Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (6) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?

A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri stratejik noktayı işgal edilebilecek.

B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

C) Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.

D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.

2- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz. ”diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) İleriye dönük olması

B) Özgürlük düşkünü olması

C) Akılcı davranışlar göstermesi

D) Vatanını çok sevmesi

3-)Kurtuluş Savaşı’nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Osmanlı ordusunu terhis edilmesi- Kuva-i Milliye’nin kurulması

B) Kuva-i Milliye’nin kaldırılması- Düzenli ordunun kurulması

C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması- Türk vatanının işgale uğraması

D) Londra Konferansı’nın toplanması- İzmir’in işgaline karar alınması

4- Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

A) Yurt

B) Dil

C) Millet

D) Egemenlik

5- Demokrasi ; Hukuken iktidar olma yetkisinin halkın  elinde bulunması, halk tarafından hükümet  edilmesi yada halkın kendisini yönetecekleri, kendi iradesi ile seçmesidir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uymaz?

A) Kararların çoğunlukla alınması

B) Yönetenlerin halk tarafından seçilmesi

C) Halkın belli bir kesiminin oy kullanması

D) Kişiye ait hak ve özgürlüklerin korunması

6- Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?

A)Muhtar

B)Belediye başkanı

C)Vali

D)Milletvekili

7- Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a) Sosyal haklar

b) Ekonomik haklar

c) Konut edinme hakkı

d) Siyasal haklar

8- Kısacası, milletin örgütlenmiş halidir.

Yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

a) Devlet

b) Demokrasi

c) Anayasa

d) Mahkeme

9-

- Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.

- Başkenti Ankara’dır.

- Dili Türkçe’dir.

- Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Yukarıda verilen Anayasa hükümlerinin ortak yönü hangisidir?

a-Hükümlerde Cumhuriyet yönetimi belirlenmiştir.

b-Hükümleri Cumhurbaşkanı kabul ederse yürürlüğe girer.

c-Hükümler Anayasanın değiştirilemez maddeleridir.

d-Hükümlerde Türk milliyetçiliği savunulmuştur.

10- Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Egemenliğin kaynağı Ulustur.

Buna göre demokrasilerde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

a- Devlet

b- Ordu

c- Din

d- Millet

11- Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şeklidir. Bu şekilde yönetilen devletlerin başında kral, padişah ve (bilgi yelpazesi. net) prens gibi unvanlar taşıyan kişiler bulunur.

Yukarıda verilen devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a- Demokratik devlet

b- Teokratik devlet

c- Monarşik devlet

d- Oligarşik devlet

12-

I- 40 Yaşını doldurmuş olmak

II- Yüksek öğrenim görmüş olmak

III- 7 Yıllık süre için görevlendirmek

Yukarıda bazı seçilme şartları verilen devlet görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Cumhurbaşkanlığı

b-Bakanlar

c-Başbakanlık

d-TBMM Başkanlığı

13- Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları değiştirebilir.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A- Eşitlik

B- Özgürlük

C- Çoğulculuk

D- Milli Egemenlik

14- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

A- Milli, egemenlik

B- Ayrıcalık

C- Çoğulculuk

D- Eşitlik

15- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen davranışlardan birisi değildir?

A) İnsanlar özgürdür

B) İnsanlar arasında eşitlik vardır

C) Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer

D) Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sınırlandırılır

16- Millet aynı topraklar üzerinde yaşayan ortak bir geçmişi ile örf ve adetleri olan, aynı dili konuşan insanların oluşturduğu topluluğa denir.

Yukarıdaki parçada milleti oluşturan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Kültür

B)Din

C) Tarih

D)Dil

17-Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?

A) Yarı doğrudan demokrasi

B) Temsili demokrasi

C) Doğrudan demokrasi

D) Tek partili demokrasi

18- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?

A) Başkenti Ankara’dır

C) Dini İslam’dır

B) Dili Türkçe’dir

D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

19- Aşağıdaki vatandaşlık haklarından hangisi siyasal haklar çerçevesine girer?

A) Sağlık Hakkı.

B) Seçme, seçilme ve siyasal etkinliklerde bulunma hakları.

C) Eğitim ve öğrenim hakkı.

D) Dilekçe hakkı.

20-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kuruluşlara örnek verilemez?

A) Birleşmiş Milletler

B) Avrupa Konseyi

C) Çağdaş yaşamı destekleme derneği

D) FAO (gıda ve tarım örgütü)

21- Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir?

A) Yurt (Vatan)

B) Millet (Ulus)

C) Egemenlik

D) Meclis

22- Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?

A) Demokrasi

B) Oligarşi

C) Teokrasi

D) Monarşi

23- Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder?

A)TBMM Başkanı

B)Başbakan

C)Genel Kurmay Başkanı

D)Cumhurbaşkanı sekreteri

24- Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)TBMM oylaması ile

B)Seçim ile

C)Atama ile

D)İçişleri Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu oluru, Cumhurbaşkanı onayı ile

25- Doğrudan demokrasilerde egemenliğe sahip olan halk yasama,   yürütme ve yargı yetkisini    aracısız kullanır.

Aşağıdakilerden hangisi   doğrudan demokrasi örneğidir?

a. ) Meclisin hazırladığı yasaların referanduma sunulması

b. ) Belirli bir süre için halk temsilcileri seçmek.

c. ) Halkın tümünün zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp kararlar alması

d. ) Yönetim yetkisinin bir kişi üzerinde toplanması

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***