Eğitim Öğretim Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler

TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIMLAR (ALFABETİK)

"Türkçe Dersi"ni Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz...
Çeşitli Hocalarımızın Titiz Çalışmalarından Oluşan Anlatımlar...
...İyi Çalışmalar Dileriz...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar
ALFABETİK sıraya göre dizilmiştir.
İsterseniz
KONU KONU görebilirsizin.
>>>TIKLAYIN<<<
Uyarı: Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara (1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz
Abartma Sanatı Mübalağa Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Abartma Cümleleri, Örnekler, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Açıklama Bildiren Cümleler, Açıklama Cümleleri Özellikleri (Cümlede Anlam)

Açıklama, Açıklayıcı Anlatım, Özellikleri (1) (Paragrafta Anlam)

Açıklama, Açıklayıcı Anlatım, Özellikleri (2) (Paragrafta Anlam)

Açıklama Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri, Türleri)

Ad Aktarması, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Ad Aktarması, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Ad Çekim Ekleri, İsimi Çekim Ekleri, Özellikleri (1) (Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi)

Ad Çekim Ekleri, İsimi Çekim Ekleri, Özellikleri (2) (Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi)

Addan Ad Yapan Ekler, Özellikleri (Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi)

Addan Eylem Yapan Ekler, Özellikleri (Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi)

Addan Sıfat Yapan Ekler, Özellikleri (Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi)

Addan Zarf Yapan Ekler, Özellikleri (Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi)

Adlaşmış Sıfatlar, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Adlaşmış Sıfatlar, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Akıcılık, Akıcı Paragraf, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Ama, Fakat, Ancak, Lakin Bağlaçları, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlamlar (Kelime Türleri)

Amaç - Sonuç Cümleleri, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Ana Duygu, Tema, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Ana Düşünce, Özellikleri (1) (Paragrafta Anlam)

Ana Düşünce, Özellikleri (2) (Paragrafta Anlam)

Ancak Edatı, Yalnız Edatı, Özellikleri, Kullanımı (1) (Edatlar)

Ancak Edatı, Yalnız Edatı, Özellikleri, Kullanımı (2) (Edatlar)

Anı Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Anlam Akışını, Anlatımın Akışını Bozan Cümleleri (Paragrafta Anlam)

Anlam Daralması, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Anlam Genişlemesi, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Anlam Kayması, Zaman Kayması, Özellikleri (Fiilde) (1) (Kelime Türleri)

Anlam Kayması, Zaman Kayması, Özellikleri (Fiilde) (2) (Kelime Türleri)

Anlam Kayması, Başka Anlama Geçiş, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Anlamca Çelişen Sözcüklerden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller, Eylemler, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller, Eylemler, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Anlamca Olumlu Yapıca Olumsuz Cümle, Örnekleri, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Anlamca Olumsuz Yapıca Olumlu Cümle, Örnekleri, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Anlamına Göre Cümleler, Anlamına Göre Cümle Çeşitleri (8. Sınıf)

Anlamına Göre Fiiller (İş, Oluş, Durum Fiilleri)

Anlatıcı Bakış Açısı Nedir Örnekleri Çeşitleri

Anlatıcı Türleri Konu Anlatım Örnekleri

Anlatım Biçimleri Genel Bilgi (Paragrafta Anlam)

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımlar

Ara Söz, Ara Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Ara Söz, Ara Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Ara Söz, Ara Cümle, Özellikleri (1) (Cümlenin Ögeleri)

Ara Söz, Ara Cümle, Özellikleri (2) (Cümlenin Ögeleri)

Argo Kelimeler, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Asıl Sayı Sıfatları, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Aşamalı Durum Bildiren Cümleler, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Atasözü, Atasözleri, Atasözlerinin Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Atasözü, Atasözleri, Atasözlerinin Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Atasözü, Atasözleri, Atasözlerinin Özellikleri (3) (Kelimede Anlam)

Atasözü, Atasözleri, Atasözlerinin Özellikleri (4) (Kelimede Anlam)

Ayraç İşareti, Parantez, Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1) (Noktalama İşaretleri)

Ayraç İşareti, Parantez, Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2) (Noktalama İşaretleri)

Azlık Çokluk Zarfları, Miktar Zarfları, Ölçü Zarfları, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Azlık Çokluk Zarfları, Miktar Zarfları, Ölçü Zarfları, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Bağımlı Sıralı Cümle, Özellikleri (1) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağımlı Sıralı Cümle, Özellikleri (2) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağımlı Sıralı Cümle, Özellikleri (3) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağımsız Sıralı Cümle, Özellikleri (1) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağımsız Sıralı Cümle, Özellikleri (2) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağımsız Sıralı Cümle, Özellikleri (3) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağlaçlar Genel Bilgi (1) (Kelime Türleri) (Sözcük Çeşitleri)

Bağlaçlar Genel Bilgi (2) (Kelime Türleri) (Sözcük Çeşitleri)

Bağlı Cümle, Özellikleri (1) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Bağlı Cümle, Özellikleri (2) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Bağlaçlar, Özellikleri (Kelime Türleri)

Basit Cümle, Özellikleri (1) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Cümle, Özellikleri (2) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Cümle, Özellikleri (3) (Yapısına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Fiiller, Yalın Eylemler, Özellikleri (Kelime Türleri)

Basit İsimler, Basit Adlar, Özellikleri (Kelime Türleri)

Basit Kelimeler, Özellikleri (1) (Yapısına Göre Kelimeler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Kelimeler, Özellikleri (2) (Yapısına Göre Kelimeler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Sıfatlar, Özellikleri (Yapısına Göre Kelimeler) (Kelime Türleri)

Basit Zamirler, Özellikleri (Yapısına Göre Kelimeler) (Cümle Çeşitleri)

Basit Zarflar, Özellikleri (Yapısına Göre Kelimeler) (Cümle Çeşitleri)

Beğenme Bildiren, Takdir Etme Anlamı Taşıyan Cümleler (Cümlede Anlam)

Belgisiz Sıfatlar, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Belgisiz Sıfatlar, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Belgisiz Zamirler, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Belgisiz Zamirler, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Belirtili İsim Tamlaması, Özellikleri (Kelime Türleri)

Belirtisiz İsim Tamlaması, Özellikleri (Kelime Türleri)

Belirtme Hali, Yükleme Hali, Özellikleri (-i durumu) (Kelime Türleri)

Belirtme Sıfatları Genel Bilgi (Kelime Türleri)

Benzeşme, Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Uyumu, Sertleşme, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi)

Benzeşme, Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Uyumu, Sertleşme, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi)

Benzetme Sanatı Teşbih Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Benzetme, Özellikleri, Örnekleri (Paragrafta Cümlede Anlam)

Beri Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Betimleme, Betimleyici Anlatım, Özellikleri, Çeşitleri

Betimleyici Paragraf, Betimleme Paragrafı, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Bile Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Kelime Türleri)

Birleşik Fiiller, Birleşik Eylemler Genel Bilgi (Kelime Türleri)

Birleşik Zarflar, Özellikleri (Kelime Türleri)

Birleşik Bağlaçlar, Özellikleri (Kelime Türleri)

Birleşik Cümleler Genel Bilgi (1) (Yapılarına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Birleşik Cümleler Genel Bilgi (2) (Yapılarına Göre Cümleler) (Cümle Çeşitleri)

Birleşik İsimler, Birleşik Adlar, Özellikleri (Yapısına Göre İsimler) (Cümle Çeşitleri)

Birleşik Kelimeler, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Yapısına Göre Kelimeler)

Birleşik Kelimeler, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Yapısına Göre Kelimeler)

Birleşik Sıfatlar Genel Bilgi (Yapısına Göre Kelimeler) (Kelime Türleri)

Birleşik Sözcüklerin Yazımı Yazım Kuralları (Ayrı Bitişik Yazım)

Birleşik Zamanlı Fiiller Genel Bilgi (1) (Fiilde Zaman) (Kelime Türleri)

Birleşik Zamanlı Fiiller Genel Bilgi (2) (Fiilde Zaman) (Kelime Türleri)

Birleşik Zamanlı Fiillerin Cümleye Kattığı Anlamlar Nelerdir

Birleşik Zamirler, Özellikleri (Yapısına Göre Zamirler)

Biyografi Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Bulunma Hali, İsmin Bulunma Hali, Özellikleri (-de durumu) (Hal Ekleri)

Büyük Harflerin Yazımı, Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler (Yazım Kuralları)

Büyük Ünlü Uyumu, Büyük Sesli Uyumu, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi, Ses Olayları)

Büyük Ünlü Uyumu, Büyük Sesli Uyumu, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi, Ses Olayları)

Cins İsimler, Tür Adları, Özellikleri (1) (İsim Çeşitleri) (Kelime Türleri)

Cins İsimler, Tür Adları, Özellikleri (2) (İsim Çeşitleri) (Kelime Türleri)

Cümle Çeşitleri 8. Sınıf Cümle Türleri Örnekleri

Cümle Çeşitleri Lise Cümle Türleri Örnekleri

Cümle Nedir, Cümlenin Tanımı (Cümle Çeşitleri)

Cümle Nedir, Cümlenin Tanımı (Cümlenin Ögeleri)

Cümle Dışı Unsur, Özellikleri (Cümlenin Ögeleri)

Cümle Nedir, Cümlenin Tanımı (Cümlede Anlam)

Cümle Vurgusu, Vurgulanan Öge, Özellikleri (Cümlenin Ögeleri)

Cümlede Anlam Konu Anlatımlar

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı Nedir Kesin Yargı Örnekleri Özellikleri

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımlar

Cümlenin Öğeleri Uyarılar (Cümlenin Ögeleri)

Çatısına Göre Cümleler, Fiilde Çatı 8. Sınıf Müfredatı

Çatısına Göre Cümleler, Fiilde Çatı Lise Müfredatı

Çekim Eki Nedir, Çekim Ekleri Genel Bilgi (1) (Yapı Bilgisi, Kelimenin Yapısı)

Çekim Eki Nedir, Çekim Ekleri Genel Bilgi (2) (Yapı Bilgisi, Kelimenin Yapısı)

Çekim Eki Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Ek Yanlışlığı)

Çekimli Fiiller, Kipler Çeşitleri, Şahıs Ekleri, Haber Kipleri, Dilek Kipleri (Fiiller)

Çıkma Hali, Uzaklaşma, Ayrılma Hali, Özellikleri (İsmin Halleri, Hal Ekleri)

Çoğul Eki, İsmin Çoğul Eki, Özellikleri (-lar, -ler) (Çekim Ekleri) (Kelime Türleri)

Çoğul İsimler, Çoğul Adlar, Özellikleri (Kelime Türleri)

Çözümleme Paragrafı, Tahlil Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Türleri)

Çünkü Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Bağlaçlar)

Daralma, Ünlü Daralması, Özellikleri (1) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Daralma, Ünlü Daralması, Özellikleri (2) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

De Da Yazımı Ayrı Mı Bitişik Mi De Da Nasıl Yazılır Kolay Yolu Püf Noktası

De Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Kelime Türleri, Çeşitleri)

"De, Da" Bağlaçlarının Yazımı (1) (Yazım Kuralları)

"De, Da" Bağlaçlarının Yazımı (2) (Yazım Kuralları)

"De, Da" Eklerinin Yazımı (1) (Yazım Kuralları)

"De, Da" Eklerinin Yazımı (2) (Yazım Kuralları)

Değerlendirme Cümleleri, Yorum Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Değerlendirme Cümleleri, Yorum Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Değerlendirme Cümleleri, Yorum Cümleleri, Özellikleri (3) (Cümlede Anlam)

Değil Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Denden İşareti, Özellikleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

Deneme Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Derecelendirme Sıfatları, Karşılaştırma Sıfatları, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Derecelendirme Sıfatları, Karşılaştırma Sıfatları, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Destan Türü Özellikleri Destan Nedir Destanın Tanımı Destan Örnekleri Örneği

Devrik Cümle, Kuralsız Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Devrik Cümle, Kuralsız Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Devrik Cümle, Kuralsız Cümle, Özellikleri (3) (Cümle Çeşitleri)

Deyim Aktarması, Özellikleri, Yapılışları (Kelimede Anlam)

Deyim, Deyimler, Deyim Anlam, Deyimlerin Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Deyim, Deyimler, Deyim Anlam, Deyimlerin Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Deyim, Deyimler, Deyim Anlam, Deyimlerin Özellikleri (3) (Kelimede Anlam)

Deyim Ve Atasözü Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Deyimlerin Yazımı, Yazılışı Yazım Kuralları

Dilek – Şart Kipi, Özellikleri (1) (Çekim Ekleri)

Dilek – Şart Kipi, Özellikleri (2) (Çekim Ekleri)

Dilek Cümlesi, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Dilek, İstek Cümlesi, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Dilek Kiplerinin Özellikleri (Çekim Ekleri)

Dilekçe Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Diye Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Doğallık, Doğal Anlatımlı Paragraf, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Doğru Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Doğrudan Anlatım, Dolaylı Anlatım, Özellikleri, Farkları (1) (Cümlede Anlam)

Doğrudan Anlatım, Dolaylı Anlatım, Özellikleri, Farkları (2) (Cümlede Anlam)

Doğrudan Anlatım, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Doğrusu Ne? (1) (İçinde Yazım Yanlışı Bulunan Cümle Örnekleri)

Doğrusu Ne? (2) (İçinde Yazım Yanlışı Bulunan Cümle Örnekleri)

Dolayı Edatı, Ötürü Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Dolaylı Anlatım, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Dolaylı Tümleç, Yer Tamlayıcısı, Özellikleri (1) (Cümlenin Ögeleri)

Dolaylı Tümleç, Yer Tamlayıcısı, Özellikleri (2) (Cümlenin Ögeleri)

Dolaylı Tümleç - Yüklem Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Dönüşlü Fiiller, Dönüşlü Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Dönüşlü Fiiller, Dönüşlü Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Durum Fiilleri, Durum Eylemleri, Özellikleri (Fiilde Çatı)

Durum Zarfları, Özellikleri (1) (Zarf Çeşitleri)

Durum Zarfları, Özellikleri (2) (Zarf Çeşitleri)

Duygu Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri)

Duyulan Geçmiş Zaman Kipi (miş’li), Özellikleri (Haber Kipleri)

Düz Cümle, Kurallı Cümle, Örnekleri, Çeşitleri, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Düşsel Öğelerden Yararlanma (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Düşsel Paragraf, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri)

Düşünce Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri)

Düşüncenin Yönünün Değişmesi (Cümlede Anlam)

Düşünceyi Geliştirme Yolları (Cümlede, Paragrafta Anlam)

Edat Tümleci, Edat Tümlecinin Özellikleri (Cümlenin Ögeleri)

Edat Tümleci - Yüklem Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Edatlar Genel Bilgi (1) (Kelime Çeşitleri)

Edatlar Genel Bilgi (2) (Kelime Çeşitleri)

Edatların Görevleri (Kelime Çeşitleri)

Edilgen Fiiller, Edilgen Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Edilgen Fiiller, Edilgen Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Efsane Türü Özellikleri Efsanenin Tanımı Efsane Ve Destan Arasındaki Farklar

Eğik Çizgi İşareti, Özellikleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

Ek Fiil, Ek Eylem, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Fiil Çeşitleri)

Ek Fiil, Ek Eylem, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Fiil Çeşitleri)

Ek Halindeki Zamirler, Özellikleri (Zamirler)

Ek Nedir, Eklerin Özellikleri (Sözcükte Yapı)

Eksik, Eksiltili Cümle, Cümle Tamamlama, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Eksiltili Cümle, Eksik Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Eksiltili Cümle, Eksik Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Eksiltili Cümle, Eksik Cümle, Özellikleri (3) (Cümle Çeşitleri)

Eleştiri Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Emir, Buyruk Cümlesi, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Emir Cümlesi, Buyruk Cümlesi, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Emir Cümlesi, Buyruk Cümlesi, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Emir Kipi, Buyurma Kipi, Özellikleri (1) (Fiilde Kip)

Emir Kipi, Buyurma Kipi, Özellikleri (2) (Fiilde Kip)

En Çok Kullanılan Bağlaçlar (Kelime Türleri)

En Çok Kullanılan Edatlar (Kelime Türleri)

Eserin, Yapıtın Konusu Cümleler, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Eş Anlamlı, Anlamdaş Cümleler, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamdaş Sözcükler, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamdaş Sözcükler, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı Sözcüklerin Aynı Cümle İçinde Kullanılması (Kelimede Anlam)

Eş Sesli Sözcükler, Sesteş Kelimeler, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Eş Sesli Sözcükler, Sesteş Kelimeler, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Eşitlik Anlamı Bildiren Cümleler, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Eşitlik Eki, Özellikleri (-ce, -ca, -çe, -ça) (Ekler)

Etken Fiiller, Etken Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Etken Fiiller, Etken Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Ettirgen Fiiller, Ettirgen Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Ettirgen Fiiller, Ettirgen Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Eylem Çekim Ekleri, Özellikleri (1) (Çekim Ekleri)

Eylem Çekim Ekleri, Özellikleri (2) (Çekim Ekleri)

Eylemden Ad Yapan Ekler, Özellikleri (Yapım Ekleri)

Eylemden Eylem Yapan Ekler, Özellikleri (Yapım Ekleri)

Fabl Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Fantastik Paragraf, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri)

Fıkra Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Fiil Adları, Eylem Adları, Özellikleri (Kelime Türleri)

Fiil Çekimi, Eylem Çekimi, Özellikleri (Çekim Ekleri)

Fiil Cümlesi, Eylem Cümlesi, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Fiil Cümlesi, Eylem Cümlesi, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Fiil Cümlesi, Eylem Cümlesi, Özellikleri (3) (Cümle Çeşitleri)

Fiil Kipi, Eylem Kipi Genel Bilgi (1) (Çekimli Fiiller)

Fiil Kipi, Eylem Kipi Genel Bilgi (2) (Çekimli Fiiller)

Fiil Nedir, Eylem Nedir, Fiilin Tanımı (1) (Kelime Türleri)

Fiil Nedir, Eylem Nedir, Fiilin Tanımı (2) (Kelime Türleri)

Fiilde Çatı 8. Sınıf Müfredatına Göre

Fiilde Çatı Lise Müfredatına Göre

Fiilde Olumluluk, Fiilde Olumsuzluk, Özellikleri (Kelime Çeşitleri)

Fiilde Soru, Eylemin Soru Hali (Mi) , Özellikleri (Kelime Çeşitleri)

Fiilde Zaman, Eylemde Zaman Genel Bilgi Bilgi (Çekimli Fiiller)

Fiilde Zaman Kayması, Anlam Kayması, Özellikleri (Fiilde) (1) (Kelime Türleri)

Fiilde Zaman Kayması, Anlam Kayması, Özellikleri (Fiilde) (2) (Kelime Türleri)

Fiilden İsim Yapan Ekler, Özellikleri (Yapım Ekleri)

Fiilden Fiil Yapan Ekler, Özellikleri (Yapım Ekleri)

Fiilimsiler, Eylemsiler Genel Bilgi (Kelime Çeşitleri)

Fiilimsilerin, Eylemsilerin Özellikleri (Kelime Çeşitleri)

Fiilin Anlam Özelliklerine Göre Çeşitleri (İş Fiilleri, Oluş Fiilleri, Durum Fiilleri)

Fiilin Kişisi, Eylemde Kişi (Fiiller)

Fiiller İle Yan Cümle Kurma, Özellikleri (Kelime Çeşitleri)

Fiillerin, Yardımcı Fiillerin Gereksiz Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Geçişli Fiiller, Geçişli Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Geçişli Fiiller, Geçişli Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Geçişsiz Fiiller, Geçişsiz Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Geçişsiz Fiiller, Geçişsiz Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Gelecek Zaman Kipi (-ecek, -acak), Özellikleri (Fiilde Kip)

Gelişme Bölümü, Gelişme Bölümünün Özellikleri (1) (Paragrafın Bölümleri, Yapısı)

Gelişme Bölümü, Gelişme Bölümünün Özellikleri (2) (Paragrafın Bölümleri, Yapısı)

Genelden Özele Anlatım, Özelden Genele Anlatım, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Genel Anlamlı Kelimeler, Özel Anlamlı Kelimeler, Cümleler Özellikleri, Farkları (Cümlede Anlam)

Geniş Zaman Kipi (-r), Özellikleri (Fiilin Kipi, Zamanı)

Gerçek Anlam, Temel Anlam, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Gerçek Anlam, Temel Anlam, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Gerçek Soru Cümlesi, Sözde Soru Cümesi Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Gerçek Soru Cümlesi, Sözde Soru Cümesi Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Gerçekleşmemiş Niyet, Beklenti Bildiren Cümleler (Cümlede Anlam)

Gerçekte Var Olmayıp Öyle Sanılma Anlamı Bildiren Cümleler (Cümlede Anlam)

Gereklilik Cümlesi, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Gereklilik Kipi, Özellikleri (1) (Dilek Kipleri)

Gereklilik Kipi, Özellikleri (2) (Dilek Kipleri)

Gereksiz Ek Kullanımından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Gereksiz Sözcük Kullanımdan Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Genel Bilgi

Gezi Yazısı Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Gibi Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Kelime Çeşitleri)

Giriş Bölümü, Giriş Cümlesi, Özellikleri (1) (Paragrafın Bölümleri)

Giriş Bölümü, Giriş Cümlesi, Özellikleri (2) (Paragrafın Bölümleri)

Girişik Birleşik Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Girişik Birleşik Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Gönül Koyma, Sitem, Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Göre Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Edatlar, İlgeçler)

Görevlerine Göre İsimler, Özellikleri, Çeşitleri (Kelime Çeşitleri)

Görülen Geçmiş Zaman Kipi (di’li), Özellikleri (Zaman Ekleri)

Gövde, Gövdenin Özellikleri, Çeşitleri, Özellikleri (1) (Yapım Ekleri)

Gövde, Gövdenin Özellikleri, Çeşitleri, Özellikleri (2) (Yapım Ekleri)

Gövde, Gövdenin Özellikleri, Çeşitleri, Özellikleri (3) (Yapım Ekleri)

Günlük Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Haber Kipleri, Bildirme Kipleri, Çeşitleri, Özelikleri (Kipler)

Hal Ekleri, Özelikleri (Ekler)

Halbuki, Dahası, Örneğin Bağlaçları, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlamlar (Bağlaçlar)

Harf Türemesi, Ses Türemesi, Özellikleri, Çeşitleri (1)

Harf Türemesi, Ses Türemesi, Özellikleri, Çeşitleri (2)

Hatıra Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Hayal Ürünü Nedir Hayal Ürünü Örnekleri Hayal Ürünü Öğeler

Hece Düşmesi, Ünlü Düşmesi, Sesli Düşmesi, Özellikleri (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Hece Türemesi, Ünlü Türemesi, Özellikleri (1) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Hece Türemesi, Ünlü Türemesi, Özellikleri (2) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Hem…Hem De Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Bağlaçlar)

Hikaye Birleşik Zamanı, Özellikleri (Birleşik Zamanlı Fiiller)

Hikaye Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

İç İçe Birleşik Cümle, Kaynaşık Cümle, Özellikleri (1) (Birleşik Cümle)

İç İçe Birleşik Cümle, Kaynaşık Cümle, Özellikleri (2) (Birleşik Cümle)

İçin Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Edatlar)

İki Nokta, İki Nokta İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

İkileme, İkilemeler, Özellikleri, Yapılışları (1) (Pekiştirme)

İkileme, İkilemeler, Özellikleri, Yapılışları (2) (Pekiştirme)

İkilemelerin Yazımı Yazım Kuralları (İmla Kuralları)

İle Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Bağlaçlar)

İle Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Edatlar)

İle Kelimesi Yazım Kuralları (İmla Kuralları)

İlgi Eki, Tamlayan Eki, Özellikleri (-ın, -in, -un, -ün) (Çekim Ekleri)

İlgi Sıfatı, Ki Sıfatı, Özellikleri (Sıfatlar))

İlgi Zamiri, Özellikleri (1) (Zamirler)

İlgi Zamiri, Özellikleri (2) (Zamirler)

İlgi Zamiri, Özellikleri (3) (Zamirler)

İlişki Kurma, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

İnandırıcılık, İnandırıcı Paragraf, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

İntak Sanatı Konuşturma Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

İse Bağlacı, Şayet, Eğer Bağlaçları, Özellikleri (Bağlaçlar)

İsim Çeşitleri Genel Bilgi (Kelime Çeşitleri)

İsim Çekim Ekleri, Ad Çekim Ekleri, Özellikleri Genel Bilgi (Çekim Ekleri)

İsim Cümlesi, Ad Cümlesi, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

İsim Cümlesi, Ad Cümlesi, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

İsim Cümlesi, Ad Cümlesi, Özellikleri (3) (Cümle Çeşitleri)

İsim Fiiller, Ad Eylemler, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Fiilimsiler)

İsim Fiiller, Ad Eylemler, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Fiilimsiler)

İsim Tamlamaları, Ad Tamlamaları Genel Bilgi (1) (Kelime Türleri)

İsim Tamlamaları, Ad Tamlamaları Genel Bilgi (2) (Kelime Türleri)

İsim Tamlaması Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

İsimden Fiil Yapan Ekler, Özellikleri (Yapım Ekleri)

İsimden İsim Yapan Ekler, Özellikleri (Yapım Ekleri)

İsimler, Adlar, Özellikleri, Çeşitleri Genel Bilgi (Kelime Çeşitleri)

İsimler Diğer Bazı Özellikler (Kelime Çeşitleri)

İsimlerde Küçültme (-cık,-cik) , Özellikleri (Ekler)

İstek Cümlesi, Dilek Cümlesi, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

İstek Cümlesi, Dilek Cümlesi, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

İstek Fiili, İsteklenme Eylemi, Özellikleri (-eceği, -esi gelmek) (Fiiller)

İstek Kipi, Özellikleri (Çekimli Fiiller)

İş Oluş Durum Fiilleri Püf Noktalı Anlatım

İş Fiilleri, Kılış Fiilleri, Özellikleri (Anlamsal Olarak Fiiller)

İş Ve Eylem Gösteren İsimler, Adlar, Özellikleri (Kelime Türleri)

İşaret Sıfatları, Gösterme Sıfatları, Özellikleri (1) (Kelime Çeşitleri)

İşaret Sıfatları, Gösterme Sıfatları, Özellikleri (2) (Kelime Çeşitleri)

İşaret Zamirleri, Gösterme Zamirleri, Özellikleri (1) (Kelime Çeşitleri)

İşaret Zamirleri, Gösterme Zamirleri, Özellikleri (2) (Kelime Çeşitleri)

İşteş Fiiller, İşteş Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

İşteş Fiiller, İşteş Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

İyelik Eki, Tamlanan Eki, Özellikleri (-i) (Ekler)

İyelik Zamirleri, Aitlik Zamirleri Özellikleri (Ekler)

İyi Ve Doğru Bir Anlatım Nasıl Olur, Yapılır (Paragraf)

Kadar Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Kelime Türleri)

Kalınlık İncelik Uyumu, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi, Ses Olayları)

Kalınlık İncelik Uyumu, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi, Ses Olayları)

Karışık İsim Tamlaması, Karma Ad Tamlaması, Özellikleri (İsim Tamlamaları)

Karşı Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Edatlar)

Karşılaştırma Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Karşılaştırma Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Karşılaştırma Sanatı, Özellikleri (Söz Sanatları)

Karşılaştırma, Özellikleri (Paragraf)

Karşılaştırma Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Karşın Edatı, Rağmen Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Karşıtlık Sanatı Nedir Tezat Sanatı Özellikleri (Söz Sanatları)

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar, Özellikleri (Sıfatlar)

Kaynaştırma Harfleri, Yardımcı Ses, Kaynaşma, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi)

Kaynaştırma Harfleri, Yardımcı Ses, Kaynaşma, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi)

Kelime Nedir, Kelimenin Tanımı, Özellikleri (Kelime)

Kelime Türleri, Sözcük Türleri Konu Anlatımlar

Kelimede Anlam, Sözcükte Anlam Konu Anlatımlar

Kelimelerin Ayrı Veya Bitişik Yazılması Yazım Kuralları (Yazım Kuralları)

Kelimenin Yapısı Genel Bilgi (Yapı Bilgisi)

Kesir Sayı Sıfatları, Özellikleri (Sıfatlar)

Kesme İşareti, Kesme İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1) (Noktalama İşaretleri)

Kesme İşareti, Kesme İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2) (Noktalama İşaretleri)

Kesme İşaretinin Kullanımı Yazım Kuralları (Noktalama İşaretleri)

Kısa Çizgi, Kısa Çizgi İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1) (Noktalama İşaretleri)

Kısa Çizgi, Kısa Çizgi İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2) (Noktalama İşaretleri)

Kısaltmaların Yazımı Yazım Kuralları (1) (Yazım Kuralları)

Kısaltmaların Yazımı Yazım Kuralları (2) (Yazım Kuralları)

Ki Nin Yazımı Ki Lerin Yazımı Püf Noktaları Kolay Yolları

Ki Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Bağlaçlar)

Ki Sıfatı, İlgi Sıfatı, Özellikleri (Sıfatlar)

Ki Zamiri, İlgi Zamiri, Özellikleri (1) (Zamirler)

Ki Zamiri, İlgi Zamiri, Özellikleri (2) (Zamirler)

Ki Zamiri, İlgi Zamiri, Özellikleri (3) (Zamirler)

"Ki" Yazım Kuralları (1) (İmla Kuralları)

"Ki" Yazım Kuralları (2) (İmla Kuralları)

Ki’li Birleşik Cümle, Özellikleri (1) (Yapısına Göre Cümleler)

Ki’li Birleşik Cümle, Özellikleri (2) (Yapısına Göre Cümleler)

Kipler Çeşitleri, Özellikleri, Çekimleri (Fiil Kipleri)

Kişi Ekleri, Şahıs Ekleri, Çeşitleri, Kullanımları, Özellikleri (Ekler)

Kişi Zamirleri, Şahıs Zamirleri, Özellikleri (1) (Zamir Çeşitleri)

Kişi Zamirleri, Şahıs Zamirleri, Özellikleri (2) (Zamir Çeşitleri)

Kişileştirme Sanatı Teşhis Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Kişileştirme, Özelikleri

Kompozisyon Nasıl Yazılır, Dikkat Edilmesi Gereken Konular(Metinde Anlam)

Kompozisyon Konuları, Örnek Konular (Metinde Anlam)

Konularına Göre Paragraf Çeşitleri (Paragrafta Anlam)

Konuşturma Sanatı İntak Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Konuşturma, Özelikleri

Koşula Bağlılık Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Koşula Bağlılık Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Kök Çeşitleri, Özellikleri (1) (Yapı Bilgisi)

Kök Çeşitleri, Özellikleri (2) (Yapı Bilgisi)

Kök Nedir, Tanımı, Özellikleri (1) (Yapı Bilgisi)

Kök Nedir, Tanımı, Özellikleri (2) (Yapı Bilgisi)

Kökteş Kelimeler, Özellikleri (Yapı Bilgisi)

Köşe Yazısı Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Köşeli Parantez, Köşeli Ayraç İşaretinin Özellikleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

Kurallı Birleşik Fiiller, Özel Eylemler Genel Bilgi (Fiiller)

Kurallı Birleşik Sıfatlar, Özellikleri (Sıfatlar)

Kurallı Cümle, Düz Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Kurallı Cümle, Düz Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Kurallı Cümle, Düz Cümle, Özellikleri (3) (Cümle Çeşitleri)

Kuralsız Cümle, Devrik Cümle, Örnekleri, Çeşitleri, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Küçük Ünlü Uyumu, Küçük Sesli Uyumu, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi)

Küçük Ünlü Uyumu, Küçük Sesli Uyumu, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi)

Küçültme Ekleri, Özellikleri, Kullanımları (Yapı Bilgisi)

Küçültme Sıfatları, Küçültme Ekleri, Özellikleri (1) (Ekler)

Küçültme Sıfatları, Küçültme Ekleri, Özellikleri (2) (Ekler)

Madem Bağlacı, Mademki Bağlacı, Özellikleri (Bağlaçlar)

Makale Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Mantıksızlıktan Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları, Mantık Hataları

Masal Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Mecaz Anlam, Özellikleri (1) Mecaz Türleri (Kelimede Anlam)

Mecaz Anlam, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Meğer, Meğerki, Meğerse Bağlaçları, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Bağlaçlar)

Mektup Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Metin Türleri Konu Anlatım Örnekler Örnek Metinler, Yazı Türleri

Mi’li Birleşik Cümle, Özellikleri (Birleşik Cümleler)

Mi Soru Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Mi Soru Edatı Yazım Kuralları (İmla Kuralları)

Miktar Zarfları, Azlık Çokluk Zarfları, Ölçü Zarfları, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Miktar Zarfları, Azlık Çokluk Zarfları, Ölçü Zarfları, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Mizahi Paragraf, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri, Türleri)

Mübalağa Sanatı Abartma Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Ne…Ne Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam (Bağlaçlar)

Neden Sonuç Cümleleri, Sebep Sonuç Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Neden Sonuç Cümleleri, Sebep Sonuç Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Nesne, Nesnenin Özellikleri, Çeşitleri, Belirtili, Belirtisiz Nesne (1) (Cümlenin Ögeleri)

Nesne, Nesnenin Özellikleri, Çeşitleri, Belirtili, Belirtisiz Nesne (2) (Cümlenin Ögeleri)

Nesne Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Nesne Yüklem Uyuşmazlığından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Nesnel Anlatım, Özellikleri (Anlatım Çeşitleri)

Nesnel Cümleler, Öznel Cümleler, Özellikleri, Farkları (1) (Anlatım Çeşitleri)

Nesnel Cümleler, Öznel Cümleler, Özellikleri, Farkları (2) (Anlatım Çeşitleri)

Nesnelerin Yapısal Uyuşmazlığından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Nesnesine Göre Fiiller, Nesne Yüklem İlişkisi Genel Bilgi (Fiilde Çatı)

Nicel Anlam, Nitel Anlam, Özellikleri (Anlam Bilgisi)

Nitel Anlam, Nicel Anlam, Özellikleri (Anlam Bilgisi)

Niteleme Sıfatları, Özellikleri (1) (Sıfatlar)

Niteleme Sıfatları, Özellikleri (2) (Sıfatlar)

Nokta, Nokta İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

Noktalama İşareti Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımlar

Noktalı Virgül, Noktalı Virgül İşaretinin Özellikleri, Görevleri (1) (Noktalama İşaretleri)

Noktalı Virgül, Noktalı Virgül İşaretinin Özellikleri, Görevleri (2) (Noktalama İşaretleri)

Olasılık, Olabilirlilik Cümleleri, Tahmin Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Olasılık, Olabilirlilik Cümleleri, Tahmin Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Olay Örgüsü Nedir Ne Demektir Olay Örgüsünün Özellikleri Örnekleri

Olay Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri)

Oldurgan Fiiller, Oldurgan Eylemler, Özellikleri (1) (Fiilde Çatı)

Oldurgan Fiiller, Oldurgan Eylemler, Özellikleri (2) (Fiilde Çatı)

Olumlu Cümle, Özellikleri, Çeşitleri (Cümle Çeşitleri)

Olumlu Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Olumlu Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Olumsuz Cümle, Özellikleri, Çeşitleri (Cümle Çeşitleri)

Olumsuz Cümle, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Olumsuz Cümle, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Oluş Fiilleri, Oluş Eylemleri, Özellikleri (İş Oluş Durum Fiilleri)

Otobiyografi Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Öbekleşmiş Bağlaçlar, Özellikleri (Bağlaçlar)

Öbekleşmiş Zamirler, Özellikleri (Zamirler)

Öbekleşmiş Zarflar, Özellikleri (Zarflar)

Öğe Dizilişine Göre Cümleler, Örnekleri, Çeşitleri, Özellikleri (Cümle Çeşitleri)

Öğrenilen Geçmiş Zaman, Duyulan Geçmiş Zaman, Özellikleri (Haber Kipleri)

Ölçü Zarfları, Azlık Çokluk Zarfları, Miktar Zarfları, Özellikleri (1) (Kelime Türleri)

Ölçü Zarfları, Azlık Çokluk Zarfları, Miktar Zarfları, Özellikleri (2) (Kelime Türleri)

Öneri Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Öneri Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Önyargı, Peşin Hüküm Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Önyargı, Peşin Hüküm Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Örnekleme, Cümleleri, Paragrafı, Özellikleri (1) (Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri)

Örnekleme, Cümleleri, Paragrafı, Özellikleri (2) (Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri)

Örtülü Anlam Nedir Örtülü Anlam Örnekleri Cümleler Örnekler Özellikleri

Ötürü Edatı, Dolayı Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Öykü Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Öyküleme, Öyküleyici Anlatım, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Anlatım Teknikleri)

Öyküleme, Öyküleyici Anlatım, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Anlatım Teknikleri)

Öyleyse, O Halde, Kısacası, Demek Ki, Nitekim Bağlaçları, Özellikleri (Bağlaçlar)

Özdeyiş, Vecize, Özdeyişlerin Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Özdeyiş, Vecize, Özdeyişlerin Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Özdeyiş, Vecize, Özdeyişlerin Özellikleri (3) (Cümle Çeşitleri)

Özel Anlam, Genel Anlam, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Özel Anlamlı Kelimeler, Genel Anlamlı Kelimeler, Cümleler Özellikleri, Farkları (Cümlede Anlam)

Özel İsimler, Özel Adlar, Özellikleri (Kelime Çeşitleri)

Özel İsimlere Gelen Eklerin Yazımı Yazım Kuralları

Özelden Genele Anlatım, Genelden Özele Anlatım, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Özgünlük, Özgün Anlatım, Özgün Paragraf, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Özlülük, Kısa Ve Öz Paragraf, Özellikleri (Paragrafta Anlatım)

Özne, Öznenin Özellikleri, Çeşitleri (1) (Cümlenin Ögeleri)

Özne, Öznenin Özellikleri, Çeşitleri (2) (Cümlenin Ögeleri)

Özne Yüklem Uyumu, Özne Yüklem İlişkisi Özellikleri (1) (Cümlenin Ögeleri)

Özne Yüklem Uyumu, Özne Yüklem İlişkisi Özellikleri (2) (Cümlenin Ögeleri)

Özne Yüklem Uyumsuzluğundan Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Öznel Anlatım, Özellikleri (Anlatım Çeşitleri)

Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Özellikleri, Farkları (1) (Anlatım Çeşitleri)

Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Özellikleri, Farkları (2) (Anlatım Çeşitleri)

Öznesine Göre Fiiller, Özne Yüklem İlişkisi (Fiilde Çatı)

Paragraf Nedir, Paragrafın Tanımı (Paragrafın Yapısı, Bölümleri, Anlamı)

Paragrafın Ana Duygusu, Teması, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Ana Düşüncesi, Özellikleri (1) (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Ana Düşüncesi, Özellikleri (2) (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Bağlayıcı Öğeleri (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Başlığı Nasıl Bulunur, Paragrafta Başlık, Özellikleri (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Konusu, Özellikleri (1) (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Konusu, Özellikleri (2) (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Yapısı Genel Bilgi (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Yardımcı Düşünceleri, Özellikleri (1) (Paragrafta Anlam)

Paragrafın Yardımcı Düşünceleri, Özellikleri (2) (Paragrafta Anlam)

Paragrafta Anlam Konu Anlatımlar

Parantez, Ayraç İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1) (Noktalama İşaretleri)

Parantez, Ayraç İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2) (Noktalama İşaretleri)

Pekiştirme Sıfatları, Özellikleri (1) (Sıfatlar)

Pekiştirme Sıfatları, Özellikleri (2) (Sıfatlar)

Pekiştirmelerin Yazımı Yazım Kuralları

Peşin Hüküm Cümleleri, Önyargı, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Peşin Hüküm Cümleleri, Önyargı, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Rağmen Edatı, Karşın Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Rivayet Birleşik Zamanı, Özellikleri (Birleşik Zamanlar)

Roman Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Röportaj Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

San Sıfatları, Unvan Sıfatları, Özellikleri (Sıfatlar, Önadlar)

San Sıfatları, Unvan Sıfatları, Özellikleri (1) (Sıfatlar, Önadlar)

San Sıfatları, Unvan Sıfatları, Özellikleri (2) (Sıfatlar, Önadlar)

Sanki Edatı, Özellikleri, Kullanımı (Edatlar)

Sayı Sıfatları, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Sıfatlar)

Sayı Sıfatları, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Sıfatlar)

Sayıların Yazımı Yazım Kuralları (1)

Sayıların Yazımı Yazım Kuralları (2)

Sayısal Verilerden Yararlanma, Özellikleri (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Sebep Sonuç Cümleleri, Neden Sonuç Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Sebep Sonuç Cümleleri, Neden Sonuç Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Sertleşme, Ünsüz Benzeşmesi, Benzeşme, Ünsüz Uyumu, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi)

Sertleşme, Ünsüz Benzeşmesi, Benzeşme, Ünsüz Uyumu, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi)

Ses Bilgisi, Ses Olayları Konu Anlatımlar

Ses Bilgisi, Ses Olayları İlgili Genel Bilgi (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ses Düşmesi, Harf Düşmesi, Özellikleri, Çeşitleri (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ses Halinde Olan Ünlemler, Özellikleri (Noktalama İşaretleri)

Ses Türemesi, Harf Türemesi, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ses Türemesi, Harf Türemesi, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Sesteş Kelimeler, Eş Sesli Sözcükler, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Sesteş Kelimeler, Eş Sesli Sözcükler, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Seyahatname Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Sıfat Fiiller, Ortaçlar, Özellikleri, Çeşitleri (1) (Fiilimsiler, Eylemsiler)

Sıfat Fiiller, Ortaçlar, Özellikleri, Çeşitleri (2) (Fiilimsiler, Eylemsiler)

Sıfat Tamlamaları, Özellikleri (Kelime Türleri)

Sıfat Tamlaması Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Sıfatlar Ve Özellikleri Uyarılar (Kelime Türleri)

Sıfatların Özellikleri Genel Bilgi (1) (Kelime Türleri)

Sıfatların Özellikleri Genel Bilgi (2) (Kelime Türleri)

Sıra Nokta İşareti, Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1) (Noktalama İşaretleri)

Sıra Nokta İşareti, Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2) (Noktalama İşaretleri)

Sıra Sayı Sıfatları, Özellikleri (Sıfatlar)

Sıralı Cümle Genel Bilgi (1) (Yapılarına Göre Cümleler)

Sıralı Cümle Genel Bilgi (2) (Yapılarına Göre Cümleler)

Sohbet Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Somut Anlam, Soyut Anlam, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Somut Anlam, Soyut Anlam, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Somut İsimler, Somut Adlar, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Somutlama, Yapılışı, Somutlama Sanatı, Özellikleri (Söz Sanatları)

Sonuç Bölümü, Sonuç Cümlesinin Özellikleri (1) (Paragrafın Bölümleri)

Sonuç Bölümü, Sonuç Cümlesinin Özellikleri (2) (Paragrafın Bölümleri)

Soru Cümlesi, Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Soru Cümlesi, Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Soru Cümlesi, Özellikleri, Çeşitleri (Cümle Çeşitleri)

Soru İşareti, Soru İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

Soru Sıfatları, Özellikleri (1) (Kelime Çeşitleri)

Soru Sıfatları, Özellikleri (2) (Kelime Çeşitleri)

Soru Zamirleri, Özellikleri (1) (Kelime Çeşitleri)

Soru Zamirleri, Özellikleri (2) (Kelime Çeşitleri)

Soru Zarfları, Özellikleri (1)

Soru Zarfları, Özellikleri (2)

Soyut Anlam, Somut Anlam, Özellikleri (1) (Kelimede Anlam)

Soyut Anlam, Somut Anlam, Özellikleri (2) (Kelimede Anlam)

Soyut İsimler, Soyut Adlar, Özellikleri (Kelimede Anlam)

Soyutlama, Soyutlaştırma, Özellikleri (Söz Sanatları)

Söyleşi Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Söz Sanatları, Özellikleri

Sözcük Halinde Olan Ünlemler, Özellikleri

Sözde Soru Cümesi Gerçek Soru Cümlesi Özellikleri (1) (Cümle Çeşitleri)

Sözde Soru Cümesi Gerçek Soru Cümlesi Özellikleri (2) (Cümle Çeşitleri)

Sürerlik Fiili, Süreklilik Eylemi, Özellikleri (1) (-i, -ü,-ı, -u dur, kal, gel)

Sürerlik Fiili, Süreklilik Eylemi, Özellikleri (2) (-i, -ü,-ı, -u dur, kal, gel)

Şahıs Ekleri, Kişi Ekleri, Özellikleri

Şahıs Ekleri, Kişi Ekleri, Özellikleri, Kullanımları (Ekler)

Şart Cümlesi, Koşul Cümlesi, Özellikleri (1)

Şart Cümlesi, Koşul Cümlesi, Özellikleri (2)

Şartlı Birleşik Cümle, Özellikleri (1)

Şartlı Birleşik Cümle, Özellikleri (2)

Şartlı Birleşik Zaman, Koşullu Birleşik Zaman, Özellikleri

Şiir Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Şimdiki Zaman Eki, Kipi (-yor) , Özellikleri (Zaman Ekleri, Haber Kipleri)

Tahlil Paragrafı, Çözümleme Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Türleri)

Tahmin Cümleleri, Olasılık, Olabilirlilik Cümleleri, Özellikleri (1)

Tahmin Cümleleri, Olasılık, Olabilirlilik Cümleleri, Özellikleri (2)

Takısız İsim Tamlaması, Özellikleri

Tanık Gösterme, Özellikleri (1)

Tanık Gösterme, Özellikleri (2)

Tanım, Tanımlama Cümleleri, Özellikleri (1)

Tanım, Tanımlama Cümleleri, Özellikleri (2)

Tanımlama, Özellikleri (1)

Tamlama Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Tamlayan Eki, İlgi Eki, Özellikleri (-ın, -in, -un, -ün) (Çekim Ekleri)

Tanımlama, Özellikleri (2)

Tarihlerin Yazımı Yazım Kuralları

Tartışma, Tartışmacı Anlatım, Özellikleri (1)

Tartışma, Tartışmacı Anlatım, Özellikleri (2)

Tartışma Paragrafı, Özellikleri (Paragraf Çeşitleri)

Tek Tırnak İşareti, Özellikleri, Kullanımı

Tekil İsimler, Tekil Adlar, Özellikleri

Temel Cümle, Yan Cümle Çeşitleri Özellikleri

Terim Anlam Nedir Terim Anlamlı Kelimelerin Tanımı Özellikleri Örnekleri (1)

Terim Anlam Nedir Terim Anlamlı Kelimelerin Tanımı Özellikleri Örnekleri (2)

Teşbih Sanatı Benzetme Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Teşhis Sanatı Kişileştirme Sanatı Örnekleri Özellikleri (Söz Sanatları)

Tezat Sanatı Nedir Karşıtlık Sanatı Nedir Özellikleri (Söz Sanatları)

Tezlik Fiili, Tezlik Eylemi, Özellikleri (1) (-i, -ü,-ı, -u vermek)

Tezlik Fiili, Tezlik Eylemi, Özellikleri (2) (-i, -ü,-ı, -u vermek)

Tırnak İşareti, Tırnak İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı

Tiyatro Türü Özellikleri Nedir Tanımı Örnekleri (Metin Türleri)

Topluluk İsimleri, Topluluk Adları, Özellikleri

Türemiş Bağlaçlar, Özellikleri

Türemiş Fiiller, Türemiş Eylemler, Özellikleri

Türemiş İsimler, Türemiş Adlar, Özellikleri

Türemiş Kelimeler, Özellikleri (1)

Türemiş Kelimeler, Özellikleri (2)

Türemiş Sıfatlar, Özellikleri

Türemiş Zarflar, Özellikleri

Üç Nokta, Üç Nokta İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1)

Üç Nokta, Üç Nokta İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2)

Ulama, Ulamanın Özellikleri (1)

Ulama, Ulamanın Özellikleri (2)

Üleştirme Sayı Sıfatları, Özellikleri

Ünlem Cümlesi, Özellikleri (Cümlede Anlam)

Ünlem Cümlesi, Özellikleri(1) (Cümlede Anlam)

Ünlem Cümlesi, Özellikleri(2) (Cümlede Anlam)

Ünlem İşareti, Ünlem İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (Noktalama İşaretleri)

Ünlemler Genel Bilgi (1) (Noktalama İşaretleri)

Ünlemler Genel Bilgi (2) (Noktalama İşaretleri)

Ünlemler Genel Bilgi (3) (Noktalama İşaretleri)

Ünlü Düşmesi, Hece Düşmesi, Sesli Düşmesi, Özellikleri (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ünlü İle Biten Fiillerin Yazımı Yazım Kuralları

Ünlü Türemesi, Sesli Türemesi, Özellikleri (1) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ünlü Türemesi, Sesli Türemesi, Özellikleri (2) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ünlüler, Sesliler, Ünlü Harfler, Özellikleri Genel Bilgi

Ünsüz Benzeşmesi, Benzeşme, Ünsüz Uyumu, Sertleşme, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi)

Ünsüz Benzeşmesi, Benzeşme, Ünsüz Uyumu, Sertleşme, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi)

Ünsüz Düşmesi, Sessiz Düşmesi, Özellikleri (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ünsüz Türemesi, Sessiz Türemesi, Özellikleri (1) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ünsüz Türemesi, Sessiz Türemesi, Özellikleri (2) (Ses Olayları, Ses Bilgisi)

Ünsüz Uyumu, Ünsüz Benzeşmesi, Benzeşme, Sertleşme, Özellikleri (1) (Ses Bilgisi)

Ünsüz Uyumu, Ünsüz Benzeşmesi, Benzeşme, Sertleşme, Özellikleri (2) (Ses Bilgisi)

Ünsüz Yumuşamasına Aykırılık Yumuşamaya Aykırılık Ünsüz Yumuşamasına Uymayan Kelimeler Özellikleri

Ünsüzler, Sessizler, Özellikleri Genel Bilgi

Ünvan Sıfatları, San Sıfatları, Özellikleri (Sıfatlar, Önadlar)

Ünvan Sıfatları, San Sıfatları, Özellikleri (1) (Sıfatlar, Önadlar)

Ünvan Sıfatları, San Sıfatları, Özellikleri (2) (Sıfatlar, Önadlar)

Üslup Cümleleri, Özellikleri (1)

Üslup Cümleleri, Özellikleri (2)

Üzere Edatı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam

Üzülme, Hayıflanma Anlamı Taşıyan Cümleler, Özellikleri

Uzun Çizgi, Konuşma Çizgisi İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1)

Uzun Çizgi, Konuşma Çizgisi İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2)

Varsayım Cümleleri, Özellikleri (1)

Varsayım Cümleleri, Özellikleri (2)

Ve Bağlacı, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam

Veya Bağlacı, Veyahut, Yahut, Ya Da Bağlaçları, Özellikleri, Cümleye Kattığı Anlam

Virgül, Virgül İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (1)

Virgül, Virgül İşaretinin Özellikleri, Görevleri, Kullanımı (2)

Vurgu, Cümlede Vurgu, Özellikleri

Vurgu, Özellikleri, Vurgu Çeşitleri

Yakın Anlam, Yakın Anlamlı Kelimeler, Özellikleri

Yakın Anlamlı, Benzer Anlamlı Cümleler, Özellikleri (1)

Yakın Anlamlı, Benzer Anlamlı Cümleler, Özellikleri (2)

Yaklaşma Fiili, Yaklaşma Eylemi, Özellikleri (1) (-a,-e yazmak)

Yaklaşma Fiili, Yaklaşma Eylemi, Özellikleri (2) (-a,-e yazmak)

Yalın Hali, İsmin Yalın Halı, Özellikleri

Yalınlık, Yalın, Sade Paragraf, Özellikleri

Yalnız Edatı, Ancak Edatı, Özellikleri, Kullanımı (1) (Edatlar)

Yalnız Edatı, Ancak Edatı, Özellikleri, Kullanımı (2) (Edatlar)

Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Özellikleri (1)

Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Özellikleri (2)

Yan Cümle Temel Cümle Çeşitleri Özellikleri

Yanlış Anlamda Kullanılan Sözcüklerden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yanlış Yerde Kullanılan Sözcüklerden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yansıma Sözcükler, Özellikleri

Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi Konu Anlatımlar

Yapım Eki Nedir, Yapım Ekleri Genel Bilgi (1)

Yapım Eki Nedir, Yapım Ekleri Genel Bilgi (2)

Yapım Eki Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yapım Eklerinin Özellikleri

Yapısına Göre Cümleler, Cümle Çeşitleri (8. Sınıf)

Yapısına Göre Cümleler, Cümle Çeşitleri (Lise)

Yapısına Göre Fiiller, Çeşitleri, Örnekleri, Özellikleri (Fiiller, Eylemler)

Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller, Özellikleri (1)

Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller, Özellikleri (2)

Yazı Türleri Konu Anlatım Örnekler Örnek Metinler, Metin Türleri

Yazım Kuralları Konu Anlatımlar

Yazım Kuralları (Doğrusunu Bulun) (1)

Yazım Kuralları (Doğrusunu Bulun) (2)

Yazımında Yanlışlık Yapılan Kelimeler (1)

Yazımında Yanlışlık Yapılan Kelimeler (2)

Yer Tamlayıcısı, Dolaylı Tümleç, Özellikleri (1)

Yer Tamlayıcısı, Dolaylı Tümleç, Özellikleri (2)

Yer Yön Zarfları, Özellikleri (1)

Yer Yön Zarfları, Özellikleri (2)

Yeterlik Fiili, Yeterlilik Eylemi, Özellikleri (1) (-ebil)

Yeterlik Fiili, Yeterlilik Eylemi, Özellikleri (2) (-ebil)

Yinelemeli Bağlaçlar, Özellikleri

Yoksa Bağlacı, Anlaşılan Bağlacı, Özellikleri

Yorum Cümleleri, Değerlendirme Cümleleri, Özellikleri (1) (Cümlede Anlam)

Yorum Cümleleri, Değerlendirme Cümleleri, Özellikleri (2) (Cümlede Anlam)

Yorum Cümleleri, Değerlendirme Cümleleri, Özellikleri (3) (Cümlede Anlam)

Yönelme Hali, İsmin Yönelme Hali, Özellikleri (-e durumu)

Yüklem Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Uyuşmazlığından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem, Yüklemin Özellikleri (1)

Yüklem, Yüklemin Özellikleri (2)

Yüklemin Yerine Göre Cümle, Kurallı Cümle Nedir, Devrik Cümle Nedir (8. Sınıf)

Yüklemine Göre Cümleler, Yüklemine Göre Çatı (8.Sınıf)

Yüklemine Göre Cümleler, Yüklemine Göre Çatı (Lise)

Yumuşama, Ünsüz Yumuşaması, Özellikleri (1)

Yumuşama, Ünsüz Yumuşaması, Özellikleri (2)

Yumuşamaya Aykırılık Ünsüz Yumuşamasına Aykırılık Ünsüz Yumuşamasına Uymayan Kelimeler Özellikleri

Zaman Ekleri, Bildirme Kipleri, Özellikleri

Zaman Kayması, Anlam Kayması, Özellikleri (Fiilde) (1) (Kelime Türleri)

Zaman Kayması, Anlam Kayması, Özellikleri (Fiilde) (2) (Kelime Türleri)

Zaman Zarfları, Özellikleri (1)

Zaman Zarfları, Özellikleri (2)

Zamirlerin Görevleri, İşlevleri

Zamirlerin Özellikleri Genel Bilgi (1)

Zamirlerin Özellikleri Genel Bilgi (2)

Zarf Fiiller, Bağ Fiiller, Ulaçlar, Özellikleri, Çeşitleri (1)

Zarf Fiiller, Bağ Fiiller, Ulaçlar, Özellikleri, Çeşitleri (2)

Zarf Tümleci, Zarf Tamlayıcısı, Belirteç Tümleci, Özellikleri (1)

Zarf Tümleci, Zarf Tamlayıcısı, Belirteç Tümleci, Özellikleri (2)

Zarf Tümleci - Yüklem Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Zarflar Ve Özellikleri Uyarılar

Zarfların Özellikleri Genel Bilgi (1)

Zarfların Özellikleri Genel Bilgi (2)

Zincirleme İsim Tamlaması, Özellikleri

Zıt Anlam, Karşıtlık Bildiren Cümleler, Özellikleri

Zıt Anlam, Karşıt Anlam, Zıt Anlamlı Kelimeler, Özellikleri (1)

Zıt Anlam, Karşıt Anlam, Zıt Anlamlı Kelimeler, Özellikleri (2)

Zıt Anlamlı Kelimelerin Bir Arada Kullanıldığı Cümleler

 

TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ

KONULARI DAHA İYİ ÖĞRENMEK İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOLARIMIZI

İZLEYEBİLİRSİNİZ.

 

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>> TIKLAYIN
<<<

"
TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>> TIKLAYIN
<<<

"
TÜRKÇE DERSİ YAZILI SORULARI " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>> TIKLAYIN <<<

Bu Yazı İçin Yapılan Son "100+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

...
..

148. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuş artık herkez çalışa bilir teşekürler
->Yazan: sahra

147. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel olmuş Herkese tavsiye ederim
->Yazan: Belfunur ÇELİK...

146. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten süper siteyi kuranlara sevgiler
->Yazan: zehra...

145. **Yorum**
->Yorumu: Aradığım her şeyi bulabiliyorum.çok güzel bir burası dershaneye gideceğim için sınava çalışıyorum.ondan bu sitede unuttuğum konuları tekrarlıyorum.konuları iyice anladıktan hemen sonra konu testleri çözüp bilgilerimi güçlendiriyorum.çok güzel bir site açmışsınız.çok güzel bir site bu site .süper bayıldım.
->Yazan: irem

144. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel olmus elinize sağlık.
->Yazan: bahar.....

143. **Yorum**
->Yorumu: Turkce türkçe olalı böyle bir değer böyle bir anlatım böyle bir bütünlük görmemiştir.. eminim buradan çalışip da kaybetmek imkansiz. Emeği geçen herkese tsk.
->Yazan: kenan

142. **Yorum**
->Yorumu: ben çok mutluyum sınavdan seksen yedi aldım ve çoook mutluyum hooooolllllleeeeeyyyyyy 
->Yazan: tugba

141. **Yorum**
->Yorumu: çoooook yararlı bir testi çoooook begendim 87 aldım
->Yazan: tugba

140. **Yorum**
->Yorumu: abi nedim ya zaten herkes söyleyeceğimi söylemiş:d her sey var içinde en ince ayrıntılarına kadar var tükreçesi böyleyse feni sosyali düşünemiyorum bile.hani bi video değil ama videodan daha fazlası resmen en iyi konu anlamlı kitap :d bide soru bankası:d allah razı olsun abi yapandan başka ne diyebilirimki zaten
->Yazan: Deniz

139. **Yorum**
->Yorumu: Cok güzel olmuş çok Tesekkur ederim emeyi gecene gecmeyene
->Yazan: Aleyna aleyna 

138. **Yorum**
->Yorumu: Güzel kardeşim siteniz harikadan da öte, aferin. Tahran Ytkem Türkçe Öğrencisi.
->Yazan: SAL.

137. **Yorum**
->Yorumu: hep bu sitedeki soruları çözdüm sınavdada aynıları çıktı hemen hemen ,notlarım çok yükseldi çoook çoook teşekkürler :D
->Yazan: nur..

136. **Yorum**
->Yorumu: çok beyendim ve yakınlarımada tavsiye ettim
->Yazan: ayça.

135. **Yorum**
->Yorumu: bu siteyi çok beğendim istediğim her şey var, bu sayede kolayca araştırma yapabilirim , istediğim bilgiyide bu siteden öğrenirim yani kısacası bu site benim hayat kaynağımdır..... 
->Yazan: gamze.

136. **Yorum**
->Yorumu: Ben bir öğretmenim ve bu yaptığınızı yanlış buluyorum . Sanki biz yetersizizde böyle şeyler yapıyosunuz . Yapmayın evladm böyle şeyler. Şaka şaka ben öğretmen deyilm öptüm muck....
->Yazan: şakacı şirin..

135. **Yorum**
->Yorumu: SÜPER Bİ SİTE 95 ALDIM,TEBRİKLER SİTE ÇALIŞANLARINA...
->Yazan: MELİSA..

134. **Yorum**
->Yorumu: bence bilgiler felan çok iyi tafsiye ederim bu siteyi 
->Yazan: ozan .
133. Yorum
->Yazan : kübra
->Yorumu: ya burasi çok güzel bir site herkezin girmesini tavsiye ederim.
132. Yorum
->Yazan : irem nur
->Yorumu: ya site mükemmel bir sey ama ben aradigimin hepsini bulamadim içinde fiilimsilerin oldugu paragraf ariyorum :((.
131. Yorum
->Yazan : GÜLSÜM VE ASLI
->Yorumu:
KÜLTÜRLÜ ASK YASIYAK..
Birsey ögrendim
Gel degisik sevah
Sen beni sev ben seni sevim
Sevdayi yasiyah

Sen benim için yan
Ben seni severah yanim dutusim
Klasik ask neyse oni yasiyah
Yada sen sevme haberin olmasin
Ben sene sevdalanip dolasim
Platonik ask neyse oni yasiyah

Sevdada oturah yiyah içah
Ele olah ki kan kusah
Tombilik ask neyse oni yasiyah
Istersen sevdandan kendimi kesim
Sagi mi solu mi dogriyim biçim
Psikopatik ask neyse oni yasiyah

Dur ben kerem olim sen asli
Sonumuz ele bitsin yasli
Nostaljik ask neyse oni yasiyah
Ele sevah ki gara sevda olah

Araplara benziyah gapkara olah
Gara ask neyse oni yasiyah

Yalan söylemiyah hep dogru diyah
Beraber oturah beraber yiyah
Realist ask neyse oni yasiyah

Birbirimize türkü söyliyah mizildiyah
Elele tarlalarda bostanlarda gezah
Romantik ask neyse oni yasiyah
Kediyi gudigi(köpek) sen diye sevim
Sende horozi culugi(hindi) ben diye sev
Sembolik ask neyse oni yasiyah

Gel elele tutusip gendimizi elektirige verah
Zangir zangir titriyah,ölmiyah
Elektronik ask neyse oni yasiyah
Ahirlarda komlarda bulusah
Tezek galahlarinin(yigin) dibinde oturah
Otantik ask neyse oni yasiyah

Sen beni sevirsen bilirem, ben de seni
Ele pustluklari birahah hakket sevah
Adam gibi sevah sevdayi yasiyah.
130. Yorum
->Yazan : ahmet
->Yorumu: ögrencilerime diyecegim  buradan da çalisabilirler..
129. Yorum
->Yazan : emine
->Yorumu: süper ötesi diyorum baska bir sey demiyorum.
128. Yorum
->Yazan : nuriye
->Yorumu: çokkk güzel ögrencilerimin hepsine tavsiye ediyorum. çok tesekkür ederiz..
127. Yorum
->Yazan : nefes
->Yorumu: çok güzel ve faydali.emek verip hazirlayan herkese tesekür ederim.süperrrr....
126. Yorum
->Yazan : zeynep balikçi
->Yorumu: kpss testlerine girdim ve orada çok güzel testler vardi herkeze tavsiye ederim.
125. Yorum
->Yazan : bng
->Yorumu: çok güzelmis çok bayildim sinavlara bu siteden hazirlanicam insallah ücretsiz olmaya devam eder :).
124. Yorum
->Yazan : eda
->Yorumu: çooooooooooook güzel herkese tafiye ederim baska siteniz varsa onada girmek isterim.
123. Yorum
->Yazan : damla
->Yorumu: çok güzelmis çok begendim harikaymis..
122. Yorum
->Yazan : öfk
->Yorumu: Ben bir ögretmen olarak sitenize takdir ve minnet duygularimi iletir, basarilarinizin daim olmasini dilerim. Umarim ücretsiz olmaya devam eder:).
121. Yorum
->Yazan : HÜLYA
->Yorumu: SIITENIZE BAYILDIM ÇOK GÜZEL YAA ÇOK YARDIMCI OLUYORRR.
120. Yorum
->Yazan : Özlem
->Yorumu: Çooook Güzel Ve Faydali Birsey TESEKKÜRLER..
119. Yorum
->Yazan : cüneyt
->Yorumu: bence cok güzel herkesin çaliismasini isterim.
118. Yorum
->Yazan : gizem
->Yorumu: çok güzel bir site açmissiniz tesekkür ederim.
117. Yorum
->Yazan : esma
->Yorumu: insanlara çok iyi bir faydasi var bunun için çok güzel.
116. Yorum
>Yazan: ibrahim
>Yorum: mükemmel site yapanin eline oluna saglik .
115. Yorum
>Yazan: sevvval
>Yorum: ardigim her seyi bulabiliyorum çok güzel .
114. Yorum
>Yazan: eslem
>Yorum: çhok süperr yhaaa xD müthis bayildim muhtesem söylicek kelime bulamiommm:)))) herkese tisikülerrrr bütün derslerim 1'den 5'e çikti o derece yhaaniii ayyy iiki varsiniz .
113. Yorum
>Yazan: ilknur
>Yorum: bunlar bize bilgi oldugu için çok güzel mis:D .
112. Yorum
>Yazan: isimsiz
>Yorum: çok ama çok ama çok .
111. Yorum
>Yazan: fatma
>Yorum: çok ama çok güzel ya çok bayildim .
110. Yorum
>Yazan: hicran
>Yorum: bu siteyi kim kurduysa allah razi olsun bana çok yarari oldu .
109. Yorum
>Yazan: afranur
>Yorum: cok güzelll bir site emegi geçen herkeze saygilarimla.s.s.s.s.s.s .
108. Yorum
>Yazan: Ali Pak
>Yorum: site çok güzel.benim gibi insanlara çok gerekli bir sitecik. emege saygi .
107. Yorum
>Yazan: taha
>Yorum: bu site bi harika bayildim .
106. Yorum
>Yazan: beytullah ünsal
>Yorum: bugün hava çok güzel nasilsiniz arkadaslar.sizi çok seviyorum kelebekler uçusuyor kirlarda kuzular megler kirlarda bendiniz gider buralardan .
105. Yorum
>Yazan: bu-rock
>Yorum: her seyiyle süper bir site biz ögrenciler için çok faydali olacak .
104. Yorum
>Yazan: xanix
>Yorum: çok güzel bir site bulana tesekkür ederim .
103. Yorum
>Yazan: cansel karahasan
>Yorum: turkce icin super bir site..:)) .
102. Yorum
>Yazan: türkiye
>Yorum: çok güzel 1 site hazirlayanlara thank you .
101. Yorum
>Yazan: ertugrul
>Yorum: gerçekten güzel bir site admine tsk. .
100. Yorum
>Yazan: büsra
>Yorum: süperinde üstünde hariki bir sey tesekürler .
99. Yorum
>Yazan: tugba
>Yorum: çok güzel ya çok ama çok güzel begendim bayildim madurum madurum madurum da madurum.
98. Yorum
>Yazan: Alparslan
>Yorum: saol abi en azindan 10 tane soru çikarttim.
97. Yorum
>Yazan: merve didem
>Yorum: cok güzel bir kitap cok beyendim:).
96. Yorum
>Yazan: ask
>Yorum: yaa çk güzel ckk tesekkür ederim:)).
95. Yorum
>Yazan: simsek
>Yorum: bence hosuma gittti lütfen biraz daha genisletin.
94. Yorum
>Yazan: sevval
>Yorum: ÇOK IYI BIR SITE, ÇOOOOK BEGENDIM ARTIK HEP GIRERIM. HAZIRLAYANLARA TESEKKÜR EDERIM..
93. Yorum
>Yazan: melih
>Yorum: valla ii bir sitede ben aradigimi bulamadim yine de sagolun.
92. Yorum
>Yazan: burçin
>Yorum: siteyi yapana tsk ederim çok yardimci oluyo :D.
91. Yorum
>Yazan: deniz
>Yorum: bu çok güzel ama konular attirilirsa sevinirim.benim sinavim pazartesi notum sizin ellerinizzde. kim yaptiysa ellerine saglik :D.
90. Yorum
>Yazan: sezen
>Yorum: güzel begendim ama konular artirilirsa sevinirim . Çünkü sinavim var. notum size bagli.
89. Yorum
>Yazan: prenses
>Yorum: bnce bu site spr bi site byldm ypn kmse çk tsk ederm :D saoolun sinavlarimi burdan çaliscm çooooooooooooookkkkkkkkkk tsk ederm :D :D <3.
88. Yorum
>Yazan: cemre
>Yorum: bu site çok güzel çok teşekkür ederiz.
87. Yorum
>Yazan: gece
>Yorum: bu site çok güzel çok beğendim aferin kim yaptıysa çocuklar sizde bana katiliyo musunuz Esra.
86. Yorum
>Yazan: Türkmen
>Yorum: Çok faydalı bir site. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
85. Yorum
>Yazan: gül
>Yorum: saglun gerçekten çok güzel bir site başarılarımı artıran bir site yarin sınavım var ve bana geçekten yardımcı oldunuz teşekkür ederim umarın hep böyle bir başarıyla devam edersiniz :D.
84. Yorum
>Yazan: İlayda
>Yorum: süper ya çokkkkkk hoşuma gitti başka sitelerinizde varsa ona da girmek istiyorum heee.
83. Yorum
>Yazan: nazlı nehir
>Yorum: aradığım her sey var süper olmuş tebrik ederim.
82. Yorum
>Yazan: özlem
>Yorum: siteden çok yararlanıyorum okuldaki tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.
81. Yorum
>Yazan: goncagül
>Yorum: aradığımı kolayca bulabiliyorum muhteşem bir site herkese tavsiye ediyorum.
80. Yorum
>Yazan: özlem
>Yorum: siteyi araştırdım çok güzel emeği geçen herkese teşekkür ederim.
79. Yorum
>Yazan: elif su
>Yorum: harika tek kelimeyle mükemmel bu siteyi çoooooook beğendim.
78. Yorum
>Yazan: görkem
>Yorum: ay bu site çok hoş ya adim gibi bende çok havaliyim bu arada sbs den 480 aldım.
77. Yorum
>Yazan: Esra
>Yorum: ÇOK GÜZEL HER ŞEY ÇOK ANLAŞILIR BI ŞEKİLDE TESKÜRLER :)))).
76. Yorum
>Yazan: anil baltaci
>Yorum: valla dershaneye gitmeyip burada çalışıyorum ve daha iyi anlıyorum.
75. Yorum
>Yazan: pelin
>Yorum: ayhh.. ne kadann mikemmeell bi site buu..:D gerçekten çookk güzel bi site süperr..size katiliorum arkilerr..!! :d:d.
74. Yorum
>Yazan: havaliyim
>Yorum: bu siteyi çok beğendim harika olmuş bravo: ) : ).
73. Yorum
>Yazan: zozan
>Yorum: süper .bu sayede daha iyi anliyoruz.
73. Yorum
>Yazan: Sanem
>Yorum: Saçma Sapan SiteLer KuruLcaqina Böyle siTeLer Kurulmasa Çok manTikLi Tebrikler.
72. Yorum
>Yazan: SongüL Çetin
>Yorum: Yazandan Allah razi olsun.. Bu kadar bilgi bu kadar özlü bir sekilde ancak bu kadar yazilir.. Elleriniz dert görmesin... Bana çok faydali oldu....
71. Yorum
>Yazan: MÜGE KÜBRA
>Yorum: çok güzel bir site sedaur ne kadar havalanmışsın sen gaffar hocanın kızı değil misin bizi hemen unutmuşsun.
70. Yorum
>Yazan: MÜGE KÜBRA
>Yorum: MÜTHİŞ ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ SBS DEN DE 472 PUAN ALDIM SEDANUR KISKANDIN MI HA HA HAAAAAAA.
70. Yorum
>Yazan: nazli
>Yorum: güzel olmuş burada soru çözebiliyorum, yani anlayacağınız iyi olmuş beğenmeyenler çatlasın.
69. Yorum
>Yazan: eda
>Yorum: seda nur cum ben seni geçtim 478 puan yaptim he bu arada sen bu zekayla nasil 440 puan yaptiysan bide 440 puan yaptim dyn.
68. Yorum
>Yazan: Bağdagül
>Yorum: ayy harika bi site süperrrrrr. (F).
67. Yorum
>Yazan: ugur
>Yorum: çok iyi bi site. saolun .
66. Yorum
>Yazan: ugur
>Yorum: çok iyi bi site. saolun .
65. Yorum
>Yazan: sinem tüfekçi
>Yorum: çok güzel eğitimi harika tesekürler.
64. Yorum
>Yazan: AtA
>Yorum: BU YAZIDA EMEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.BU YAZDIĞIMI YAZIDAN 100 ALDIĞIMI SÖYLEMEK İSTERİM SBS DEN 440 ALDIM DİYE SEVİNENLERE İÇTEN SEVİNMELERİNİ DİLERİM. NOT:Biz akil vermez, gösteririz.. Konuşmaktansa susar, ses bekleriz.. Değer verdik mi karşiLigini isteriz...
63. Yorum
>Yazan: Seyda
>Yorum: bu site çok güzel ve faydalı.
62. Yorum
>Yazan: naz
>Yorum: bence de güzel çok teşkür.
61. Yorum
>Yazan: seda nur
>Yorum: beğendim SBS den 440 puan aldım ha haaaaaaa.
60. Yorum
>Yazan: Süleyman
>Yorum: çok süper bir site bunu yapan çok iyi düşünmüş sağ olun.
59. Yorum
>Yazan: Merve
>Yorum: gerçekten de harika olmuş çok teşekkür ederim.
58. Yorum
>Yazan: 06 TOLGA
>Yorum: HARBİ GÜZEL SİTE SAYENİZDE DERS ÇALIŞIYORUZ....
>Yazan: isimsiz
>Yorum: fena değil fazla yoruma gerek yok :SSS.
>Yazan: Fatma
>Yorum: tek kelimeyle harika muhteşem.
>Yazan: isim yok
>Yorum: çok ama çok güzel bir site bu tam okul çağındaki çocuklar için! emeği geçen herkese teşekkür ederim sağ olun var olun.
>Yazan: MARAZ
>Yorum: BİRAZ İYİ AMA DAHA GAYRETLİ OLMASINI DİLERİM BU ARADA 6G SLM.
>Yazan: naime
>Yorum: aslında güzel bir site ama biraz daha iyi olursa sevinirim.
>Yazan: remzi
>Yorum: tek kelimeyle harikaaaaaaaaaaaa.
>Yazan: alican
>Yorum: çok güzel bir site EMEGE SAYGIII.
>Yazan: Melike Yıldırım
>Yorum: Harika bir yer. Çok güzel bilgiler ve açıklamalar var. iyi ki de böyle bir site yapmışlar. Harikanın da ötesi bir şey. iyi ki de böyle bir site yapılmış. Fevkaladenin fevkinde bir site.
>Yazan: Esra
>Yorum: aradığım her şeyi bulabiliyorum çok saolun teşekkürler herkese.
>Yazan: sıla
>Yorum: ya gerçekten çok güzel bir site herkese tavsiye ediyorum.
>Yazan: Alev
>Yorum: süper bir site bütün ödevlerimi buradan yaptım teşekkür.
>Yazan: Özge
>Yorum: ya aslında bu site çok yararlı herkese Tavsiye? ediom.
>Yazan: gizem
>Yorum: bayıldım müthiş bu siteyi kurduğunuz için size teşekkür ederim. hayatımda böyle site görmedim.
>Yazan: umut
>Yorum: evet çok güzel olmuş çok iyi bir site ellerinize sağlık öbür sitelerden farkı var. süperrrrrrrrrrrrrrrr ...herkese selam....
>Yazan: tunahan
>Yorum: manyak bir site çok beğendim coookkkkkk guzelllllxD.
>Yazan: aybike taççalan
>Yorum: güzel bir siteymiş.ama daha iyi olabilir ben kötü demiyorum ama her şey daha iyi olabilir süper olanlar da...
>Yazan: samet
>Yorum: çoooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooo oookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkk mu çoooooooook güzel.
>Yazan: şule
>Yorum: YARDIMCI BI SİTE ÇOK TA AÇIK ANLATIM YAPILMIŞ TESEKURLER.
>Yazan: berrak
>Yorum: yaaaaaa süpersiniz çok beğendin:P:P:P:P:D:D:D:D=)=)=)=).
>Yazan: Zeynep
>Yorum: çokkkkk güzel bir site ... başarılarınızın dewamini dilerim.
>Yazan: eylül
>Yorum: baya güzel tuttum bu siteyi.
>Yazan: deniz
>Yorum: çok güzel.
>Yazan: elif
>Yorum: güzel olmuş.
>Yazan: Mehmet
>Yorum: tek kelimeyle süperrrrrrrr.
>Yazan: seren
>Yorum: güzel.
>Yazan: Cansu
>Yorum: anlatımlar çok güzel bayildimmm.
>Yazan: Uğurcan
>Yorum: eyw kardeş çok güzel ...
>Yazan: Meryem
>Yorum: süper ya çok beğendim.
>Yazan: Ömer
>Yorum: bence çok güzel bir site.
>Yazan: Havva
>Yorum: bu siteyi yaptınız için teşekkürler.
>Yazan: GöLqe hataLeT ...
>Yorum: oldukça qüSeL çoq hoşuma gitti. diğer sitelerin hiç birine benzemio farkı waR ... artik her gün buradayım ( duyda inanma ) zuhahahaha yoq bea saka arada bakarım :):).
>Yazan: İlayda
>Yorum: süper ya çokkkkkk hoşuma gitti başka sitelerinizde varsa ona da girmek istiyorum heee.
>Yazan: Nazan
>Yorum: harika müthiş.
>Yazan: seda ve seviye hoca
>Yorum: çok güzel ve testler eğlenceli neden hocalar sormuyor kiiiiiiiiiiiii 8/a yi seviyorummmmmmmmmmmmm hocam sizi de seviyorummmmmmm.
>Yazan: yasemin
>Yorum: İYİ ÇOK GÜZEL OLMUŞ.
>Yazan: berk
>Yorum: hepinize selam her şey çok güzel.
>Yazan: FATİH
>Yorum: VALLA SPR BENİM YARIN SINAVIM VAR İNŞALLAH IYI GEÇER BURASI ÇOOK GÜZEL SUNUYOR ÇOK TESSEKKÜRLER BİZİM EGITIMIMIMZ İÇİN YAA.
>Yazan: tugay
>Yorum: harika yapanların ellerine sağlık.
>Yazan: Selin
>Yorum: Aradığım şeyleri bulabiliyorum. Çok güzel.
>Yazan: Merve
>Yorum: ya çok güzel her şey içinde bu sayede yazılılarda yüksek not ve konuları daha iyi anlıyacagiz çok tesekkürlerrrrrrrrr.
>Yazan: isim yok
>Yorum: ççççççççççççççççççoooooooookkkkkkkkkkkkk güzel çok beğendim.
>Yazan: SULHATTIN
>Yorum: ÇOK GÜZEL BAYA BEĞENDİM.
>Yazan: metin
>Yorum: çok iyi.
>Yazan: ece
>Yorum: güzel.
>Yazan: Ayşe
>Yorum: çok yardımcı bi site herkese teşekkürler.
>Yazan: Merve
>Yorum: ay arkadaşlar çok güzel olmuş.
>Yazan: Songül
>Yorum: çok güzel arkadaşlar.
>Yazan: nisa
>Yorum: süper bir anlatım çok teşekkürler.
>Yazan: destina
>Yorum: süper site çok beğendim.
>Yazan: kazanmalı
>Yorum: iyi bir çalışma tesekürler.
>Yazan: Büşra
>Yorum: çok güzel.
>Yazan: mukaddes
>Yorum: yarın çalışacağım sbs dem 437 aldım ha ha.
>Yazan: birol
>Yorum: bence çok iyi yaaa.
>Yazan: mervenur
>Yorum: çok güzel.
>Yazan: Gül Nur
>Yorum: ÇOK GÜZEL. HER ŞEY TAM OLARAK ANLAŞILIYOR. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.
>Yazan: Şule
>Yorum: Aradığım her şeyi bulabiliyorum.çok güzel bir burası dershaneye gideceğim için sınava çalışıyorum.ondan bu sitede unuttuğum konuları tekrarlıyorum.konuları iyice anladıktan hemen sonra konu testleri çözüp bilgilerimi güçlendiriyorum.çok güzel bir site açmışsınız.çok güzel bir site bu site .süper bayıldım.
>Yazan: Esra
>Yorum: Ççççççççççççooooooooookkkkkkkkkk güzel

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: