Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (22) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- Aşağıdakilerden  hangisi ‘Olağanüstü hal’değildir?

a) Savaş hali

b) Sıkı yönetim

c) Bayramlar

d) Doğal afetler

2- Milli Güvenlik   kurulunda hangisi bulunmaz?

a) Cumhurbaşkanı

b) Milli Savunma Bakanı

c) İçişleri  Bakanı

d) Ulaştırma  Bakanı

3- Aşağıdakilerden hangisi, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A) Sulh ve Selameti Osmaniye

B) Mavri Mira

C) Pontus Rum

D) Hınçak

4- M. Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak Cephesi II. Ordu

B) Suriye Cephesi VII. Ordu

C) Doğu Cephesi XVI. Ordu

D) Çanakkale Cephesi XIX. ordu

5- Devlet düzeninin laikleşmesi için atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Medeni kanun’un kabulü

D) Öğretim birliğinin sağlanması

6- Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının açıklanmasında yer alan unsurlardan değildir?

A) Ülkenin bağımsızlığı

B) Ulusal egemenlik

C) Ülkenin Bütünlüğü

D) Ulusal gelir

7- itilaf devletlerinin misak-ı milli kararlarına ilk tepkisi nasıl olmuştur?

a) İstanbul işgal edildi

b) Anadolu da işgaller artırıldı

c) Milli mücadele yanlısı olmayan cemiyetler kuruldu

d) Ulaşım yolları kapatıldı

8- Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır?

a) Mondros ateşkes antlaşması

b) Mudanya ateşkes antlaşması

c) Gümrü barış antlaşması

d) Lozan  barış antlaşması

9- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu?

a) TBMM'nin açılışı

b) Misak-ı milli

c) Amasya görüşmeleri

d) Sivas kongresi

10-

I- Amasya görüşmesi

II- Sivas kongresi

III- Misak-ı millinin kabulü

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?

a) III-II-I

b) II-I-III

c) I-II-III

d) II-III-I

11- Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir?

A-) Yunanlılar

B-) Arnavutlar

C Sırplar

D-) Eflaklılar

12- Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur?

A-) Bükreş Ant.

B-) Edirne Ant.

C-) Kütahya Ant.

D-) Berlin Ant

13- Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir?

A-) Boğazlar

B-) Süveyş Kanalı

C-) Mısır

D-) Mora isyanı

14- Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır?

A-) Trablusgarp Savaşı

B-) I. Dünya Savaşı

C-) Baklan Savaşları

D-) Yunan İsyanı

15- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

a) Ankara Antlaşması’nın imzalanması

b) Yunan ilerleyişinin durdurulması

c) Kars Antlaşması’nın imzalanması

d) Londra Konferansı’nın toplanması

16- Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?

a) Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi

b) Tekalif-i Milliye emirleri ilan edildi

c) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verildi

d) Saltanat (bilgi yelpazesi. net) kaldırıldı.

17- Aşağıdakilerden hangisi Moskova Anlaşması için söylenemez?

a) Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanıdı

b) Doğu sınırındaki askeri birlikler batı cephesine  kaydırıldı

c) Batum Gürcistan’a verildi

d) Ermeniler işgal ettikleri yerleri geri verdi

18- Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletlerinin desteği ile Yunanlılar Batı Anadolu’yu işgale başladı.

Yunanlıların yaptığı savaşlarda yenilgiye uğraması üzerine İtalyanlar ve Fransızlar Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekildiler.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Yunanistan Güney Anadolu’yu işgale başladı.

b) İşgalci devletlerin Yunanistan’a olan güvenleri arttı.

c) İşgalci devletlerin Anadolu’yu işgal umutları kalmadı.

d) İtilaf devletleri başka yerlerde toprak elde etmek istedi.

19- Yunanistan ile yapılan 2. İnönü Savaşında Yunanlıların yenilgiye uğratılması TBMM’nin otoritesini artırdı. Mustafa Kemal, Albay İsmet Paşa’ya gönderdiği kutlama telgrafında “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz. ” demiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Artık Kurtuluş savaşı tamamlanmıştır.

b) Yunanlılar Anadolu’dan atılmıştır.

c) İtilaf devletlerinin Yunanistan’a olan güvenleri artmıştır.

d) Türk ordusunun başarılı olacağına olan inanç artmıştır.

20- Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre savaş yapılmadan kurtarılan yerler hangileridir?

A) Batı Anadolu ve çevresi

B) Bursa Kıyıları

C) Doğu Trakya- Boğazlar-İstanbul

D) Karadeniz Kıyıları

21- Mustafa Kemal Atatürk Lozan Barış Konferansına katılan Türk heyetinden hangi konularda kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir?

A) Azınlıklar(Ermeni Yurdu)-Kapitülasyonlar

B) Dış Borçlar-Hatay

C) Yabancı Okullar-Musul

D) Fener Rum Patrikhanesi-Nüfus Mübadelesi

22-

- İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir.

- Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.

Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A. Amasya Genelgesinde

B. Sivas Kongresinde

C. Amasya Görüşmelerinde

D. Erzurum Kongresinde

23- Osmanlı hükümeti ilk defa temsil heyetinin varlığını nerede tanımıştır?

a) Amasya görüşmelerinde

b) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’da

c) Erzurum Kongresinde

d) Amasya Genelgesinde

24- Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasına izin verilmiş ve tek partili yönetimden çok partili döneme geçiş denemesi yapılmıştır.

Çok partili hayata geçiş denemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meclisteki karşıt grupları belirlemek

b) Meclisteki anlaşmazlıkları gidermek

c) Bazı devlet hizmetlerinin verilmek istenmesi

d) Halkın istek ve görüşlerini meclise daha fazla yansıtmak

25- Mustafa Kemal Paşa’ya Sakarya Meydan Savaşı öncesinde başkomutanlık görevi verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi ile TBMM’ye ait olan yetkiler geçici olarak Mustafa Kemal’e verilmiştir.

Böyle bir yetkinin milli egemenlikle çelişmesine rağmen Mustafa Kemal’e verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Padişahın dışında bir devlet başkanına ihtiyaç olması

b) Olağanüstü şartlar yaşanması

c) İstanbul hükümetinin tanınmadığının gösterilmek istenmesi

d) İşgallerin yayılma hızının azalması

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

826C              836C              846A

 

827D              837B              847D

 

828A              838A              848A

 

829B              839C              849D

 

830A              840D              850B

 

831D              841D

 

832A              842D

 

833C              843C

 

834C              844D

 

835B              845C

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***