Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A)Cumhuriyetin ilân edilmesi

B)Halifeliğin kaldırılması

C)Ankara’nın başkent olması

D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

E)Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması

2.Liberal ekonominin Türkiye için daha yararlı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin, “Devletçilik” ilkesini hayata geçirmelerinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasının gecikmesi

B)Özel teşebbüsün sanayileşmeyi gerçekleştirememesi

C)Lâik devlet kurumlarının oturtulamaması

D)Dışa bağımlılıktan kurtulmak istenmesi

E)Ham madde kaynaklarının yetersiz olması

3.Atatürk Dönemi’nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ali Fethi (Okyar)        C)Celâl (Bayar)          E) Kâzım (Karabekir)

B)Adnan (Adıvar)          D)Fevzi (Çakmak)

4.İç ve dış sebepleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin Şeyh Sait İsyânı’nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?

A)TBMM’nin açılmasını engellemek

B)Cumhuriyet yönetiminin yerine eski düzene geri dönmek

C)Musul çevresinin Irak’a bırakılmasını sağlamak

D)Lâik amaçlı inkılâplara engel olmak

E)TBMM’yi ve Atatürk’ü halkın gözünden düşürmek

5.

I.Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdirildi

II “Ümmet” toplumundan “Millet” toplumuna geçildi

III.Çağdaş-lâik hukuk kuralları uygulandı

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)Lozan Antlaşması’nın

B)Medenî Kanun’un kabûlünün

C)1924 Anayasası’nın

D)Halifeliğin kaldırılmasının

E)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kapatılmasının

6. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A)Ölçü aletlerinin değiştirilmesi

B)Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkartılması

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

D)Medenî kanun’un uygulamaya konulması

E)I.Beş Yıllık kalkınma Plânı’nın uygulanması

7.Aşağıdaki kanunlardan hangisi, 3 Mart 1924’te kabûl edilmiştir?

A)Takrir-i Sükûn                                           D)Tevhid-i Tedrisat

B)Teşvik-i Sanayi                                         E)Hıyanet-i vataniye

C)Ceza Muhakemeleri Usulü

11.Cumhuriyet rejimi ile ulusal egemenliğe dayalı devlet sistemi benimsenmiştir.

Türkiye’de bu değişikliğin kolayca gerçekleşmesine ortam hazırlayan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

C)hukuk birliğinin sağlanması (Medenî kanun)

D)TBMM’nin açılması

E)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

12.Osmanlı eğitim anlayışı, yeni Türk devleti’nde sürdürülmemiş, “Millî Eğitim” anlayışı benimsenmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde uygulanan eğitim politikası ile ilgili bir amaç değildir?

A)Yabancı okulları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlamak

B)Lozan Konferansı’nda Avrupa devletleri tarafından belirlenen kurallara uygun eğitim sistemine geçmek

C)Eğitimde eşitlik ilkesini yerleştirmek

D)Millî târih bilinci ve millî dil politikası oluşturmak

E)Çağdaş, lâik ve evrensel bir eğitim politikası uygulamak

13.Yeni Türk Devleti’nin kabûl ettiği kanunlarla bağlantılı olduğu olaylar karşılaştırıldığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?

.       Kanun                                        Uygulama

A)Tekâlif- Millîye            -              Ordunun ihtiyacının karşılanması

B)Tevhid-i Tedrisat      -              Medreselerin kapatılması

C)Teşvik-i Sanayi         -              Özel sektörün desteklenmesi

D)1924 Anayasası       -              Cumhuriyet rejimine geçilmesi

E)Takrir-i Sükûn           -              Çok partili denemelerin ertelenmesi

14.

I.Türk Tarih kurumu’nun açılması

II.Darü’l Fûnun’un İstanbul Üniversitesi adını alması

III Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

IV Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması

V.Türk Dil Kurumu’nun açılması

Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden öncedir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

15.

I.Türk Tarih kurumu’nun açılması

II.İstanbul Üniversitesi’nin kurulması

III.Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

IV Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması

V.Türk Dil Kurumu’nun açılması

Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A)IV-III-V-I-II    C)IV-III-II-I-V          E)IV-III-V-I-II

B)IV-III-I-V-II    D)IV-III-I-II-V

16.1925 yılında Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticarî geliri arttırmak

B)Köylüyü ekonomik yükten kurtarmak

C)Köylüye ucuz kredi imkânları sağlamak

D)Üretimi tarımdan sanayi sektörüne kaydırmak

E)Özel teşebbüsü yatırıma yönlendirmek

17.Osmanlı Devleti’nden yeni Türk Devleti’ne devrolan ekonomik sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Özel teşebbüsün yeterli ekonomik gelişme sağlayamaması

B)Tarımda ilkel metodların uygulamasının sürmesi

C)Özel sektörde teknolojik bilgi eksikliği olması

D)Kapitülasyonların yarattığı ekonomik sınırlamaların devam etmesi

E)Türklerin sanayi ve ticaret alanlarında tecrübesiz olması

Cevap Anahtarı:

 

1-E   11-D

2-B   12-B

3-A   13-D

4-A   14-D

5-B   15-B

6-E   16-B

7-D   17-D

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (4)

.

->Yazan : seyma
->Yorumu: tessekkürler buludugum en iyi test sitesi.

->Yazan : murat
->Yorumu: yarinki sinavda faydasini görürüm ins..

->Yazan : damla
->Yorumu: yarin sinawim war insallah faydasi olur.

>Yazan: semaa
>Yorum:
çok güzel olmus yarin sinav var eminim isime yarar tesekkürler :))SÜPER YAAA .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ