Dinim İslam, İslamiyet, İslami Yazılar

ŞEYTANIN HİLELERİ, ŞEYTANIN ZARARLARI, ŞEYTAN NASIL ALDATIR

 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun... Salat ve selam, efendimiz Emin Peygamber Muhammed'e... Sonra, onun ak aline... ve ashabının tümüne olsun.

İbn-i Abbas (r.a.) Hz.'inden naklen Mu-az b. Cebel rivayet ediyor

- Bir gün Resülullah (s.a.v.) ile beraberdik. Ensardan birinin evinde toplanmıştık... Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada, dışarıdan bir ses geldi;

- Ev sahibi... İçerdekiler.. Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var.

Bunun üzerine, herkes Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Orada ve her zaman büyük oydu... izin ondan çıkacaktı. Resülullah (s.a.v.) Efendimiz, duruma vakıf oldu ve:

- "Bu seslenen kimdir, bilirmisiniz?.." Buyurdu... Biz hep birden şöyle dedik:

- En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz:

- "O, laîn İblistir. -Şeytandır-. Allah'ın laneti onun üzerine olsun..."

Buyurunca; hemen Hz. Ömer:

- Ya Resülullah, bana izin veriniz onu öldüreyim.

Dedi... Resülullah (s.a.v.) Efendimiz bu izni vermedi; şöyle buyurdu:

- "Dur ya Ömer, bilmiyor musun ki; ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir.. Öldürmeyi bırak."

Sonra şöyle buyurdu:

- "Kapıyı ona açın gelsin... O, buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz..."

 

* * *

 

Bundan sonrasını ondan dinleyelim; yani Ravi'den. Şöyle anlattı:

- Kapıyı ona açtılar, içeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki, şekli şu: Bir ihtiyar. Şaşı. Aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası, büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da, bir manda dudağına benziyordu.

Sonra, selam verdi, onun bu selamına Resulullah (s.a.v.) Efendimiz şu mukabelede bulundu:

-  "Selam Allah'ındır ya laîn..."

Sonra ona şöyle buyurdu:

- "Bir iş için geldiğini duydum; nedir o iş?"

Şeytan şöyle anlattı:

- Benim buraya gelişim, kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim.

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz sordu:

- "Nedir o mecburiyet?" Şeytan anlattı:

- İzzet sahibi Rabbın katından bana bir melek geldi. Ve dedi ki:

- Allah-ü Teala sana emir veriyor: Muhammed'e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde. Tevazu ile. Ona gideceksin ve ademoğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl al­dattığını söyleyeceksin bir bir ona. Sonra o; sana ne sorarsa doğrusunu di­yeceksin.

Sonra... Allah-ü Teala buyurdu ki:

- Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen... seni kül ederim; rüzgar savurur.. Düşmanların önünde, seni rüsvay ederim.

İşte... böyle; ya Muhammed, o emir üzerine sana geldim.

Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem; düş­manlarım benimle eğlenecek. Şu muhak­kak ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur.

 

* * *

 

Bundan sonra, Resüiullah (s.a.v.) Efen­dimiz şöyle sordu:

- "Madem ki, sözlerinde doğru olacak­sın. O halde bana anlat: Halk arasında en çok sevmediğin kimdir?"

Şeytan şu cevabı verdi:

- Sensin, ya Muhammed... Allah'ın ya­rattıkları arasında senden daha çok sevme­diğim kimse yoktur. Sonra, senin gibi kim olabilir ki? Resulullah (s.a.v.) Efendimiz sordu:

- "Benden sonra, en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin?.." Şeytan anlattı:

- Müttaki bir gence ki... varlığını Allah yoluna vermiştir.

Bundan sonra, sual cevap aşağıdaki şe­kilde devam etti. Resülullah (s.a.v.) Efendimiz sordu; şeytan anlattı:

- "Sonra kimi sevmezsin?"

- Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli iş­lerden sakınan alimi...

-"Sonra?.."

- Temizlik işinde... yıkadığı yerleri üç defa yıkamaya devam eden kimseyi.

-"Sonra?.."

- Sabırlı olan bir fakiri ki; ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz... Halinden şikayet et­mez.

- "Peki, bu fakirin sabırlı olduğunu ne­reden bilirsin?.."

Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa, Allah onu

sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı, onun sabrını; halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım.

- "Sonra kim?.."

- Şükreden zengin.

- "Peki, ama o zenginin şükreden oldu­ğunu nasıl anlarsın?.."

- Onu görürsem ki, aldığını helal yol­dan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki:

O şükreden bir zengindir.

 

* * *

 

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz bu defa mevzuu değiştirdi ve ona başka bir sual sor­du:

- "Peki, ümmetim namaza kalkınca, se­nin halin nice olur?.."

- Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar. Titrerim.

- "Neden böyle olursun; ya laîn?.."

- Çünkü bir kul, Allah için secde edince bir derece yükselir.

- "Peki, ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun?.."

- O zaman da bağlanırım. Taa, onlar iftar edinceye kadar.

- "Peki, ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun?.."

 

- O zaman da, çıldırırım.

- "Peki, ya Kuran okudukları zaman nasıl olursun?.."

- O zaman da, eririm. Tıpkı ateşte eri­yen bir kurşun gibi eririm.

- "Peki, ya sadaka verdikleri zaman ha­lin nasıldır?.."

- Ha, işte... o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren, bir testere alır eline ve beni ikiye böler.

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz sebebini sordu:

- "Neden öyle testere ile ikiye biçilirsin, ya Eba mürre?"

Bunun üzerine İblis:

- Onu da anlatayım...

Dedikten sonra anlatmaya başladı:

- Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki:

1- Allah-ü Teala, sadaka verenin malına ihsan eyler.

2- O sadaka, veren kimseyi halkına sev­dirir.

3- Allah-ü Teala, onun verdiği sadakayı, cehennemle arasında bir perde yapar.

4- Allah-ü Teala, belayı, sıkıntıyı ve ah­ları ondan defeder.

 

* * *

Bundan sonra, Resülullah (s.a.v.) Efen­dimiz ashabı hakkında ona bazı sorular sor­du:

- "Ebubekir için ne dersin?.." İblis buna şu cevabı verdi:

- O bana, cahiliyet devrinde bile itaat etmedi... İslam’a girdikten sonra nasıl bana itaat eder?

- "Peki, Ömer b. Hattab için ne der­sin?.."

İblis buna da şu cevabı verdi:

- Allah'a yemin ederim ki, her gördü­ğüm yerde ondan kaçtım.

- "Peki Osman b. Affan için ne dersin?.."

- Ondan utanırım... hem de çok... Na­sıl ki, Rahman'ın melekleri de ondan uta­nırlar. ..

- "Peki, Ali b. Ebutalib için ne dersin..."İblis onun için de şöyle dedi:

- Ah, onun elinden bir kurtulsam... O, kendi başına kalsa; ben de kendi başıma kalsam... O, beni bıraksa... ben de onu bıraksam... Ben onu bırakırım; ama o beni bırakmaz.

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz, yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği ce­vaplar da kısmen bittikten sonra, şöyle buyurdu:

- "Ümmetime saadet ihsan eden; seni de taa, belli bir vakte kadar şaki kılan Al­lah'a hamd olsun."

Resülullah (s.a.v.) Efendimiz o cümlesini duyan laîn İblis şöyle dedi:

- Heyhat, heyhat... Ümmetin saadeti nerede? Ben, o belli vakte kadar diri kaldık­ça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın?..

Ben, onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım. Ama onlar, benim bu halimi göremez ve bilemezler, beni yaratan ve baas gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki:

Onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini... Ümmilerini ve okumuşlarını... Facirlerini ve abidlerini... Hasılı, bunların hiçbiri elimden kurtulamaz.

Fakat... Allah'ın halis kullarını... Evet, bunları azdıramam.

Bunun üzerine Resülullah (s.a.v.) Efen­dimiz sordu:

- "Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir?.."

Bu suale İblis şu cevabı verdi:

- Bilmez misin? ya Muhammed, bir kimse ki, dirhemini ve dinarını sever... O Allah için bir ihlasa sahip değildir.

Bir kimseyi görürsem ki; dirhemini ve dinarını sevmez; övülmekten, medh edilmekten hoşlanmaz... bilirim ki o: İhlas sahi­bidir... Hemen onu bırakır kaçarım.

Bir kul, malı ve övülmeyi sevdiği süre, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müd­det, o size vasfım yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir.

Bilmez misin ki; mal sevgisi, büyük gü­nahların en büyüğüdür.

Bilmez misin ki; ya Muhammed, baş ol­ma sevgisi yine büyük günahların en büyük­leri arasındadır.

İblis, anlatmaya devam etti:

- Ya Muhammed, bilmez misin?.. Be­nim yetmiş bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra... o her çocuğumla birlikte yine yetmiş bin tane şeytan vardır.

Onların bir kısmını ulemaya gönderdim.

Bir kısmını gençlere yolladım.

Bir kısmını da, meşayiha saldım.

Bir kısmını da, ihtiyar kadınlara musal­lat ettim.

Gençlere gelince; aramızda hiçbir anlaş­mazlık yoldur. Onlarla gayet iyi geçiniriz.

Çocuklara gelince... onlarla da, bizim­kiler istedikleri gibi birlikte oynarlar.

Bizimkilerin bir kısmını da, abidlerin ba­şına dert ettim. Bir kısmını da zahidlerin.

Onlar, bunların yanına girer; halden ha­le sokarlar. Bir tepeden öbürüne... hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki; baş­larlar, sebeplerden herhangi birine sövmeye...

İşte... böylece, onlardan ihlası alırım... Onlar, bu haller ile, yaptıkları ibadeti, ihlassız yaparlar gayrı... Ama, bu hallerinin farkında olamazlar.

İblis, bundan sonra, aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi;

- Bilmez misin, ya Muhammed, Rahip Barsisa; tam yetmiş yıl ihlas ile Allah'a iba­det etti.

Bu ibadetleri sonunda, ona öyle bir (bilgi yelpazesi.net) hal ihsan edilmişti ki: Her dua ettiği hasta, duası bereketi ile şifayap oluyordu.

Onun peşine takıldım; hiç bırakma­dım... Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küf­re girdi.

Bu o kimsedir ki; Allah-ü Teala aziz kitabında, ona şöyle anlatır:

- "... Şeytanın hali gibidir ki; o insana:

-Kafir ol...

Dedi. Vaktaki o kafir oldu; bu defa ona şöyle dedi:

- Ben, senden uzağım... Ben alemlerin

Rabbi olan Allah'tan korkarım." (59/16).

 

* * *

 

İblis, bundan sonra, bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı...

 

YALAN:

- Bilmez misin ya Muhammed, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim.

Her kim yalan söylerse... o benim dos­tumdur.

Her kim yalan yere yemin ederse... o da benim sevgilimdir.

Bilmez misin ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim.

- "Muhakkak, ben size nasihat edi­yorum." (7/16).

Dedim... Bunu yaparım; çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir.

 

GIYBET- KOĞUCULUK:

Gıybet ve koğuculuğa gelince... Onlar da, benim meyvelerim ve şenliğimdir.

 

NİKAH ÜZERİNE YEMİN ETMEK:

- Her kim, talak üzerine yemin eder­se... günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun. İsterse doğru bir şey üzerine olsun.

Her kim, talakı ağzına alırsa... taa, ha­kikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleri ile, kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar, hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden, hepsi cehenneme girer.

 

NAMAZ:

- Ya Muhammed, namazı an bean tehir edene gelince... onu da anlatayım.

O, her ne zaman ki, namaza kalkmak ister; tutarım. Ona vesvese veririm.

Derim ki:

- Henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın.

Böylece o: Vaktinin dışında namazını kılar... Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır.

Şayet o kimse, beni mağlup ederse... ona insan şeytanlanndan birini yollarım... Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alı koyar.

O, bunda da, beni mağlup ederse... bu sefer onun hesabını namazından görmeye bakarım. O namazın içinde iken:

- Sağa bak... sola bak...

Derim... O da, bakar... O ki böyle yap­tı... yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona:

— Sen, ebedi yaramaz bir iş yaptın.

Derim ve böylece onun huzurunu boza­rım.

Sen de bilirsin ki ya Muhammed, her kim namazda sağa ve sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez.

Bunda da ona mağlup olursam. Yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına gide­rim. Ve ona: Çabuk namaz kılmasını emre­derim. O da, başlar; namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun, gagası ile, yerden bir şeyler topladığı gibi...

Bu işi, ona yaptırmakta da, başarı kaza­namazsam; bu sefer cemaatle namaz kılar­ken onun yanma varırım.

Orada onun başına bir gem takarım... Başını imamdan evvel secdeden ve rukû'dan kaldırırım... İmamdan evvel de, secde ve rukû yaptırırım.

işte... o böyle yaptığı için, kıyamet gü­nü Allah onun başını eşek başına çevirir.

O kimse, bunda da beni yenerse... Bu defa, ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o: Beni teşbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam.

Bunda da, ona mağlup olursam. Bu se­fer ona tekrar giderim. Namaz içinde iken burnuna üflerim. Ben üfleyince, o esnemeye başlar.

Şayet o, bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa... onun içine küçük bir şey­tan girer, dünya hırsını ve dünyevî bağlarını çoğaltır.

İşte... bundan sonra o kimse: Hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Dediklerimizi

yapar.

 

* * *

 

Şeytan bundan sonra, konuşmasına de­vam etti:

- Sen, ümmetin hangi saadetinden fe­rah duyarsın ki?..

Ben onlara, ne tuzaklar kurarım... ne tuzaklar.

Miskinlerine, çaresizlerine ve zavallılarına giderim. Namazı bırakmalarını emrede­rim. Ve onlara derim ki:

- Namaz size göre değil... O, Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir.

Sonra da hastalara giderim:

- Namaz kılmayı bırak. Derim... Çünkü Allah-ü Teala:

- "Hastalara zorluk yok..." (24/61)

Buyurdu... İyi olduğun zaman çokça kı­larsın. Ve böylece o, namazını bırakır. Hat­ta küfre de gidebilir.

Şayet o, hastalığında namazını terk ederek ölüp giderse... Allah'ın huzuruna çıkarken, .Allah-ü Teala'yı öfkeli bulur.

Sonra şöyle dedi:

-Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa, beni akrep soksun... Sonra... eğer yalan varsa... Allah (CC) beni kül eylesin.

İblis bundan sonra, konuşmalarına de­vam etti ve şöyle dedi:

-Ya Muhammed, sen ümmetin için fe­rah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların al­tıda birini dininden çıkardım.

 

* * *

 

Bundan sonra... Resulullah (s.a.v.) Efendimiz ona, yani İblis'e aşağıdaki şekilde kısa kısa bazı sorular sordu. O da bunlara cevap verdi:

- Ya laîn, senin oturma arkadaşın kim?"

- Faiz yiyen.

- "Dostun kim?"

- Zina eden.

- "Yatak arkadaşın kim?"

- Sarhoş.

- "Misafirin kim?"

- Hırsız.

- "Elçin kim?"

- Sihirbazlar.

- "Gözünün nuru nedir?"

-  Karı boşamak.

- "Sevgilin kim?

-  Cuma namazını bırakanlar.

 

* * *

 

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bu defa başka bir mevzua geçti ve şöyle sordu:

- "Ya laîn, senin kalbini ne kırar?"

- Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi...

- "Peki, senin cismini ne eritir?"

- Tevbe edenlerin tevbesi.

"Peki, ciğerini ne parçalar, ne çürütür?"

- Gece ve gündüz, Allah'a yapılan bol bol istiğfar.

- "Peki, yüzünü ne buruşturur?"

- Gizli sadaka.

- "Peki, gözlerini kör eden nedir?"

- Gece namazı.

- "Peki, başını eğdiren nedir?

- Çokça kılınan cemaatle namaz.

 

* * *

 

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz tekrar bir başka mevzua geçti ve şöyle sordu:

 

- "Sana göre insanların en saadetlisi kimdir?"

- Namazlarını bilerek kasten bırakan­lar.

- "Peki, sana göre insanların en şakisi kim?"

- Cimriler.

- "Peki, seni işinden ne alı koyar?"

- Ulema meclisleri.

- "Peki, yemeğini nasıl yersin?"

-  Sol elimle parmaklarımın ucu ile.

- "Peki, sam yeli estiği zaman ve ortalı­ğı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin?"

- İnsanların tırnakları arasında.

 

* * *

 

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bundan sonra, bir başka mevzuu sordu. İblis de ce­vap verdi.

- "Rabbinden neler talep ettin?"

- On şey talep ettim.

- "Nedir onlar, ya laîn?"

- Şunlardır:

1- Allah'tan diledim ki, beni adem-oğullarının malına ve evladına ortak ede... Bu, ortaklık talebimi yerine getirdi. Ki bu:

-  "Onlara ortak ol... Mallarına ve çocuklarına. Onlara vaad et. Halbuki şeytan onlara en çok gurur vaad eder..." (17/64) Ayet-i Celilesi ile sabittir.

Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim faiz ve haram karışan yemekten de yerim.

Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım.

Cinsi münasebet anında; Allah'a şey­tandan sığınmayan kimse ile birlikte hanımı ile birleşirim... Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk, bize itaat eder. Sözümüzü dinler.

Her kim hayvana binerken, helal yola gitmeyi değil de, aksini isteyerek binerse, ben de onunla beraber binerim. Yol arka­daşı ve binek arkadaşı olurum.

Bu da Ayet-i Kerime ile sabittir. Allah-ü Teala bana şu emri verdi:

- "Onlar üzerine süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkart..." (17/64)

2- Allah-ü Teala'dan diledim ki: Bana bir ev vere... Bu dilediğim üzerine hamam­ları bana ev olarak verdi.

3- Diledim ki; bana bir mescid vere. Pa­zar yerlerine bana birer mescid yaptı.

4- Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yap­tı.

5- İstedim ki; benim için bir ezan vere. Mezmurları verdi.

6- Diledim ki; bana bir yatak arkadaşı vere... Sarhoşları verdi,

7- Diledim ki; bana yardımcılar vere... Bunun için de kaderiye mensuplarını verdi.

8- İstedim ki; bana kardeşler vere. Mal­larını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyet yoluna para harcayanları. Bunlar da şu Ayet-i Kerime  ile sabittir:

- "O kimseler ki; mallarını boş yere har­carlar... Onlar şeytanın kardeşleri olmuşlar­dır..." (17/27)

Bir ara Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:

- "Eğer söylediklerini, Allah'ın kitabın­daki ayetlerle isbat etmeseydin. Seni tasdik etmezdim."

Bundan sonra İblis devam etti:

9- Ya Muhammed, Allah'tan diledim ki, ademoğullarını ben göreyim; ama onlar be­ni göremeyeler. Bu dileğimi de yerine ge­tirdi.

10- Diledim ki; ademoğullarının kan mecralarını bana yol yapa... Bu da oldu. Böylece ben, onlar arasında akıp gide­rim... gezerim... hem nasıl istersem...

Bütün bu isteklerimi verdi.

- Hepsi sana verildi.

Buyurdu... Ve ben bu hallerimle iftihar ederim. Sonra... Şunu da ekleyelim ki; benimle beraber olanlar, seninle beraber olanlardan daha çoktur. İşte... böylece kıyamete kadar, ademoğullarının ekserisi benimle beraber olurlar.

Bundan sona İblis şöyle anlattı:

- Benim bir oğlum vardır... Adı: ATEME'dir. Bir kul, yatsı namazını kılmadan uyursa... gider; onun kulağına bevl eder... Eğer böyle olmasaydı; imkan yok, in­sanlar, namazlarını eda etmeden uyuyamazlardı.

Benim bir oğlum daha vardır ki; onun adı da; MÜTEKAZİ'dir... Bunun vazifesi de; yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır.

Mesela: Bir kul, gizli bir taat işlerse... ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa... MÜTEKAZÎ onu dürter... En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkarmaya mu­vaffak olur. Böylece: Allah-ü Teala o amel sahibinin yüz sevabının doksan dokuzunu imha eder... biri kalır. Çünkü, bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap verilir.

Sonra... benim bir oğlum daha vardır ki; onun adı da KÜHAYL'dir. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa, ulema meclisinde ve ha­tip hutbe okurken.' Bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Ulemanın sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar.

Bundan sonra İblis şöyle anlattı:

- Hangi kadın olursa olsun... Onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra... her kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur... Ve onu, bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela:

- Elini kolunu dışarı çıkar; göster. Der... O da, bu emri tutar... Elini, kolu­nu açar, gösterir. Bundan sonra, o kadının haya perdesini tırnakları ile yırtar.

iblis, bundan sonra Resûlullah (s.a.v.) Efendimize kendi durumunu anlatmaya başladı:

- Ya Muhammed, bir kimseyi delalete sürüklemek için elimde bir imkan yoktur.

Ben, ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm... o kadar.

Eğer delalete sürüklemek elimde olsay­dı; yeryüzünde:

- Allah'tan başka ilah yoktur ve Mu­hammed Allah'ın resulüdür.

Diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kı­lanı hiç bırakmazdım. Hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki, senin elinde de, hidayet nevin­den bir şey yoktur. Sen ancak Allah'ın resûlüsün. Ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı; yeryüzün­de tek kafir bırakmazdın.

Sen, Allah'ın halkı üzerinde bir huccet­sin... ben de, kendisi için ezelde şekavey yazılan kimselere bir sebebim.

Said olan kimse, taa, ana karnında iken saiddir. Şaki olan da, yine ana karnında iken şakidir.

Saadet ehli kılan Allah... Şekavet ehli kılan da Allah.

 

Bundan sonra... Resülullah (s.a.v.) Efendimiz şu iki Ayet-i Kerimeyi okudu:

- "Bunlar, taa, sonuna kadar böyle de­ğişik şekilde devam edecek... Ancak Rabbın esirgedikleri hariç..." (11/119)

- "Allah'ın emri behemehal yerini bulan bir kaderdir..." (33/38)

Bundan sonra, Resülullah (s.a.v.) Efen­dimiz, İblis'e şöyle buyurdu:

- "Ya Ebamürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum... Söz veririm..."

Bunun üzerine İblis şöyle dedi:

- Ya Resûlullah, iş verilen hükme göre oldu... Kararı yazan kalem de kurudu... Kıyamete kadar olacak işler olacaktır.

Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o: Bütün noksan sıfatlardan münezzeh­tir.

Ve İblis, cümlelerini şöyle tamamladı:

- İşte... bu söylediklerim,  (bilgi yelpazesi.net)  sana son sözümdür... Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim.

Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbı olan Allah'a hamd olsun.

Efendimiz Muhammed Nebiye Allah salat eylesin. Keza onun aline de... ashabına da... Amin!

Bütün peygamberlere  selam... Alemlerin Rabbi olan Allah'a da, -tekrar- hamd olsun...

 

Bu Bilgiler Muhyiddin-i Arabi'nin "Seceret'ül Kevn" adlı eserinden alınmıştır.

…Umarız yararlı olmuştur…

 

“DİNİM İSLAM” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

......
..

76. **Yorum**
->Yorumu: Allah tüm insanları şeytandan korusun AMİN
->Yazan: adını vermek istemeyen yorumcu

75. **Yorum**
->Yorumu: Allah bizi şeytanın şerrinden korusun yüce Allah mü
->Yazan: godofzeus..

74. **Yorum**
->Yorumu: Allah bizi şeytanın hilelerinden uzak tutsun . bakın şeytan bile Allaha ve peygamberlerine inanıyor. ama günümüzde Müslümanım diye dolaşan doğru düzgün Allaha inanmıyor emirlerini yerine getirmiyor.Allah onları ıslah eylesin.Bizi şeytandan korusun 
->Yazan: edasumeyya

73. **Yorum**
->Yorumu: Allah bizi şeytanın şerrinden korusun AMİN!
->Yazan: ö........

72. **Yorum**
->Yorumu: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.. hayırlı imtihanlar!!
->Yazan: seyit

71. **Yorum**
->Yorumu: yeni bişey öğrendim.iyi oldu.çok ibretlik bir hikaye bundan ders çıkartmak lazım.
->Yazan: adını vermek istemeyen hakkı

70. **Yorum**
->Yorumu: issalah hepimiz seytanin kotuluklerinden uzak dururuz 
->Yazan: spinosaurus.

69. **Yorum**
->Yorumu: biraz korktum ama çok yararı oldu teşekür ederim
->Yazan: gaye.
68. Yorum
->Yazan : seda
->Yorumu: Allah bizi şeytanın şerrinden korusun bizi şeytanla kardeş yapmasın müslüman kardeşlerime felak ve nas okumalarını tercih ediyorum hepiniz Allaha emanet olun.
67. Yorum
->Yazan : ismail
->Yorumu: bunu yazandan alah razı. ben okudum annem dinledi allah günahlarımızı bağışlasın yar ve yardımcımız olsun AMİN yorumumu okuyan tüm dostlar evela peygamber efendimiz h.z muhammer s.a.v ve göç eden tüm allah kulları için fatiha oudum sizde okuyun dostlar. ruhların şaad olsun.
66. Yorum
->Yazan : ecrin
->Yorumu: çok  güzel  bir hikaye herkese yarali  olacak.
65. Yorum
->Yazan : sedef
->Yorumu: çok güzel bir site ibret verici...).
64. Yorum
->Yazan : Isimsiz
->Yorumu: Allah sizden razi olsun her insanin okumasi gerekiyor çok sagolun..
63. Yorum
->Yazan : gülay
->Yorumu: çok sagolun çok yararli bilgiler Allah razi olsun sizzden.
62. Yorum
->Yazan : hafif
->Yorumu: Allah c.c. sizden razi olsun bunlari yazarken elleriniz dert görmesin ben bir Din Ögretmeniyim çok sagolunn.
61. Yorum
->Yazan : Esila
->Yorumu: çok güzeldi okurken kortktum biraz ama beni çok bilgilendirdi ALLAH sizden razi olsun.
60. Yorum
->Yazan : Nilüfer Parlak
->Yorumu: ALLAH razi olsun, bu güzel hakikatleri bizlere ileten, ögreten..Okurken icim ürperdi, seytanin gücünden..ALLAH bütün müslüman kardeslerimizi seytanin hilelerinden korusun...
ALLAh razi olsun tekrar...
59. Yorum
->Yazan : ÖZLEM .U.T.
->Yorumu: seytanin serrinden ancak allah a siginarak ibadet ederek korunuruz haydi mümin kardeslerim ibadet etme vakti iblisi perisan edelim iblis bizi kiyamette perisan etmeden ALLAH HEPIMIZIN YAR VE YARDIMCISI OLSUN HAYIRLI GECELER.
58. Yorum
->Yazan : GÜL AYDIN
->Yorumu: çok güzl olmu Allah razi olsun yapandan.
57. Yorum
->Yazan : dilek
->Yorumu: çok güzel direk tirnaklarimi kestim.
56. Yorum
->Yazan : ahmet imen
->Yorumu: biliyordum yarisini allah razi olsun bunu paylasanlardan devamini ögrendim sayelerinde çok tesekkür ederim.
55. Yorum
->Yazan : fatih oktopcu
->Yorumu: ALLAH müminlere sabir güclü bir iman nasip etsin bizleri iblisin hiylelerinden korusun bizlere hidayet nasip eylesin amin..
54. Yorum
>Yazan: khronik weled
>Yorum: Allah(c.c) hepinizi hayir yoluna vesile etsin insallah cennet katindaki melekler gibi oluruz .
53. Yorum
>Yazan: seyfi
>Yorum: ALLAH bizi seytanin serinden korusun...(amin) ALLAH bizi peygamberimizin s.v.s yolundan ayirmasin.(amin) .
52. Yorum
>Yazan: GÖKÇE
>Yorum: ALLAH RAZI OLSUN KÖTÜ ATMAM ALLAH BEN DUA RICA EDERIM .
51. Yorum
>Yazan: Öykü
>Yorum: Çooooooooooooooooooooooooooooooook güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzel bu siteye girin ve okuyun çok güzel .
50. Yorum
>Yazan: seyma
>Yorum: kovulmus seytanin serrinden allaha siginirim...(insallah) .
>Yazan: feyza
>Yorum: ALLAH hepimizi seytanin serrinden korusun INSALLAH ayrica bunuda çok begendim zaten bunlar yasanmisve ibret almamiz için yazilmis INSALLAH herkes iman eder ve dogru yolu bulur .
>Yazan: isimsiz
>Yorum: gerçekten çok begendim herkesin okumasini tavsiye ederim ve ayrica kendimize de ders çikaririz okursak eger . daha düzenli ve tertipli oluruz...
>Yazan: isimsiz
>Yorum: Allah razi olsun çok yararli oldu Allah hepimizi seytandan korusun AMIN....
>Yazan: gül
>Yorum: Allah herkesten razi olsun...çok sagolun çok yardimci oldunuz... ALLAH bizi seytanin serrinden korusun .... (amin).
>Yazan: merve
>Yorum: sizlerin her bir sözü okadar güzel ki okuyup okuyup doyamiyorum.
>Yazan: ümran
>Yorum: süüüüüüüüüüüüüüüüüpppeeeeeeeeeeeeeeerr olmus ve devamini dilerim.
>Yazan: nameyok
>Yorum: dikkatinizi çekerim Havva yazacaklarina Hawa yaznislar böyle seyleri dogru yazmanizi öneririm.
>Yazan: fatma tanir
>Yorum: alemlerin yaraticisi olanallahahamdolsun önce beni müslüman olarak yarattigi için ve muhammet ümmetinin yardimcisi olsun seytana ve nefse galebe çalmak çoookzor yarabbi bize yardimini esirgeme sen çook büyüksün amin.
>Yazan: murat bilen
>Yorum: Allah bizi seytanin gazabindan korusun bizi dogru yoldan Muhammed s.a.v. nin yolundan hiçbir zaman cikarmasin o rahmeti merhameti bol olan yüçe Allah bizi afetsin korusun aminn ....
>Yazan: isimsiz
>Yorum: Alla c.c. razi olsun sizden ve bizi lanetli seytanin hilelerinden korusun amin....
>Yazan: yarenn savas
>Yorum: Allaha hamdolsun seytanin yoluna saptirmasin cok güzel ibret alinicak seyler var setanin serrinden allahim hepimizi korusunn cümle muhammet mustafa ümmetini tüm müslüman alemini korusun .......
>Yazan: SULUGÖZ
>Yorum: ALLAHÜ TEALA BIZLERI AFFETSIN BIZLERI BAGISLASIN BIZLERI HIDAYETE ERDIRSIN.
>Yazan: büsra
>Yorum: Allah razi olsn böle bilgleri paylasandn ALLAH DAIMA DOSDOGRU YOLDN HAK YOLUNDAN ILERLEMEYI AYRILMAMAYI NASIP ETSIN..
>Yazan: YASAR
>Yorum: Allah sizden razi olsun.Allah hepimizi Seytanin serrinden, vesvesesinden, fitnesinden; nefsimizin serrinden; kötülerin, kafirlerIn serrinden korusun.Bizleri bu düsmanlarimiza yenik düsürmesin. Bizleri onlara karsi güçlü kilsin.AMIN..
>Yazan: ibrahim dunen
>Yorum: gerçekten çok güzel seyler paylasmissiniz tesekkürler. süphesiz ki Rabbim bizi bizden daha çok düsünüyor sükürler olsun Rabbime. çok güzel bilgiler her insanin okumasi gerek. ALLAH HESAP GÜNÜNDE bütün müminlerin yardimcisi olsun. Allah razi olsun. Bunu okuyup da daha seytan yolunda gidenlere yazik oluyor zaten seytan her seyi anlatma bize düsen hz peyg yolunda gitmektir gerçekten harika bir sey herkesin okumasi lazim Allah razi olsun çok yararli bilgiler Allah'im bizi korusun seytandan ve bütün kötülüklerden amin....
>Yazan: necmettin
>Yorum: Allah razi olsun çok kiymetli bir çalisma olmustur.
>Yazan: ISYANKAR ZALIM
>Yorum: RABBINIZE SIGININ SEYTANIN SERRINDEN UZAK KALINKI SEYTAN AZAPTA KALSIN.
>Yazan: ibrahim
>Yorum: bu tür bilgilerin konmasi cik güzeldir Allah razi olsun hepinizden.
>Yazan: derya
>Yorum: ALLAH hepimizi seytanin serrinden korusun.Dünyada ki bütün insanlarin ISLAM dini altinda birlesmesi dilegiyle hepiniz ALLAH`A emanet olun.
>Yazan: Bekir
>Yorum: Allah'ın yardımı olmadan bizlerin tam bir hidayet ve teslimiyet içinde olmamız çok zor Allah kendi yardımı ile bizleri ve tüm Müslümanları hidayet nasip etsin. Amin.
>Yazan: merve günay
>Yorum: süper yararı oldu teseklür ederim bu site için (xxd).
>Yazan: Ayşe
>Yorum: bu hayat bir sınav o sınavı geçersek karşılığında cenneti kazanırız.ama bizim Allah'ın verdiği emirleri sırf cennet karşılığı için yapmamamız gerekir biz dünyada yaşamanın zorluklarını öğreniyoruz. Allah razı olsun bunu yazandan.
>Yazan: TUĞBA
>Yorum: Tüm Müslümanlar bilmeli ki şeytan bizim en büyük düşmanımız..Allahim bizi onun şerrinden ve vesveselerinden muhafaza eylesin inşallah..Bu güzel bilgileri paylaşanlardan Allah razi olsun...
>Yazan: Selda
>Yorum: Allah bizi o'na ibadet edelim diye yaratmıştır biz neden Allahın bize verdiği nimetlerden yararlanmayalım daha fazla nimet için Allaha ibadet etmeli ve bizi iblisten koruması için duayı eksik etmeyelim.
>Yazan: isimsiz
>Yorum: ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN SİZLERDEN.
>Yazan: orçun akyüz
>Yorum: RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA unutmayalım ki bizim nefsimiz şeytandan 70 kat daha kuvvetlidir istersek onu hapis edebiliriz RABBİM bizleri iblisten korusun şeytandan ALLAH (CC) SIĞINIRIM.
>Yazan: isimsiz
>Yorum: Allah razı olsun. yazana da bunları okuyanlara da ALLAH HESAP GÜNÜNDE bütün müminlerin yardımcısı olsun. Amin..
>Yazan: NECATI
>Yorum: ALLAH bunu yazandan razı olsun GÜZEL ALLAHIM bizi iblisin şerrinden korusun.
>Yazan: Mehmet
>Yorum: Allah bizi iblisin şerrinden korusun AMİN.........
>Yazan: irem öykü emir
>Yorum: bunu her kim yazdıysa ALLAH razı olsun .Bu bilgiyi herkesin sonuna kadar okumasını tavsiye ederim çünkü ahret gününe kadar şeytanın biz insanlara nasıl tuzaklar kurduğuyla ilgili çok güzel bilgiler veriyor bu bilgiyi verene çok tesekür ederim.
>Yazan: arzu
>Yorum: ibret dolu bir yazı çok güzel.herkes mutlaka okusun... Allah bizi korusun amin....
>Yazan: Benan
>Yorum: ALLAH HERKESİ İBLİSİN ŞERRİNDEN KORUSUN...AMİN.
>Yazan: İrem
>Yorum: Allah razı olsun Allahim bizi korusun....
>Yazan: Aykut
>Yorum: Bunu okuduktan sonra şeytanin bu vesveselerine karşı daha dikkatli olmaya çalışacağım ve Yüce ALLAH'IN yolunda en doğru şekilde ilerleyeceğim . ALLAH bütün mümin kullarının günahlarını bağışlasın... AMİN.
>Yazan: Cansu
>Yorum: bence çok güzel bir şey herkes okumalı.
>Yazan: sevgi
>Yorum: Allah bunu yazandan razı olsun çok yararı oldu şeytan bizi aldatmasın Allah herkesi korusun.
>Yazan: isimsiz
>Yorum: Allah razı olsun herkesin okuması gereken bir yazı lütfen daha dikkatli olalım şeytanın bizi aldatmasına izin vermeyelim.
>Yazan: emre
>Yorum: Allah bütün Müslümanları iblisin şerrinden korusun amin.
>Yazan: Muhammed Nuri
>Yorum: Allah razi olsun hepimizden.
>Yazan: isimsiz
>Yorum: ALLAH'IM bizi şeytan'dan korusun hesap gününde bizi affetsin. AMİN......
>Yazan: kumru
>Yorum: Çok güzeldi Allah razı olsun. Allah bizi şeytanin şerrinden korusun. Allah'ın iyilikleri hep üzerinize olsun..
>Yazan: Ayhan
>Yorum: gerçekten çok güzel hamdolsun ALLAH'A.
>Yazan: isimsiz
>Yorum: öncelikle bu bilgileri paylaştığınız için Allah im sizlerden razı olsun.bizlerde bunlardan kendimizce ders çıkarmalıyız kahrolsun şeytan..
>Yazan: zeliha
>Yorum: gerçekten çok güzel şeyler paylaşmışsınız teşekkürler. şüphesiz ki Rabbim bizi bizden daha çok düşünüyor şükürler olsun Rabbime.
>Yazan: İsimsiz
>Yorum: çok güzel bilgiler her insanin okuması gerek. ALLAH HESAP GÜNÜNDE bütün müminlerin yardımcısı olsun.
>Yazan: İsimsiz
>Yorum: Allah razı olsun.
>Yazan: Burak
>Yorum: Bunu okuyup da daha şeytan yolunda gidenlere yazık oluyor zaten şeytan her şeyi anlatma bize düsen hz peyg yolunda gitmektir gerçekten harika bir şey herkesin okuması lazım.
>Yazan: isimsiz
>Yorum: Allah razı olsun çok yararlı bilgiler Allah'ım bizi korusun şeytandan ve bütün kötülüklerden amin.

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: