Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (12) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1)İşgallere karşı ilk direniş aşağıdaki yerlerden hangisinde olmuştur?

A)İzmir

B)Hatay

C)Antep

D)Urfa

2)Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye’nin sağladığı yararlardan değildir?

A)TBMM’ye zaman kazandırdı

B)Milleti bilinçlendirmedi

C)Ayaklanmaları bastırdı

D)Ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyaladı

3)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır

-Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz ve sürgün edilemez

- Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir.

- herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır.

Yukarıda verilen bilgilerde kişilerin sahip olduğu temel haklardan hangisine değinilmemiştir?

A)Mülkiyet hakkına

B)Kişi dokunulmazlığına

C)Hak arama hürriyetine

D)Yerleşme ve seyahat özgürlüğüne

4)Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü demokrasinin hangi  temel ilkesini açıklamaktadır?

A)Milli Egemenlik

B)İnsan haklarına saygı

C)Çoğulculuk

D)Eşitlik ve Özgürlük

5)Milli Güvenlik Kurulu, ülkemizin milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli organlardandır. Anayasamızın 118. maddesine göre Milli Güvenlik Kurulunun kimlerden oluşacağı belirtilmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi  Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden değildir?

A)Başbakan

B)Genel Kurmay Başkanı

C)Adalet Bakanı

D)Milli Eğitim Bakanı

6)Bir ülkede;

- Egemenlik hakkının millette olduğu,

- Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımının yapılmadığı,

- Herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği görülmektedir.

Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Demokrasi kuralları ile yönetildiği

B)Halkın yönetimde etkisinin olmadığı

C)Yönetimde belli bir grubun etkili olduğu

D)Kişi özgürlüklerinin devlet tarafından sınırlandırıldığı.

7)Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A)Osmanlı’nın yeniden toparlanmasını sağlamayı

B)Ülke bütünlüğünün korunmasını

C)İşgal hareketlerinin hızlanmasını

D)Milliyetçilik hareketlerinin hızlanmasını

8)Mustafa Kemal, Havza Genelge’sinde yurt genelinde mitingler düzenleyip, İstanbul’daki etkili çevrelere telgraflar çekilerek işgallerin protesto edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ülkenin İngiltere himayesine girmesini sağlamak

B)Halkı silahlı direniş için kışkırtmak

C)Milli Bilinci uyandırarak işgallere halkın tepki göstermesini sağlamak

D)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

9)Ülkemizde vatandaşların;

-Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi

-Yasalara uymaları, uymayanları uyarmaları

-Seçme ve seçilme haklarını düzenli olarak kullanmaları

Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Halkın duyarlı olmadığının

B)Demokrasinin gelişmediğinin

C)Milli gelirin arttığının

D)Vatandaşlık bilincinin geliştiğinin

10)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa

B)İngiltere

C)Yunanistan

D)İtalya

11)Atatürk” Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz” diyerek Hatay’ın anavatana katılacağını bilmiştir.

A)Akılcı olması

B)Gerçekçi olması

C)İleri görüşlülüğü

D)Mantıklı olması

12)Mondros ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır?

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Alaşehir Kongresi

D)Sivas Kongresi

13)Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin

B) Temsil heyetinin geçici hükümet çalışmalarına başladığının

C) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığının

D) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi başlattığının

14)M. Kemal Atatürk tüm yurdun işgal edilmesiyle ortaya çıkan karamsar tabloda ortaya atılan İngiliz ve Amerikan manda ve (bilgi yelpazesi. net) himayesi fikirlerine şiddetle karşı çıkmıştır.

Buna göre M. Kemal Atatürk manda ve himaye fikrine neden karşı çıkmış olabilir?

A)İngilizlere güvenmiyordu

B)Amerikalılara güvenmiyordu

C)Tam bağımsız bir Türkiye istiyordu

D)Türk halkına güvenmiyordu

15)Atatürk Kurtuluş Savaşı ile kazanılan askeri zaferin sonrasında “Milli Mücadelenin birici safhası kapandı. Artık ikinci safha başlıyor” demişti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ikinci safhayla kastettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)Barış antlaşmalarının imzalanması

B)Yeni anayasanın hazırlanması

C)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

D)Okuma- yazma seferberliği başlatma

16)Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir?

A)Erzurum Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)Sivas Kongresi

D)Osmanlı Mebussan Meclisi

17)Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir?

A)Emekli Sandığı

B)TEMA Vakfı

C)Bağ-kur

D)SSK

18)Aşağıdakilerden hangisi seçimlere aykırı bir durumdur?

A)Eşit oy

B)Gizli oy

C)İki dereceli oy

D)Açık sayım döküm

19)Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında M. Kemal Atatürk’ün takındığı tavırdır?

A)İngiltere’nin himayesini kabul etmek

B)ABD mandasını kabul etmek

C)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

D)Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak

20)İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede, nerede başlamıştır?

A)Batı cephesi- Ayvalık

B)Güney cephesi-Dörtyol

C)Doğu cephesi-Kars

D)Batı cephesi-Balıkesir

21)Kurtuluş Savaşında ilk direniş hangi cephede başlamıştır?

A)Kafkas cephesi

B)Güney cephesi

C)Çanakkale cephesi

D)Batı cephesi

22)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün okuduğu okullardan biri değildir?

A)Selanik Askeri Rüştiyesi

B)Şemsi Efendi İlkokulu

C)İstanbul Harp Akademisi

D)İstanbul Denizcilik Okulu

23)Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A)Fevzi Çakmak

B)Rauf Orbay

C)Kazım Karabekir

D)Ali Fuat Cebesoy

24)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir?

A)Ulusal bağımsızlığa ters düşer

B)İngiltere’yi sevmemesi

C)Padişahla arasının açık olması

D)İstanbul hükümetinin istemesi

25)Aşağıdaki savaşlardan hangisine Mustafa Kemal katılmamıştır?

A)Trablusgarp Savaşı

B)Çanakkale Savaşı

C)II. İnönü Savaşı

D)Sakarya Savaşı

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem skeçler var hepsi birbirinden güzel sizede tafsiye ederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***