Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Matematik Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

POZİTİF SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜ KÜÇÜKLÜĞÜ ÖZELLİKLERİ (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLÜ SORULAR)

 

Sayılar POZİTİF ve NEGATİF olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 

Pozitif Sayının Büyüklüğü Küçüklüğü:

 

Burada 0 ve 0’dan büyük olan pozitif sayılarının büyük küçük ilişkisi aynen geçerlidir. Yani pozitif sayıya pozitif sayı eklendikçe pozitif sayı büyüdüğü için eklenmemiş hali eklenmiş halinden küçüktür.

 

Buna göre:

 

1 sayısı 15 sayısından KÜÇÜKTÜR. Çünkü pozitif kelimesi bir sayının çoğaldığı anlamına gelir. 15 sayısı 1 sayısından daha büyüktür.

 

56 sayısı 37 sayısından BÜYÜKTÜR. Çünkü 0’ın sağına doğru 0’a en uzak olan sayı 56 sayısıdır.

 

POZİTİF VE NEGATİF SAYILAR İLE İLGİLİ ÖZET ANLATIM

 

Pozitif Sayılar: 0 ve 0’dan büyük sayıya POZİTİF SAYI denir.

 

 

Yukarıdaki sayı doğrusuna dikkat edin pozift sayı demek sayının 0 ve 0’ın sağına doğru büyümesi, artması demektir. İşte yukarıda da gördüğünüz gibi 0 ve 0’ın sağına doğru büyüyerek giden sayılar POZİTİF SAYILAR’dır.

 

Pozitif Sayının Büyüklüğü Küçüklüğü:

 

Burada 0 ve 0’dan büyük olan pozitif sayılarının büyük küçük ilişkisi aynen geçerlidir. Yani pozitif sayıya pozitif sayı eklendikçe pozitif sayı büyüdüğü için eklenmemiş hali eklenmiş halinden küçüktür.

 

Buna göre:

 

1 sayısı 15 sayısından KÜÇÜKTÜR. Çünkü pozitif kelimesi bir sayının çoğaldığı anlamına gelir. 15 sayısı 1 sayısından daha büyüktür.

 

56 sayısı 37 sayısından BÜYÜKTÜR. Çünkü 0’ın sağına doğru 0’a en uzak olan sayı 56 sayısıdır.

 

Negatif Sayılar: 0’dan küçük sayıya NEGATİF SAYI denir. Ve – (EKSİ) işareti ile gösterilir.

 

 

Yukarıdaki sayı doğrusuna dikkat edin negatif sayı demek sayının 0’da durmayıp – (Eksi) olarak 0’dan aşağı devam etmesidir. azalmasıdır. İşte yukarıda da gördüğünüz gibi 0’ın soluna doğru devam eden sayılar NEGATİF SAYILAR’dır.

 

Negatif Sayının Büyüklüğü Küçüklüğü:

 

Burada 0 ve 0’dan büyük olan pozitif sayılarının büyük küçük ilişkisinin tersini düşüneceğiz. Çünkü sayı 0’ın soluna doğru küçülmeye devam ediyor.

 

Buna göre:

 

-1 sayısı -15 sayısından BÜYÜKTÜR. Çünkü negatif kelimesi bir sayının azlığı anlamına gelir. -15 sayısı -1 sayısından daha azdır.

 

-56 sayısı -37 sayısından KÜÇÜKTÜR. Çünkü 0’a en yakın olan sayı -37 sayısıdır.

 

Pozitif ve Negatif Sayılarda TOPLAMA İŞLEMİ:

=> İki sayı da POZİTİFSE bildiğimiz toplama işlemi yapılır.

Örnek:

25 + 12 = 37 <=> (+25) + (+12) = (+37) (yani pozitif sayılarda + işareti ile göstersek de göstermesek de sonuç aynıdır ve genellikle + işareti gösterilmez çünkü + işaretsiz hali pozitif demektir.)

 

=> İki sayı da NEGATİFSE bildiğimiz toplama işlemi yapılır AMA bulunan sonuca – (eksi) işareti konur.

Örnek:

(-25) + (-12) = -37 (25 + 12 = 37 bulunduktan sonra 37’nin başına 25 ve 12 sayıları negatif olduğu için – (eksi) işareti konur.

 

=> Sayıların Biri POZİTİF diğeri NEGATİFSE sayılar işaretsiz düşünülür ve büyükten küçük ÇIKARILIR. Bulunan sonuca işlemdeki sayılar işaretsiz düşünülerek en büyük olanın işareti sonuçta bulunan sayıya eklenir.

Örnek:

(+25) + (-12) = 13 (25 - 12 = 13 bulunduktan sonra işaretsiz olan 25 sayısı işaretsiz olan 12’den büyük olduğu için 25’in pozitif işareti sonuçtaki 13 sayısına eklenir.)

(-33) + (+56) = +23

(+98) + (-45) = +53

 

(-25) + (+12) = -13 (25 - 12 = 13 bulunduktan sonra işaretsiz olan 25 sayısı işaretsiz olan 12’den büyük olduğu için 25’in negatif işareti sonuçtaki 13 sayısına eklenir.)

(+33) + (-56) = -23

(-98) + (+45) = -53

 

Pozitif ve Negatif Sayılarda ÇIKARMA İŞLEMİ:

=> İki sayı da POZİTİFSE bildiğimiz çıkarma işlemi yapılır.

Örnek:

25 - 12 = 13 <=> (+25) - (+12) = (+13) (yani pozitif sayılarda + işareti ile göstersek de göstermesek de sonuç aynıdır ve genellikle + işareti gösterilmez çünkü + işaretsiz hali pozitif demektir.

 

=> İki sayı da NEGATİFSE önce çıkan sayının işareti + yapılır ve bildiğimiz çıkarma işlemi değil TOPLAMA işlemi yapılır.

Örnek:

(-25) - (-12) = -13 ((-25) + (+12) = -13 şeklinde bulunur.)

(-12) - (-25) = +13 ((-12) + (+25) = +13 şeklinde bulunur.)

(-52) - (-42) = -10 ((-52) + (+42) = -10 şeklinde bulunur.)

(-42) - (-52) = +10 ((-42) + (+52) = +10 şeklinde bulunur.)

 

=> Sayıların Biri POZİTİF diğeri NEGATİFSE önce çıkan sayının işareti değiştirilir ve bildiğimiz (bilgi yelpazesi. com) çıkarma işlemi değil TOPLAMA işlemi yapılır.

Örnek:

(-25) - (+12) = -37 ((-25) + (-12) = -37 şeklinde bulunur.)

(-12) - (+25) = +13 ((-12) + (-25) = +13 şeklinde bulunur.)

(-52) - (+42) = -10 ((-52) + (-42) = -94 şeklinde bulunur.)

(+42) - (-52) = +10 ((+42) + (+52) = +94 şeklinde bulunur.)

 

Pozitif ve Negatif Sayılarda ÇARPMA İŞLEMİ:

Pozitif (+), Negatif (-) sayıların çarpımında AŞAĞIDAKİ FORMÜL uygulanır:

(+) . (+) = (+)

(+) . (-)  = (-)

(-)  . (+) = (-)

(-)  . (-)  = (+) şeklindedir.

 

=> İki sayı da POZİTİFSE bildiğimiz çarpma işlemi yapılır yani yukarıdaki (+) . (+) = (+) formülü kullanılır.

Örnek:

25 . 2 = 50 <=> (+25) . (+2) = (+50) (yani pozitif sayılarda + işareti ile göstersek de göstermesek de sonuç aynıdır ve genellikle + işareti gösterilmez çünkü + işaretsiz hali pozitif demektir.)

 

=> İki sayı da NEGATİFSE negatifler görülmeden bildiğimiz çarpma işlemi yapılır FAKAT çıkan sonuç (-)  . (-)  = (+) formülünden dolayı POZİTİF olur.

Örnek:

(-25) . (-2) = (+50) olur. ((-)  . (-)  = (+) formülüne dikkat!)

(-7) . (-10) = (+700)

(-102) . (-8) = 816

(-43) . (-4) = 172

 

=> Sayıların Biri POZİTİF diğeri NEGATİFSE negatifler veya pozitifler görülmeden bildiğimiz çarpma işlemi yapılır FAKAT çıkan sonuç (+) . (-)  = (-) , (-)  . (+) = (-) formüllerinden dolayı NEGATİF olur.

Örnek:

(-25) . (+2) = (-50) olur. ((+) . (-)  = (-) , (-)  . (+) = (-) formüllerine dikkat!)

(+7) . (-10) = (-700)

(-102) . (+8) = -816

(+43) . (-4) = -172

 

Pozitif ve Negatif Sayılarda BÖLME İŞLEMİ:

Pozitif (+), Negatif (-) sayıların bölünmesinde AŞAĞIDAKİ FORMÜL uygulanır:

(+) / (+) = (+)

(+) / (-)  = (-)

(-)  / (+) = (-)

(-)  / (-)  = (+) şeklindedir.

 

=> İki sayı da POZİTİFSE bildiğimiz bölme işlemi yapılır yani yukarıdaki (+) / (+) = (+) formülü kullanılır.

Örnek:

26 / 2 = 13 <=> (+26) / (+2) = (+13) (yani pozitif sayılarda + işareti ile göstersek de göstermesek de sonuç aynıdır ve genellikle + işareti gösterilmez çünkü + işaretsiz hali pozitif demektir.)

 

=> İki sayı da NEGATİFSE negatifler görülmeden bildiğimiz bölme işlemi yapılır FAKAT çıkan sonuç (-)  / (-)  = (+) formülünden dolayı POZİTİF olur.

Örnek:

(-26) / (-2) = (+13) olur. ((-)  / (-)  = (+) formülüne dikkat!)

(-70) / (-10) = (+7)

(-100) / (-5) = 20

(-44) / (-4) = 11

 

=> Sayıların Biri POZİTİF diğeri NEGATİFSE negatifler veya pozitifler görülmeden bildiğimiz bölme işlemi yapılır FAKAT çıkan sonuç (+) / (-)  = (-) , (-)  / (+) = (-) formüllerinden dolayı NEGATİF olur.

Örnek:

(-26) / (+2) = (-13) olur. ((+) / (-)  = (-) , (-)  / (+) = (-) formüllerine dikkat!)

(+70) / (-10) = (-7)

(-100) / (+5) = -20

(+44) / (-4) = -11


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GEÇMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINA GEÇMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: