Dinim İslam, İslamiyet, İslami Yazılar > Allah Dostlarının Hayatı >imamı eşari hazretleri

İMAMI EŞARİ HAZRETLERİ’NİN ESERLERİ – KİTAPLARI (ALLAH DOSTLARININ HAYATI)

                           

İmam-ı Eş'ari hazretlerinin eserleri, beş grubta toplanır:

 

1. Kırk yaşından önce mu'tezile iken yazdığı eserler. Bunları sonradan iptal etmiştir.

 

2. Felsefecilere, yahudi, hıristiyan ve mecüsîlere yazdığı reddiyeler.

 

3. Hariciye, mu'tezile, şîa ve zâhiriyye fırkalarına yazdığı reddiyeler.

 

4. Makalatlar

 

5. Kendisine sorulan suallere cevap olarak yazdığı risaleler ve diğerleri.

 

Eb'ül-Hasen el-Eş'arî hazretlerinin pekçok eseri vardır. Bunları îbn-i Asakir "Tebyîn" isimli eserinde, îbn-i Fürek'den nakledip, isimlerini yazmıştır, îbn-i Fûrek ise, "Ebü'l-Hasen el-Eş'arî, el-Umed (veya el-Gamed) adlı kitabında, kendi eserlerini saydığını bildirmektedir. Bu eserler, onun yanında dersini dinliyenlere söyliyerek yazdırdıkları, çeşitli İslam memleketlerinden sorulan suallere verdiği cevapları ihtiva eden, üçyüzyirmi senesine kadar yazdığı kitaplardır. Bundan sonra üçyüzyirmidört senesine kadar da pekçok eser yazmıştır." demektedir, İbn-i Fürek ayrıca, Ebü'l-Hasen el-Eş'arî'nin el-Umed adlı eserinde isimlerini bildirdiği eserlerden başka kitaplarını da bildirmektedir.

 

"El-Umed" adlı eserde bildirilen kitaplardan ba'zıları:

 

l- Kitab-ül-F'usül: Mulhidler (dinsizler), tabiatçı felsefeciler, dehrîler, zamanın ve alemin kadîm olduğuna inananlara reddiyedir. Bu kitapda; brehmenler, yahüdiler, hıristiyanlar ve mecüsîlere de cevaplar vermiştir. Bu kitap büyük bir eserdir.

 

2. Mücez: On iki kitaptan ibarettir.

 

3. Halk-ül-efal.

 

4. İstitaa hakkındaki kitap

 

5. Sıfatlar hakkındaki kitap

 

6. El-Luma fi'r-reddi ala ehli'z-zeygi ve'l bida': Kur'an-ı kerîm, Allahü teâlânın iradesi, Allahü teâlânın görülmesi, kader, istitaa, va'd ve va'îd ve imamet mes'elelerinden bahseden on bölüm ihtiva eden kıymetli bir kitaptır, İmam-ı Eş'arî hazretlerinin hu mevzularda söyledikleri hakkında iyi bir kaynaktır. Yakın zamanda Mısır'da ve Beyrut'ta basılmıştır. Beyrut baskısında, ayrıca Richard J.Mc. Carthy tarafından bir mukaddime ve İngilizce’ye tercümesi vardır. Spitta, bu eseri hülasa ederek, Joselp Heli tarafından Almancaya tercüme edilmiştir.

 

7. Risalet-ül-îman: Spitta bu kitabı Almancaya tercüme etmiştir.

 

8. Kitab-ul-Funün: Mulhidlere (dinsizlere. cevap olarak yazılmıştır.

 

9. Kitab-ün-Nevadir: Kelâm ilminin inceliklerini anlatır.

 

10. Dehrilerin (dinsizlerin) Ehl-i tevhid'ı karşı yaptıkları bütün itirazlarının toplandığı bir kitap.

 

11. El-Cevher fi'r-Reddi ala ehli'z-Zeygi ve'l-Münker.

 

12. Nazar, istidlal ve şartları hakkında Lübbaî'nin suallerine verilen cevaplar.

 

13. Mekalat-ül-felasife: Felsefecilere cevap olarak yazılmış bir eserdir. Kitap üç makaleyi ihtiva eder. Eserde îbn-i Kays ed-Dehrî'nin ba'zı şüpheleri, Aristo'nun sema (gök) ve alem hakkındaki fikirleri çürütülmüş; hadiseleri, saadet ve şekaveti yıldızlara bağlıyanlara lazım gelen şeyler açıklanmıştır.

 

14. Cevab-ül-Horasaniyyîn: Çeşitli meseleleri ihtiva eder.

 

El-Umed'de bildirilenlerden başka, îbn-i Fürek'in zikrettiği eserlerinden bazıları da şunlardır:

 

1. Tenasühe inananlar hakkındaki eser.

 

2. Mantıkçılara dair yazılan eser.

 

3. Hıristiyanlar hakkında yazılan kitap.

 

4. Delail-ün-nübüvve hakkındaki kitap.

 

İmam-ı Eş'arî'nin ayrıca: Risale ketebbiha ila ehli's-sagr bi bab-ül-ebvab adlı eseri vardır. Kitap, Kafkas dağlarının Hazar denizi ile bitiştiği yerde bab-ül-ebvab (Demirkapı yahud Derbend) denilen kasabanın âlimlerine yazılmıştır. Bu eser, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerini geniş olarak anlatmaktadır.

 

Bunlardan başka şu eserleri de meşhurdur:

 

Makalat-ül-îslamiyyîn: Bu eserinde i'tikadî fırkalardan ve kelâm ilminin ince mes'elelerinden bahsetmektedir. Matbüdur.

 

El-îbane an usül-üd-diyane; Ehl-i sünnet dışı fırkaların reddi için yazılmış olup, bu husustaki delilleri içinde topladığı eseridir.

 

Kavl-ül-cumlat, Eshab-ül-hadîs ve Ehlüs-Sünne fi'l-i'tikad (basılmamıştır.)

 

Risalet-ül-istihsan el-Havdu fi ilm-il-kelâm, basılmıştır, ingilizce tercümesi vardır.

 

İzah-ül-Bürhan et-Tebyîn ala usülid-dîn, Kitab-ül-ulüm, Tefsîr-ül Kur'an- eş-Şerh vet-tafsîl, îbn-i Asakir'in bildirdiğine göre, Ebü'l-Hasen Eş'ari'nin tefsiri 70 veya 300 cild idi.

 

  


“İMAMI EŞARİ HAZRETLERİ'NİN HAYATI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar/font>
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.