Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

CUMHURİYET DÖNEMİ, CUMHURİYETİN İLANI, İLKE VE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.

I. Serbest Cumhuriyet Partisi

II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

III. Ahali Cumhuriyet Partisi

Yakarıdaki partilerden hangileri halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkarak "din elden gidiyor" propagandasını yürütmüştür?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız III

D) ll ve lll

E) I, ll ve lll

2.

I. Ter dereceli seçim sistemine geçilmesi

II. Çok partili döneme geçiş denemesi

III. Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemiyle ilgili gelişmelerdir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve ll

E) II ve III

3.

I. Devlet kurumlarını özelleştirme

II. Okuma ve yazmayı halk arasında yaygınlaştırma

III. Demiryolu yapımı

Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve ll

E) ll ve lll

5. Devlet eliyle sanayinin kurulması "Birinci beş yıllık plan" hangi yılda uygulamaya başlandı?

A)1931

B)1932

C)1934

D)1935

E)1936

6. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A) Yurtta ve dünyada barışın

B) Bağımsızlığın

C) Ulusal egemenliğin

D) Uluslararası ilişkilerin

E) Özerkliğin

7. Soyadı kanunuyla;

I. Sosyal

II. Siyasi

III. Ekonomik

alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?

A) Yalnız l

B)Yalnız II

C) Yalnız lll

D)l-ll

E) I,II,III

9. Türkiye'de

I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması

II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması

III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?

A) Yalnız l

B)Yalnız II

C) Yalnız ll

D) II,III

E) I.II.III

10.

I. Köy enstitüsü

II. Halkevleri

III. Millet Mektepleri

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) I, II

E) II.III

11.

I. Kabotaj Kanunu

II. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı

III. İzmir İktisat Kongresi

Yukarıda verilen ekonomi ile ilgili gelişmelerin kronolojik sırası hangisidir?

A) l-ll-lll

B) l-lll-ll

C) ll-lll-l

D) ll-l-lll

E) lll-l-ll

12.

I-Ali Galip olayı

II- Şeyh Said isyanı

III- Menemen olayı

Yukarıdaki hangi olay sonucunda İngiltere Musul meselesinde avantaj elde edip, Musul'u kaybetmemize yol açmıştır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll

E) l-ll-lll

13.

I. TC. İş Bankası’nın açılması

II. Demiryollarının yapımının hız kazanması

III. Yabancı satımların devlet kontrolüne geçmesi

Hangisi devletçilik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) II-III

E) l-ll-lll

14. Halifeliğin kaldırılmasının;

I. Tekke ve türbelerin kapatılması

II. Medreselerin kapatılması

III. Bolu ve Düzce Ayaklanmalarının çıkması,

Olaylarından hangilerini etkilediği savunulur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) M ve III

E)l,ll ve lll

15. Kadınlara milletvekili seçilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

A) Medeni Kanun ile

B) 1934 yılında çıkarılan bir yasa ile

C) Cumhuriyetin ilanı ile

D) 1930 yılında çıkarılan bir yasa ile

E) 1921 Anayasası ile

16.I Kasım 1928 tarihli harf inkılabıyla ilgili kanunun 9. maddesinde, "Bütün okulların Türkçe yapılan öğretiminde Türk (bilgi yelpazesi.net) harfleri kullanılır. Eski harflerle yazılmış kitaplarla öğretim yapılması yasaktır." denmektedir.

Kanunun bu maddesiyle, aşağıdakilerden hangisinin engellenmesi amaçlanmaktadır?

A) Öğretim kurumlarında yapılan araştırmaların öğretimi aksatmasının

B) Öğretimdeki uygulama farklılıklarının

C) Okuryazar olmanın ayrıcalık olmaktan çıkarılmasının

D) Yabancıların arşivlerden yararlanmasının

E) Türkçede yabancı sözcük kullanımının artmasının

17.

I- Serbest Cumhuriyet Fırkası

II- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

III- Demokrat Parti

Yukarıdaki partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmuştur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) l-ll

E) l-ll-lll

18. Türkiye'de;

I. Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması,

II. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yerine dört yılda bir yapılması,

III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,

Gelişmelerinden hangileri, kişilere siyasi haklarını doğrudan kullanma olanağı sağlandığına bir kanıttır?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) ll ve lll

E) I, II ve lll

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B       2E       3E       5C       6C       7A

 

9E       10E       11E       12B       13D       14C       15B

 

16B       17D       18C

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: hepsi birbirinhden güzel sorular
->Yazan: canan .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):