Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları > Dil Ve Anlatım Dersi 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-“Kırılan kardeşimin bebeğinin kolunu taktım.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Gereksiz sözcük kullanımı

B- Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C- Noktalama işaretlerinin kullanılmaması

D- Sözcüğün yanlış yerde kullanılması.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, yüklemin türüne göre farklı bir cümledir?

A- Beş derslikli okulda yalnız başına çalışıyordu.

B- Kardeşim, Dünya’nın oluşumunu soruyordu.

C- O, okuma yazmayı kendi kendine öğrenmişti.

D- Kerim Amcanın meyveleri çok güzeldi.

 

3-Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi, nesne görevindedir?

A- Kardeşim şiir okumayı çok severdi.

B- Köpeği görünce keyiflendi.

C- Geçmiş yıllar yavaş yavaş siliniyordu.

D- Onun kavrayışına herkes hayrandı.

 

4- Aşağıdaki dizelerin hangisi kurallı cümledir?

A-Anlayamam kederimi           B- O zor bulur yerimi

C- Gönlüm dağlarda bulanır.   D-Bir ateş yakar derimi

 

5-“Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.”

Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A- Özne                                                                      B- Belirtili nesne

C- Dolaylı tümleç                                                       D-Zarf tümleci

 

6- “Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir?

A- Öge eksikliği

B- Özne –yüklem uyuşmazlığı

C- Aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması

D- Anlamca çelişen kelimelerin kullanılması

 

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fazla” kelimesine gerek yoktur?

A- Güneşte fazla dolaşmayın.

B-Fazla kaleminiz var mı?

C- Bundan böyle daha fazla erken kalkmalısın.

D- Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A-Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil.

B-Son romanın dili o kadar yalın değil.

C-Gölün kıyısı, filmdeki gibi güzel değil.

D-Bunu bir takım kurallarla önlemek doğru değildir.

 

9- “İçinde iyi bir taraf bulunmayacak kadar kitap yoktur.”

Yukarıdaki cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kitapların kötü yönleri ancak incelenerek ortaya çıkar

B- İçinde kötü düşüncenin olmadığı kitaptan söz edilemez.

C-Her kitapta iyi ve kötü duygular aynı ölçüde bulunabilir.

D-Her kitabın mutlaka iyi bir yönü vardır.

 

10- “Bazı fiillerin gerçekleşmesi için bir nesneye ihtiyaçları vardır. Bu tür fiiller geçişli fiillerdir.”

Aşağıdaki fiillerin hangisi geçişsizdir? (4)

a) Babam duvarı boyadı.

b) Tavşan, taşın üzerinden atladı.

c) Evin önünde birkaç arabayı durdurdu.

d) Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu” kitabını okudu.

 

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

A-Bu saatte kalkıp istasyona gitmeyi gözüm kesmiyor.

B-Filiz, genç adama omuz silkerek uzaklaştı oradan.

C-Bir daha böyle bir laf edersen dudaklarını koparırım.

D-Üstümden ağır bir yük kalkmış gibi rahatlamıştım.

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A-Özlem sinemaya, Hülya alışverişe çıkmak istiyordu.

B-Eşimin tayini İzmir’e, benimkisi Manisa’ya çıktı.

C-Büyük ablam küçük ablamdan daha neşeliydi.

D-Orhan mühendislikte, Murat tıpta okuyordu.

 

13- “Genç adam, geleceğini ve geçmişini ince bir sızıyla düşünüyordu.”

Bu cümleyle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır?

A-Kurallı cümledir                                                     C- Ad (isim) cümlesidir

B- Basit cümledir                                                       D-Olumlu cümledir

 

14-Aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir?

A- adamın beti benzi sararmıştı

B- Şimdi de onu mu bekleyeceğiz

C- Onun gelişine çok sevindim

D- Bu da olmaz ki, hay aksi.

 

15- İlk olarak çıkışı ve gelişimi gazeteler ile olan makale, bugün varlığını sürdürmektedir. Yazı türlerinin çoğalması ve gelişmesi gazetelerde karşılaştığımız fıkra türüne girmekte, makaleler ise daha çok bilimsel içerikli dergilerde yayınlanmaktadır. Makale tam olarak; bilimsel bir konuya yeni bir açıdan bakan ve bunu kanıtlayan bilimsel yazılardır. İki (bilgi yelpazesi.net) temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi konuya yeni bir açıdan bakıyor olması ikincisi ise ispat kaygısı taşımasıdır. Bu yüzden makalelerin dili akıcı ve ciddidir.

Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)

A. Açıklayıcı anlatım                                                  B. Öğretici anlatım                  

C. Kanıtlayıcı anlatım                                                D. Emredici anlatım

 

16-“Hayvanların koşullanmaya ve denem yanılma etkinliğine dayanan öğrenmeleri yanında, insan öğrenmesinin ayrı bir niteliği vardır. İnsanın her öğreniş aşaması bedence belirli bir olgunlaşmayı gerektirir. Söz gelimi; konuşmayı öğrenmek yalnız ses çıkarmak değildir.”

Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)

A. tartışma                    B. Karşılaştırma                  C. Betimleme                      D.örnekleme

 

17-“Sinema yetmiş yıllık deneyimlerinden yararlanıyor. Yaşayan ve ölmüş rejisörlerin deneyimlerini merdiven gibi kullanıyor. Oysa TV çok yeni. Daha kimseyi öldürecek kadar yaşamadı. Yani TV yönetmenlerinin üstüne basacakları merdivenleri yok.”

Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)

A. Tartışma                  B. Karşılaştırma                  C. Betimleme                      D.örnekleme

 

18-Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı metinlerin amacı olamaz? (4)

a) Kabullendirmek                                                    b) Açıklama yapmak

c) Bir konuya inandırmak                                         d)Okuyucuyu  duygulandırmak

 

19-“İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur. Eğitim görmüş bir köpek başka bir köpeği eğitemez.”

Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir?

A-Benzetme                                                              B-Kanıtlama

C-Örneklendirme                                                      D-Karşılaştırma

 

20- Kenar mahallelere. Birbirine geçmiş tahta evler. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğilmiş, kimi  biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır; onları seviyorum.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Karşılaştırma                                                         B-Kanıtlama

D- Benzetme                                                              E- Betimleme

 

21-Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A- Kurban, kadın üstüne kadınla evlenme geleneğine karşı çıkan Zehra’nın trajedisi.

B- Böyle bir olay köyde de yaşanabilir kentte de.

C- Tabi biçim değiştirerek

D- Yalnız Anadolu’da değil, az gelişmiş, çok gelişmiş ülkelerde de yaşanabilir.

 

22- Bilimin temel işlevi, doğayı ve toplumu anlamaktır. Anlamanın kökeninde merak yatar. Merak etmek için ise e ve olaylara duyarlı olmak gerekir. Daha sonrada anlamak için çaba göstermek…

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A- Bilim adamları özenle ve duyarlı çalışmalıdır.

B- Bilimin ilk adımı olayları ve nesneleri merak etmektir.

C- Deney yapılmadan bilimsel sonuçlara ulaşılamaz.

D- Doğayı ve çevreyi tanımak bilimin temel işlevidir.

 

23-

Şairim,

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hasını

Ayak seslerinden tanırım

Ne zaman bir köy türküsü duysam

Şairliğimden utanırım.

Bu dizelerde şair aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A- Usta bir şair olduğunu

B- İyi şiirle kötü şiir arasındaki farkı görebildiğini

C- Köy türkülerini çok sevdiğini

D- Köy türküleri kadar güzel şiirler söyleyemediğini

 

24-(I)Toprağı sürüp buğday üretmek… (II) Buğday her toprakta yetişmez (III) Sonra onu değirmende öğüterek bembeyaz un yapmak ve undan hamur…(IV) Hamuru iyice yoğurduktan sonra fırına sürmek (V) İşte has ekmek çıkarmak için bulunan ve bilinen tek yol.

Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A- I                                B- II                                       C- III                                       D-IV

 

25-

Çiçekler açar, domur domur dal verir

Kimi uzar birine el verir

Kimi meyve verir kimi gül verir

Ağaçlar üstünde dillenir kuşlar

Bu şiirin asıl konusu nedir

A- Doğal güzellikler                                                  B-Yardımlaşmanın önemi

C- Ağaç sevgisi                                                          D-Kişisel farklılıklar

 

Başarılar Dilerim…


“DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİL VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: