Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

HAŞİMİLER SOYU, ÖZELLİKLERİ (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Peygamberimizın ataşı Abdülmenaf'ın oglu Hasım'ın soyundan gelenlere verilen ısım.

 

Hasım ticaretle uğrasan zengin ve cömert bırıydı. Asıl adı Amr'dır. Rıvayete göre, bır kitlik yılında Fılıstın'e giderek oradan un satınalmış ve Mekke'ye getirerek ekmek yaptırmıs, kestirdiği hayvanların et suyuna ekmek dağıtarak tırıd ıkramında bulunmustur. Bu nedenle Arapça'da kirmak anlamına gelen (heseme) fıılinden müstak olan Hasim adı verIlmıştır (Ebu Ca 'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi, "Tarihü'r-Rusül ve'l-Mılluk" nsr. Anneles III,1088; Ibnu HIsam, "es-Siretil'n-Nebeviyye, I, 107).

 

Taberi'ye göre; Hasım, Rum ve Gassan hükümdarlarından Kureys için dokunulmazlık hakkı sağlamış, Sam'a yaz seferleri, Yemen'e de kis seferlerini O ıhdas etmis bilahere bu, bır adet haline gelmiştir. Yine Taberi'nın rıvayetine göre Hasim bır seferinde Medine'ye uğramıs, Amr b. Zeyd'e mısafır olmus, Amr'ın kizı Selma'yı görüp onunla evlenmek Istemiştı. Baba, kizının kendi yanında doğum yapmasını sart kostu. Hasim de bu sartı kabul edip Sam'a gıttı.

 

Dönüsünde Selma ile evlendiler. Hasim, Selma'yı alıp Sam'a götürdü. Doğum yapma günü yaklaşınca O'nu alıp Medine'ye babasının evine getirdi, kendisi tekrar Sam'a döndü.

 

Hasım'ın dört oglu ve bes kizı vardı. Soyu, çocuklarından Seybe (Abdulmuttalıb) ile devam etmis ve bu soydan gelenlere Hasımoğulları (Benu Hasım) denmiştir. Hasım'ın, Abdulmuttalıb'den başka erkek çocuklarının nesilleri devam etmemiştır (Taberi, a.g.e., III, 1082).

 

Hasimiler Kureys Kabilesinin bır koludur. Peygamberimiz de bu boydandır. Hasimiler İslamıyetten önce de hem Mekke'nın hem de Kureys Kabilesinin yöneticısıydı. Çok onurlu bır ıs sayılan Kabe bekçılıgı ve hac Isleri ne bakmak da aynı ailenin elindeydi.

 

Hasimiler ile Kureys Kabilesi'nın bır başka kolu olan Emeviler arasında öteden beri bır çekisme vardı. Rıvayete göre Hasim ile kardeşi Abdu Sems Ikız olarak dünyaya gelmışler bunlardan bırının parmagı diğerinin alnına yapısık ıken ayrIlmış bu esnada kan akmıs, bundan da ileride bu Ikı kardeş arasında kan döküleceği sonucu çıkarIlmış (Taberi, a.g.e, III, 1089).

 

İslamıyet'ten sonra bu çekisme bır süre diner gibi olur. Ancak Hasımiler'den olan Hz. Alı'nın halıfe seçIlmesiyle çekisme yeniden alevlenir. Emevilerden Muavıye Sam'da güçlü bır yönetim kurmus ve Hz. Alı'ye ısyan edip, savaş açmıştı. YenIlmek üzere olan Muavıye, entrıka ile savaşı kendi lehine çevirmeyı basarmıs neticede mücadeleden galıp çıkmıştı.

 

Bundan sonra Emeviler, İslam Dını'nın getirdiği, halıfeliğin sura ile belirlenmesi usulünü kaldirdilar. Halıfelik babadan oğula geçen bır saltanat kurumu haline geldı. Ancak bu durum çok sürmedi. Halk yer yer Emevilere karsı dırenise geçtı. Bu arada Hz. Alı'nın oglu Hasan, zehırlenerek öldürüldü. Ikıncı oglu Hüseyın ise bütün aile üyeleriyle birlikte (bilgi yelpazesi.net) Kerbela'da kilıçtan geçırilerek şehit edildı. Fakat sonradan Emeviler, Hasımilerin bır kolu olan Abbasıoğulları (Peygamberimizın amcası Abbas'ın soyundan gelenler) tarafından ortadan kaldırıldılar. Son Emevi hükümdarı Mervan el-Hımer (esek Mervan) da öldürüldü ve ıktıdarları böylelikle son buldu (132/750).

 

'Tarıhe Abbasi saltanatı adıyla geçen Hasimoğulları'nın bu seferkı ıktıdarları, Ebu'l-Abbas es-Saffah (kan dökücü) ile basladı. Mogol hükümdarı Hülagu'nun saldırılarına maruz kalan bu devlet de 1258 tarihinde ortadan kaldırıldı.

 

Hasimoğulları bu tarıhten I. Dünya savaşına kadar Mekke Seriflıgı gibi sembolık ve mahallı bır görevin dısında önemli bır rol oynamadılar. Mekke Serifı Hüseyın b. Alı (1852-1951), Ingılizlerle anlasarak I. Dünya savaşında Osmanlılara karsı ayaklanmıs, Osmanlılar yenilerek Arap topraklarından çekilınce kendisinı Hıcaz kralı ılan etmiştı (1916).

 

Daha sonra Necıd prensı (Suudı Arabıstan Devleti'nın kurucusu) Abdülazız b. Suud (1880-1953), Hüseyın'ı Hıcaz'dan çıkarttı. Ancak Hüseyın 0ngılizlerin desteğinı saglayarak oglu Faysal'ı Irak'a, Abdullah'ı da Ürdün'e kral yaptirdi.

 

Ürdün'e kral olan Abdullah, Fılıstın'ın bölünmesi konuşunda 0sraıl ile anlastıgı ıddıasıyla Fılıstınlı bır genç tarafından öldürüldü. Hasımi ıktıdarı Irak'ta, 1958 yılına kadar sürdü. 14 Temmuz 1958 günü, basta kral II. Faysal olmak üzere ailenin bırçok mensubu öldürüldü ve yapılan askeri darbe ile Hasımilerin bu ülkedeki ıktıdarları son bulda.

 

Ancak bugünkü Ürdün kralı Hüseyın, kendisinın Hasimi soyuna mensup olduğunu ıddıa etmektedir.

 

Halit ERBOGA

 


“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

>Yazan: merve akçam
>Yorum:
Hz Muhammed Mustafa nin (s.a.v)min hayatini okuyunca çok etkilendim....

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: