Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…………… NU:…. PUAN:…

 

1) “Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenenlerden farklıdır. Deve, sıcak iklimde günlerce susuz yaşayabilme özelliğine sahiptir. Yılan, kertenkele ve aplumbağa gibi hayvanlar hava ısınıncaya kadar kış uykusuna yatarlar.”

Yukarıda verilen metinde bahsedilen evrensel yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik Yasalar

B) Kimyasal Yasa

C) Toplumsal Yasalar

D) Fiziksel Yasalar

 

2) Bir tohum tanesi uygun iklim şartlarında fidan olur. Gelişerek çiçek açıp meyve veren ağaç olur.

Zaman geçer sararıp kuruyarak  toprak olur.

Yukarıda verilen metni okuyan bir kişi hangi kavramlar arasındaki  ilişkiyi fark eder?

A) Yardımlaşma ve Paylaşma

B) Ömür ve Ecel

C) Tevekkül - Rızık

D) Fiziksel-Toplumsal Yasa

 

3)

I- “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” Mâide suresi, 23. ayet.

II- “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” İbrahim Suresi, 11. ayet.

III- “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” Furkân suresi, 58. ayet.

Ayet-i Kerimelerde ortak olarak vurgulanan temel kavram hangisidir?

A) Tevekkül         B) İbadet

C) Rızık                D) Şükür ve Hamd

 

4) “Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini  sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları  gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.”

Hadis-i Şerif ( Buharî, Edeb, 78. )

Hadis-i Şerif te vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sağlık

B) Yardımlaşma ve Paylaşma

C) Sevinç ve üzüntü

D) Sevgi ve saygı

 

5. )“Allah yeryüzünde insanın dışında başka canlılar da yaratmış ancak davranışlarından dolayı insanı sorumlu tutacağını bildirmiştir.”

Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öldükten sonra hayatın devam edecek olması

B) Ömrünün diğer canlılardan uzun olması

C) Akıl ve irade sahibi olması

D) Toplumsal bir varlık olması

 

6 ) Alkollü olarak araç süren Tunç Bey yaptığı kaza sonucunda felç olur.

Bu olayı nasıl yorumlarsak “kader”i doğru anlamış oluruz?

A)Tunç’un alın yazısı buymuş

B) Tunç alkollü olmasa da kaza yapardı

C) Tunç alkollü olmasa da felç olurdu

D) Tunç alkollü olmasa kaza yapmayabilirdi

 

7)  Allah, O’ndan başka ilâh yoktur. Diridir. Her şeyi idare eden yönetendir. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını da yapacakla- rını bilir. O dilemedikçe insanlar O’nun (bilgi yelpazesi. com) ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, Yücedir, büyüktür.

Yukarıdaki Ayete’l – Kürsi’nin anlamında aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) İbadetlerin ne şekilde yapılacağı.

B) Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığı

C) Allah’ın kullarının yaptığı ve yapacağı her şeyi bildiği.

D) Gökleri ve yeri koruyup gözetmenin O’na güç gelmediği.

 

8) - Bir sosyal ortamda paylaşma ne kadar iyi ve dengeliyse, huzur ve barış da o kadar iyi olur. Zenginler fakirlere yardım ettiğinde sevgi ve dostluk bağları güçlenir, huzur ve güven ortamı gelişir.

Paragrafta paylaşma ve yardımlaşmanın aşağıdakilerden hangisine katkısı anlatılmaktadır?

a) Toplumsal dayanışmaya katkısı

b) Kişinin sevap kazanmasına katkısı

c) Toplumdaki muhtaç sayısının artmasına katkısı

d) Eğitim seviyesinin artmasına katkısı

 

9) "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet)

Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Namaz                       b) Zekat ve Sadaka

c) Hac                            d) Oruç

 

10) - Sağ elinin verdiğini, sol elin bilmemelidir (görmemelidir)." Atasözü

Yardım yapılırken dikkat edilmesi gereken şeyler düşünüldüğünde yukarıdaki atasözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?

A) Yapılan yardımdan karşılık beklenmemelidir.

B) Yapılan yardım başa kakılmamalıdır.

C) İhtiyaç sahipleri araştırılıp bulunmalıdır.

D) Yardım gösterişten uzak, gizli yapılmalıdır.

 

11. Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

A- Milli eğitime

B- Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya

C- Güzel sanatlara

D- Sivil toplumun gelişmesine

 

12) "Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." Al-i İmran Suresi 134.ayet

Yukarıdaki ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?

A)  Paylaşmak veya yardım etmek için zengin olmak gerekmez.

B)  Dinimiz bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler.

C)  Kur'an-ı Kerim paylaşma ve yardımlaşma konusunda hassas davranmıştır.

D)  İmkânları olduğu halde yardımcı olmayanların cezalandırılacağını gösterir.

 

13)

Yasin:Zekat veren insan malını temizlemiş olur.

Kübra:Zekat farz bir ibadettir.

Emre:Zekat sadece Ramazan ayında verilir.

Zekâtla ilgili, yukarıda ki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Yasin ve Kübra                     B) Yasin ve Emre

C) Sadece Kübra                       D) Sadece Emre

 

14) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir

b) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir

c) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir

d) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir

 

15)

Para          Sığır    Toprak Ürünleri         Altın

% 2.5       1/40             1/10                         1/40

Yukarıda zekât verilen mallar ve verilmesi gereken miktar verilmiştir.

Buna göre hangisinin zekât miktarında yanlışlık vardır?

A) Para     B) Sığır          C) Altın          D) Buğday

 

16.

I-Hacıların giymiş oldukları elbisedir

II-Kabenin etrafındaki her bir dönüş

III-Arafat’ta arefe günü belirli sure bekleme

IV-safa ve Merve tepeleri arasında gidiş-geliş

Yukarıda I-II-III ve IV’te tanımları verilen kavramlar hangileridir?

a)ihram-tavaf-vakfe-şavt

b)Şavt-ihram-sa’y-vakfe

c)ihram-şavt-vakfe-sa’y

d)Tavaf-sa’y-İhram-vakfe

 

17.  Feyza Din Kültürü Öğretmeninin verdiği proje ödevinde değişik bir şey yapmaya karar verdi ve hacla ilgili mekânları, kavramları, yapılışını bir sayfada, çizimle anlatmaya karar verdi. Ders arasında çizim yaparken bazı yerleri aklına getiremedi. Hemen Arkadaşı Merve ve Ayşe’nin yanına gidip onlara bu konuda danıştı. Merve sa’y yapılan yerlerin adını Ayşe ise Vakfe yapılan yerin adını Feyza’ya söyledi. Öğretmenlerine bu yerleri sorduklarında aldıkları cevapla doğru olduğunu anladılar ve sevindiler Feyza onlara teşekkür etti….

Merve ve Ayşe Feyza’ya ne söylemişlerdir?

A-Mina –Arafat- Kâbe               B-Safa Merve – Mikat-Mina

C-Safa Merve- Arafat                D-Mikat –Mina-Kabe

 

18. Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır.

Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?

A) Mescid-i Nebevi'ye               B) Mescid-i Aksa'ya

C) Mescid-i küba'ya                   D) Mescid-i Haram'a

 

19.

Bu tabloya göre aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) İmkânı olanın hac yapması, umre yapmasından daha önemlidir

B) Mekke’de yaşayanlar yılda iki üç kez hac yapabilir

C) Hem hacda hem de umrede ihram, tavaf ve sa’y vardır

D) Yalnızca hac da vakfe, şeytan taşlama ve kurban vardır

 

20. Hac sırasında bütün insanlar günlük giysilerini çıkarır, beyaz, dikişsiz bir iki parçadan oluşan bir elbise giyer. Böylece gösterişten uzaklaşır. Mahşer gününü düşünür. Hac sırasında uyulması gereken kurallara uyar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden biri olamaz.

A- Bütün insanların eşit olduğu düşüncesini güçlendirmesi

B- İbadet etmenin zor olduğunu göstermesi

C- İnsanı alçak gönüllü olmaya yönlendirmesi

D- Düzenli ve disiplinli davranma alışkanlığı kazandırması

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: