haklarımızı ve istiklalimizi korumak için giriştiğimiz savaşın kutsallığına ve hiçbir gücün bir millete yaşama hakkından mahrum bırakmayacağına inanıyoruz.”

— 23 NİSAN 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

Bahar çiçekleri kanımız bizim

İnönü, Sakarya şanımız bizim

Kurumadı hala süngümüzde kan

Seni yabanlara vermeyiz vatan

 

— Milli savaşımızı yürütmek için Anadolu’nun bağrına toplanan bu meclisin görevi alınan haklarını geri almak idi.

 

“Tek gayem milletin istiklalini yeniden kazanmasıydı.”

“Egemenlik milletin olmalıydı.”

“ Milli bir ordu kurulmalıydı.”

“ Türk vatanından işgalci güçler atılmalıydı.”

 

Haince yurduma saldıran Yunan

Er olan evinde kalmasın anam

Kardeşler ocağı yıkılan yuvam

Toprağı düşmanlar almasın anam.

 

— Başlamıştı mukaddes savaş. Millet varlığını feda ediyordu. Kadın, kız, çocuk, genç, ihtiyar baş koymuştu istiklal savaşına.

 

— Türk milleti Mustafa Kemal’ini büyük bir göreve getirir. “ Türk Orduları Baş Komutanlığı…

 

Davranı da deli gönül davranı

Kemal Paşa dinlemiyor fermanı

Anası, bacısı, kızı, kızanı

Bizim gibi millet görülmemiştir.

 

Kuzumuz var yaylalarda meleşir

Çeşmemiz var gece gündüz söyleşir

Yazımız var pehlivanlar güreşir

Bu toprağa kimse girememiştir

 

Düşman koymuş meydanları kaçıyordu

Kattı Kemal Paşa’nın ordusu

Düşmanı önüne

Pişman etti anasından doğduğuna.

 

— Aydınlandı 26 AĞUSTOS şafağında memleketim Türkiye’m son sözü söylüyordu Mustafa Kemal.

 

“ ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ’DİR, İLERİ’”

 

—Böyle bir imanla, böyle bir emirle savaşan bir millet, elbette ki muzaffer olacaktır. Ardından Batı Cephesi komutanına bir telyazısı:

 

“ SİZ ORADA DÜŞMANI DEĞİL TÜRK MİLLETİNİN MAKUZ TALİHİNİ YENDİNİZ.”

 

— 25 AĞUSTOS

 

— 26 AĞUSTOS

 

30 AĞUSTOS ve 9 EYLÜL güzel İzmir yeniden Türk’ün olmuştur.

 

Kattı Kemal Paşa’nın ordusu sürdü gitti

Yetiştikçe vurdu düşmana

Hain düşman sallana sallana

15 günde İzmir’i dar buldu

Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu.

 

İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa.

 

Güzel İzmir kordon boyun şen olsun

Beni senden ayıranlar son olsun.

 

— Kemal Paşa bir an bile durmayacaktı, çünkü vakti çok azdı. Ona göre asıl savaş şimdi başlıyordu: Medeniyet savaşı…

 

10 KASIM 1938

O sabah

Gök karardı birden bire

Kuşlar kanat çırptı

Yaprakları döküldü ağaçların

 

Yıl 1938

KASIM 10

9.05 geçiyordu saat

Ve o, Kocatepe’de

Bir çadırdan bir çadıra geçer gibi

Rahat ve cesur

 

Ankara’dan gelir geçer trenim

Bir gün olur elbet ben de binerim

Varır toprağına yüzüm sürerim

Biz vatan çocukları Gazi Paşa’m

Dilimiz takılı kaldı: DİYEMEDİK

Boynumuz bükülü kaldı: DOYAMADIK

 

Gidiyor, rast gelmez bir daha tarih eşine

Gidiyor, milyonları takmış peşine.

 

Yağışın ince ince toprağa

Ya dağılışın, bereket

Bayrak bayrak dalgalanışın

Kan, ümit, (bilgi yelpazesi.net) kuvvet

Gelişin çiçek çiçek açmış bahara

Gidişin kızılca kıyamet.

 

Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meşalesi

Gidiyor, harbin en korkulu aslan yelesi.

 

Sana borçluyuz ta derinden

Çünkü yurdumuzu sen kurtardın

Hasta yorgun düşmüştük

Yaramızı iyice sardın

 

Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla

Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla

 

Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın

Sanatkârdın denizler kadar engin

Kimsenin görmediğini görürdü

Sevgiye bakan gözlerin.

 

Dedin ki, bu millet, bu büyük millet

Yüzyıllar boyunca geri kalmış

Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz

Her yanından yaralar almış

 

Büyüyor, gökten inmiş toprağa yaklaştıkça

Büyüyor, git gide gözlerden uzaklaştıkça

 

Dedin ki, bir güzel savaşmalı

Kurmak için yeniden

Bilgiyle, inançla, coşkunlukla

 

“ ÖVÜN, ÇALIŞ, GÜVEN!”

 


“29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ TÜM BELGELER "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR İLE İLGİLİ TÜM BELGELER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: