Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

a. ) Fransa

b. ) İtalya

c. ) ABD

d. ) Ermenistan

2-) I. Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?

a. )Versay

b. ) Triyanon

c. )Nöyyi

d. )Sevr

3-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

a) Kaybedilen yerleri geri almak

b) Yeni cepheler açmak

c) Sömürgeler elde etmek

d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

4-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir?

a) Yeni cepheler açmak

b) Ruslarla işbirliği yapmak

c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

5-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması  ihtimaline karşı  kurulmuş olan    bölgesel kurtuluş hareketleridir.

Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

6-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.

Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması

B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması

C) İşgallerin bölgesel olması

D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

7- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?

a- Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması

b- Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi

c- Wilson ilkelerinin yayınlanması

d- Gizli Antlaşmalar

8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

a- Irak Cephesi

b- Hicaz-Yemen Cephesi

c- Kanal Cephesi

d- Galiçya cephesi

9-) Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır?

a. Milli Kongre Cemiyeti

b. Kilikyalılar Cemiyeti

c. Trakya Paşaeli Müdafai HukukCemiyeti

d. İngiliz Muhipleri(sevenleri) Cemiyeti.

10-) Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

Yukarıdaki bilgi (bilgi yelpazesi. net) dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

a) Halifelik gücünden

b) İnsan gücünden

c) Jeopolitik konumundan

d) Askeri gücünden

11-)Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi

yoktur?

a)bakı

b)enlem

c)yerşekilleri

d)nüfusu

12-)Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sömürgecilik

b-Milliyetçilik

c-Osmanlıcılık

d-Ümmetçilik

13-)19. yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1. Dünya Savaşı başlamıştır.

a-İngiltere-Almanya

b-İngiltere-Fransa

c-Fransa-İtalya

d-İtalya-Almanya

14-)Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır.

Osmanlı Devletinin  bu  cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a-İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek

b-Süveyş Kanalını ele geçirmek

c-İngilizleri Mısır’dan çıkarmak

d-Yeni ticaret yolu açmak

15-Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

a-Çanakkale

b-Kafkasya

c-Irak

d-Suriye

16). Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olmuştur?

A)I. Dünya Savaşı

B)I. Balkan Savaşı

C)II. Balkan Savaşı

D)Trablusgarp Savaşı

17). Rusya, hangi antlaşmayla I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A)İstanbul

B)Berlin

C)Brest – Litowsk

D)Kars

18). Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı

B)TBMM

C)Başbakan

D)Bakanlar Kurulu

19)Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?

A) Etniki Eterya Cemiyeti

B) Teali İslam Cemiyeti

C) Wilson Prensibi cemiyeti

D) İngiliz muhipleri cemiyeti

20) I. Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına

B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine

21-)Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalyanların Çanakkale Boğazı’nın girişini abluka altına alması

B) On iki Ada’nın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi

C)Balkan Savaşları’nın başlaması

D)Avrupa devletlerinin İtalyanlardan yana tavır alması

22-) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın eksen hareketinin sonuçlarındandır?

A)Yerel saat farklarının oluşması.

B)Sıcaklık kuşaklarının oluşması.

C)Yerden Yükseldikçe görülebilen alan genişler.

D)Yıllık sıcaklık farkları oluşur.

23-) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?

a)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır

b) Bulgaristan, Almanya’nın yanında 1. Dünya Savaşı’na katılmıştır.

c)1. Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.

d)ABD, 1. Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.

24-)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi, bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?

a)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi

b)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

c)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması

d)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi

25-)Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***