Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Eğitim Bilimleri İle İlgili Konu Anlatımlar

GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (ALFABETİK SIRALAMA)

"Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Sizler İçin Seçip Derlediğimiz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar
ALFABETİK sıraya göre dizilmiştir.
İsterseniz
KONU KONU görebilirsizin.
>>>TIKLAYIN<<<
İyi Çalışmalar Dileriz...
Uyarı : Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara
(1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz.


0-2 Yaş Arası Fiziksel, Psikomotor Gelişim

12-18 Yaş Arası Fiziksel Gelişimi, Özellikleri

3 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

3-6 Yaş Arası Diş Gelişim, Özellikleri

3-6 Yaş Arası Kemik Gelişim, Özellikleri

4 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

5 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

6 Yaşındaki Çocukların Fiziksel Gelişim, Özellikleri

6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim, Özellikleri

Ahlak Gelişimi Kuramları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Ahlak Gelişimi, Çeşitleri

Altı Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

Anlamlandırmayı Artırma Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Anne Baba Tutumları, Çeşitleri

Ara Değişkenler, Çeşitleri, Özellikleri

Bebeğin Anne Karnındaki Fiziksel, Psikomotor Gelişim Süreçleri

Bebeğin Konuşması Ve Özellikleri

Bebeğin Konuşmaya Başlamasında Ailenin Etkisi

Bebeklik Döneminde Bedensel Gelişim Ve Özellikleri

Bebeklik Döneminde Dil Ve Konuşma Problemleri, Sorunları, Tedavisi

Bebeklik Döneminde Duygusal Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bebeklik Döneminde Duygusal Gelişim İle İlgili Kavramlar, Açıklamaları

Bebeklik Döneminde Fiziksel, Psikomotor Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bebeklik Döneminde Görülen Ağlama

Bebeklik Döneminde Görülen Duygu Çeşitleri, Özellikleri

Bebeklik Döneminde Görülen İnatçılık

Bebeklik Döneminde Görülen Kıskançlık

Bebeklik Döneminde Görülen Korku

Bebeklik Döneminde Görülen Öfke, Kızgınlık

Bebeklik Döneminde Görülen Tırnak Yeme Ve Parmak Emme Alışkanlıkları

Bebeklik Döneminde İfade Edici Dilin Ortaya Çıkması

Bebeklik Döneminde Konuşma Gelişimini Hızlandırmak İçin Yapılması Gerekenler

Bebeklik Döneminde Konuşmaya Başlamanın Bağlı Olduğu Etkenler

Bebeklik Döneminde Konuşmayı Etkileyen Faktörler

Bebeklik Döneminde Konuşmayı Öğrenme İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bebeklik Döneminde Konuşmayı Öğrenmeye Yardımcı Olacak İpuçları

Bedensel Gelişim (Özet Anlatım)

Bedensel Gelişim İle Psikomotor Gelişim Arasındaki İlişki

Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk Kuramı

Benlik Gelişimi

Beş Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

Beyin Uyarılması İle Pekiştirme Arasındaki İlişki

Bilgiyi İşleme İle Bilgisayar Arasındaki İlişki

Bilgiyi İşleme Kuramı İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bilgiyi İşleme Kuramının Öğeleri, Özellikleri

Bilişsel Gelişim, Özellikleri

Bireysel Farklılıklar, Özellikleri, Çeşitleri

Bruner’e Göre Bilişsel Gelişim Dönemleri

Buluğ Çağı Öncesinde Ve Buluğ Çağında Büyüme, Gelişme

Büyüme İle Gelişim Arasındaki İlişki, Özellikleri

Büyüme Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Büyümenin Değerlendirilmesi, Yöntemleri

Clark L. Hull Ve Teorisi, Anlamı, Özellikleri

Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu Kuramı

Çevrenin Gelişime Etkisi

Değişken Aralıklı Pekiştirme, Özellikleri

Değişken Oranlı Pekiştirme, Özellikleri

Deneysel Sönme Nedir, Tanımı, Özellikleri

Dikkat Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Dil Gelişimi, Görüşler, Yaklaşımlar, Evreleri

Doğum Sonrası Fiziksel, Psikomotor Gelişim

Duyusal Bellek Nedir, Tanımı, Anlamı, Özellikleri

Duyuşsal Strateji, Açıklaması, Özellikleri

Edimsel Davranış İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Edimsel Davranış Sonuçlarının İşlevleri, Fonksiyonları

Edimsel Koşullama İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Edimsel Koşullama İlkeleri

Edimsel Koşullama Süreci, Aşamaları

Edimsel Ve Tepkisel Davranışın Davranış Öncesi Uyaranları

Edward Chace Tolman’ın Hayatı

Eğitim Açısından Önemli Olan Gelişim İlkeleri, Özellikleri

Ergenin Bedensel Gelişimi İle İlgili İhtiyaçları Ve Kaygıları

Ergenlerin Bilişsel Yapılarındaki Farklar

Ergenlik Çağında Başta Ve Diğer Organlardaki Değişimler, Özellikleri

Ergenlik Çağında Beden Değişmesine Tepkiler

Ergenlik Çağında Beden Ve Yüzdeki Değişimler, Özellikleri

Ergenlik Çağında Fiziksel Gelişim İle Eğitim Arasındaki İlişki

Ergenlik Çağında Motor, Hareket Kontrolü

Ergenlik Çağında Soyut İşlemler Dönemi, Özellikleri

Ergenlikte Büyüme Ve Gelişme

Erikson’un Psiko Sosyal Gelişim Kuramı

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Freud Ve Gelişim Dönemleri, Kişilik Gelişimi

Freud Ve Psikoanalitik Kuram İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Freud Ve Psikoseksüel Gelişim, Özellikleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı

Gelişim Alanları

Gelişim Dönemleri Ve Görevleri

Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Gelişim İle İlgili Temel İlkeler, Özellikleri

Gelişim İlkeleri

Gelişim İlkeleri Ve Gelişim Dönemleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Gelişim Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Gelişim Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)

Gelişim Süreci Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi

Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişimi Etkileyen Faktörler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Gelişimin Kritik Dönemleri, Özellikleri (1)

Gelişimin Kritik Dönemleri, Özellikleri (2)

Gelişimin Temel İlkeleri, Özellikleri

Geriye Ket Vurma, Tanımı, Özellikleri

Geriye Ket Vurmayı Önleme Yolları, Tedbirler

Gestalt Kuramı, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Gestalt Tipi Öğrenme

Girişkenliğe Karşı Suçluluk Kuramı

Gizil Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri

Gözlem Yoluyla Öğrenme, Özellikleri, Önemi

Guthrie Ve Kuramı, Özellikleri

Güdülenme Nedir, Motivasyon Nedir, Tanımı, Özellikleri

Güdülenmenin Kurumsal Dayanakları

Güdülerin, Amaçları, Özellikleri

Güdüsel Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri

Hazırbulunuşluk Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Hazırbulunuşluk Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)

Hazırbulunuşluluk Nedir, Tanımı, Özellikleri

Hormonlar İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

Hormonlar, İç Salgı Bezleri

İd, Ego, Süperego Nedir, Özellikleri, Açıklamaları

İhtiyaç Hiyerarşisinin Okul Eğitimindeki Yeri

İki Buçuk Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

İklim Ve Coğrafi Koşullar İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

İleriye Ket Vurma, Tanımı, Özellikleri

İlk 16 Ay Arası Fiziksel, Psikomotor Gelişim

İlk Çocukluk Dönemi Görülen Duygusal Gelişiminde Anne Ve Babanın Rolü

İlk Çocukluk Döneminde Bastırma, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Bastırma, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim

İlk Çocukluk Döneminde Duygusal Gelişim İle İlgili Kavramlar

İlk Çocukluk Döneminde Endişe, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Endişe, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Gerileme, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Gerileme, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Görülen Duygusal Gelişim, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde İçe Çekilme (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde İnkar, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde İnkar, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Kapanma, İçe Çekilme, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Kıskançlık, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Konuşmaya Başlama, İletişim Kurma

İlk Çocukluk Döneminde Konuşmayı Öğrenme İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

İlk Çocukluk Döneminde Korku, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Öfke, Özellikleri

İlk Çocukluk Döneminde Savunma Mekanizmaları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

İlk Çocukluk Döneminde Yadsıma, Özellikleri (Savunma 2)

İlk Çocukluk Döneminde Yansıtma, Özellikleri (Savunma 1)

İlk Çocukluk Döneminde Yansıtma, Özellikleri (Savunma 2)

İnsanı Gelişmeye İten Güç Motivasyon

Kalıtım İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

Kalıtımın Gelişime Etkisi

Kısa Süreli Bellek Nedir, Tanımı, Anlamı, Özellikleri

Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karışıklığı Kuramı

Kişilik Gelişimi, Kişilik, Freud, Erikson, Psikoseksüel Gelişim

Klasik Koşullama İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Klasik Koşullamada Etki Yasası, Özellikleri

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı, Özellikleri

Kohlberg’in Ahlak Kuramının Sınırlılıkları

Kohlberg'in Ahlak Gelişim Teorisi

Kritik Dönem Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi

Maslow Ve İhtiyaçlar Hiyararşisi

Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi (Aşamalı Sıralama)

Motivasyon İle Öğrenme Arasındaki İlişki

Motivasyonun Öğrenmeye Etkisi

Olgunlaşma Düzeyi Nedir, Tanımı, Özellikleri

Olgunlaşma Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Olgunlaşma Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)

On Yaşındaki Çocuklarda Kritik Düzey

Öğrenciyi Etkileme Yöntemleri Ve Özellikleri

Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir, Tanımı, Özellikleri, Açıklaması

Öğrenme İle Çocuk Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Hazırbulunuşluk Arasındaki İlişki

Öğrenme İle İnsan Beyni Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Korteks Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Omurilik Arasındaki İlişki

Öğrenme İle Sinir Dokusu Ve Hücreleri Arasındaki İlişki

Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (1)

Öğrenme Nedir, Tanımı, Özellikleri, Önemi (2)

Öğrenme Stratejileri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Öğrenme Stratejilerinin Sınıflandırılması

Öğrenme Süreci İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Öğrenme Üzerinde Bedensel Bozuklukların Etkisi

Öğrenme Üzerinde Dış Etkenlerin Etkisi

Öğrenme Üzerinde Duyu Organlarının Etkisi

Öğrenme Üzerinde Gözün Etkisi

Öğrenme Üzerinde Kulağın Etkisi

Öğrenme Üzerinde Yaşın Etkisi

Öğrenme Üzerine Dikkatin Etkisi

Öğrenmenin Özellikleri

Öğrenmenin Transferi, Aktarılması

Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler Ve Eğitim İlkeleri

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Etkenler

Öğrenmeyi Etkileyen Fizyolojik Etkenler

Öğrenmeyi Etkileyen Psikolojik Ve Toplumsal Etkenler

Öğretim Hizmetinde Pekiştirme, Özellikleri

Ön Öğrenmeler İle Algılama Arasındaki İlişki

Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama

Özerkliğe Karşı Şüphe Ve Utanç Kuramı

Pekiştirme İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Pekiştirme Kavramı, Tanımı, Miktarı, Özellikleri, Önemi

Pıagetnin Ahlak Gelişimi Kuramı, Özellikleri

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişim

Piaget’in Ahlak Gelişimi

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Özellikleri, Açıklaması

Piaget'in Ahlak Gelişim Teorisi

Premack Kuralı, İlkesi, Nedir, Tanımı, Özellikleri, Açıklaması

Psikoanalitik Kuram, Özellikleri

Psikoloji Akımları

Psikoseksüel Gelişimde Anal Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Fallik Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Genital Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Gizil Dönem

Psikoseksüel Gelişimde Oral Dönem

Rogers Ve Benlik Kuramı

Sabit Aralıklı Pekiştirme, Özellikleri

Sabit Oranlı Pekiştirme, Özellikleri

Sağlık Ve Beslenme İle Büyüme, Gelişme Arasındaki İlişki

Son Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Son Çocukluk Döneminde Somut İşlemler

Sonuç Olarak Tolman’ın Bilişsel Davranışçılık Kuramı

Sönme İle Çaba Arasındaki İlişki

Sönme İle İlgili Açıklama, Tanımı, Özellikleri

Sönme İle Pekiştireç Arasındaki İlişki

Sönme Ve Pekiştireç Şekli

Sönmeden Sonra Kendiliğinden Ortaya Çıkma

Sönmeye Direnç, Özellikleri

Sürekli Pekiştirme, Özellikleri

Tekrar Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Temel Güvene Karşı Güvensizlik Kuramı

Tolman’ın Bilişsel Davranışçılığı İle İlgili Açıklama

Tolman’ın Hayatı, Kronolojisi (Tarihlerle)

Uzun Süreli Bellek Nedir, Tanımı, Anlamı, Özellikleri

Üretkenliğe Karşı Durgunluk Kuramı

Vygotsky’e Göre Bilişsel Gelişim

Watson Ve Kuramı, Özellikleri

Yakınlığa Karşı Yalnızlık Kuramı

Yürütücü Biliş Stratejisi, Açıklaması, Özellikleri

Zihinsel Gelişim, Özellikleri

 

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

"EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI"
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: