Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (7) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- Merkezi yönetimin başında  aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a. ) Başbakan

b. ) Cumhurbaşkanı

c. ) Bakanlar

d. ) Meclis Başkanı

2- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.

D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

3-Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz Sosyal Haklarımızdan biri değildir?

A) Ailenin Korunması Hakkı

B) Eğitim-Öğrenim Hakkı

C) Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı

D) Sendika Hakkı

4- Çeşitli konular ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla halkın bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü örgütlere sivil toplum örgütleri denir. Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı vb… bunlara örnektir.

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevleri arasında değildir?

A)Belirli konu veya sorunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak

B)Üyelerinin toplumsal görüşlerini yansıtmak

C)Gerektiğinde basın –yayın organları ile ortak hareket  etmek

D)Toplumun haklarını korumak ve kollamak için gerekirse yasalara uymamak

5-Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma sorumluluğudur?

a) Eğitim öğretim hakkı

b) Erkeklerin askere gitmesi

c) Temiz bir çevrede yaşama

d) Sağlık hizmetlerinden yararlanma

6- Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler

b) Devletin şekli ve cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili maddeler

c) Sosyal haklarla ilgili maddeler

d) Devletin yönetim yapısıyla ilgili maddeler

7-Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir. Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir.”

Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu demokrasi türüne ne denir?

a) Doğrudan demokrasi

b) Temsili demokrasi

c) Yarı doğrudan demokrasi

d) Hiçbiri

8- Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir?

A-) Yunanlılar

B-) Arnavutlar

C Sırplar

D-) Eflaklılar

9-Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur

A-) Bükreş Ant.

B-) Edirne Ant.

C-) Kütahya Ant.

D-) Berlin Ant

10- Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir?

A-) Boğazlar

B-) Süveyş kanalı

C-) Mısır

D-) Mora isyanı

11- Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır?

A-) Tarblusgarb Savaşı

B-) I. Dünya Savaşı

C-) Baklan Savaşları

D-) Yunan İsyanı

12-. Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur?

a)

Olay: Cumhuriyet’in ilanı

Sonuç: Bağımsızlığın kazanılması

b)

Olay: I. İnönü Savaşı

Sonuç: TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılması

c)

Olay: Amasya Genelgesi

Sonuç: Kurtuluş için mücadeleye çağrı

d)

Olay: TBMM’nin açılması

Sonuç: Halk egemenliğinin gerçekleşmesi

13-‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. ’

Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?

a) Balıkesir Kongresi

b) Erzurum kongresi

c) Alaşehir Kongresi

d) Sivas Kongresi

14-Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliyenin özelliklerinden biri değildir?

a)Düzensiz birliklerdir

b)İşgallere karşı direndiler

c)Emirleri M. Kemal’den aldılar

d)Yunanlıları yavaşlattılar

15- Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a)Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

b)İstanbul hükümeti üstüne düşen görevi yapamamaktadır

c)Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

d)Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.

16- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli (bilgi yelpazesi. net) olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz” diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

a) İleriye dönük olması.

b) Özgürlük düşkünü olması.

c) Akılcı davranışlar göstermesi.

d) Vatanını çok sevmesi.

17- Aşağıda Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

18 - Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.

Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu

B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu

C) İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği

D) Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği

19- Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Osmanlı Hükümeti’ne bildirmiştir.

Mustafa Kemal böyle bir kararı aşağıdakilerden hangisine güvenerek almıştır?

A) Temsil Heyeti’ne

B) TBMM’ye

C) İstanbul Hükümetine

D) Türk milletine

20- 22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine ulusun  kendi iradesi belirleyecektir '' maddesinin yer almasında hangisi amaçlanmıştır?

A) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması

B) Ulusal direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

C) Yönetim şeklinin değiştirilmesi

D) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması

21- Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal '' Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı  belirleyecektir. '' çağrısına karşı Türk milletinin verdiği ilk tepki hangisi olmuştur?

A) Düzenli orduya katılmak

B) İstanbul Hükümetinin isteğini kabul etmek

C) İşgallere karşı protestolar düzenlemek

D) Dış ülkelerin himayesini istemek

22-Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halife ile mücadele etmek

B) Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak

C) İstanbul hükümetin durumunu tartışmak

D) Kuva-yi Milliye gruplarını bir araya toplamak

23-

- Milli sınırlar belirlendi.

- Kapitülasyonlar kesin olarak reddedildi.

- Batı Trakya için gerekirse halk oylaması yapılması kabul edildi.

Yukarıda verilen kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Misak-i Milli’de

B) Sivas Kongresi’nde

C) Erzurum Kongresi’nde

D) Amasya Görüşmesi’nde

24-Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan mîllî varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmaları

B) İşgallere karşı vatanı savunmaları

C) İşgalci devletler tarafından destek görmeleri

D) Anadolu’da başlayan millî harekete karşı olmaları

25-Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur?

A-Kanal

B-Irak

C-Çanakkale

D-Kafkas

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):