Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

20. YÜZYIL BAŞLARI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, CEPHELER, YARARLI VE ZARARLI CEMİYETLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Avrupa ülkelerinde Sanayi inkılâbı sonrasında büyük fabrikalar kuruldu ve üretim arttı. Avrupa devletleri ucuza üretilen fabrika mallarını satabilmek için yeni pazarlar aramaya ve birbiriyle rekabet etmeye başladılar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletini olumsuz yönde etkilememiştir?

A) Osmanlı   tüccarlarının   Avrupa   tüccarlarıyla rekabet edememesi

B) Osmanlı ülkelerindeki loncaların önemini yitirmesi

C) Akdeniz ticaretinin canlanması

D) Osmanlı pazarlarının Avrupa malları ile dolması

E) El tezgahlarının eski önemini kaybetmesi

2. 19. yy.da banka ve sigorta şirketlerinin kurulması, kağıt para ve çeklerin kullanılması aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur?

A) Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşmasına

B) Ticaretin gelişmesine

C) Sömürgeciliğin sona ermesine

D) I. Dünya Savaşı'nın çıkmasına

E) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine

3. "Avrupa devletleri 1815 Viyana Kongresinde milliyetçilik isyanlarını destekleme kararı aldılar."

İngiltere, Fransa ve Rusya aşağıdakilerden hangisinin isyanını destekleyerek bağımsız olmasını sağlamışlardır?

A) Sırplar

B) Karadağlılar

C) Romenler

D) Bulgarlar

E) Yunanlılar

4. "Tebaamdan Müslümanları camide Hıristiyan'ları kilisede, Musevi'leri de havrada görmek isterim." diyen II. Mahmut, bu sözüyle neyi amaçlamıştır?

A) Devlet işlerini düzene koymayı

B) Osmanlı topraklarında yaşayan bütün halkın eşit olduğunu göstermeyi

C) Eğitim faaliyetlerini düzenlemesi

D) Din işlerine ağırlık vermeyi

E) Tanzimat Fermanını uygulamayı

5. II. Mahmut ile ayanlar arasında yapılan Sened-i İttifak'ta "Padişah aşırı vergi koyamayacak eşit ve adaletli vergi alacaktır." ifadesi yer almıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığının

B) Merkezi otoritenin güçlendiğinin

C) Yeniçeri Ocağının kaldırıldığının

D) Kapitülasyonların kaldırıldığının

E) Ayanların gücünü kaybettiğinin

6. Aşağıdakilerden  hangisi Tanzimat  Fermanı  ile ortaya çıkmamıştır?

A) Bütün halkın can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanması

B) Vergilerin herkesin gelirine göre ayarlanması

C) Kanun önünde herkesin eşit sayılması

D) Askerliğin vatan görevi olması

E) Gayri Müslimlerin devlet memuru olabilmesi

7. 31 Mart Olayı, aşağıdakilerden hangisi tarafından bastırılmıştır?

A) Kuvay-i Milliye

B) Kuvay-i İnzibatiye

C) Hareket Ordusu

D) Yıldırım Ordusu

E) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

8. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların ticari kuruluşlar açmaları aşağıdakilerden hangisiyle kabul edilmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Sened-i İttifak

C) Islahat Fermanı

D) Paris Konferansı

E) Berlin Antlaşması

9. Osmanlı Devleti'nin I. Meşrutiyeti ilan etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını önlemek

B) M. Ali Paşa isyanına karşı Avrupalı devletlerden yardım almak

C) Rusya'nın tarihi emellerini engellemek

D) Müslüman halkın ayrılmasını önlemek

E) Paris Antlaşması'nın imzalanmasını sağlamak

10. Aşağıdakilerden   hangisi,   Rusların   Panislamizm politikasının amaçları dışında kalır?

A) Slavları yönetimi altında toplamak

B) Osmanlı Devletini zayıflatmak

C) Yunanistan'ın bağımsızlığını sağlamak

D) Balkanlarda etkinlik kazanmak

E) Balkanlar üzerinden sıcak denizlere açılmak

11.Osmanlı Devleti Islahat Fermanını aşağıdaki antlaşmaların hangisinin imzalaması sırasında Avrupalı devletleri etkileyebilmek için yayınlamıştır?

A) Berlin

B) Bükreş

C) Paris

D) Londra

E) Kütahya

12. II. Mahmut döneminde;

Yabancı kumaşlardan elbise yapılması yasaklanmıştır.

Yerli tüccarlara yabancı tüccarlarla rekabet edebilmeleri için gümrük kolaylıkları sağlanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

I. Ekonomi yabancı devletlerin etkisinden kurtarılmak istenmiştir.

II. Yabancı malların satılması kısıtlanmıştır.

III. Dış borçlar ödenmeye başlanmıştır.

IV. Batı  tarzında  yenilikler  başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) lllvelV

13. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına girmesi, savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?

A) ABD'nin savaşa girmesi hızlandırılmıştır.

B) İtalya'nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır.

C) Savaş daha geniş alana yayılmıştır.

D) Dünya güçler dengesini bozmuştur.

E) Savaş ittifak devletlerinin lehine dönüşmüştür

14. Osmanlı Tarihi'nde çok partili yaşam aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

A) Lale Devrinde

B) II. Meşrutiyet Dönemi'nde

C) III. Selim Dönemi'nde

D) Tanzimat Dönemi'nde

E) I. Meşrutiyet Dönemi'nde

15. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'nde kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır?

A) Sekban-ı Cedit

B) Eşkinci Ocağı

C) Sürat Topçuları

D) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

16. Aşağıdakilerden   hangisi   Çanakkale   Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A) I. Dünya Savaşının (bilgi yelpazesi.net) uzaması

B) İtilaf Devletlerinin Ruslara gerekli askeri yardım yapamaması

C) Yarım milyona yakın insanın ölmesi

D) İngiliz   ve   Fransız   donanmalarının   büyük kayıplar vermesi

E) Rusya'nın I. Dünya savaşından çekilmesi

17. Mustafa Kemal'in tanınması ve Milli Mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması

B) Halep'in kuzeyinde düşmanları durdurması

C) Muş'u ve Bitlis'i Ruslardan geri alması

D) Anafartalar ve Conkbayırı'ndaki başarısı

E) Deme'de İtalyan kuvvetlerini durdurması

18. Aşağıdaki devletlerden hangisi Çanakkale Savaşlarının kazanılması üzerine İttifak Devletleri tarafında I. Dünya Savaşına girmiştir?

A) ABD

B) Sırbistan

C) Romanya

D) Yunanistan

E) Bulgaristan

19. İngilizler I. Dünya Savaşında Osmanlı kuvvetlerinin İran'a girmesini ve Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek için hangi cepheyi açmışlardır?

A) Kanal

B) Irak

C) Filistin

D) Arabistan

E) Yemen

20. İttihat ve Terraki Partisi'nin etkisiyle ilan edilen II. Meşrutiyetin aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ilân edilmiştir?

A) II. Abdülhamit

B) II. Mahmut

C) Abdülmecit

D) lll.Selim

E) Genç Osman

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C    2B    3E    4B    5A    6E    7C

 

8C    9A    10C    11E    12A    13C    14B

 

15E    16E    17D    18E    19B    20A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):