Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de devletlerarası çıkar çatışmalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen devletler arasında savaşa neden olan bir anlaşmazlık söz konusu olmamıştır?

A) Almanya-İngiltere

B) Almanya-Fransa

C) İtalya-İngiltere

D) Avusturya-Sırbistan

E) Rusya-Avusturya

2. Almanya'nın, I. Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışması,

I. İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephe sayısını artırmak

II. Rusya'ya karşı yeni cepheler açmak

III. İtilaf Devletleri'nin Boğazlardan yararlanmasını engellemek

IV. Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden yararlanmak

gibi amaçlardan hangileri ile açıklanabilir?

A) I ve II           B) II ve III               C) Yalnız IV

D) I, II ve III      E) II, III ve IV

3. 11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.

Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak

B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak

C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak

D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak

E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak

4. Osmanlı Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na katılmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Kaybettiği topraklarını geri almak istemesi

B) Müttefikleriyle yapmış olduğu anlaşmalara uymak zorunda kalması

C) Devletlerarasındaki sömürge elde etme yarışına katılma düşüncesi

D) Rusya'nın Slavlaştırma politikasını başarısızlığa uğratmak istemesi

E) Mevcut yönetimin savaş taraftarı olması

5. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir cephe açmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu saldırının amaçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Almanya'ya karşı Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak

B) Rusya'ya yardım göndermek

C) Savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak

D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'ni desteklemek

E) Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak

6. I. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelerin bazıları şunlardır:

I. Savaş sonrasında dünya barışını koruyacak bir örgüt kurulmalıdır.

II. Savaş sırasında yapılmış (bilgi yelpazesi.net) olan gizli antlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.

III. Osmanlı egemenliğindeki uluslara, çoğunlukta oldukları yerlerde kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.

IV. Savaş sonunda her devlet eski sınırlarına çekilmelidir.

Bu ilkelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız IV     B) II ve IV               C) Yalnız III

D) I ve II           E) Yalnız II

7. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesini gerektiren nedenlerden biridir?

A) Almanların üstün hale gelmesi

B) Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi

C) Bolşevik İhtilali’nin çıkması

D) ABD'nin savaşa girmesi

E) Müttefiklerinin yardım etmemesi

8. Mondros Ateşkesi'nde yer alan bazı kararlar şöyledir:

- Doğu'daki altı vilayette bir karışıklık çıkarsa bu vilayetlerin herhangi bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek

- Osmanlı Devleti'nin ordusu terhis edilecek

- Haberleşme araç ve gereçleri itilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

Bu kararlara bakılarak;

I. Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı direnmesi engellenmek istenmiştir.

II. İtilaf Devletleri'nin işgal edeceği bölgeler önceden belirlenmeye çalışılmıştır.

III. Osmanlı donanması teslim olmuştur.

IV. İstanbul hükümeti ateşkes hükümlerine tepki göstermiştir.

V. Osmanlı Devleti'nde telsiz ve telefon hattı yaygın durumdadır.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II           B) II ve IV               C) III ve V

D IV ve V         E) I ve V

9. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması İçin bir hazırlığın olduğunu kanıtlar?

A) Orduların terhis edilmesi

B) Tüm ulaşım ve haberleşme araçlarının İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması

C) Vilayet-i Sitte'de (Altı vilayet) bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi

D) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi

E) itilaf Devletleri'nin güvenliği tehdit edici stratejik noktaları işgal edebilmesi

10. I. Dünya Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amacıyla yapılan gizli antlaşmalara aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

A) Yunanistan               B) Rusya               C) İngiltere

D) İtalya                         E) Fransa

11. I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda İtilaf Devletleri Almanya, Avusturya, Bulgaristan ile kesin hükümlü antlaşmalar imzaladıkları halde; Osmanlı Devleti'nin durumunu görüşmek üzere ayrı bir konferans düzenlenmesine karar verdiler.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumuna bakılarak;

I. Aralarında görüş ayrılıkları vardır.

II. Osmanlı Devleti Paris Konferansı kararlarına karşı çıkmıştır.

III. Osmanlı Devleti'nin geleceği konusunda uzlaşma sağlayamamışlardır.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A) I ve II           B) II ve III               C) Yalnız III

D) Yalnız I       E) I ve III

12. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ortaya çıkan;

- Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması

- Kuva-i Milli birliklerinin oluşturulması

- Kongre ve mitinglerin yapılması

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Wilson İlkeleri'nin uygulandığının

B) İstanbul hükümetinin ulusun haklarını koruyamadığının

C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşandığının

D) Misak-ı Milli kararlarının amacına ulaştığının

E) Mandater yönetimin benimsendiğinin

CEVAP ANAHTARI

 

1. C  2. D        3. B         4. A         5. D

6. C  7. C        8. A         9. C        10. A

11. E                12. B

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (3)

.

>Yazan: halil
>Yorum:
gerçekten süper .Müdür yrd sinavi için gerçekten belirleyici .

>Yazan: sultan
>Yorum:
gerçekten yardim edici sorular var .

>Yazan: sema
>Yorum:
bence süper bir program bu çünkü inkılap dersi için bana ve herkesin isine yarayacak...teşekkürler.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***