Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’DE TARIM, TARIMCILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

Soru 1. Ülkemizde tarımı sınırlandıran faktörlerden birisi de yükseltidir.

Aşağıdaki örneklerden hangisi bu durumla ilgilidir?

A)       Aydın’da fındığın yetiştirilememesi

B)      Trabzon’da pamuğun yetiştirilememesi

C)      Mersin’de çayın yetiştirilememesi

D)      İzmir’de muzun yetiştirilememesi

E)      Denizli’de zeytinin yetiştirilememesi

Soru 2.

Kış ılıklılığı isteyen bir tarım ürünü yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde yetiştirilemez?

A)  I              B)  II                C)  III

D)  IV           E)  V

Soru 3. Türkiye’de özellikle 1950 yılından sonra mera alanlarının azaldığı, buna karşılık tarım alanlarının arttığı görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

A)       İklim şartlarının değişmesi

B)      Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

C)      Hayvancılığın öneminin azalması

D)      İklim şartlarının değişmesi

E)      Tarımda makineleşme

Soru 4. Türkiye’de ekilebilir toprakların büyük kısmında tahıl tarımının yapılmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A)       Ekonomik değerinin yüksek olması

B)      Gübreleme ihtiyacının olmaması

C)      Devlet kontrolü ve desteğinin olması

D)      Karasal iklim şartlarının yaygın olması

E)      Yaz ve kış ekilebilir olması

Soru 5. Ülkemizde tarımda verimi arttırmanın yollarından biriside makineli tarıma geçmektir.

Aşağıdaki illerimizden hangisinde makineli tarım yapmak daha zordur?

A)       Kayseri

B)      Giresun

C)      Bursa

D)      Malatya

E)      Diyarbakır

Soru 6. Bir yörede sulama problemi halledildiği halde verimde bir artış görülmemişse, bu yörede öncelikle yapılması gereken en önemli etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A)  Makineli tarıma geçme                    B)  Tohum ıslahı

C)  Gübreleme                                         D)  Nöbetleşe ekim

E)  Zirai mücadele

Soru 7.

Türkiye’de doğal koşulların ayçiçeği tarımına en az elverişli olduğu yer yukarıdaki haritada kaç numara ile gösterilmiştir?

A)  V         B)  IV         C)  III         D)  II         E)  I

Soru 8.  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin aynı doğal şartlarda yetişmesi zordur?

A)       Tütün – Pamuk

B)      Buğday – Mısır

C)      Çay – Fındık

D)      Ayçiçeği – Haşhaş

E)      Şekerpancarı – Buğday

Soru 9. Aşağıdaki tarım ürünlerimizden hangisi ihraç ürünlerimizden değildir?

A)  Buğday             B)  Fındık             C)  Haşhaş

D)  Pamuk              E)  Zeytin

Soru 10.

 

Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen alanlarda aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilmektedir?

A)  Pamuk              B)  Zeytin            C)  Şekerpancarı

D)  Çay                  E)  Turunçgiller

Soru 11. Buharlaşmanın az ve yağış miktarının fazla olduğu alanlarda topraklarda bulunan tuz ve kireç oranı azdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen topraklarda daha kolay yetişir?

A)  Tütün               B) Nohut                C)  Çay

D)  Muz              E)  Pamuk

Soru 12. Ege Bölgesi’nde ekilen buğdayın Doğu Anadolu Bölgesi’ne göre daha erken olgunlaşması tarım ürünleriyle aşağıdakilerin hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer?

A)  Denizellik            B)  Yükselti             C)  Enlem

D)  Karasallık             E)  Sıcaklık

Soru 13.

Haritada taralı alanlara aynı anda ekilen aynı tür tarım ürününün hangisi daha erken olgunlaşır?

A)  I                    B)  II             C)  III

D)  IV          E)  V

Soru 14. Ülkemizde bazı ürünler devlet kontrolü ve izniyle üretilir.

Buna göre aşağıdaki ürünlerin hangisinin üretiminde devlet kontrolü ve izni gerekmez?

A)  Kenevir           B)  Tütün          C)  Şekerpancarı

D)  Mısır              E)  Pirinç

Soru 15.

Ürün

Ekili alan (hektar)

Üretim (ton)

Kenevir

4 800

4 800

Haşhaş

15 600

6 000

Tütün

330 150

336 000

Pamuk

637 500

574 000

Şeker pancarı

400 000

15 000 000

Yukarıdaki tabloda beş tarım ürününün ekim alanı ile üretim miktarları verilmiştir.

Buna göre birim alandan alınan verim, hangi üründe en düşük hangi üründe en yüksektir?

     En düşük                En yüksek

A)  Tütün                     Pamuk

B)  Şekerpancarı          Haşhaş

C)  Pamuk                    Kenevir

D)  Kenevir                  Tütün

E)  Haşhaş                    Şekerpancarı

Soru 16. Türkiye’de nadas uygulamasını  azalmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)       Sulama imkanları arttırılmalı

B)      Destekleme alımları yapılmalı

C)      Tohum ıslahı yapılmalı

D)      Nöbetleşe ekim yapılmalı

E)      Gübre kullanımı azaltılmalı

Soru 17. Bir bölgenin iklim ve yer şekilleri, o bölgede yetiştirilen tarım ürünleri üzerinde doğrudan etkilidir.

Buna göre haritada gösterilen yörelerde hangi ürünler yoğun olarak yetiştirilir?

         I                       II                       III

A)  Çay                  Buğday                İncir

B)  Fındık              Tütün                   Üzüm

C)  Tütün               Pamuk                 Zeytin

D)  Mısır                Üzüm                  Ay çiçeği

E)  Buğday            Elma                    Turunçgiller

Soru 18. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinde Adana, Mersin ve Antalya illerinin Türkiye’nin yıllık üretimindeki payı en fazladır?

A)  Buğday             B)  Pamuk             C)  Zeytin

D)  Nohut             E)  Narenciye

Soru 19. Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından birisi sulama sorunudur. Sulamanın arttırılmasıyla bazı tarım ürünlerinin üretiminde de artış (bilgi yelpazesi.net) görülür.

Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde artış beklenmez?

A)  Pirinç             B)  Sebze             C)  Zeytin

D)  Mercimek      E)  Şekerpancarı

Soru 20. Genellikle doğrudan tüketilmeyen, sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanılan ürünlere sanayi bitkileri denir.

Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu genellemeye uymaz?

A)  Ay çiçeği

B)  Soya fasulyesi

C)  Pirinç

D)  Şekerpancarı

E)  Pamuk 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E   2.E   3.E   4.D  5.B   6.C   7.A

 

8.B   9.A   10.B   11.C   12.C   13.D   14.D   15.E

 

16.A   17.A   18.E   19.D   20.C

 


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

...

3. **Yorum**
->Yorumu: cok iyi hep side dogru
->Yazan: poyraz

2. **Yorum**
->Yorumu: çoook iyi bir site özellikle performans ödevlerimde çok yardımcı oldu
->Yazan: bilinmez kahraman.

->Yazan   : ilknur
->Yorumu: gerçekten çooook tesekkür ederim çok yardimci oldunuz.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin delete tuşuna basın....

 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***