Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Yazılı Soruları > TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. 10 Ağustos 1920 yılında imzalanmasına rağmen hiçbir zaman uygulanmayan antlaşma hangisidir?

A)Mondros Ateşkes Ant.           B)Sevr Barış Ant.

C)Lozan Barış Ant.                                     D)Mudanya Ateşkes Ant.

 

2. Erzurum Kongresi Hangi bakımdan?

 

Bölgeseldir:

 

 

Ulusaldır:

 

 

3. Misak-ı Milli Kararlarını hangisi kabul etmiştir?

A)TBMM                                                        B)Son Osmanlı Mebusan Meclisi

C)İstanbul Hükümeti                                 D)Ali Rıza Paşa

 

4. “Birbirimize daima hakikati söyleyeceğiz. Ne olursan olsun hakikatten ayrılmayacağız”

Atatürk’ün bu sözü onun hangi yönünü göstermektedir?

A)İleri görüşlülüğü                                     B)Her zaman doğruyu söylediği

C)Liderliği                                                   D)Kendine güveni

 

5.

- Merkezi bir yönetimleri yoktu.

- İsteyen herkes katılabiliyordu.

- Yurdun işgalini geciktirmiştir.

Yukarıda sayılanlar hangisinin özellikleridir?

A)Türk Ordusu                                            B)Kuva-yı Milliye

C)TBMM Ordusu                                        D)Hareket Ordusu

 

6.

I.   Amasya Genelgesi

II.  Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Oluş tarihlerine göre sıralayınız.

A)I,IV,III,II                       B)III,II,I,IV                               C)II,I,III,IV                              D)III,I,II,IV

 

7. 16 Mayıs 1919  -- 19 Mayıs 1919

Bu iki tarihte ne olmuştur?

A)Atatürk İstanbul’dan çıktı – Amasya’ya vardı

B)Samsun’dan çıktı – İstanbul’a vardı

C)İstanbul’dan çıktı – Samsun’a ayakbastı

D)Havza’dan çıktı – Amasya’ya vardı

 

8. İşgallere karşı ilk direniş nerede başlamıştır?

A)Hatay-Dörtyol           B)İzmir                                  C)Kars                                  D)Adana

 

9. Kurtuluş savaşının başlangıcı olarak kabul edilen tarih hangisidir?

A)22 Haziran 1919                                     B)23 Temmuz 1919

C)19 Mayıs 1919                                        D)4 Eylül 1919

 

10. Kurtuluş Savaşının 3 dönemini yazınız.

 

-

 

-

 

-

 

 

11.  Mandacılık ilk hangisinde reddedilmiştir?

A)Erzurum Kongresi                                  B)Sivas Kongresi

C)Amasya Genelgesi                               D)Havza Genelgesi

 

12. Yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile bir çatı altında toplanmıştır. Hangisinde?

A)Sivas kongresi                                        B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi                              D) Havza Genelgesi

 

13. I. İnönü Muharebesinden sonra İsmet Paşanın rütbesi ne olmuştur?

A)Albay                                                         B) General

C)Mareşal                                                   D) Gazi

 

14. “Mustafa Kemal öldürülürse milli mücadele sona erecektir.” düşüncesinde olan kimdir?

A)Kazım Karabekir                                     B)Bekir Sami Bey

C)Sadrazam Damat Ferit Paşa              D)Ali Rıza Paşa

 

15. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Mustafa Kemal’in doğumu – 1881

B)Erzurum Kongresi – 23 Temmuz 1919

C)Amasya Genelgesi – 22 Haziran 1919

D)Sivas Kongresi – 16 Mayıs 1919

 

16. Hangisinde Kurtuluş savaşının amacı, gerekçesi ve yöntemi anlatılmıştır?

A)Balıkesir Kongresinde                          B)Amasya Genelgesinde

C)Sivas Kongresinde                               D)Erzurum Kongresinde

 

17. TBMM Hükümetinin (bilgi yelpazesi.net) Uluslar arası alanda ilk siyasi başarısı hangisidir?

A)Sevr Ant.                                   B)Ankara Ant.

C)Londra Konferansı                                D)Gümrü Ant.

 

18.  Güney Cephesinde kimlerle savaştık?

A)İngilizler                                                    B)Fransızlar

C)Ermeniler                                                D)Yunanlılar

 

19. Atatürk Samsun’a niçin gönderilmiştir?

A)Vali olarak atanmıştır.

B)Haber toplamak.

C)Pontusçu Rumların çıkardığı karışıklıkları önlemek.

D)Samsun’a çıkıp oradan Erzurum’a geçmesi için.

 

20. Sevr Antlaşmasını biraz değiştirip tekrar kabul ettirmek amacıyla İtilaf devletleri hangi yola başvurmuşlardır?

A) Türkler iyi davrandılar.

B) İşgal ettikleri yerleri terk ettiler.

C) Londra konferansını düzenlediler.

D) Ankara Antlaşmasını imzaladılar.

 

BAŞARILAR DİLERİM...“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site
->Yazan: Doðukan.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: