Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

ATATÜRK İLKELERİ TEST DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. "Egemenliğin ve siyasi iktidarın kaynağı halktır."

Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu düşünce ile doğrudan ilgili değildir?

A) Soyadı kanununun çıkarılması

B) Kadınlara siyasal haklar tanınması

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi

D) TBMM'nin milletin tek temsilcisi olması

E) Saltanatın kaldırılması

2. "Cumhuriyetin ilanı tüm milleti sevindirdi. Tüm ülkede gösteriler yapıldı. Sadece İstanbul'da yayınlanan birkaç gazete ile bazı kişiler bu sevince katılmaktan çekindi. Hatta endişeye düştü."

Mustafa Kemal'in bu konuşması;

I. Egemenliğin millete ait olduğu

II. Cumhuriyetin ilanına tepki gösterenlerin de bulunduğu

III. Halkın çoğunluğunun cumhuriyetin ilanına tepki gösterdiği

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

3. I. Sivas Kongresi'nde bazı delegeler Amerikan

mandasının kabul edilmesini savundu.

II. TBMM'de bazı milletvekilleri, saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıktı.

Bu iki durum değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesine karşı olanlar vardır.

B) Çok partili döneme geçilmiştir.

C) Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğin gerçekleşeceğine inanmayanlar vardır.

D) İttihat ve Terakki yanlıları yönetimi ele geçirmek istemektedir.

E) Seçim kanununda değişiklik yapılmıştır.

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokratik, liberal ve yenilikçi programına karşın, bir süre sonra bu hedeflerinden tamamen uzaklaşmış, cumhuriyet ve devrimlere karşı bir hareket haline gelince kurucusu Fethi Bey tarafından kapatılmıştır.

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi ile en doğru şekilde açıklanabilir?

A) Fethi Bey başarısız olmuştur.

B) Partinin programı cumhuriyet düzenine karşıdır.

C) Parti iyi bir örgütlenme gerçekleştirmiştir.

D) Halk bu partiyi desteklememiştir.

E) Siyasi ortam çok partili yaşama uygun değildir.

5. Cumhuriyet döneminde görülen bazı gelişmeler şöyledir:

I. Halifelik kaldırılmıştır (bilgi yelpazesi.net) .

II. Soyadı kanunu çıkarılmıştır.

III. Tekke ve zaviyeler ile türbeler kapatılmıştır.

IV. Medeni kanun kabul edilmiştir.

V. Yeni Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bunlardan hangileri "Laik devlet düzenini" gerçekleştirme amacına yönelik değildir?

A) I ve III          B) II ve V                C) II ve IV

D) III ve V        E) I ve II

6. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ikinci yarısında yürürlüğe giren Mecelle 1926'da kaldırılmış ve Şer'i hukuk uygulamasına son verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yönetim biçiminin değiştiğinin

B) Laik hukuka geçiş süreci yaşandığının

C) İslam hukuk anlayışının korunduğunun

D) Dini farklılıkların dikkate alınmadığının

E) Egemenliğin kaynağının değiştiğinin

7. Atatürk "Milletimizin, memleketimizin eğitim kurumları bir olmalıdır. Ülke çocukları kadın ve erkek aynı şekilde orada eğitilmelidir." sözü ile aşağıdaki inkılaplardan hangisini açıklamaktadır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi 6) Medreselerin kapatılması

C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

E) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

8. Cumhuriyetin ilk yıllarında milliyetçilik anlayışına uygun inkılaplar yapılmıştır.

Eğitim ve kültür alanında yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu düşünceye uygun olmadığı söylenebilir?

A) Türk Tarih Kurumu'nun açılması

B) Tevhid-i Tedrisat kanunu

C) Latin alfabesinin kabul edilmesi

D) Türk Dil Kurumu'nun açılması

E) Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılması

9. - Lozan Konferansı'nda boğazların silahsız olması ve denetiminin başkanı Türk olan bir komisyona bırakılması kararlaştırılmıştır.

      - 1930 yılı başlarından itibaren Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalar izlemeleri üzerine Türkiye, 1936'da boğazlar sorununun yeniden görüşülmesini istemiştir.

Yukarıda verilen bilgiler arasında ilişki kurulduğunda, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye Cumhuriyeti silahlanma yarışına katılmıştır.

B) Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'daki gelişmelerden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmıştır.

C) Avrupa devletleri Türkiye'nin çıkarlarını engellemiştir.

D) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbest geçiş hakkı kaldırılmıştır.

E) Barış zamanında boğazlar bütün devletlerin gemilerine kapalı duruma gelmiştir.

10. Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen;

I. Hilafetin kaldırılması

II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

III. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

gibi inkılaplardan hangileri, toplumdaki eşitsizlik belirtilerini ortadan kaldırma amacına yöneliktir?

A) I ve II           B) III ve IV              C) II ve III

D) I ve III          E) II ve IV

11. Cumhuriyet döneminde;

I. Köylüyü ekonomik yönden güçlendirmek

II. Üretimi artırmak

III. Köylüyü toprağa bağlamak

gibi amaçlarla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması

B) Üretim kooperatiflerinin kurulması

C) Planlı ekonominin uygulanması

D) Tarım örgütünün geliştirilmesi

E) Aşar vergisinin kaldırılması

12. - Türk Tarih Kurumu'nun görevi, Türk tarihinin

bütün olarak ve en eski dönemlerden itibaren kaynaklara dayanılarak incelemesidir.

- Türk Dil Kurumu, Türkçe'ye giren yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmakla görevlendirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar, Yeni Türk devletinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?

A) Sosyal devlet yapısı

B) Hukukun üstünlüğü

C) Laik devlet düzeni

D) Kültürel bağımsızlık

E) Meclise dayalı yönetim

CEVAP ANAHTARI

 

1. A   2. D        3. C        4. E         5. B

6. B  7. A         8. C        9. B         10. B

11. E                12. D

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***