Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (6) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 8/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S.1) İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.

Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerde hangisine değinilmiştir?

A) Ekonomi                                  B) Ortam ve kültür

C) Toplumsal değişim              D) İnsanın yapısı

 

S.2) Hz. Peygamberin, “Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de davamdan vazgeçmem.” sözü onun hangi yönünü göstermez?

A)Cesaret     B) Merhamet        C) İstikrar              D) Kararlılık

 

S.3) “Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının farkında değiller.”

Yukarıda peygamberimizin sözleri verilmiştir. Bu sözleri onun hangi özelliğini gösterir?

A) Cesaretli oluşunu                 B) Danışarak iş yaptığını

C) Merhametli oluşunu             D) Hoşgörülü oluşunu

 

S.4) Aşağıdakilerden hangisi “dinde zorlama yoktur” ilkesiyle çelişmez?

A) İnancın öncelikle gönülden kabul edildiğini bilmek.

B) Zor kullanarak insanları İslam’a sokmak.

C) Başka din ve inançlara özgürlük tanımamak.

D) Farklı inanç tercihlerini kabullenememek.

 

S.5) Tasavvufî yorumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Dinin ahlâkla ilgili konuları üzerinde dururlar.

B) Daha çok kuralcı ve şekilci bir yöntem izlerler.

C) İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunurlar.

D) İnanç ve ibadetlerin özünün içtenlik ve samimiyet olduğunu söylerler.

 

S.6) Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorum ekollerinden  biri değildir?

A) Hanbelilik                B) Şâfilik               C) Hanefîlik          D) Kaderilik

 

S.7) “…Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznih..”  nerde geçmektedir?

A) Tebbet                      B) Felak                C) Ayeterl kürsi   D)Nasr

 

S.8) Aşağıdakilerden hangisinin olduğu toplum- larda din ve vicdan hürriyetinden söz edilemez?

A) Toplumda farklı inançlara sahip insanlar olmamalıdır.

B) İnsanlar inancının gereklerini yerine getirirken herhangi bir zorlamayla karşılaşmamalıdırlar.

C) Herkes istediği (bilgi yelpazesi.net) dine inanabilmelidir.

D)İnsanlar inandıkları dinin öğütlerini rahatça öğrenip ve öğretebilmelidir.

 

S.9) Peygamberimize hangi özelliğinden dolayı “Muhammedül Emin” denmiştir?

A)Sabırlı olduğu için                  B)Güvcenilir olduğu için

C)Hoşgörülü olduğu için          D)Merhametli olduğu için

 

S.10) “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız davranmışsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım, işte malım gelsin alsın.”

Hadisinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz?

A) Müslümanlara örnek olması

B) Söylediğini hayatında uygulaması

C) Müslümanları cesaretlendirmek istemesi

D) Kul hakkına önem vermesi

 

S.11) Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçlarından biri değildir?

A) İnsanları zorla İslam’a inandırmaya çalışmak.

B) İman esaslarını doğru,anlaşılır şekilde açıklamak.

C) İslâm’a yapılan eleştirilere cevap vermek.

D) Hurafe ve batıl inançları ortaya çıkarmak.

 

S.12) “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yinede yolumdan dönmem.”

Yukarıdaki hadis- i şerifte anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir.

A) Hoşgörü ve Merhamet        B) Sabır ve Metanet

C) Cesaret ve Kararlılık           D) Hak ve Adalet

 

S.13) …………..üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücünü göstermektir. ………….ise hak ve doğruları savunmada ve onları korumada gösterilen kararlılıktır. Bu iki kavram ve daha niceleri efendimizde zirveye ulaşmış ve onun şahsiyeti ile perçinleşmiştir.

Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir.

A) İlim---Hak                                B) Sabır----Cesaret

C) Merhamet--- Tevekkül          D) İsyan---Teselli

 

S.14) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmesine ne denir?

A) Tevazu      B) Sadaka-i cariye     C) İnfak           D) Adalet

 

S.15) Dargınlık, kusur araştırmak, söz taşımak, can, mal ve namus dokunulmazlığını çiğnemek aşağıda -kilerden hangisini zedeleyen davranışlardandır?

A)  Adalet      B)  İsraf                 C)  Gıybet              D)  Kardeşlik

 

S.16) “ …keydehüm fi tadlil…” ve “ …ellezi et amehüm…” cümleleri hangi surelere aittir?

A) Fil – Maun               B) Fatiha- Kevser

C) Fil- Kureyş              D)Felak -Nas

 

S.17) ”…Maliki yevmiddin …”…Min şerri ma halak…”

Ve “… Ellezi yüvesvisu fisudurinnas minel cinneti vennas.”

Ayetleri hangi surelere aittir?

A)Fatiha-Kureyş Felak               B) Fatiha- Felak- Nas

C) Fatiha-Fil Maun                     D) Fatiha-Nas- Felak

 

S.18) ”Melikin nas.İlahin nas” hangi sureye aittir?

A)Nas       B)Felak     C)Tebbet           D) Nasr

 

S.19) “…Nusalli ve nescud ve ileyke nes’a…”

Bölümü hangi duaya aittir?

A)Ettehıyyatü                B) Kunut-II            C)Kunut-I              D)Rabbena

 

S.20) "...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir." (İsrâ suresi 34. ayet) ayetinde  Peygamberimizin hangi örnek davranışına işaret edilmiştir?

A) Zamanı iyi kullanması    B) Sabırlı olması

C) Yardımsever olması       D) Sözünde durması

 

 

CEVAP ANAHTARI

S.1)

D) İnsanın yapısı

S.2)

B) Merhamet

S.3)

C) Merhametli oluşunu

S.4)

A) İnancın öncelikle gönülden kabul edildiğini bilmek

S.5)

B) Daha çok kuralcı ve şekilci bir yöntem izlerler

S.6)

D) Kaderilik

S.7)

C) Ayeterl kürsi

S.8)

A) Toplumda farklı inançlara sahip insanlar olmamalıdır.

S.9)

B)Güvcenilir olduğu için

S.10)

C) Müslümanları cesaretlendirmek istemesi

S.11)

A) İnsanları zorla İslam’a inandırmaya çalışmak.

S.12)

C) Cesaret ve Kararlılık

S.13)

B) Sabır----Cesaret

S.14)

C) (bilgi yelpazesi.net) İnfak

S.15)

D)  Kardeşlik

S.16)

C) Fil- Kureyş

S.17)

B) Fatiha- Felak- Nas

S.18)

A)Nas

S.19)

B) Kunut-II

S.20)

D) Sözünde durması


“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: ben her sınava buradan alışıyorum ve 5-6 soru sınaavda çıkıyor.ayrıca eğer üye olunup eğitim ve der konu anlatımı olsaydı en güzel site bu olurdu herhalde:D
->Yazan: merve sıla.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):