Eğitim Öğretim Belgeler > Soru Bankası Test Soruları

TÜRKÇE DERSİ TEST ÇÖZ TEST SORULARI SORU BANKASI

"Türkçe Dersi"ni Daha İyi Kavrayıp Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz
Sizler İçin Seçip Derlediğimiz Sorulardan Oluşan Test Soruları, Soru Bankaları...
Yararlı Olması Dileğiyle... Kolay Gelsin... İyi Çalışmalar Dileriz
Uyarı : Bazı başlıklar aynı fakat içerik olarak farklılık göstermektedir. Bunun için bu başlıklara(1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun başlık hangisiyse ondan yararlanabilirsiniz.
Abartma Cümleleri Söz Sanatları Test Soruları

Adlar Ad Tamlamaları Test Çöz Test Soruları

Amaç Sonuç Neden Sonuç Sebep Sonuç Test Soruları

Ana Duygu Test Soruları

Ana Düşünce Yan Düşünce Yardımcı Düşünce Test Soruları

Anlam Kayması Zaman Kayması Test Soruları

Anlamına Göre Cümleler (Olumlu Olumsuz Soru Ünlem) Test

Anlamlı Ve Kurallı Cümle Oluşturma Soruları Test

Anlatıcı Türleri Anlatıcı Çeşitleri Test Soruları

Anlatım Biçimleri Anlatım Teknikleri Test Soruları

Anlatım Biçimleri Anlatım Teknikleri Düşünceyi Geliştirme Yolları Test Soruları

Anlatım Bozukluğu Olan Cümleler Doğrusu Ne Örnek Cümleler Çözümleri

Anlatım Bozuklukları Test Çöz Test Soruları

Anlatım Teknikleri Anlatım Biçimleri Test Soruları

Anlatım Teknikleri Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları Test Soruları

Atasözleri Deyimler Özdeyişler Test Çöz Test Soruları

Bağlaç Test Edat Test Ünlem Test Çöz Test Soruları

Benzetme Cümleleri Söz Sanatları Test Soruları

Büyük Harflerin Kullanımı Test Soruları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Doğrusu Ne Örnek Cümleler Çözümleri

Cümle Oluşturma Kurallı Ve Anlamlı Cümle Oluşturma Soruları Test

Cümle Türleri Cümle Çeşitleri Test Çöz Test Soruları

Cümle Vurgusu Test Cümlede Vurgu Test Çöz Test Soruları

Cümlede Anlam Test Çöz Test Soruları

Cümlede Yapı Test Cümlenin Yapısı Test Çöz Test Soruları

Cümlenin Öğeleri Test Çöz Test Soruları

Cümlenin Öğelerine Göre Cümle Çeşitleri Test Soruları

Cümleye Hakim Olan Duygular Test Soruları

Çatısına Göre Fiiller Cümleler Test Soruları 8. Sınıf

Çatısına Göre Fiiller Cümleler Test Soruları Lise

Çatısına Göre Fiiller Cümleler Örnekler 8. Sınıf Etkinlikler

Çekim Ekleri Test Yapım Ekleri Test Soruları

De Da Yazımı Test Çöz Test Soruları

Deyimler Atasözleri Özdeyişler Test Çöz Test Soruları

Devrik Kurallı Eksiltili Cümle Test Yüklemin Yerine Göre Cümleler Test Soruları

Doğrusu Ne Anlatım Bozukluğu Olan Cümleler Örnek Cümleler Çözümleri

Doğrusu Ne Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Örnek Cümleler Çözümleri

Doğrusu Ne Yazım Yanlışı Olan Cümle Örnekleri Çözümleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları Test Soruları

Düşünceyi Geliştirme Yolları Anlatım Biçimleri Anlatım Teknikleri Test Soruları

Edat Test Bağlaç Test Ünlem Test Çöz Test Soruları

Edebi Sanatlar Test Çöz Test Soruları

Edebi Türler Metin Türleri Yazı Türleri Test Soruları

Ek Fiil Test Çöz Ek Fiil Test Soruları

Ekler Test Yapım Çekim Ekleri Test Soruları

Eksiltili Kurallı Devrik Cümle Test Yüklemin Yerine Göre Cümleler Test Soruları

Eş Anlam Test Zıt Anlam Test Çöz Test Soruları

Eş Sesli Test Sesteş Test Çöz Test Soruları

Eylemler Test Çöz Test Soruları

Eylemde Çatı Fiilde Çatı Test Soruları 8. Sınf

Eylemde Çatı Fiilde Çatı Test Soruları Lise

Eylemde Çatı Örnekler 8. Sınıf Etkinlikler

Eylemde Zaman Yapı Kip Test Soruları

Eylemsi Test Fiilimsi Test Soruları

Fiil Cümlesi İsim Cümlesi Yükleminin Çeşidine Cümleler Test Soruları

Fiiller Test Çöz Test Soruları

Fiilde Çatı Eylemde Çatı Test Soruları 8. Sınıf

Fiilde Çatı Eylemde Çatı Test Soruları Lise

Fiilde Çatı Örnekler 8. Sınıf Etkinlikler

Fiilimsi Test Eylemsi Test Soruları

Fiilde Zaman Yapı Kip Test Soruları

Genelden Özele Test Özelden Genele Anlatım Test

Gerçek Mecaz Terim Yan Anlam Test Çöz Test Soruları

İkilemeler Test Çöz Test Soruları

İmla Kuralları Test Yazım Kuralları Test Soruları

İsim Cümlesi Yükleminin Çeşidine Göre Cümleler Fiil Cümlesi Test Soruları

İsimler İsim Tamlamaları Test Çöz Test Soruları

Kaçıncı Kişi Ağzından Anlatım Test Soruları

Kafiye Çeşitleri Şiir Türleri Test Soruları

Kelime Öbekleri Sözcük Öbekleri Test Çöz Test Soruları

Kelimede Anlam Sözcükte Anlam Test Soruları

Kelimede Yapı Test Çöz Test Soruları

Kelimeleri Alfabetik Sıraya Koyma Test Soruları

Kelimenin Yapısı Ekler Test Soruları

Kurallı Devrik Eksiltili Cümle Test Yüklemin Yerine Göre Cümleler Test Soruları

Ki Yazımı Test Test Soruları

Kipler Test Fiilde Zaman Yapı Kip Test Soruları

Kişileştirme Cümleleri Söz Sanatları Test Soruları

Konuşturma Cümleleri Söz Sanatları Test Soruları

Koşul Sonuç Cümleleri Şart Cümlesi Test Çöz Test Soruları

Kurallı Ve Anlamlı Cümle Oluşturma Soruları Test

Mecaz Gerçek Terim Yan Anlam Test Çöz Test Soruları

Metin Türleri Edebi Türler Yazı Türleri Test Soruları

Metinde Hangi Duyumuzla İlgili Ayrıntılara Yer Verilmemiştir Test Soruları

Neden Sonuç Amaç Sonuç Sebep Sonuç Test Soruları

Nesnel Öznel Test Çöz Test Soruları

Noktalama İşaretleri Test Soruları

Noktalama İşaretleri Boşluk Doldurma Cümleleri

Olumlu Olumsuz Cümleler Test Anlamına Göre Cümleler Test

Ortak Öge Test Cümlenin Ortak Öğesi Test

Öznel Nesnel Test Çöz Test Soruları

Paragraf Testi Paragrafta Anlam Test Soruları

Paragrafı İkiye Bölme Test Soruları

Paragrafın Yapısı Test Paragrafta Yapı Test Çöz Test Soruları

Paragrafta Ana Düşünce Yan Düşünce Yardımcı Düşünce Test Soruları

Paragrafta Anlam Test Çöz Test Soruları

Paragrafta Duyulardan Yararlanma Test Soruları

Paragrafta Konu Ana Düşünce Başlık Test Soruları

Sebep Sonuç Amaç Sonuç Neden Sonuç Test Soruları

Ses Bilgisi Ses Olayları Test Soruları

Sesteş Test Eş Sesli Test Çöz Test Soruları

Sıfat Sıfatlar Sıfat Tamlamaları Test Soruları

Somut Soyut Test Çöz Test Soruları

Soru Cümleleri Test Anlamına Göre Cümleler Test

Soyut Somut Test Çöz Test Soruları

Söz Sanatları Test Çöz Test Soruları

Sözcük Öbekleri Kelime Öbekleri Test Çöz Test Soruları

Sözcükleri Alfabetik Sıraya Göre Yerleştirme Test Soruları

Sözcükte Anlam Kelimede Anlam Test Soruları

Sözcükte Yapı Test Çöz Test Soruları

Sözcüğün Yapısı Ekler Test Soruları

Şart Cümlesi Koşul Sonuç Cümleleri Test Çöz Test Soruları

Şiir Türleri Kafiye Çeşitleri Test Soruları

Şiirde Ana Duygu Test Soruları

Terim Gerçek Mecaz Yan Anlam Test Çöz Test Soruları

Tümce Türleri Cümle Çeşitleri Test Çöz Test Soruları

Ünlem Cümleleri Test Anlamına Göre Cümleler Test

Ünlem Test Bağlaç Test Edat Test Çöz Test Soruları

Yan Gerçek Mecaz Terim Anlam Test Çöz Test Soruları

Yan Cümlecik Yan Cümle Test Temel Cümle Test Soruları

Yapılarına Göre Cümleler Test Soruları

Yapım Ekleri Test Çekim Ekleri Test Soruları

Yazı Türleri Metin Türleri Edebi Türler Test Soruları

Yazım Kuralları Test İmla Kuralları Test Soruları

Yazım Yanlışı Olan Cümle Örnekleri Çözümleri Doğrusu Ne

Yüklemin Türüne Göre İsim Cümlesi Cümleler Fiil Cümlesi Test Soruları

Yüklemin Yerine Göre Cümleler Kurallı Devrik Eksiltili Test Soruları

Zaman Kayması Anlam Kayması Test Soruları

Zamirler Test Çöz Test Soruları

Zarflar Test Çöz Test Soruları

Zıt Anlam Test Eş Anlam Test Çöz Test Soruları


DENEME SINAVLARI, GENEL TEKRAR SORULARI, YAZILIDA KULLANILABİLECEK SORULAR

Türkçe Dersi 5. Sınıf Konularını İçeren Deneme Sınavları
Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (1)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (2)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (3)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (4)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (5)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (6)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (7)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (8)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (9)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (10)

Türkçe Dersi 5. Sınıf Deneme Sınavı (11)


Türkçe Dersi 6. Sınıf Konularını İçeren Deneme Sınavları
Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (1)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (2)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (3)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (4)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (5)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (6)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (7)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (8)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (9)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (10)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (11)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (12)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (13)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (14)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (15)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (16)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (17)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (18)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (19)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (20)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (21)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (22)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (23)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (24)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (25)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (26)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (27)

Türkçe Dersi 6. Sınıf Deneme Sınavı (28)


Türkçe Dersi 7. Sınıf Konularını İçeren Deneme Sınavları
Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (1)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (2)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (3)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (4)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (5)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (6)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (7)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (8)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (9)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (10)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (11)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (12)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (13)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (14)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (15)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (16)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (17)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (18)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (19)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (20)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (21)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (22)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (23)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (24)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (25)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (26)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (27)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (28)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (29)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (30)

Türkçe Dersi 7. Sınıf Deneme Sınavı (31)


Türkçe Dersi 8. Sınıf Konularını İçeren Deneme Sınavları

HATIRLATMA:
Türkçe Dersi 8. Sınıf Konuları Tüm Türkçe Konularını Kapsadığı İçin Aşağıdaki "Türkçe Dersi Deneme Sınavları" Bölümüne Bakınız...

Türkçe Dersi Deneme Sınavları, Tarama Testleri, Test Soruları


Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (47)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (46)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (45)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (44)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (43)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (42)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (41)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (40)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (39)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (38)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (37)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (36)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (35)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (34)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (33)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (32)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (31)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (30)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (29)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (28)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (27)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (26)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (25)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (24)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (23)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (22)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (21)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (20)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (19)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (18)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (17)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (16)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (15)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (14)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (13)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (12)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (11)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (10)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (9)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (8)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (7)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (6)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (5)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (4)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (3)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (2)

Türkçe Dersi Deneme Sınavı (Tarama Testi) (1)

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

"SORU BANKASI TEST SORULARI" SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"
TÜRKÇE DERSİ İLE KONU ANLATIMLAR" SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
TÜRKÇE DERSİ YAZILI SORULARI" SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

.....
..

74. **Yorum**
->Yorumu: Elinize sağlık çok güzel ve çok başarılı.
->Yazan: Xojaylene(K.A)

73. **Yorum**
->Yorumu: hazırlayandan Allah razı olsun çok işime yaradı
->Yazan: yaren

72. **Yorum**
->Yorumu: cok guzel olmuş elinize sağlık
->Yazan: murat...

71. **Yorum**
->Yorumu: Olum çok güzel bi site la . HER DERSIMI burdan yapiom
->Yazan: Aga....

70. **Yorum**
->Yorumu: bence güzel bana çok yardımcı oldu sınavdan 100 aldım. 
->Yazan: kara bela

69. **Yorum**
->Yorumu: ben sınavdan 100 aldım 
->Yazan: kara bela..

68. **Yorum**
->Yorumu: wayy baya emek verilmiþ.. 
->Yazan: Beyzanur yzc

67. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK BAŞARILI VE TAMAMEN EĞİTİCİ BİR TAVIRLA YANAŞMIŞSINIZ DURUMA MADDİ OLARAK DÜŞÜNMEYEN VE GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNEN İNSANLARI GÖRMEK ÇOK SEVİNDİRİ GERÇEKTEN EMEĞİN ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEYE HİZMET EDİYOR TEŞEKKÜR EDERİM. 
->Yazan: ERCAN

66. **Yorum**
->Yorumu: ben ce çok eylenceli ve yararlı seyler
->Yazan: kübra

65. **Yorum**
->Yorumu: men cok teþekür ediem muni hazirlayana sagolun varolun
->Yazan: berrytel....

64. **Yorum**
->Yorumu: Hepiniz türkçe testi çözüyorsunuz ama hiçbiriniz yazým kurallarýna dikkat etmiyorsunuz bir de diyorsunuz kuranlardan razý olsun canikolarým
->Yazan: Hatice Deniz

63. **Yorum**
->Yorumu: Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
->Yazan: OKYAY DAĞLAR

62. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuþ ben çok beðendim tavsiye ederim
->Yazan: tetikçi

61. **Yorum**
->Yorumu: tebrikler olmuş ben sınavda 100 aldım aferim
->Yazan: buğse

60. **Yorum**
->Yorumu: yarın sınavım var işalah iyi alirim aminnnnnnnnnnn cok çalistımmmm
->Yazan: merve ...

59. **Yorum**
->Yorumu: Harika testler yapıyorsunuz. Emeğinize,elinize sağlık :)
->Yazan: KULLANICI

58. **Yorum**
->Yorumu: bencede çok güzel bir site inşallah sınavımdan 5 alırım çünkü hep bu siteden çalıştım.
->Yazan: pelin

57. **Yorum**
->Yorumu: teþekkür ederiz böylebir yararlý site kurduðunuz için <3 
->Yazan: Hüseyin Ocak.

56. **Yorum**
->Yorumu: helal olsun elllerinize sağlık emeğe saygı yani : ) tşker :)
->Yazan: okiş.

55. **Yorum**
->Yorumu: farklý konular var içerisinde.tavsiye ederim
->Yazan: ahu.

54. **Yorum**
->Yorumu: VALLA BİZ BU KONULARIN HEPSİNİ TEOGA KADAR BİTİRİRSEK TÜRKÇEYİ FULLERİZ 
->Yazan: EYYÜPCAN..

53. **Yorum**
->Yorumu: :D harika bir site girin,görün,çözün,önerin,sevindirin,teþekkür edinin :D
->Yazan: seda.

52. **Yorum**
->Yorumu: Ay ne güzel bi sitee buu
->Yazan: özge.

51. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel sizde çözün
->Yazan: nehir..

50. **Yorum**
->Yorumu: bu site çok güzel
->Yazan: özge berket.

49. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site emeði gecen herkese teþekkürler. 
->Yazan: derya

48. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site öðrenciler için çok yararlý. 
->Yazan: yenilmez.

47. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site bu siteyi çok beğendim 
->Yazan: Ali.

46. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK TŞK YHA ÇOK İŞİME YARADI NEDEMİŞLER :d ÇALIŞIRSAN BAŞRIRSIN BİLGİYELPAZEİNE ÇOK TEŞEKÜRLERİMİ İLETİYORUM
->Yazan: Muhammet Osman Karameşe..

45. **Yorum**
->Yorumu: HAZIRLAYANLARIN ELLERİNE SAĞLIK 
->Yazan: YAVUZ SELİM.

44. **Yorum**
->Yorumu: bencede çok güzel sitenize hayran kaldım diyebilirim
->Yazan: melisa.

43. **Yorum**
->Yorumu: Emege saygı duymak gerekir 10 numara bi site burası
->Yazan: Çankırılı NAZIM ..

41. **Yorum**
->Yorumu: bunu yazanlarin elerine salik.cok guzel olmus ben bunu simdi gordum
->Yazan: filis .

40. **Yorum**
->Yorumu: ( : çok iyi bir site kesinlikle girin ve bir testte siz çözün. : )
->Yazan: eren balık.

39. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site öğrenciler için çok yararlı
->Yazan: alev aksu.
->Yazan : CUMALİ
->Yorumu: ÇOK GÜZEL OYUNLARI VAR TEST SORULARI ÇOK GÜZEL.
->Yazan : mahsum denizciler
->Yorumu: özelikle denemeler çoooooooook güzel tesekürler.
->Yazan : ece
->Yorumu: çoqq gzlllll olmsss yha mükemmel.
->Yazan : testim bilqi yelpazem
->Yorumu: çok qüzel bir site tesekkürler :).
->Yazan : irem
->Yorumu: bence kim yaptiysa çok güzel.
->Yazan : ERHAN SAHIN
->Yorumu: Çok Güzel Olmus Massallah...Elinize saglik..
->Yazan : asmin
->Yorumu: Bence güzel olmus emegi geçen herkese tskrler:)) böylesi siteler gerçekten ögrencilere çok yararli oluyor....
->Yazan : ...
->Yorumu: çok güzel bir site ögrenciler için çok yararli. SITE.
->Yazan : harun
->Yorumu: çok güzel bir site arkadaslara söylerim.
->Yazan : türkçe dersi
->Yorumu: bu sayfa harika tesekkür ederim.
->Yazan : Eren
->Yorumu: Emegi gecen herkese teskkür ediyorum bir cok ödevLerimi buradan yapiyorum maLum Lise3 paso test ödevi veriyorLar :))).
->Yazan :
->Yorumu: çok isme yaradi yhaa kim hazrladysa süpermis...
->Yazan : okan tunali
->Yorumu: mühtesem bir site hazirlayanlara tsk ediyorum.
->Yazan : hande
->Yorumu: ya ciden ders çalismam için çooooookkk güzel ve faydali galiba bu sene 440 falan alirim diyer derslerde süprrrrrrrrrrr Allah herkese yardimci olsun bu arada gülbahar nerde oturuyon solhandami.
->Yazan : nesil
->Yorumu: haika sir site yaaaaa hazirlayanlara çok tesekkür ederim.....
->Yazan : salih
->Yorumu: çok tesekkür ederim çok güzel sorular var...
->Yazan : EBRU
->Yorumu: ARKADASLAR BEN BU SITE SAYESINDE ÇOK SEY ÖGRENDIM..
>Yazan: Gizem
>Yorum: Arkadaslar ben bu site sayesinde ögrencilerime bir sürü ders ögrettim.Bazen test kitapçigini unutanlara bu siteyi gösterdim ve.bu siteyi çok sevdiler onlar bu site sayesinde çok çaliskan ve derslere sıkı sıkı tutunan çocuklar oldular.Onlari çok seviyorum ve bu siteyi yapanlara çok tesekkür ediyorum :) .
>Yazan: meryem
>Yorum: çok degisik ve ilginç bir site .
>Yazan: derya
>Yorum: ayyyyyy super bu site butun konulari ogrendim super .
>Yazan: ReyhanBelemir
>Yorum: Çok güzel bi site herkese tavsiye ederim... Allah çalisanin hakkiyla kazananin emegini bosa çikartmasinn.. Çalisincaa Hersey oluR:) .
>Yazan: nurdagül çaymaz
>Yorum: hacim bu siteyi herkese tavsiye ederim valla süper .
>Yazan: yudum besir
>Yorum: çok düzel bi site çok kaliteli sorular var.
>Yazan: eylem
>Yorum: yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bunu kim yaptiysa süper olmusssssssssssssssssssssssssssss ellerinize saglik.
>Yazan: merve
>Yorum: sper site çünkü çocuklarin çalismasinda yardimci oluyor o yüzden bu site sper site bu siteyi herkeze tavsiye ederim.
>Yazan: ebru çolak
>Yorum: Allah razi olsun mümin kardaslar Allah güldüre sizi isalah.
>Yazan: Edb ögretmeni
>Yorum: Cok Güzel Sorular var... Yapanlara cok tesekkür ediyorum.. Bu sorulari yazili kagidinda görünce ögrencilerim napacak acaba?.. :).
>Yazan: Çaliskan ögrenci
>Yorum: Çok tesekkür ederim. Sayenizde ödevimi çok kisa zamanda hallettim. Ve çok faydali buldum. Sinif arkadaslarimla en kisa sürede paylasacagim.
>Yazan: tahsin
>Yorum: çok güzel bir site ögrenciler için çok tesekkürler çok güzel bir site.
>Yazan: yasemin
>Yorum: harika bir site hazirlayanlarin eline saglik.
>Yazan: iSmL
>Yorum: Cok harika bir site hersey icin cok tesekkurler.
>Yazan: Fatma
>Yorum: ÇOK TESEKÜR YAPANA ELLERİNE SAĞLIK ***ALLAH*** RAZI OLLLLSSSSSUUUUUUUUUUUUNNNNN.
>Yazan: dilek
>Yorum: teşekkürler çok güzel bir site.
>Yazan: Gülbahar
>Yorum: çok güzel bir site ALLAH kuranlardan razı olsun ............
>Yazan: Ahmet
>Yorum: çok güzel bir site bu siteyi kuranlara teşekkür ediyorum.
>Yazan: ebru
>Yorum: bu site bnm derslerime sene başında da yardımcı olmayı başardı hazırlayanlar içi teşekkür ediyorum :).
>Yazan: AHMET HAMDI SARAÇOGLU
>Yorum: HAZIRLAYANLARIN ELLERİNE SAĞLIK. ÇOK GÜZEL VE ÇEŞİTLİ. ÜSTELİK BEN YENİ FARK ETTİM.
>Yazan: Yakup çolak
>Yorum: çok güzel bir site öğrenciler için çok yararlı

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: