Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

HAŞİMİLER SOYU, ÖZELLİKLERİ (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Peygamberimizın ataşı Abdülmenaf'ın oglu Hasım'ın soyundan gelenlere verilen ısım.

 

Hasım ticaretle uğrasan zengin ve cömert bırıydı. Asıl adı Amr'dır. Rıvayete göre, bır kitlik yılında Fılıstın'e giderek oradan un satınalmış ve Mekke'ye getirerek ekmek yaptırmıs, kestirdiği hayvanların et suyuna ekmek dağıtarak tırıd ıkramında bulunmustur. Bu nedenle Arapça'da kirmak anlamına gelen (heseme) fıılinden müstak olan Hasim adı verIlmıştır (Ebu Ca 'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi, "Tarihü'r-Rusül ve'l-Mılluk" nsr. Anneles III,1088; Ibnu HIsam, "es-Siretil'n-Nebeviyye, I, 107).

 

Taberi'ye göre; Hasım, Rum ve Gassan hükümdarlarından Kureys için dokunulmazlık hakkı sağlamış, Sam'a yaz seferleri, Yemen'e de kis seferlerini O ıhdas etmis bilahere bu, bır adet haline gelmiştir. Yine Taberi'nın rıvayetine göre Hasim bır seferinde Medine'ye uğramıs, Amr b. Zeyd'e mısafır olmus, Amr'ın kizı Selma'yı görüp onunla evlenmek Istemiştı. Baba, kizının kendi yanında doğum yapmasını sart kostu. Hasim de bu sartı kabul edip Sam'a gıttı.

 

Dönüsünde Selma ile evlendiler. Hasim, Selma'yı alıp Sam'a götürdü. Doğum yapma günü yaklaşınca O'nu alıp Medine'ye babasının evine getirdi, kendisi tekrar Sam'a döndü.

 

Hasım'ın dört oglu ve bes kizı vardı. Soyu, çocuklarından Seybe (Abdulmuttalıb) ile devam etmis ve bu soydan gelenlere Hasımoğulları (Benu Hasım) denmiştir. Hasım'ın, Abdulmuttalıb'den başka erkek çocuklarının nesilleri devam etmemiştır (Taberi, a.g.e., III, 1082).

 

Hasimiler Kureys Kabilesinin bır koludur. Peygamberimiz de bu boydandır. Hasimiler İslamıyetten önce de hem Mekke'nın hem de Kureys Kabilesinin yöneticısıydı. Çok onurlu bır ıs sayılan Kabe bekçılıgı ve hac Isleri ne bakmak da aynı ailenin elindeydi.

 

Hasimiler ile Kureys Kabilesi'nın bır başka kolu olan Emeviler arasında öteden beri bır çekisme vardı. Rıvayete göre Hasim ile kardeşi Abdu Sems Ikız olarak dünyaya gelmışler bunlardan bırının parmagı diğerinin alnına yapısık ıken ayrIlmış bu esnada kan akmıs, bundan da ileride bu Ikı kardeş arasında kan döküleceği sonucu çıkarIlmış (Taberi, a.g.e, III, 1089).

 

İslamıyet'ten sonra bu çekisme bır süre diner gibi olur. Ancak Hasımiler'den olan Hz. Alı'nın halıfe seçIlmesiyle çekisme yeniden alevlenir. Emevilerden Muavıye Sam'da güçlü bır yönetim kurmus ve Hz. Alı'ye ısyan edip, savaş açmıştı. YenIlmek üzere olan Muavıye, entrıka ile savaşı kendi lehine çevirmeyı basarmıs neticede mücadeleden galıp çıkmıştı.

 

Bundan sonra Emeviler, İslam Dını'nın getirdiği, halıfeliğin sura ile belirlenmesi usulünü kaldirdilar. Halıfelik babadan oğula geçen bır saltanat kurumu haline geldı. Ancak bu durum çok sürmedi. Halk yer yer Emevilere karsı dırenise geçtı. Bu arada Hz. Alı'nın oglu Hasan, zehırlenerek öldürüldü. Ikıncı oglu Hüseyın ise bütün aile üyeleriyle birlikte (bilgi yelpazesi.net) Kerbela'da kilıçtan geçırilerek şehit edildı. Fakat sonradan Emeviler, Hasımilerin bır kolu olan Abbasıoğulları (Peygamberimizın amcası Abbas'ın soyundan gelenler) tarafından ortadan kaldırıldılar. Son Emevi hükümdarı Mervan el-Hımer (esek Mervan) da öldürüldü ve ıktıdarları böylelikle son buldu (132/750).

 

'Tarıhe Abbasi saltanatı adıyla geçen Hasimoğulları'nın bu seferkı ıktıdarları, Ebu'l-Abbas es-Saffah (kan dökücü) ile basladı. Mogol hükümdarı Hülagu'nun saldırılarına maruz kalan bu devlet de 1258 tarihinde ortadan kaldırıldı.

 

Hasimoğulları bu tarıhten I. Dünya savaşına kadar Mekke Seriflıgı gibi sembolık ve mahallı bır görevin dısında önemli bır rol oynamadılar. Mekke Serifı Hüseyın b. Alı (1852-1951), Ingılizlerle anlasarak I. Dünya savaşında Osmanlılara karsı ayaklanmıs, Osmanlılar yenilerek Arap topraklarından çekilınce kendisinı Hıcaz kralı ılan etmiştı (1916).

 

Daha sonra Necıd prensı (Suudı Arabıstan Devleti'nın kurucusu) Abdülazız b. Suud (1880-1953), Hüseyın'ı Hıcaz'dan çıkarttı. Ancak Hüseyın 0ngılizlerin desteğinı saglayarak oglu Faysal'ı Irak'a, Abdullah'ı da Ürdün'e kral yaptirdi.

 

Ürdün'e kral olan Abdullah, Fılıstın'ın bölünmesi konuşunda 0sraıl ile anlastıgı ıddıasıyla Fılıstınlı bır genç tarafından öldürüldü. Hasımi ıktıdarı Irak'ta, 1958 yılına kadar sürdü. 14 Temmuz 1958 günü, basta kral II. Faysal olmak üzere ailenin bırçok mensubu öldürüldü ve yapılan askeri darbe ile Hasımilerin bu ülkedeki ıktıdarları son bulda.

 

Ancak bugünkü Ürdün kralı Hüseyın, kendisinın Hasimi soyuna mensup olduğunu ıddıa etmektedir.

 

Halit ERBOGA

 


“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

>Yazan: merve akçam
>Yorum:
Hz Muhammed Mustafa nin (s.a.v)min hayatini okuyunca çok etkilendim....

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***