Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türk Edebiyatı Test Soruları Soru Bankası

TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ, ÖZELLİKLERİ TEST SORULARI (4) (TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. (I) Halide Edip, önce bireysel, daha sonra toplumsal konulu romanlarında kadın psikolojisine ağırlık verir. (II) Reşat Nuri, dili ustaca kullanarak toplumun her kesimine seslenir.(III) Memduh Şevket Esendal, klasik öykü anlayışına uymayan ürünlerle dikkati çeker.(IV) Refik Halit Karay, gerçekçi öykülerinde Anadolu'yu ve toplum yaşamını, mizahi bir anlayışla yansıtır. (V) Sait Faik Abasıyanık, toplum sorunlarını ele aldığı romanlarıyla Türk romanını çağdaş bir çizgiye ulaştırır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ait bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

2. Bu romanda ana olay, Tanzimat yıllarından başlayarak Çanakkale Savaşı'na kadar süren, II. Abdülhamit ve I. Meşrutiyet dönemlerinin üç ayrı kuşağının simgesi olan üç kişi arasında gelişir : Naim Efendi yüce devlet katlarında görev aldıktan sonra emekli olmuş, görgülü bir Tanzimat efendisidir; Naim Efendi'nin damadı Sermet Bey dinden ve ulusallıktan nefret eden bir Batılı züppe tipidir; Naim Efendi'nin torunları olan Cemil ve Seniha ise eskiyi tümüyle reddeden Avrupa hayranı gençlerdir. Roman, bu üç kuşak arasındaki sosyal çatışmayı başarıyla yansıtır.

Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?

A) Sinekli Bakkal

B) Kiralık Konak

C) Yaprak Dökümü

D) Araba Sevdası

E) Kırık Hayatlar

 

3. Türk öykücülüğünün en önemli kişilerinden biri olan sanatçı öykü konularını çok değişik alanlardan seçmiştir. Yazar, Başını Vermeyen Şehit, Pembe incili Kaftan, Kütük adlı öykülerinde Osmanlı tarihindeki bazı olayları; Bomba ve Beyaz Lâle'de Balkan Savaşı'nın acılarını; Falaka, Kaşağı ve And öykülerinde ise çocukluk anılarını anlatmıştır.

Bu parçada bazı öykülerinin konusu belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Ömer Seyfettin

D) Refik Halit Karay

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

4. Gözlem ve izlenimlerini öykülerinde başarıyla anlatan Refik Halit Karay, Türk toplumunun çağdaşlaşma sürecini aktaran Yakup Kadri Karaosmanoğlu, değişik konulu (bilgi yelpazesi.net) romanlarıyla kendini kabul ettiren Halide Edip Adıvar, yalın Türkçe ve hece ölçüsünü bay-raklaştıran Faruk Nafiz Çamlıbel, ulusal edebiyata doğru giden önemli aşamalardır.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Gönülden Gönüle

B) Handan

C) Hüküm Gecesi

D) Miskinler Tekkesi

E) Gurbet Hikayeleri

 

5. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Akif Ersoy'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı türde eserler verme

B) "Sanat için sanat" anlayışını benimseme

C) Kendi dönemlerindeki edebiyat topluluklarına katılmama

D) Aynı edebiyat topluluğunda yer alma

E) Milli edebiyat akımına öncülük etme

 

6. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?

A) Son Kuşlar

B) Yalnızız

C) Tatarcık

D) Yeşil Gece

E) Nimetşinas

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Canip Yöntem

B) Ziya Gökalp, Recaizade Mahmut Ekrem, Hüseyin Cahit Yalçın

C) Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yusuf Ziya Ortaç

D) Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Fal Ih Rıfkı Atay

E) Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir bilgi yanlısı vardır?

A) Tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

B) Şiirlerinde konuşma dilinin olanaklarından yararlanmış, nazmı nesre yaklaştırmıştır.

C) Dil, ölçü, nazım birimi ve biçimleri yönünden kendini Milli Edebiyat akımının dışında tutmuştur.

D) Şiirlerinde milli, tarihi konulara ve günlük hayata yer vermiştir.

E) Gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaçlayarak, sosyal sorunları işlemiştir.

 

9. Yenileşme hamleleri sırasında gelenekten uzaklaşan, Tanzimat ve Servet-i Fünun nazmına karşı Batı taklidi olmayan yerli şiirler yazdı. Öz şiirin müziğini, iç ahengini aradı. Şiirin konusundan çok söyleyiş tarzına dikkat etti. Batı sanatı ve düşüncesini ana kaynaklarına İnerek tanıyıp benimsemek düşüncesini savundu. Akdeniz medeniyetinin malı saydığı süssüz, yalın, sağlam sanat anlayışını benimsedi.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Ahmet Haşlrn

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal'de ortaktır?

A) Dini lirizm

B) Nazmı nesre yaklaştırma

C) Hece ölçüsüyle şiirler yazma

D) Divan şiirinden etkilenme

E) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulama

 

CEVAP ANAHTARI

 

1)E 2)B 3)C 4)D 5)C 6)A 7)E 8)A 9)D 10)E

 


“TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

->Yazan :
->Yorumu: çok güzel bi site hazirlayanlara tesekkür ederi.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***