Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI POLİTİKA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, DIŞ POLİTİKA, YAKIN TARİH

"Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politika, Yakın Tarih" İle İlgili Bilgileri Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Kısa Ve Öz ...Konu Anlatımlar...
İyi Çalışmalar Dileriz...
Uyarı : Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara
(1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz.


Uluslararası İlişkiler Anlamı, Açıklaması, Kapsamı

Uluslararası Politika, Anlamı, Açıklaması, Kapsamı

Abluka (Blockade)

Acheson Planı

Açık Deniz

Açık Diplomasi

Açık Kapı Politikası

Açılma Politikası

Adaların Silahlandırılması Sorunu

Adana Görüşmesi

Addis Ababa Konferansı

Afganistan Sorunu

Afyon Savaşları

Ahali Mübadelesi Sorunu

Akdeniz Paktı (Akdeniz İttifakı)

Akka (Akkum)

Aktif Halk

Alman - Sovyet Saldırmazlık Paktı

Alman Ulusal Birliği

Almanya'nın Birleşmesi

Ambargo

Amerikan Ambargosu

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

Amerikan Devrimi

Amerikan İç Savaşı

Amerikan Planı

Amfibik Harekat

Anarşizm

Ankara Antlaşması

Ankara İtilafnamesi

Antant

Antarktik Antlaşması

Anti - Balistik Füze Sistemi

Anti - Semitizm (1)

Anti – Semitizm (2)

Anti-Komintern Paktı

Aparthayd

Arabuluculuk

Arap - İsrail Savaşları (Altı Gün Savaşı)

Arap Zirveleri

Ataşe

Atatürk'ün Dış Politikası

Ateşkes

Atlantik Bildirisi

Atom Bombası

Augsburg Barışı

Avrosantrizm Diplomasisi

Avrupa İmar Programı

Avrupa Uyumu (Avrupa Ahengi)

Ayrım Politikası

Azgelişmişlik

Azınlık Grubu

Baas Partisi

Bağdat Paktı

Bağımlılık

Bağımsızlık

Bağlantısızlık

Baku Kongresi

Balfour Bildirisi

Balıkçılık Bölgesi

Balkan Antantı

Balkan Paktı

Balkan Savaşları

Bandung Konferansı

Barış Gücü

Barış İçinde Bir Arada Yaşama

Barışçı Çözüm

Baruch Planı

Bask Ulusal Bağımsızlık Hareketi (ETA)

Başat Güç

Bekle Ve Gör Politikası

Belgrat Konferansı

Berlin Ablukası

Berlin Antlaşması

Berlin Batı Afrika Konferansı

Berlin Deklarasyonu

Berlin Kongresi

Berlin Senedi

Beş Prensip

Beşinci Kol

Bir Millet, Bir Devlet İlkesi

Birim - Veto Sistemi

Birinci Dünya Savaşı

Birinci Vuruş Yeteneği

Birlik (Anschluss)

Bismarck, Otto Von (Alman Ulusal Birliğinin Kurulması)

Bitişik Bölge

Bloklaşma

Boğazlar Komisyonu

Boğazlar Sorunu

Bokser Ayaklanması (Boxer)

Bolşevik Devrimi (Rus Devrimi)

Boykot

Böl Ve Yönet

Brandt Raporu

Brejnev Doktrini

Brest-Litovsk Barış Antlaşmaları

Briand-Kellog Paktı

Brüksel Antlaşması

Bükreş Barış Antlaşması

Bütünleşme

Büyük Fikir Veya İdeal (Megali İdea)

Büyükelçi

Camp David Antlaşmaları

Carter Doktrini

Casablanca Konferansı

Castlereagh, Robert Stewart

Casus Foederis

Casusluk

Caydırma

Cenevre Anlaşmaları

Cenevre Bildirgesi

Cenevre Konferansları

Cenevre Sözleşmeleri

Cezayir Anlaşması

Cezayir Konferansı

Chaumont Antlaşması

Chester Projesi

Chicago Sözleşmesi

Churchill, Sir Winston

Colbertçilik

Colombo Konferansı (1954)

Colombo Konferansı (1976)

Colombo Planı

Corps Diplomatique

Curzon Hattı

Çanakkale Savaşları

Çekiç Güç

Çekoslovakya Bunalımı

Çelik Pakt

Çevreleme Politikası

Çifte Çevreleme Politikası

Çin - Sovyet Uyuşmazlığı

Çok Başlıklı Füzeler

Çok Kutuplu Sistem

Danzig Sorunu

Dawes Planı

Dayanışma Hareketi

Deballatio

Dehşet Dengesi

Delegasyon

Demir Perde

Denemeleri Yasaklayan Antlaşma

Denge Politikası

Deniz Egemenliği Teorisi

Denizaltı Balistik Füzeleri

Denktaş-Kyprianu Anlaşması

Denktaş-Makarios Anlaşması

Devlet Ülkesi

Dış Politika

Dış Yardım

Dinginlik

Dini Reform (Reformasyon)

Diplomasi

Diplomasi Temsilcileri

Diplomat

Diplomatik Ayrıcalık, Bağışıklıklar

Diplomatik Koruma Ve Pasaport

Diplomatik Protokol

Diplomatik Sığınma

Doğrudan Haberleşme Hattı Antlaşması

Doğu Politikası

Doğu Sorunu

Domino Teorisi

Domuzlar Körfezi Olayı

Dostça Girişim

Dörtlü İttifak

Drago Doktrini

Duayen

Dumbarton Oaks Konferansı

Dunkirk Antlaşması

Dünya Hükümeti

Dünya Kamuoyu, Uluslararası Kamuoyu

Dünya Politikası

Düşük Yoğunlukta Çatışma

Düyun-I Umumiye

Edirne Antlaşması

Egemenlik, Bağımsızlık

Eisenhower Doktrini

Ekonomik Yaptırım

Elçi, Elçilik, Elçilik Hakkı

Elçilik (Orta Elçilik)

Emperyalizm

Emperyalizm (İmperialism)

Endüstri Devrimi, Endüstrileşme, Sanayileşme

Enternasyonaller

Ermeni Sorunu

Esnek Karşılık Doktrini

ETA (Bask Ulusal Bağımsızlık Hareketi)

Etabli Sorunu (Lozan Antlaşması)

Etnosantrizm

Falkland Savaşı (Falkland Bunalımı)

Faşizm, Faşistler

Federasyon

Feodalizm, Derebeylik

FIR Hattı (1)

FIR Hattı (2)

Filistin Sorunu

Ford Doktrini

Frankfurt Barışı

Fransız Devrimi

Füze

Füzesavar Füze

Ganbot Diplomasisi

Gaullisme

Gerilla Savaşı

Gizli Diplomasi

Global Strateji

Gorbaçov Diplomasisi

Göçmenler

Gönderme Araçları

Gözlemci Statüsü

Güç Dengesi

Güç Kuramı

Güç Yaklaşımı

Güven Mektubu

Haber Alma

Haklı Savaş

Hibe

Hidrojen Bombası

Hinterlant

Hiyerarşik Sistem

Ilımlı Dış Politika

İç Savaş

İç Sular

İçişlerine Karışma

İki Kutuplu Sistem

İlhak

İnsan Hakları

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İrredantizm

İstikrarsız Blok Sistemi

İşgal

İttifak

Jeopolitik

Kabotaj

Kamuoyu

Kapalı Diplomasi

Kapasite Analizi

Kara Ülkesi

Karar Alma Süreci

Karasuları

Karasuları Sorunu

Karışma

Karşılıklı Bağımlılık

Kıbrıs'ın Yunanistan'la Birleşmesi (Enosis)

Kırım Savaşı

Kırmızı Telefon (Hot Line)

Kıta Sahanlığı

Kıta Sahanlığı Sorunu (1)

Kıta Sahanlığı Sorunu (2)

Kıtalararası Balistik Füzeler

Kitlesel Karşılık Doktrini

Kolektif Liderlik

Kolektivizm (Collectivism)

Kollektif Güvenlik

Kominform

Komintern

Konfederasyon

Konferans Diplomasisi (Conference Diplomacy)

Konsolos

Konsorsiyum

Konvansiyonel Silahlar

Kordiplomatik

Kordiplomatik Duayeni, Listesi

Kore Savaşı

Korsanlık

Koruma Altındaki Ülke

Koşulsuz, Şartsız Teslim Olma

Körfez Savaşı (Kuveyt Krizi) (İran - Irak Savaşı)

Kudüs Sorunu

Kutsal İttifak

Küba Bunalımı (Ekim Füzeleri Bunalımı)

Küçük Antant

Kültür Anlaşmaları

Kültür Emperyalizmi

Kültürel Diplomasi

Küreselleşme

Lahey Konferansları (La Haye)

Laval - Mussolini Anlaşması

Lenin (Vladimir İliç Ulyanov)

Litvinov Protokolu

Lobicilik (Lobbying)

Locarno Antlaşmaları

Londra Boğazlar Sözleşmesi

Londra Deniz Silahsızlanma Konferansı

Londra Konferansı

Londra Konferansları

Lozan Antlaşması (Etabli Sorunu)

Lusaka Konferansı

Lübnan Sorunu

Maastricht Zirvesi (Maastricht Summit)

Mac Arthur Planı

Macar Ayaklanması

Magna Carta

Makedonya Sorunu

Manda Rejimi

Marshal Planı (Marshall Plan)

Maslahatgüzar

Meiji Anayasası

Mekik Diplomasisi

Merkantilizm

Meşru Savunma, Müdafaa

Metternich

Mihver Devletleri

Milis, Militarizm

Millileştirme

Milliyetçilik, Ulusçuluk

Misilleme

Mondros Mütarekesi

Montrö Sözleşmesi (Montreux)

Morgenthau Planı

Moskova Antlaşması (1921)

Moskova Antlaşması (1970)

Musul Sorunu

Müdahale

Mülteci (Sığınmacı)

Münhasır Ekonomik Bölge

Münih Konferansı

Müzakereler, Görüşmeler

Nasırizm

Nazizm

Neuilly Antlaşması

Nixon Doktrini

Normandiya Çıkartması

Nötron Bombası

Nüfus Değişimi

Nükleer Caydırıcılık

Nükleer Güç (Çok Taraflı)

Nükleer Kış

Nükleer Savaşın Önlenmesine İlişkin Anlaşma

Nükleer Silahlar

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması

Nürnberg Mahkemeleri

Oder Neisse Hattı

Oldu - Bitti Politikası

Oldu Bitti (Fait Accompli)

Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması

Orta Yoğunlukta Çatışma

Ortaçağ

Otorşi (Autarchy)

Otuz Yıl Savaşları

Oyalama Politikası

Oyun Teorisi

Ödünç Verme-Kiralama Programı (Lend And Lease)

Önleyici Diplomasi

Özerklik (Otonomi)

Özümleme (Asimilasyon)

Pan - Arabizm

Pan - İslamizm

Pan - Slavizm

Paris Barış Antlaşması

Paris Barış Konferansı

Paris Komünü

Paris Kongresi

Parlamenter Diplomasi

Pasif Direnme, Pasif Halk

Pasifik Doktrini

Pearl Harbor Baskını

Peel Raporu

Petrol Ambargosu

Ping - Pong Diplomasisi

Plebisit

Polisario Cephesi

Porter Doktrini

Potsdam Konferansı

Prag Darbesi

Prestij Politikası

Prim Politikası

Propaganda

Protokol

Psikolojik Savaş

Quebec Konferansları

Quebec Sorunu

Quid Pro Quo Politikası

Quisling

Ramazan Savaşı (Yom Kippur Savaşı)

Rapollo Antlaşması

Res Communis

Revizyonizm

Roma Antlaşmaları

Rönesans (Yeniden Doğuş)

Ruhr Sorunu

Rus Devrimi (Bolşevik Devrimi)

Rus - Japon Savaşı

Saar Plebisiti

Sahipsiz Ülke

Saint Germain Barış Antlaşması

Saint Jean De Maurienne Antlaşması

Salam Politikası

Saldırı, (Atak)

Samimi Anlaşma

San Fransisco Konferansı

San Remo Konferansı

Sanayi Devrimi, Sanayileşme, Endüstri Devrimi, Endüstrileşme

Savaş

Savaş Durumu

Savaş Nedeni

Savunma Ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması (Seia)

Schengen Antlaşması

Schuman Planı

Seferberlik

Self Determinasyon

Serbest Bölge

Sessiz Diplomasi

Sevr Barış Antlaşması (Sevres)

Sığınma

Sınır

Sınırlı Savaş

Silahlanma

Silahların Denetimi (1)

Silahların Denetimi (2)

Silahsızlanma

Simülasyon

Sistem Analizi

Sivil Savunma

Siyasal Rejim

Siyasal Sistem

Siyasi Tarih

Siyonizm Hareketi

Soğuk Savaş

Soruşturma

Sosyalist Enternasyonal

Soykırım, Jenosid

Soykırım Sözleşmesi

Sömürgecilik

Sömürgecilik (Kolonicilik)

Sömürgecilik (Yeni Sömürgecilik)

Sputnik Olayı

Sri Lanka Konferansı

Stalin (Joseb Vissarionoviç Cugaşvili)

Statüko Politikası

Stoica Planı

Strateji

Stratejik Nükleer Silahlar

Stratejik Savunma Girişimi (Yıldız Savaşları)

Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması (START)

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT)

Stresa Antlaşmaları

Sürgünde Hükümet

Süveyş Bunalımı

Sykes - Picot Antlaşması

Şovenizm

Taktik Silahlar

Tamamlanmamış Nükleer Yayılma Sistemleri

Tampon Devlet

Tarafsızlık

Tarafsızlık (Daimi)

Tarafsızlık Kanunu

Taşkent Bildirisi

Tayvan Sorunu

Terörizm

Tırmanma

Tibet Sorunu

Tonkin Körfezi Olayı

Topyekun Savaş

Treshold Antlaşmaları (Eşik Antlaşmaları)

Truman Doktrini

Türk - Alman İttifakı

Türk - Sovyet Dostluk Ve Saldırmazlık Paktı

Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı

U - 2 Uçağı Olayı

Ulus

Ulusal Çıkar

Ulusal Devlet, Ulus Devlet

Ulusal Güç

Ulusal Hava Sahası

Ulusal Karakter

Ulusal Kurtuluş Hareketleri

Ulusal Moral

Uluslararası Boğazlar

Uluslararası Denizyatağı

Uluslararası Hava Sahası

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Kanallar

Uluslararası Nehirler

Uluslararası Politika

Uluslarüstücülük

Utrecht Barışı

Uzlaştırma

Üçlü İtilaf

Üçlü İttifak

Üçüncü Dünya Ülkeleri

Üçüncü Reich

Ülke Kazanma

Ültimatom

Üyelik (Ortak Üyelik)

Vandenberg Kararı

Varşova Antlaşması

Versay Barış Antlaşması

Vesayet Rejimi

Vichy Hükümeti

Vietnam Savaşı

Viyana Kongresi

Vladivostok Antlaşması

Washington Deniz Kuvvetleri Sınırlandırma Antlaşması

Washington Konferansı

Watergate Skandalı

Weimar Anayasası

Westphalia Barışı

Wilson İlkeleri (Ondört Nokta Programı)

Yabancı

Yabancı Düşmanlığı

Yakın Çevre

Yalnızcılık

Yarım Savaş Doktrini

Yaşam Alanı

Yatıştırma Politikası

Yedi Yıl Savaşları

Yeni Delhi Konferansı

Yeni Dünya Düzeni

Yeraltı Nükleer Denemelerini Sınırlandıran Antlaşma

Yıldırım Savaşı (Blitzkrieg)

Yıldız Savaşları

Young Planı

Yumuşama

Yüksek Yoğunlukta Çatışma

Yüzdeler Antlaşması

Yüzyıl Savaşları

Zirve Diplomasisi

Zürih Antlaşması

2. Wilhelm

14. Louis

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN
<<<

"
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: Allah razi olsun cok tesekkur ederiz emeginize saglik 
->Yazan: ilknur.
->Yazan : Büşra
->Yorumu: Emeğinize sağlık aradığım herşeyi buldum. Bugün sınavım vardı aynılar çıktı.Çok teşekkürler

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: