Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

Soru1.

Yukarıdaki haritada görülen 2 ve 4 numaralı ke­simlerin yıllık yağış miktarları 1 ve 3 numaralı kesimlerinkinden fazladır. Bu durum, 2 ve 4 numaralı kesimlerin hangi özelliğine bağlanabilir?

A)       Bitki örtüsünün zengin olmasına.

B)      Kıyı ovalarının geniş olmasına.

C)      Kıyılarının, hâkim rüzgâr yönüne dik olmasına.

D)      Yamaç eğimlerinin az olmasına.

E)      Buharlaşmanın fazla olmasına.

(1987/II)

Soru2.    Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirin­den farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

A)       Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.

B)      Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.

C)      Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması.

D)      Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.

E)      Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi.

(1990/II)

Soru3. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi estiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklarda artışın yanında tarım ürünlerinin olgunlaşmasında bir hızlanma meydana gelir?

A)       Lodos

B)      Samyeli

C)      Kıble

D)      Karayel

E)      Hamsin

Soru 4.

I.         Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

II.        Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

III.      Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi

IV.      Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 5. Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

A)İstanbul                     B) Konya                        C) Adana

D) Rize                          E) Kars

Soru 6.

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin yıllık yağış miktarının dağılımı verilmiştir. Marmara Bölgesi denizlerle iç içe olmasına rağmen yağış miktarının az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yer şekillerinin çeşitli olması

B)      Yükseltisinin az olması

C)      Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

D)      Enlem

E)      Deniz etkisi

Soru 7. Ülkemizde kış aylarının çok çetin geçmesinde aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi daha çok etkili olmaktadır?

A)       İzlanda A.B.

B)      Sibirya Y.B.

C)      Basra  A.B.

D)      Asor A.B.

E)      Ekvatoral A.B.

Soru 8.

Yukarıda Türkiye’nin yıllık yağış miktarının dağılımı verilmiştir. İç kesimlerde yağış miktarının az olmasında aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha çok etkilidir?

I.  Yükselti

II. Karasallık

III.Denizellik

IV.Dağların uzanış yönü

V. Enlem

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 9. Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışı üzerinde;

I.         Yükselti

II.       Denizellik

III.     Bitki örtüsü

IV.    Yağış miktarı

gibi faktörlerden hangileri çok  daha etkilidir?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 10. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır?

A) İstanbul                    B) İzmir                  C) Ankara

D) Trabzon                   E) Antalya

Soru 11.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                      B) Yükselti            C) Karasallık

D) Rüzgar yönü           E) Bitki örtüsü

Soru 12.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                      B) Yükselti            C) Karasallık

D) Rüzgar yönü           E) Bitki örtüsü

Soru 13. Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda en yüksek sıcaklıkların Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Yağışların yağmur şeklinde olması

B)      Yükseltisinin az olması

C)      Daha güneyde yer alması

D)      Buharlaşma miktarının az olması

E)      Bitki örtüsü

Soru 14. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 15.

I. Samyeli

II.        Poyraz

III.      Yıldız

IV.    Lodos

V.      Karayel

Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri estiği zaman estiği bölgelere yağış getirmesi beklenir?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 16.   Türkiye'nin iç bölgelerinde günlük sıcaklık farkının çok fazla olmasında

I.    Karasallık

II.  Yükselti

III. Bitki örtüsü

IV. Denizellik

gibi faktörlerden hangileri  çok daha etkili olmaktadır?

A) I ve II                  B) II ve III                C) III ve IV

D) I ve III                E) II ve IV

Soru 17. Türkiye'de genelde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi’nde (bilgi yelpazesi.net) bu farklılıklar çok daha azdır ya da hiç görülmez.  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)     Akıntılar

B)      Denizden uzaklık

C)      Bitki örtüsü

D)      Dağların doğrultusu

E)       Yağış miktarı

Soru 18.

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Güneş ışınlarının gelme açısı

B)      Yağışın  miktarı

C)      Yağış rejimi

D)      Bitki örtüsü

E)       Kış sıcaklığı

Soru 19.

Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen merkezlerin hangi ikisi arasında Temmuz ayı buharlaşma miktarları bakımından arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır?

A) I ve II                         B) II ve III                    C) III ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 20.

Trabzon:        11° C

Konya           4 ° C

Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un daha kuzeyde yer almasına rağmen sıcaklık değeri neden fazladır?

A)       Enlem

B)      Karasallık

C)      Bitki Örtüsü

D)      Yükselti

E)      Denizellik

Soru 21.

               I.Türkiye'nin kuzey kıyılarının güney kıyılarına göre daha soğuk olması,

              II.Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması,

            III.Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi,

            IV.Yaz süresinin en uzun sürdüğü kesimlerin Akdeniz Bölgesinin ol­ması,

Yukarıdaki bilgilerden  hangileri Türkiye'de sıcaklığın dağılışında  enlemin  etkili olduğuna  örnek olarak göste­rilebilir?

A) I ve II                         B) II ve III                      C) I ve IV

D) I ve III                        E) II ve IV

Soru 22. Aşağıdaki işaretli merkezlerden hangisinde yaz aylarındaki yağış diğerlerine göre daha fazladır?

A) I                                 B) II                        C) III

D) IV                              E) V

Soru 23. Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Ilıman kuşakta yer alması

B)      Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

C)      Etrafının denizlerle çevrili olması

D)      Ortalama yükseltisinin fazla olması

E)      Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

Soru 24. Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin yılın büyük bir bölümünde donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu (bilgi yelpazesi.net) durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Denizden uzak kalma

B)      Deniz etkisi

C)      Karasallık

D)      Yükselti

E)      Bakı durumu

Soru 25. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde havanın daha geç ısınıp daha geç soğuması beklenir?

A) Mardin                      B) Konya                       C) Elazığ

D) Sinop                       E) Denizli

Soru 26. Kış döneminde Kuzey Anadolu dağlarını aşarak, Doğu Karadeniz kıyılarında havaların ısınmasını, buralarda mikro klima alanlarının oluşmasına zemin hazırlayan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Siroko

B)      Hamsin

C)      Fhön

D)      Samyeli

E)      Etezyen

CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

E

B

D

E

C

B

B

A

C

B

A

C

A

E

A

D

E

C

E

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

D

B

D

D

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

........

11. **Yorum**
->Yorumu: Çok kolay ve zevkli işime yaradı...
->Yazan: ahmet


10. **Yorum**
->Yorumu: çok kolay herkeze tavsiye ederim
->Yazan: scç...

9. **Yorum**
->Yorumu: sorularınız gerçekten başarılı ve istek arttırıcı derse baglıyor. teşekkkürler bilgiyelpazesi :)
->Yazan: ali

8. **Yorum**
->Yorumu: BENCE SORULARINIZ GAYET KOLAY BENCE BİRAZDAHA ZORLAŞTIRILMASI GREK:):) ZOR DİYENLER BENCE BİRAZ DAHA KONUYA İYİ BAKIP ÇÖZMESİ GEREK 
->Yazan: MELTEM KILIÇ

7. **Yorum**
->Yorumu: bu site çok yararlı olduu
->Yazan: burcurojin

6. **Yorum**
->Yorumu: Bu soruların çözülmesini herkese tavsiye ederim. 
->Yazan: Zeynep yıldız

5. **Yorum**
->Yorumu: bu tiyatroyu arkadaşlarımla oynadım harika
->Yazan: lale.

4. **Yorum**
->Yorumu: çok zorrrrrrr ama zevkli
->Yazan: medine .

3. **Yorum**
->Yorumu: sorularsayesindeögretmenin verdiğiödeviyaptım
->Yazan: zehra.

2. **Yorum**
->Yorumu: Sorular gercekten cok guzel bu sorular sayesinde iyi not aldim
->Yazan: elif.

->Yazan   : rozelin
->Yorumu: bu sorular gercekten harıka sorular.Bu sorular sayesınde bılmedığim konuları bıle ogrendım..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***