eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > tarih dersi ile ilgili konu anlatımlar

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONU ANLATIMLAR (ALFABETİK)

"TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Ve Kavramanıza
Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar ALFABETİK sıraya göre dizilmiştir.
İsterseniz
KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE görebilirsizin. >>>TIKLAYIN<<<
İyi Çalışmalar Dileriz...
1. Balkan Savaşı Nedenleri Sonuçları Tarihi

2. Balkan Savaşı Nedenleri Sonuçları Ne Zaman Kimler Arasında Yapıldı

1. Meşrutiyet Dönemi Nedenleri Kısa Sürmesi Özellikleri İlanı

2. Meşrutiyet Nedir Önemi Maddeleri Tanımı İlanı

1. TBMM'nin Açılışı İcraatları Özellikleri Çalışmaları

2. TBMM'nin Açılışı İcraatları Özellikleri Çalışmaları

1920 Anayasasının Kabulü, Maddeleri, Özellikleri

1924 Anayasası, Maddeleri, Özellikleri, Yapılan Değişiklikler

1924 – 1938 İsyanları, Ayaklanmaları

Amasya Genelgesi, Önemi, Alınan Kararlar, Gelişmeler

Amasya Görüşmesi, Özellikleri, Önemi, Temsil Heyeti

Anadolu Ajansının Kurulması, Kurulma Amacı

Ankara Antlaşması, Ankara Antlaşması’nın Maddeleri, Önemi

Ankara Hukuk Fakültesi Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Ankara'nın Başkent Olması, Ankara'nın Başkent Olmasının Nedenleri, Sonuçları

Askeri Alandaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Dış Politika, Dış Siyaseti

Atatürk İlkelerine Sahip Çıkılması, Devamlılığının Sağlanması

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Atatürk Orman Çiftliği Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Atatürk Ve Türk Tarihi

Atatürk’e Suikast Girişimi

Atatürk'ün Ağzından İlkeler Sözleri Temel İlkeler Bütünleyici İlkeler

Atatürk'ten Anılar

Atatürk'ün Bilim Ve Teknoloji İle İlgili Sözleri, Özdeyişleri, Vecizeleri

Atatürk’ün Halk Musikisi Ve Çalgılarına Olan İlgisi

Atatürk’ün Hayatı (İngilizce Anlatım)

Atatürk’ün Kitap Sevgisi ve Okuma Alışkanlığı

Atatürk’ün Kurduğu Fabrikalar Cemiyetler Kurumlar Kuruluşlar Enstitüler Fakülteler

Atatürk’ün Türk Folkloruna Verdiği Önem

Atatürk’ün Eserleri

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar, Atatürk’ün Kitapları, Eserleri (2)

Atatürkçü Düşün Sisteminde Milli Güç Unsurları, Özellikleri, Çeşitleri

Atatürkçülük Nedir, Atatürkçülüğün Tanımı, Amacı, Önemi

Atatürkçülüğün Nitelikleri, Atatürkçülüğün Özellikleri

Atatürk'e Göre Yeni Tarih Anlayışı

Atatürk'ten Sonraki Dönem, Meydana Gelen Olaylar

Atatürk’ün Askerlik Hayatı, Askerliği

Atatürk’ün Çocukluğu, Çocukluk Yılları, Atatürk'ün Çevresi

Atatürk'ün Düşünce Sistemini Geliştiren Etmenler

Atatürk’ün Eğitim Hayatı, Öğretim Hayatı

Atatürk’ün Fikir Hayatı, Atatürk’ün Düşünceleri

Atatürk’ün Hayatı, Kronoloji, Kronolojisi

Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı İle İlgili Görüşleri

Atatürk’ün Kişiliği, Atatürk’ün Kişilik Özellikleri

Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Atatürk’ün Okuduğu Okulların Şimdiki Adları

Atatürk'ün Ölümü

Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Değer

Atatürk’ün Siyasi Hayatı, Atatürk’ün Siyasi Kimliği

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar, Atatürk’ün Kitapları, Eserleri (1)

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler, Özellikleri

Balıkesir Ve Alaşehir Kongreleri

Balkan Antantı, Özellikleri, Amacı

Balkan Savaşları, Balkan Savaşları’nın Sonuçları

Batı Cephesi, Batı Cephesi’nin Özellikleri, Önemi

Bayındırlık Alanındaki Gelişmeler

Birinci Balkan Savaşı Nedenleri Sonuçları Tarihi

Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Ermeni Meselesi, Ermeni Sorunu

Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması, Gelişmesi, Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Birinci İnönü Savaşı, Birinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları

Birinci Meşrutiyet Dönemi Nedenleri Kısa Sürmesi Özellikleri İlanı

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne Yardımcı Kuruluşların Özellikleri

Birleşmiş Milletlerin Amaçları

Boğazlar Sorunu, Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

Bursa Merinos Halı Fabrikası Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Bütünleyici İlkeler, Özellikleri

Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne Karşı Ayaklanmalar, Alınan Önlemler

Büyük Taarruz, Başkumandanlık Meydan Muharebesi, Önemi, Sonuçları

Cemiyetler Özellikleri Yararlı Cemiyetler Zararlı Cemiyetler Özellikleri

Cepheler, Önemi, Özellikleri

Çağdaşlaşma, Uygarlık, Özellikleri, Önemi

Çanakkale Savaşı Tarihi Nedenleri Sonuçları Önemi Kronolojik Sıralaması

Çanakkale Cephesi, Çanakkale Cephesi’nin Özellikleri

Çocuk Esirgeme Kurumu Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Çok Partili Rejim Denemeleri, İlk Siyasi Partiler, İlk Siyasi Partilerin Özellikleri

Cumhuriyetçilik İlkesi, Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri, Önemi

Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetin İlan Edilmesinin Nedenleri, Sonuçları

Devlet Demiryolları Ve Limanlar Genel Müdürlüğü Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Devlet Hava Yolları Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Devletçilik İlkesi, Devletçilik İlkesinin Özellikleri, Önemi

Dış Borçlar Sorunu

Dış Politika, Dış Siyaseti (Atatürk Dönemi)

Din Kurumlarının Düzenlenmesi Kanunu’nun Kabulü

Doğu Cephesi, Doğu Cephesi’nin Özellikleri, Önemi

Düzenli Ordu’nun Kurulması, Kurulma Nedenleri, Önemi

Eğitim Politikası, Eğitimde Uygulanacak İlkeler, Esaslar

Eğitim Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitimde Öğretmenin Rolü, Eğitimde Öğretmenin Önemi

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Erzurum Kongresi, Önemi, Maddeleri, Alınan Kararlar

Eskişehir - Kütahya Savaşları, Eskişehir - Kütahya Savaşları’nın Sonuçları

Etibankın Kuruluşu Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Fransız İhtilalı, Özellikleri, Fransız İhtilalı’nın Sonuçları

Genelgeler Ve Kongreler Kısaca Özet

Gümrü Antlaşması, Maddeleri, Önemi

Güney Cephesi, Güney Cephesi’nin Özellikleri, Önemi

Halifeliğin Kaldırılması, Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri, Sonuçları

Halkçılık İlkesi, Halkçılık İlkesinin Özellikleri, Önemi

Halkevleri Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Harf İnkılabı, Harf İnkılabı'nın Sonuçları, Yeni Türk Harfleri, Yeni Türk Alfabesi

Hatay Sorunu, Hatay Sorunu’nun Çözülmesi

Havza Genelgesi, Maddeleri, Önemi

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hıyaneti Vataniye Kanunu Nedir Amacı Ne Zaman Çıkarıldı Ne Zaman Kaldırıldı

Hıfzıssıhha Enstitüsü Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

İdadi Ne Demek Sıbyan Mektebi Ne Demek Rüştiye Ne Demek Medrese Ne Demek Tanımları

İkinci Balkan Savaşı Nedenleri Sonuçları Ne Zaman Tarihi Kimler Arasında Yapıldı

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu

İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri

İkinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

İkinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları

İkinci Meşrutiyet Nedir Önemi Maddeleri Tanımı İlanı

İkinci TBMM'nin Açılışı İcraatları Özellikleri Çalışmaları

İnkılap Tarihindeki İlkler

İnkılaplar, Yenilikleri, Çeşitleri, Özellikleri

İnkılapçılık İlkesi, İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri, Önemi

Irak Cephesi, Irak Cephesi’nin Özellikleri

İlk Siyasi Partiler

İlkeler Atatürk'ün Ağzından İlkeler Sözleri Temel İlkeler Bütünleyici İlkeler

İstiklal Mahkemeleri Kurulması Kurulma Amacı

İş Bankası Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in Duruma Bakışı

İşgaller Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu

İşgallere Karşı İlk Direniş, Özellikleri

İstanbul'un İşgali, İstanbul'un İşgalinin Sonuçları

İstiklal Marşının Kabulü, Yazılması, Okunması, Ödülü

İtilaf Devletleri’nin Barış Teklifi

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesini İstememesinin Nedenleri

İzmir İktisat Kongresi Önemi Alınan Kararlar

İzmir’in İşgali, İzmir’in İşgalinin Sonuçları

Kadının Türk Toplumundaki Yeri, Önemi

Kafkas Cephesi, Kafkas Cephesi’nin Özellileri

Kanal Cephesi, Kanal Cephesi’nin Özellikleri

Kapitülasyonlar, Kapitülasyonların Osmanlı’ya Verdiği Zararlar

Kars Antlaşması, Kars Antlaşması’nın Sonuçları, Önemi

Kılık Kıyafet Kanununun Kabulü, Kıyafette Değişiklik, Kıyafet Birliği

Kongreler Ve Genelgeler Kısaca Özet

Kurtuluş Savaşı Cepheler

Kuvayi Milliye, Özellikleri, Milli Kuvvetler Hareketi

Laiklik İlkesi, Laiklik İlkesinin Özellikleri, Önemi

Londra Konferansı, Londra Konferansı’nın Sonuçları, Önemi

Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri, Önemi, Sonuçları

Maden Tetkik Arama Enstitüsü MTA’nın Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Medeni, Birleştirici Tarih Görüşü, Atatürk'ün Tarih Anlayışı

Menemen Olayı, Menemen Olayı’nın Sonuçları

Merkez Bankası Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Milletler Cemiyeti'ne Üyelik

Milli Birlik, Milli Beraberlik Yönünden Dayanışmanın Önemi

Milli Dış Politika, Dayandığı Temel İlkeler, Özellikleri

Milli Ekonomi, Kurulması, İzmir İktisat Kongresinde Alınan Kararlar

Milli Kültür, Milli Kültürün Özellikleri, Güzel Sanatlar

Milli Mücadele Döneminin Önemli İsimleri

Milli Mücadele Yılları, Cepheler, Önemli İsimleri

Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Kurtuluş Savaşının Kadın Kahramanları

Milli Savunma, Milli Savunmanın Önemi

Milliyetçilik İlkesi, Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri, Önemi

Misakı Milli, Milli Ant İlanı, Maddeleri, Önemi

Modern Türkiye'nin Kuruluşunda Atatürk İlkelerinin Önemi

Mondros Ateşkes Anlaşması, Maddeleri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Konferansı Nedenleri Sonuçları Maddeleri Montreux

Moskova Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın Önemi

Mudanya Ateşkes Anlaşması, Maddeleri, Önemi, Alınan Kararlar

Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Milli Bilincin Uyandırılması

Musul Sorunu, Musul Sorunu’nun Sonucu

Nutuk (Kısa Açıklama)

Nüfus Değişimi (Türkiye Yunanistan)

Ordunun Siyasetten Ayrılması

Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Girişimleri

Osmanlı Devleti’nin Almanya Yanında Birinci Dünya Savaşı’na Katılmasının Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Diğer Cepheler

Osmanlı Hükümeti, Temsil Heyeti, Özellikleri

Paris Barış Konferansı, Özellikleri

Rüştiye Ne Demek Sıbyan Mektebi Ne Demek İdadi Ne Demek Medrese Ne Demek Tanımları

Sadabat Paktı, Özellikleri, Amacı

Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kuruluşlarının Düzenlenmesi

Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Sakarya Meydan Savaşı, Sonuçları, Önemi, Sakarya Meydan Muharebesi

Saltanatın Kaldırılması, Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri, Sonuçları

Sanayi Alanındaki Gelişmeler

Sanayi İnkılabı, Sanayi İnkılabı’nın Sonuçları

Sanayi Ve Maadin Bankası Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Serbest Cumhuriyet Fırkası Partisi Kurulması Nedeni Kapatılması Özellikleri Kurucuları

Sevr Antlaşması, Sevr Antlaşması’nın Maddeleri, Sevr Antlaşması’nın Sonuçları

Sıbyan Mektebi Ne Demek Rüştiye Ne Demek İdadi Ne Demek Medrese Ne Demek Tanımları

Sivas Kongresi, Önemi, Maddeleri, Alınan Kararlar

Sömürgecilik, Sömürgeciliğin Tarihi, Tarihteki Sömürgeci Devletler

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Özellikleri

Soyadı Kanunu, Soyadı Kanunu’nun Kabulü

Suriye Cephesi, Suriye Cephesi’nin Sonuçları

Sümerbank Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Şeyh Said Ayaklanması, Şeyh Said İsyanı, Sebepleri, Sonuçları, Etkileri

Takvim, Saat, Ölçülerde Değişiklik Kanunu’nun Kabulü

Tarım Alanındaki Gelişmeler

TBMM'nin Açılışı, Özellikleri, Çalışmaları, 1920 Anayasası’nın Kabulü

TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar

Tekalifi Milliye Emirleri

Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelişi

Terakki Perver Cumhuriyet Partisi Kurulması Kapatılması Özellikleri Kurucuları

Teşkilatı Esasiye Kanunu, Kabul Edilmesi, 1921 Anayasası

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Öğretim Birliği Kanunu, Medreselerin Kapatılması, Sonuçları

Ticaret Alanındaki Gelişmeler

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Trablusgarp Savaşı, Trablusgarp Savaşı’nın Sonuçları

Türk Afgan Antlaşması, Ahitnamesi, Önemi

Türk Dili Çalışmaları, Türk Dil Kurumu TDK Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Türk Kadınlarının Siyasi Haklar Kazanması

Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Özellikleri, Kabul Edilmesi

Türk Milli Eğitimi’nin Önemi, Türk Milli Eğitimi’nin Amaçları

Türk Tarih Kurumu Kurulması TTK Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Türk Tarihi’nin Zenginliği, Türk Milleti’nin Tarihteki Yeri

Türkiye Açısından İkinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlkelerine Göre Milli Eğitim’de Olması Gerekenler

Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Türkiye Şeker Fabrikası Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Türkiye Yunanistan Nüfus Değişimi

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu, Önemi, Özellikleri

Türkiye'nin Yeniden İdari Olarak Teşkilatlanması

Türkkuşu Kurumu Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Türkler Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Ulusal Cemiyetler

Uluslararası İzmir Fuarı Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Uşi Antlaşması, Uşi Antlaşması’nın Sonuçları

Yabancı Okullar Sorunu

Yararlı Cemiyetler, Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri

Yunanların Anadolu’ya Saldırma Nedenleri

Zararlı Cemiyetler Kısaca Özellikleri Haritası Hangileridir

Ziraat Okulları Ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Ziraat Bankası Kurulması Kuruluş Yılı Kurulma Amacı Görevleri

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Bu Yazı İçin Yapılan Son "100+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

.......

115. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkür ederim bu siteyi yapana ellerine sağlık...
->Yazan: buket

114. **Yorum**
->Yorumu: emeğinize sağlık çok iyi bilgiler
->Yazan: büşra 

113. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK GÜZEL BİR SİTE ELİNİZE SAĞLIK ÇOK İŞİME YARADI :) 
->Yazan: HELİN ECE

112. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok faydalı bir site ellerinize sağlık 
->Yazan: Sümeyye .

111. **Yorum**
->Yorumu: 8 haziranda sınavım var çok işime yarayacak teşekkürler
->Yazan: meryem.
110. Yorum
->Yazan : eren arı
->Yorumu: bir ders bukadar güzel anlatılabilir süper olmuş teşekkürederim bana benim gibi birçok tarihsevere faydası olacağına inanıyorum..
109. Yorum
->Yazan : elif
->Yorumu: yazılılar için çok faydalı bir site hazırlıyandan Allah razı olsun.
108. Yorum
->Yazan : mmell
->Yorumu: emeğinize sağlık yarın sınavım var ve böyle güzel bir site bulduğum için mutluluk duyuyorum  teşekkürler.
107. Yorum
->Yazan : banu
->Yorumu: gerçekten mükemmel bir site çok isime yaradi herkeze tesekür ederimm...
106. Yorum
->Yazan : KIRO
->Yorumu: SIZ SAVASLA ÖVÜNÜP ZAMAN KAYBETTIGINIZDEN BIR ZAMAN SONRA ELLERINIZI BASINIZIN ALTINA ALIP UTANACAKSINIZ SAVASIN NASIL KÖTÜ BIRSEY OLDUGUNDAN BILIRIM VE SAVAS DEMEK BENIM IÇIN BIRILERININ HAYAT SITANDARTI YUKSELMEK DEMEK VE YENILENLERIN DE HAYAT SITANNDARTI DA DÜSEMEK DEMEK OYSA BAZILARI DIRENIRKEN GÜYA ONLARA MUSLUMANIZ YA YARDIM DA EDIYORUZ BU OLMAZ KARDESLERIM OLMAZ ÇELISKILI IYI DÜÜSÜN.
105. Yorum
->Yazan : ismail
->Yorumu: ahmet hocam burdamisiniz mucurdan ismail.
104. Yorum
->Yazan : nurhan kömür
->Yorumu: Allah hazirlayan arkadaslarimizdan razi olsun.elinize emeginize saglik çok güzel bir site ..artik her aradigim konulari bu sitede bakicagim .. çok sagolun .. Allah razi olsun ...
103. Yorum
->Yazan : öykü
->Yorumu: çok sagolun gerçketen çok isime yarayan bir site herkese tavsiye edrim =).
102. Yorum
->Yazan : büsra
->Yorumu: çok güzel bisite Allah razolsun!!!.
101. Yorum
metin: cok saolun gercekten cok guzel
txtisim: yesim.
100. Yorum
yorumu: çok güzel bir site olmus çok tesekkür ederim mükenmel hazrlamssiniz.
yazan: Bus
99. Yorum
yorumu: Çok güzel bir site. Emegi geçenlere tesekkür ederim.
yazan:
98. Yorum
yazan: esra parlak.
yorumu: ben valahi inkilaptan nefret ediyorum ama mecbur karne var diye bunlari izliyorum yoksa igrenç ötesi bir ders hiçbirsey anlamiyorum sadece derte uyiyorum aaa baktimda inkilap tarihi çookta sikici bir ders degilmis en azindan inkilap tarihi dersi odugu gün saat birlere kadar oyuracaksin sonra derste uyuyacaksin hem benim matemetik ve fenim varken böyle igrençç bir dersi napiyim benn neyse gerçekten çook güzel olmus emege geçenlere çook tesekkürler ederim onlarin sayasinde inkilabip tarihini 1 den 3 e çikardim son sinavda çnkü burdan çlistim

97. Yorum
>Yazan: fahrettin
>Yorum: çok güzel bir site hakikaten hizmette nimetler çok bizde bu nimetlerden faydalaniyoruz.. .
96. Yorum
>Yazan: merve
>Yorum: çok gzl en çok bu desi seviom .
95. Yorum
>Yazan: asya
>Yorum: aradigimiz her sey burada mükemmellllllllll .
94. Yorum
>Yazan: büsra
>Yorum: ay süper ya elinize emeginize saglik .
93. Yorum
>Yazan: Ayseli VE Zeynep
>Yorum: Çok güzel bir site.Çok isimize yaradi.Çoooookk tesekkür ederiz. .
92. Yorum
>Yazan: 57murat
>Yorum: 4x4 harika daha nasil söylenir .
91. Yorum
>Yazan: ERDAL
>Yorum: HERSEY ÇOK GÜZEL OLMUS . ÇOK YERDE ARADIGIMIZ HERSEY BURDA ELINIZE SAGLIK .
90. Yorum
>Yazan: gamze
>Yorum: konular çok güzel emegi geçen herkese tesekker ederim .
89. Yorum
>Yazan: MErt
>Yorum: Çok güzel bir site ayrica bilgiler çok isime yaradi Üyelik istemeyen site görünce insan seviniyo ELINE saglik.
88. Yorum
>Yazan: sultan
>Yorum: kitaptakine göre kisa ve öz ins hocada burdaki sorulardan sorar tesekkürler.....
87. Yorum
>Yazan: gizem
>Yorum: çok süper ötesi bisey olmus yhaaa ellerinize saglik!!!!!!.
86. Yorum
>Yazan: gizem
>Yorum: çok süper ötesi bisey olmus yhaaa ellerinize saglik!!!!!!.
85. Yorum
>Yazan: mehmet orçun
>Yorum: harika bir site allah razi olsun çok sagolun gerçekten çok güzel bir site.
84. Yorum
>Yazan: Kevser
>Yorum: Süperrrr......................çok güsel hazirlanmiss çok isime yariyorrrrrrr......:) :)bu site sayesinde inkilap 5 geldiiii...:).
83. Yorum
>Yazan: vahit
>Yorum: burda tam istedigim seyler var hazirlayanlarin ellerine saglik.
82. Yorum
>Yazan: kader
>Yorum: Evdeki kitaplardan çalismasamda olur :) Bu site yeterli.Gerçekten çok güzel. Allah razi olsun :).
81. Yorum
>Yazan: dilek
>Yorum: ELLERINIZE SAGLIK ÇOK GÜZEL OLMUS.
80. Yorum
>Yazan: samet
>Yorum: ben bu dersi sevmedigim halde denemlerde enn fazla 3 yanlis yaparim emegi keçenlere tskr.
79. Yorum
>Yazan: Leyla
>Yorum: bol keseden yapionuz tabi bende :xd saolun emeği geçenlere.
78. Yorum
>Yazan: ERTUĞRUL
>Yorum: BU DERSE BAYILIYORUM TEŞEKKÜR EDERİM.
77. Yorum
>Yazan: Eda
>Yorum: Çok işime yaradı çok teşekkür ederim :).
76. Yorum
>Yazan: beren saat
>Yorum: kuzenim Batuhan için burası çok yardımcı oldu çok tessekkürler .
75. Yorum
>Yazan: Ayşe
>Yorum: gerçekten özünü vermişiniz konuların daha kolay oldu çalışmam emeğinize sağlık tsk ederim devamın beklerim.
74. Yorum
>Yazan: emre
>Yorum: çok süper site Allah razı olsun.
73. Yorum
>Yazan: Ferhan
>Yorum: ellerinize sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun. ...............
72. Yorum
>Yazan: isimsiz
>Yorum: bu kadar öz ve kolay anlatımı olsan bi site daha görmedim ellerinize sağlık...
71. Yorum
>Yazan: tarik
>Yorum: Allah razı olsun emeği geçen herkesten.
70. Yorum
>Yazan: aydan
>Yorum: bence böyle bir sitenin olması harika en azından çalışırken istediğim elimin altında bu siteyi yapanlara cooooook ama çok tesekür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
69. Yorum
>Yazan: Fatma
>Yorum: çok güzel olmuş Allaha emanet olun kardeşim.
68. Yorum
>Yazan: Urfalı
>Yorum: valla kpss ye hazırlananlar için mükemmel konular bence çalısın kaçırmayınız başarılar herkese....
67. Yorum
>Yazan: leo
>Yorum: site mükemmel bana sınavlarımda çok faydası oldu herkese tavsiye ederim. ayrıca siteye de bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim.
66. Yorum
>Yazan: Mustafa Kağan
>Yorum: Sizlere teşekkür ederiz. Böyle önemli bir konuda bizlere yardımcı olmanız Atatürk gençliğine yakışır. elinize sağlık.
65. Yorum
>Yazan: sevinç gül
>Yorum: gerçekten çok güzel tsk ederim.
64. Yorum
>Yazan: NURAY
>Yorum: ELERİNİZE VE EMEĞİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZELLLLLLLLLLL.
63. Yorum
>Yazan: Barış
>Yorum: çok süper bir site hakkatden gerçektende güzel bisete çok mükemmel teşekkürler emeği geçenlere.. ii isime yarayacak gireceğim sınavda ..:).
62. Yorum
>Yazan: zeynep meltem dogan
>Yorum: pes yani bu kadar da güzel olmaz ellerinize kollarınıza sağlık en sevdiğim ders.
61. Yorum
>Yazan: gül güzelii
>Yorum: ya site süper olmuş hazırlayanların eline sağlık çok sagolun yazılıya buradan çalıştım çok yardımcı oldu tekrar sagolun.
60. Yorum
>Yazan: isimsiz
>Yorum: çok teşekkür ederim proje ödevimi sayenizde tamamlayabildim:).
55. Yorum
>Yazan: Burak
>Yorum: bu site sayesinde inkılap sınavıma daha iyi hazırlandım Allah emeği geçenlerden razı olsun.
54. Yorum
>Yazan: aykız
>Yorum: tek kelimeyle mürtesem bir site herkese tavsiye ederim.
53. Yorum
>Yazan: Leyla
>Yorum: çok faydalı bir site, finallerim için çok yararlı oldu , elinize sağlık.
52. Yorum
>Yazan: melike
>Yorum: çok teşekkürler bu siteyi çok beğendim yazılım iyi geçecek.
51. Yorum
>Yazan: nurdan
>Yorum: gerçekten çok güzel bir site emeğinize sağlık ALLAH RAZI OLSUN.
50. Yorum
>Yazan: isimsiz
>Yorum: ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SAYENİZDE PROJE ÖDEVİMİ HAZIRLAYABİLDİM.
>Yazan: Oğuz Arslan
>Yorum: Elinize sağlık çok güzel olmuş.
>Yazan: GİZEM
>Yorum: ÇOK GÜZEL BİR SİTE OLMUŞ HARIKAA BU SİTE SAYESINDEE İNKILAP DERSİNİ DAHA ÇOK SEVIYORUMM EMEĞİ GEÇEN HERKESİN ELLERİNE SAGLIKKK.
>Yazan: rabisss
>Yorum: bence süper bi site...... gerçekten emeğinize ssaglikkk:D:D:D.
>Yazan: zeynep can
>Yorum: bu siteyi kim yapmışsa Allah ondan razı olsun ben bu siteyi çok sevdim inkılap dersine de daha iyi bağlandım sağ olun teşekkürler.
>Yazan: melike
>Yorum: gerçekten çok güzel bi site yha gerçekten harika ellerinize sağlık :-)).
>Yazan: cem tunahan KOÇ
>Yorum: Emeği geçen tüm herkese çok tessekkür ediyorum.
>Yazan: Osman
>Yorum: yhaaa abi çok güzel saolun.
>Yazan: Kübra
>Yorum: ya pek hoşuma gitmedi ama gene de sagolun.
>Yazan: brcu
>Yorum: inkilap dersini pek sevmiyorum ama site gzl anlatıyor..
>Yazan: seL!m
>Yorum: arkadaşlar bu siteyi hazırlayarak çok güzel isler başardığınızı söyleyebilirim,tek kelime ile süper olmuş elinize, emeğinize sağlık...biLgi payLastikça çogaLir....
>Yazan: büsraaaaaa
>Yorum: yha süper olmuss yhaa mükemmel Allah razı olsun!!!.
>Yazan: adem
>Yorum: bence çok güzel bir site herkesin girmesini tavsiye ediyorum.
>Yazan: Bilal
>Yorum: Bu siteyi kim hazırladıysa ellerine sağlık çok teşekkürler.
>Yazan: Zekeriya
>Yorum: çok güzeldi yazılıda bana çok yardımcı olacağına inanıyorum.
>Yazan: KOMANDO41
>Yorum: GÜZEL BI SİTE EMEĞİ GEÇENLERE TSKR.
>Yazan: Mustafa
>Yorum: Vallaha Çhoq Saol'un Yazılılara Çalışmamıza Ve Okula Çok Yardımcı OluYoR Saol'un !!!!!!!^.
>Yazan: SEKO
>Yorum: ÇOK GÜZEL BİR SİTE TAVSİYE EDERIK MUSTAFA ALI.
>Yazan: mars
>Yorum: sayısalcı olduğum için bu derssi hiç sevmiyorum ama site güzel elinize sağlık.
>Yazan: halim
>Yorum: gerçekten çok güzel çok faydalı.
>Yazan: melis arda
>Yorum: coq guselll site bu yaaaaaaa saolunn.
>Yazan: beyzanur
>Yorum: çok güzel bir site benim bu sene inkılabım çok zayıftı testler çözdüm inşallah 2.dönem inkılabım 5 olur amin::0))).
>Yazan: ŞÜKRÜ
>Yorum: ÇOK GÜZEL ÖZ VE KISA.
>Yazan: tugçe
>Yorum: süper inanamıyorum her şey var burada herkese söylicem bu sitenin çok güzel olduğunu tek kelime ile MUHTEŞEM olmuş ellerinize sağlık.
>Yazan: iremsu
>Yorum: size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir site yapmışsınız ellerinize sağlık.
>Yazan: Büşra
>Yorum: vallahi süper site çok saolun.
>Yazan: erkan
>Yorum: bu ders çok hoşuma gidiyor ve bu dersi çok seviyom.
>Yazan: sema
>Yorum: çok güzellllllll.
>Yazan: hilal
>Yorum: Kardeş elinize gözünüze sağlık çok güzel site yapmışın bana çok yararı dokundu gerçekten mükemmel helal olsun başarılar dilerim kardeş.
>Yazan: Leyla
>Yorum: bizim için bu konular çok iyi.
>Yazan: buse
>Yorum: çok teşekkürler.
>Yazan: OĞUZCAN SARAÇ
>Yorum: valla çok güzel olmuş helal olsun.
>Yazan: Adnan
>Yorum: Elinize sağlık teşekkürler.
>Yazan: Davut
>Yorum: cezakumullahu hayran kesiran!
>Yazan: gaby
>Yorum: harika olmuş! sağ olun!
>Yazan: tslme
>Yorum: Allah bin kere razı olsun.
>Yazan: teşekkürler
>Yorum: çok iyi.
>Yazan: Hasret
>Yorum: harika gerçekten ellerinize sağlık... Allah razı olsuuuunnn.
>Yazan: ali
>Yorum: çok güzel bir sitedir bu siteye bayili yorun herkese iyilikler insen eylesinlerrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrr daima kalbimdesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.....................................................
.....................................................
>Yazan: VOLKAN
>Yorum: ELERİNİZE SAĞLIK ÇOK HARİKA BI TST AMA KOLAYDI.
>Yazan: burcu
>Yorum: gerçekten çok yararlı bi site olmuş Allah razı olsun aradığım her şey var testleri biraz çoğaltıp bide güncel konu testleri koyarsanız çok sevinirim TEŞEKKÜRLER.
>Yazan: pina
>Yorum: ellerinize sağlık çok güzel olmuş :)
>Yazan: Sorum var=)
>Yorum: Öncelikle paylaşım için tesekkrler bisi sorcam bn lise2 de mf okumayı düşünüyorum tarih tm deki kadar ağır olur mu?
>Yazan: Melek
>Yorum: Allah razı olsun.
>Yazan: Hatice
>Yorum: Emeğinize sağlık güzel olmuş..
>Yazan: Bir Garip Öğrenci
>Yorum: Çok ama çok teşekkürler. EN YÜCE DEĞER EMEKTİR. SAĞ OLUN MUVAFFAKIYET SİZİNLE OLSUN...
>Yazan: Emrah
>Yorum: Emeğinize sağlık inşallah bu bilgilerle bi yere geliriz.
>Yazan: Oktaycann
>Yorum: Teşk. ederim çok mükemmel hazırlamışsınız gerçekten uğraşılmış Allah razı olsun sizden elinize sağlık bana çok yararlı oldu.
>Yazan: Serkan Arda
>Yorum: Kardeş elinize gözünüze sağlık çok güzel site yapmışın bana çok yararı dokundu gerçekten mükemmel helal olsun basarılar dilerim kardeş

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: