Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (9) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- Birinci Dünya Savaşı sonunda;

I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun   parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması

II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi

III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi

IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması

Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) III ve IV

2. -Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek” kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A Halkın padişaha olan bağlılığını artırmayı

B)Anadolu’da yeni bir hükümet kurmayı

C)Anadolu hareketini İstanbul Hükümeti’ne bağımlı hale getirmeyi

D)Bölgede Türk nüfusunu sayı bakımından azınlıklara oranla güçlü tutmayı

3)Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların Anadolu’da Bizans’a karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Miryakefalon

B)Pasinler

C)Kösedağ

D)Yassıçimen

4)”Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. ”

Manevi mirasa sahip çıkacaklar kimlerdir?

A)Genç olanlar

B)Akla ve bilme önem verenler

C)Çalışkan olanlar

D)Halkçılığı benimseyenler

5)Fransız İhtilali’nin yaydığı düşüncelerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğü üzerinde doğrudan etkili olmuştur.

A)Ulusçuluk

B)Anayasacılık

C)Ulusal Egemenlik

D)Eşitlik

6)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlamaktadır?

A)Orduların tamamen terhis edilmesi

B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

C)Boğazların İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması.

D)Doğu Anadolu’da karışık çıktığı takdirde buraların işgal edilmesi.

7)Mustafa Kemal’in Çanakkale savaşlarındaki başarısı, karşıt güçlerin hareketini önceden sezinleyip iyi değerlendirmesine bağlıdır.

Bu durum Atatürk’ün kişisel özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir?

A)Yöneticiliği

B)Çok yönlü bir insan olması

C)İleri görüşlüğü

D)Yaratıcı zihniyeti

8)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı yurttan atmak amacındaki direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyetler gösteren cemiyetlerden biridir?

A)Mavri Mira Cemiyeti

B)Milli Kongre Cemiyeti

C)Kilikyalılar Cemiyeti

D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye

9)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Enver Paşanın İngiliz hayranı olması.

B)Almanların savaşı kazanacağına inanılması

C)Osmanlıların kaybettikleri toprakları geri almak istemesi.

D)İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması.

10)Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, (bilgi yelpazesi. net) vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler.

Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Hukuk kurallarının gelişmemesi.

B)Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan yasaların yapılmamış olması.

C)Milli birlik ve dayanışmanın güçlü oluşu.

D)Toplumda şiddetin yaygın olması.

11)Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul hangisidir?

A)Harp Okulu

B)Harp Akademisi

C)Manastır Askeri İdadisi

D)Askeri Rüştiye

12)Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerleyişini durdurmak için hangi kongreler yapıldı?

A)Sivas-Alaşehir

B)Alaşehir-Erzurum

C)Erzurum-Sivas

D)Balıkesir-Alaşehir

13)Anadolu’da işgallere ilk direniş nerede başlamıştır?

A)İzmir

B)Ayvalık

C)Hatay-Dörtyol

D)Urfa

14)Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur?

A)Alaşehir Kongresi

B)Balıkesir Kongresi

C)Erzurum Kongresi

D)Sivas Kongresi

15)Kuva-yi Milliye birliklerinin Yunan ilerleyişi karşısında gerilemesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır?

A)Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasını.

B)Misak-ı Milli’inni kabulünü.

C)Milli meclisin açılmasını.

D)Düzenli ordunun kurulmasını.

16)Mustafa Kemal’in Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nutuk

B)Vatandaş için medeni bilgiler

C)Geometri Kitabı

D)Türkiye Cumhuriyeti.

17)Aşağıdakilerden hangisi demokrasi çeşitlerinden biridir?

A)Doğrudan demokrasi

B)Geniş demokrasi

C)Tek parti demokrasisi

D)Başkan etkili demokrasi

18)Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı ile ilgili değildir?

A)Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir?

B)Çevrenin korunmasında devletin denetimi önemlidir.

C)Çevreyi korumak devlet ve vatandaşın görevidir.

D)Çevre konusunda fabrikaların bir etkisi yoktur.

19)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşında İtilaf Grubu içinde yer almamıştır?

A)Rusya

B)Yunanistan

C)Osmanlı Devleti

D)İngiltere

20)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir?

A)Polonya

B)Yugoslavya

C)İsrail

D)Çekoslovakya

21)Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine göre “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir. ”

İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A)Dünya siyasetinde etkin rol almayı.

B)Hammadde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamayı.

C)Padişahın güvenliğini sağlamayı.

D)Bağımsız Ermeni Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamayı.

22)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından değildir?

A)Avrupa’da yeni devletler ortaya çıktı.

B)İmparatorluklar yıkıldı.

C)Milletler Cemiyeti kuruldu

D)Rusya’da ihtilal oldu.

23)İngiltere I. Dünya Savaşı’nda İtalya’yı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesi’ni İzmir civarını İtalya’ya vermiştir.

Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A)İtalyan askerlerin İzmir’den çıkmasına.

B)İtalya’nın başka bir bölgeyi işgal etmesine.

C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlamasına.

D)İtalya’nın Almanya ile tekrar yakınlaşmasına.

24)Atatürk’ün “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. ”

Sözünde O’nun  daha çok hangi yönü vurgulanmıştır)

A)İyi bir yönetici olduğu

B)Barışçılığı

C)İleri görüşlülüğü

D)Akılcılığı

25)Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır?

A)Kırım

B)Çanakkale

C)Suriye

D)Kafkasya

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):