Dinim İslam, İslamiyet, İslami Yazılar > Allah Dostlarının Hayatı

ALAADDİN ATTAR HAZRETLERİ’NİN HAYATI (ALLAH DOSTLARININ HAYATI)

 

Alaüddin-i Attar hazretleri, Buhara'da yetişen en büyük evliyadandır. İnsanları Hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip gerçek saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velilerin 16.sıdır. Asıl ismi Muhammed bin Muhammed Buharidir.

 

Zengin babası vefat edince, oğullarına miras olarak çok fazla mal kaldı. Fakat Alaaddin hiç miras kabul etmeyip, Şah-ı Nakşibend Muhammed Behaeddin-i Buhari’ye talebe olmayı tercih etti. Gidip halini arz etti ve talebeliğe kabul buyrulmasını istirham eyledi. Behaeddin Buhari hazretleri ona nazar edip, (Evlâdım bizim yolumuzda mihnet ve sıkıntı çoktur. Dünyayı ve nefsini terk edebilecek misin?) buyurunca, hiç düşünmeden, (Yapmaya hazırım efendim) dedi. (Öyleyse bugün bir küfe elma al, kardeşlerinin mahallesinde sat!) buyurdu.

 

Elma sattı

Alaaddin, soylu ve tanınmış bir aileye mensup olmasına rağmen, kibirlenmeden, kardeşlerinin mahallesinde, bağıra bağıra elma sattı. Ertesi gün hocasının huzuruna gelerek, (Emirlerinizi yerine getirmeye çalıştım efendim.) dedi. Hocası, (Bugün de kardeşlerinin dükkanı önünde satacaksın.) buyurdu. "Peki efendim!" diyerek, ağabeylerinin dükkanı önünde bağıra çağıra elma satmaya başladı. Ağabeyleri, (Bizi elâleme rezil etme, para lâzım ise, istediğin kadar verelim, mirasından da fazlasını al, fakat bu işi bırak.) dediler. Onları hiç dinlemeyip elma satmaya devam etti. Ağabeyleri, (Madem satacaksın, bizim dükkanın önünde satma!) dediler. O yine dinlemedi. Hakaretler ederek, onu dövdüler. Fakat o, hiçbir şeye aldırış etmedi. Hocasının emrine uymaya devam etti. Ertesi gün hocası, (Artık bu iş tamam) diyerek elma satışı işini bıraktırdı ve onu talebeliğe kabul buyurdu.

 

Alaaddin-i Attar hazretleri anlatır: (Hocam beni kabul edince, onu çok sevdim ve sohbetlerinden ayrılamıyacak hâle geldim. Birgün bana, (Sen mi beni sevdin, ben mi seni sevdim?" buyurdu. (Bu âciz hizmetçiye iltifat ederseniz, o da sizi sever.) dedim. (Az bekle!)  buyurdu. Bir müddet sonra, kalbimde ona karşı sevgiden eser kalmadı. O zaman, (Sevginin kimden olduğunu anladın mı) buyurdu.

 

Eğer mâşuktan sevgi olmaz ise âşığa,

Âşığın muhabbeti kavuşturmaz mâşuğa.

 

> Talebeliğe kabul edilince, canla başla hizmet etti. Talebelerin arasında parmakla gösterilenlerden oldu. Hocası onun derecesinin çok yüksek olduğunu bildiği için, birgün hanımına, (Kızımız büluğa erince haber ver.) buyurdu. Kız büluğa girince, hocası, talebesi Alaaddinin odasına gitti. Eski bir hasır üzerinde kitap okurken gördü. Başının altına koyduğu bir tuğlasından başka bir şeyi yoktu. Hocası, (Eğer kabul edersen, büluğa gelmiş bir kızım var. Seninle evlendireyim.) buyurdu. Alaaddin, (Büyük lütuf buyurdunuz. Fakat görüyorsunuz, hiçbir şeyim yok.) dedi. Hocası, (Kızım sana takdir edilmiştir. Rızkınızın da, Allahü teâlânın göndereceği bildirilmektedir.) buyurdu. Bir müddet sonra evlendiler.

 

Nehre atladı

Bahaaddin-i Buhari hazretleri, talebeleri ile kıra çıkmıştı. Yolda bir nehirden geçiyorlardı. Nehir yeni yağan yağmurlarla taşıp kabarmış, ağaçları kökünden söküp götürüyordu. Hocaları (Alaaddin atla!) buyurdu. O da, hemen nehrin içine atladı. Sularda kayboldu. Talebeler şaşkınlık içinde idi. Ancak hocalarına bir şey soramadılar. Hocaları, kır gezisinden akşam üzeri geri dönerken, köprünün yanına gelince, (Bir eksiğimiz var mı?) diye sordu. Talebeler de, (Evet) dediler. Hocaları elini uzatarak; (Alaaddin gel!) buyurdu. Alaaddin nehirden çıktı. Elbiseleri bile ıslanmamıştı. Hocaları, (Bakın, nehir, kökleri sağlam olmayan bütün ağaçları söküp götürüyor. Fakat Alaaddin'in kökü sağlam olduğundan onu götüremedi.) buyurdu.

 

Alaaddin-i Attar hazretleri buyururdu ki: (Maksada ancak hocanın, rızâsı ile erebilir. Talebeye, bütün işlerini hocasına bırakmak düşer. Hocasının yanında bir tercihi olmamalı. Allah adamları ile sohbet aklı artırır, onları görmek için iki günü geçirmemelidir.)

 

Vefât edince, rüyada gördüler. (Allahü teâlanın bize verdiği nimetler çoktur. En küçüğü şu ki: Kabrimin 40 fersah (240 km) uzaklığına defnedilmiş olan müslümanların, şefaatim ile affolunacağı bildirildi.) dedi.

 

“ALLAH DOSTLARININ HAYATI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: ALLAH ALAATTİN VE ONU YETİŞTİRENLERDEN RAZI OLSUN VE GÜNÜMÜZE KADAR BU KISSALARI TAŞIYANLADAN DA
->Yazan: HAMDİ UYSAL.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: