Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Kimya Yazılı Soruları > Kimya 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

KİMYA 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI (2)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU

KİMYA DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…………………... NO…. PUAN.…

 

I. Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (Her cevap 1 puan)

(    )Yüksek basınç ve düşük sıcaklıktaki gazlar, ideal gaz davranışından çok büyük sapmalar yaparak sıvı hale geçerler.

(    )Deterjan ve sabunlar gibi çözücünün yüzey gerilimini düşüren maddelere yüzey aktif maddeler denir.

(     ) Maddelerin katı halden gaz haline direkt geçmesine geri süblimleşme (kırağılaşma) denir.

(    )Oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip sıvılara uçucu sıvılardenir.

(    )Sert vesıkıştırılamaz olmalarına rağmen belirli geometrik şekilleri olmayan katılara şekilsiz anlamına gelen amorf katılar denir.

 

II. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2puan)

1.    Moleküller arasında birbirininim davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ……………….. ………..….…… denir.

2.    Bir gaz karışımına ait toplam basıncın, karışımdaki her bir gazın kısmi basınçlarının toplamına eşit olduğunu belirledi. Bu ifade ……………………….. ………………………. olarak bilinir.

3.    Sıvı molekülleri ile kap çeperleri veya farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine ………………………………………  denir.

4.    Sıvısıyla dengede bulunan bir buharın oluşturduğu basınca ……………………………………………….…………………… denir.

5.    Her yerinde aynı özelliği gösteren, bakıldığında tek bir maddeymiş gibi görünen karışımlara ……………………. ……………………… denir.

III. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (Her soru 5 puan)

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma hızını etkilemez?

A) Sıvının yüzey alanı

B) Sıcaklık

C) Suyun miktarı

D) Bağıl nem

E) Rüzgâr

 

2.    Aşağıda verilen aynı şartlar altındaki moleküllerden hangisi idealliğe daha yakındır?

A) Kr          B) CH4               C) He                         D) CO2              E) CCl4

 

3. 2 M 400 mL HCl çözeltisine 600 mL su ilave edilirse son derişimi kaç molardır?

A) 0,8        B) 0,9                         C) 1,0             D) 1,2             E) 2,8

 

IV. Aşağıda verilen problemleri çözünüz?

 

1.    4,4 gram CO2gazı;a) Kaç moldür? (C:12,O:16 g/mol)b) Kaç tane molekül içerir?(10 puan)

 

 

 

 

 

 

2.    He ve CH4 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı nedir? Hesaplayınız (He:4, C:12, H:1 g/mol).(5 puan)

 

 

 

 

 

 

 

3.    Kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 380 mmHg’dir. Gazın sıcaklığı sabit tutularak hacmi sekizde birine düşürülürse son basınç kaç atm olur?(5 puan)

 

 

 

 

 

 

4.    Hacmi sabit bir kapta 127 °C’ ve 7 atm’deki bir gazın sıcaklığı 427 C’ye çıkartılırsa son basınç ne olur?(5 puan)

 

 

 

 

5.    Bir miktar ideal gaz 1900 mmHg basınç ve 30 °C’de 20 L hacim kaplamaktadır. Bu gazın Normal Koşullar Altında (NŞA) ne kadar hacim kapladığını hesaplayınız.(5 puan)

 

 

 

6.    2 g H2 ve 8 g CH4 karışımı 0 oC’ta 11,2 L’lik bir kaba konduğunda karışımın uyguladığı basınç ne olur? (H:1, C:12)(5 puan)

 

 

 

 

7.    Aşağıda verilen molekül çiftlerinden hangisinin ölçülen hacminin,ideal gaz denkleminde hesaplanan hacminden daha yüksek olmasınıbeklersiniz? Neden? (1H, 10Ne, 7N, 9F, 35Br, 54Xe)(5 puan)

A) C2H5OH-C4H9OH      B) Ne – Xe   C) F2 – Br2

 

 

 

8.    Bazı böcekler su üzerinde nasıl yürüyebilir veya çok yüksekten suya atladığımızda (bilgi yelpazesi. com) betana atlamak ile neden fark olmaz. Bu olayların sebebi hakkında düşüncelerinizi yazınız.(10 puan)

 

 

 

9.    200 mL etil alkolün sıcaklığını 10 °C’tan 60 °C’a çıkarmak için kaç Joule ısı gerekir? (d=0,8 g mL-1, calkol=2,340 J g-1°C-1)(10 puan)

 

 

10.  16 gr mol CH3OH, 1 L suda çözünmüşse çözeltinin molarite olarak derişimi nedir (C:12, H:1, O:16 g/mol)?(10 puan)

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

  


“KİMYA 10. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“KİMYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler işime yaradı :) 
->Yazan: Tülay
.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):