Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

Soru1.

Yukarıdaki haritada görülen 2 ve 4 numaralı ke­simlerin yıllık yağış miktarları 1 ve 3 numaralı kesimlerinkinden fazladır. Bu durum, 2 ve 4 numaralı kesimlerin hangi özelliğine bağlanabilir?

A)       Bitki örtüsünün zengin olmasına.

B)      Kıyı ovalarının geniş olmasına.

C)      Kıyılarının, hâkim rüzgâr yönüne dik olmasına.

D)      Yamaç eğimlerinin az olmasına.

E)      Buharlaşmanın fazla olmasına.

(1987/II)

Soru2.    Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirin­den farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

A)       Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.

B)      Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.

C)      Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması.

D)      Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.

E)      Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi.

(1990/II)

Soru3. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklarda artışın yanında tarım ürünlerinin olgunlaşmasında bir hızlanma meydana gelir?

A)       Lodos

B)      Samyeli

C)      Kıble

D)      Karayel

E)      Hamsin

Soru 4.

I.         Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

II.        Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

III.      Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi

IV.      Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 5. Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

A)İstanbul                     B) Konya                        C) Adana

D) Rize                          E) Kars

Soru 6.

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin yıllık yağış miktarının dağılımı verilmiştir. Marmara Bölgesi denizlerle iç içe olmasına rağmen yağış miktarının az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yer şekillerinin çeşitli olması

B)      Yükseltisinin az olması

C)      Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

D)      Enlem

E)      Deniz etkisi

Soru 7. Ülkemizde kış aylarının çok çetin geçmesinde aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi daha çok etkili olmaktadır?

A)       İzlanda A.B.

B)      Sibirya Y.B.

C)      Basra  A.B.

D)      Asor A.B.

E)      Ekvatoral A.B.

Soru 8.

Yukarıda Türkiye’nin yıllık yağış miktarının dağılımı verilmiştir. İç kesimlerde yağış miktarının az olmasında aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha çok etkilidir?

I.  Yükselti

II. Karasallık

III.Denizellik

IV.Dağların uzanış yönü

V. Enlem

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 9. Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışı üzerinde;

I.         Yükselti

II.       Denizellik

III.     Bitki örtüsü

IV.    Yağış miktarı

gibi faktörlerden hangileri çok  daha etkilidir?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 10. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır?

A) İstanbul                    B) İzmir                  C) Ankara

D) Trabzon                   E) Antalya

Soru 11.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                      B) Yükselti            C) Karasallık

D) Rüzgar yönü           E) Bitki örtüsü

Soru 12.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                      B) Yükselti            C) Karasallık

D) Rüzgar yönü           E) Bitki örtüsü

Soru 13. Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda en yüksek sıcaklıkların Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yağışların yağmur şeklinde olması

B)      Yükseltisinin az olması

C)      Daha güneyde yer alması

D)      Buharlaşma miktarının az olması

E)      Bitki örtüsü

Soru 14. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 15.

I. Samyeli

II.        Poyraz

III.      Yıldız

IV.    Lodos

V.      Karayel

Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri estiği zaman estiği bölgelere yağış getirmesi beklenir?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 16.   Türkiye'nin iç bölgelerinde günlük sıcaklık farkının çok fazla olmasında

I.    Karasallık

II.  Yükselti

III. Bitki örtüsü

IV. Denizellik

gibi faktörlerden hangileri  çok daha etkili olmaktadır?

A) I ve II                  B) II ve III                C) III ve IV

D) I ve III                E) II ve IV

Soru 17. Türkiye'de genelde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi’nde (bilgi yelpazesi.net) bu farklılıklar çok daha azdır ya da hiç görülmez.  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)     Akıntılar

B)      Denizden uzaklık

C)      Bitki örtüsü

D)      Dağların doğrultusu

E)       Yağış miktarı

Soru 18.

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Güneş ışınlarının gelme açısı

B)      Yağışın  miktarı

C)      Yağış rejimi

D)      Bitki örtüsü

E)       Kış sıcaklığı

Soru 19.

Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen merkezlerin hangi ikisi arasında Temmuz ayı buharlaşma miktarları bakımından arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 20.

Trabzon:        11° C

Konya           4 ° C

Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un daha kuzeyde yer almasına rağmen sıcaklık değeri neden fazladır?

A)       Enlem

B)      Karasallık

C)      Bitki Örtüsü

D)      Yükselti

E)      Denizellik

Soru 21.

               I.Türkiye'nin kuzey kıyılarının güney kıyılarına göre daha soğuk olması,

              II.Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması,

            III.Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi,

            IV.Yaz süresinin en uzun sürdüğü kesimlerin Akdeniz Bölgesinin ol­ması,

Yukarıdaki bilgilerden  hangileri Türkiye'de sıcaklığın dağılışında  enlemin  etkili olduğuna  örnek olarak göste­rilebilir?

A) I ve II                         B) II ve III                      C) I ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 22. Aşağıdaki işaretli merkezlerden hangisinde yaz aylarındaki yağış diğerlerine göre daha fazladır?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 23. Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Ilıman kuşakta yer alması

B)      Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

C)      Etrafının denizlerle çevrili olması

D)      Ortalama yükseltisinin fazla olması

E)      Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

Soru 24. Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin yılın büyük bir bölümünde donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu (bilgi yelpazesi.net) durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Denizden uzak kalma

B)      Deniz etkisi

C)      Karasallık

D)      Yükselti

E)      Bakı durumu

Soru 25. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde havanın daha geç ısınıp daha geç soğuması beklenir?

A) Mardin                      B) Konya                       C) Elazığ

D) Sinop                       E) Denizli

Soru 26. Kış döneminde Kuzey Anadolu dağlarını aşarak, Doğu Karadeniz kıyılarında havaların ısınmasını, buralarda mikro klima alanlarının oluşmasına zemin hazırlayan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Siroko

B)      Hamsin

C)      Fhön

D)      Samyeli

E)      Etezyen

CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

E

B

D

E

C

B

B

A

C

B

A

C

A

E

A

D

E

C

E

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

D

B

D

D

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.......

10. **Yorum**
->Yorumu: çok kolay herkeze tavsiye ederim
->Yazan: scç...

9. **Yorum**
->Yorumu: sorularınız gerçekten başarılı ve istek arttırıcı derse baglıyor. teşekkkürler bilgiyelpazesi :)
->Yazan: ali

8. **Yorum**
->Yorumu: BENCE SORULARINIZ GAYET KOLAY BENCE BİRAZDAHA ZORLAŞTIRILMASI GREK:):) ZOR DİYENLER BENCE BİRAZ DAHA KONUYA İYİ BAKIP ÇÖZMESİ GEREK 
->Yazan: MELTEM KILIÇ

7. **Yorum**
->Yorumu: bu site çok yararlı olduu
->Yazan: burcurojin

6. **Yorum**
->Yorumu: Bu soruların çözülmesini herkese tavsiye ederim. 
->Yazan: Zeynep yıldız

5. **Yorum**
->Yorumu: bu tiyatroyu arkadaşlarımla oynadım harika
->Yazan: lale.

4. **Yorum**
->Yorumu: çok zorrrrrrr ama zevkli
->Yazan: medine .

3. **Yorum**
->Yorumu: sorularsayesindeögretmenin verdiğiödeviyaptım
->Yazan: zehra.

2. **Yorum**
->Yorumu: Sorular gercekten cok guzel bu sorular sayesinde iyi not aldim
->Yazan: elif.

->Yazan   : rozelin
->Yorumu: bu sorular gercekten harıka sorular.Bu sorular sayesınde bılmedığim konuları bıle ogrendım..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları