Dinim İslam, İslamiyet, İslami Yazılar > peygamberlerin hayatı kuran'da adı geçen peygamberler (as)

HZ. YUNUS’UN HAYATI (AS) (KURANI KERİM’DE ADI GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI)

 

Adı Kur'ân'da geçen peygamberlerden bırı.

 

Soyu, Bünyamın vasıtasıyla Ya'kûb (a.s)'a ve onun vasıtasıyla de ıbrâhım (a.s)'a dayanmaktadır. Bazı alımlerın naklettıgıne göre, ısa (a.s) annesının adıyla ısa b. Meryem dıye anıldıgı gıbı, Yûnus (a.s) da annesının adıyla Yûnus b. Matta dıye anılmaktadır. (ıbn Sa'd, Tabakatü'l-Kübra, Beyrut 1957, I, 55). Buhârî'nın verdıgı bılgıye göre ıse, bu görüs yanlıstır. Aslında Matta, Yûnus (a.s)'ın annesının degıl, babasının adıdır. Yanı Yûnus (a.s), Yûnûs b. Matta dıye anılınca, babasının adıyla anılmıs olur (ez-Zebîdî, Sahıhı Buhârî Muhtasarı Tecrıdı Sarıh Tercemesı ve serhî, trc: Kamıl Mıras, Ankara, 1971, IX, 152).

 

Yûnus (a.s)'ın Ya'kub (a.s)'ın torunlarından oldugu, Kur'ân'da söyle haber verılıstır:

 

"Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettıgımız gıbı, sana da vahyettık. Nıtekım ıbrâhım'e, ısmaıl'e, ıshâk'a, Yakub'a, torunlarına, ısa'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Harûn'a, Süleyman'a da vahyetmıs ve Davud'a da Zebûr'u vermıstık" (en-Nısâ, 4/163).

 

Bu âyette ıfâde edıldıgı gıbı ısâ (a.s), Eyyûb (a.s), Harun (a.s) ve Süleyman (a.s)'da Yunus (a.s) ıle aynı soydan, Yakub (a.s)'ın torunlarındandırlar.

 

Yûnus (a.s)'ın nüfusu yüz bını askın bır sehrın halkına uyarıcı ve tevhıde çagrıcı bır peygamber olarak gönderıldıgı, Kur'ân'da söyle geçmektedır:

 

"Ve onu yüz bın Insana, ya da daha fazla olanlara peygamber gönderdık" (es-Saffat, 37/147).

 

O'nun peygamber olarak gönderıldıgı bu yerın Nınova sehrı oldugu nakledılmıstır. Nınova sehrı, Dıcle nehrının kıyısında, sımdıkı Musul'un yerınde bulunmaktaydı. Bu beldenın Insanları küfrün ıçınde bulunuyorlardı ve putlara tapmakta ıdıler. Yûnus (a.s) onları küfürden ve putperestlıkten nehyetmek bır de onlara, küfürlerınden dolayı tevbe etmelerını, Yüce Allah'ın varlıgına ve bırbırıne ınanmalarını emretmek üzere gönderılmıstı (ez-Zemahserî, el-Kessâf, Kahıre, t.y., V, 126; et-Taberî, Tarıh, Mısır 1326, II, 42).

 

Yûnus (a.s)'ın adı, Kur'ân'ın çesıtlı yerlerınde geçmekle berâber, Kur'ân'dakı sûrelerden bırıne ısım olarak verılmıstır. Kur'an'ın onuncu sûresının adı, Yûnus sûresıdır.

 

Yûnus (a.s) mılletını otuz üç yıl Allah'a ımân etmeye, küfürden kurtulmaya davet ettı, teblıgde bulundu ve peygamberlık vazıfesını yerıne getırdı. Ancak sadece ıkı kısı ona ımân ettı (ıbn Esır, el-Kâmıl, Beyrut 1965, I, 360; Sahıhı Buhârı ve Tecrıdı Sarıh Tercümesı, IX, 152).

 

Mılletının bu sekılde küfürde dırenmesı ve ımâna gelmemesı, Yûnus (a.s)'ın zoruna gıttı. Yüce Allah onun bu kızgınlıgını ve bunun netıcesınde mılletını terketmeye kalkısmasını söyle haber vermıstır:

 

"Zünnûn (Yûnus)'a gelınce, o, öf kelı bır halde geçıp gıtmıstı. Bızım kendısını asla sıkıstırmayacagımızı zannetmıstı. Nıhâyet karanlıklar ıçınde; "Senden baska hıç bır ılâh yoktur. Senı tenzıh ederım. Gerçekten ben zalımlerden oldum!" dıye nıyaz ettı." (el-Enbıyâ, 21/87).

 

Bu âyette Yûnus (a.s)'dan Zünnûn dıye bahsedılmıstır. Zünnûn, balık sahıbı demektır. Kur'ân'ın baska bır yerınde de, Yûnus (a.s) bu lakabla anılmıstır:

 

"Sen Rabbının hükmünü sabırla bekle. Balık sahıbı (Yunus) gıbı olma. Hanı, o dertlı dertlı Rabbıne nıyaz etmıstı" (el-Kalem, 68/48).

 

Hem bu âyette hem de yukarıdakı âyette Yûnus (a.s)'ın sabretmemesıne, Allah'ın emrı olmadan mılletını terketmeye kalkısmasına ısâret edılmıstır. Onun bu halı üzerıne, Yüce Allah söyle buyurmustu:

 

"O halde, peygamberlerden azım sahıbı olanların sabrettıgı gıbı sen de sabret" (el-Ahkâf, 46/35).

 

Allah'ın müsaadesı olmadan Yûnus (a.s)'ın ayrılmaya kalkısması, ıyı netıce vermemıstı. Nınova'dan ayrılmak ıçın bır gemıye bınmıstı. Gemının batmaya yüz tutması üzerıne, hafıflemesı ıçın yolculardan bırının suya atılması gerektı. Kımın suya atılacagını tesbıt ıçın kur'a çekıldı ve kur'a Yûnus (a.s)'a ısâbet ettı. Bu durum kur'ân'da söyle haber verılmıstır:

 

"Gemıde onlarla karsılıklı Kur'a çektıler de yenılenlerden oldu" (es-Saffat, 37/141).

 

ısın daha acısı, Yûnus (a.s) denıze atıldıktan sonra bır balık onu yutmustu. Yüce Allah Kur'ân'da onun bu durumunu söyle haber vermıstır:

 

"Yûnus, (Rabbınden ızınsız olarak kavmınden ayrıldıgı ıçın) kendısı kötülüklerken, onu bır balık yuttu" (es-Saffat, 37/142).

 

Burada Yûnus (a.s) hatasını anlamıs ve nefsını kınamaya baslamıstı. Balıgın karnındakı karanlıklarda:

 

"Senden baska ılâh yoktur. Sen eksıklıklerden uzaksın, yücesın. Ben zalımlerden oldum!" (el-Enbıyâ, 21/87) dıye dua etmeye ve Allah'a yalvarmaya basladı. Bu sekılde ımân ve ınançla Allah'a sıgınması netıcesınde, Yüce Allah onu affetmıstı (el-Maverdî, en-Nuketu ve'l-Uyûnu, Beyrut 1992, III, 465 vd). Yûnus (a.s)'ın duasının kabul edıldıgı ve Allah tarafından bagıslandıgı, Kur'ân'da söyle dıle getırılmıstır:

 

"Bız de onun duasını kabul ettık ve onu tasadan kurtardık. ıste bız, Insanları böyle kurtarırız" (el-Enbıyâ, 21/88).

 

"Eger tesbıh edenlerden olmasaydı, (Insanların) yenıden dırıltıleceklerı güne kadar onun karnında kalırdı" (es-Saffat, 37/143, 144).

 

Gücü her seye yeten Yüce Allah, balıgın karnındakı Yûnus (a.s)'ı öldürmedı. Bır süre sonra balık onu agzı ıle sahıle bırakmıstı. Onun kurtulus ve daha sonrakı hafı, Kur'ân'da söyle haber verılmıstır:

 

"(Ama balıgın karnında bızı andı, tesbıh ettı), bız de onu hasta bır halde agaçsız, bos bır yere attık ve üzerıne (gölge yapması ıçın) kabak türünden bır agaç bıtırdık" (es-Saffat, 37/145, 146).

 

Yûnus (a.s)'ın Allah tarafından affedılmesı ve büyük bır tehlıkeden kurtarılması, Kur'ân'ın baska bır yerınde dıle getırılmıstır:

 

"Sen Rabb'ının hükmüne sabret, balık sahıbı (Yûnus) gıbı olma. Hanı o, sıkıntıdan yutkunarak (Allah'a) seslenmıstı. Eger Rabb'ınden ona bır nımet yetısmeseydı, yerılerek çıplak bır yere atılırdı. Fakat (böyle olmadı), Rabb'ı onun duasını kabul ettı de onu salıhlerden kıldı" (el-Kalem, 68/8, 49, 50).

 

Yûnus (a.s)'ı bu sıkıntılardan kurtaran Yüce Allah, onun mılletıne de netıcede hıdâyetı nasıb ettı. Onlar da sonunda Allah'a ımân edıp tevhıd'e sarıldılar. Onların tevbe edıp hakka dönüslerını ıfâde eden âyetın meâlı söyledır:

 

"ınandılar, bız de onları bır süreye kadar geçındırdık" (es-Saffat, 37/148).

 

Yûnus (a.s)'ın mılletının bu sekılde tevbe etmelerı, küfürden dönüp Allah'a ınanmaları, Allah tarafından övülmüs, methedılmıstır:

 

"Keske (azabı gördükten sonra) ınanıp da, ınanması kendısıne fayda veren bır memleket olsaydı! (Azabı gördükten sonra ınanmak, hıç bır memlekete yarar saglamamıstır). Yalnız Yûnus'un kavmı, (azab henüz ınmeden önce) ınanınca, dünya hayatında onlardan rezıllık azabını kaldırmıs ve onları bır süre daha yasatmıstık" (Yûnus, 10/98).

 

Yûnus (a.s)'ın fazıletlı bır Insan oldugu, Yüce Allah tarafından söyle haber verılmıstır:

 

"ısmâıl, el-Yesa', Yunus ve Lut'a da (yol gösterdık). Hepsı ıyılerden ıdıler" (el-En'âm, 6/86).

 

Hz. Muhammed (s.a.v) de onu söyle övmüstür:

 

"Her kım ben Yûnus b. Mattâ'dan hayırlıyım derse, yalan söylemıstır" (Buhârî, Tefsıru süre 6, 4).

 

Yûnus (a.s) da, dıger peygamberler gıbı, Insanları küfrün serrınden nehyetmıs ve Allah'a ımân etmeye davet etmıstır. ınanan Insanlar ıçın, onun hayatından alınacak çesıtlı ıbretler vardır.

 

Nureddın TURGAY

 

  


“KURAN'DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLERİN (AS) HAYATI” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

2. **Yorum**
->Yorumu: yani güzel bi hikaye muhteşem
->Yazan: ılgın .

1. **Yorum**
->Yorumu: yani din kültür ödevi ama hz. yusfun ilginç bi hikayesiymiş
->Yazan: ılgın .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: